Stel uw eigen zoekmachine samen op het Internet

Het internet herbergt een grote diversiteit aan zoekinstrumenten waarvan de zoekmachines de meest bekende zijn. Zoekmachines maken het mogelijk om snel en effectief te zoeken naar informatie in de wereldwijde webruimte. Een zoekmachine is een website op het internet waarmee informatie in andere websites kan worden opgezocht.

Het is niet mijn bedoeling om uitgebreid in te gaan op de wereld van de zoekmachine. Er is hierover genoeg informatie te vinden op het internet. Voor een online cursus 'Zoeken op het World Wide Web' kunt u terecht op de website van de Universiteit van Tilburg.

Globaal bekeken zijn de zoekmachines onder te verdelen in twee categoriën: algemene en specifieke. De algemene zoekmachines richten zich op het ontsluiten van het volledige internet, wat echter gezien het aantal beschikbare webpagina's niet mogelijk is. Volgens specialisten kunnen zelfs de grootste zoekmachine slechts 20% van alle webpagina's aan.

De specifieke zoekmachines richten zich op één bepaald onderwerp en zijn dus bedoeld voor een beperkte doelgroep. Als specifieke zoekmachines kennen we onder meer de website zoekmachines, de metazoekmachines en de LASE's.

De website zoekmachines worden voornamelijk gebruikt door webmasters om de eigen website te ontsluiten voor het publiek. Weblogs kunnen tegenwoordig eveneens ontsloten worden door dit type zoekmachine.

De metazoekmachines bieden de mogelijkheid om een zoekactie uit te voeren met behulp van meerdere zoekmachines tegelijk. Daartoe spelen ze de zoekvraag door aan andere zoekmachines en ordenen nadien de resultaten. Zo'n metazoekmachine is Zoekprof. Zoekprof helpt de internetgebruiker ook met informatie over slim zoeken op het internet.

LASE's zijn niet bij iedereen bekend. LASE is een acroniem voor 'Limited or Local Area Search Engine' en het is een zoekmachine die alleen geselecteerde websites over een bepaald onderwerp indexeren en doorzoeken. Zoeken met een LASE geeft een nauwkeuriger zoekresultaat omdat een LASE een specifiek informatiedomein bestrijkt. Het domein wordt door de websitemaster of contentowner zelf samengesteld. Er zijn twee benaderingen: contextuele en website.

Contextueel houdt in dat de websitemaster door middel van sleutelwoorden de zoekresultaten kan beïnvloeden. Vaak worden deze sleutelwoorden toegevoegd aan de zoekopdracht die de gebruiker geeft.

In de website benadering kan de webmaster aangeven welke website wel of niet doorzocht moeten worden. Dit doet hij door het opvoeren van de URL's van de betreffende websites. Hij kan daarnaast meestal ook websites gericht op volwassenen uitsluiten.

Webmasters doen er goed aan een LASE aan te bieden op hun website. Een goed opgezette LASE kan ook de informatie op aanverwante websites ontsluiten en daarmee meer bezoekers trekken dan het aanbod op de eigen website.

De komende tijd zal ik in een aantal 'bloarts' (weblogartikelen) enkele zoekmachines welke vallen onder de categorie LASE onder de loep nemen en uitgebreid toelichten. Hopelijk kunt u hiervan goed gebruik maken en plaatst u in de toekomst zelf zo'n zoekmachine op uw website.

Wilt u meer weten over de situaties van zoekmachines in het recht lees dan maar eens de oratie 'over de plaats van zoekmachines in het recht' van Nico van Eijk, bijzonder hoogleraar in het Media- en Telecommunicatierecht aan de universiteit van Amsterdam. “Het proces van verzamelen en beschikbaar stellen van informatie wordt gekenmerkt door veel subjectieve elementen, samengevat onder de noemer manipulatie.”

Tags van Technorati:

Last update: 26-11-2011

No comments:

Post a Comment