.

Labels

ACM (1) Acumatica (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) Archimate (1) Audit File Logistics (1) B2MML (1) BIM (1) blockchain (3) BPM (12) BPMN (2) BPMN2 (21) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (6) CCTS (5) CDBC (1) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (3) cloud computing (4) CMMN (1) composable architecture (6) Consultancy (13) CRM (2) crypto (1) customs (1) D365 FSCM (7) DAM (3) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (16) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (3) DMN (4) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (7) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (31) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) Economics (1) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) Environment (1) ERP (76) ESG (1) ETIM (3) European Commission (8) flexibility (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) IDEAS (2) Infor (1) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Legal (1) Leiderschap (4) MACH (6) mashups (1) MBEE (2) MES (3) metaverse (1) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) multi-tenancy (1) NetSuite (4) NEWS (3) NFT (1) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (6) PLM (12) Politics (1) Prince2 (4) Process Modeling (18) Project Management (22) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) resilience (2) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (6) Security (1) service-oriented technologies (2) SITG (2) Smart Industry (2) Social (1) Supply Chain (15) Sustainability (12) Technology (1) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Unified Commerce (3) Wholesale (3) WMS (6)

Het Gartner® Magic Quadrant™ for Product-Centric Enterprises - editie 2022

Voorbeschouwing

In dit artikel geef ik mijn bevindingen en kanttekeningen bij het jaarlijkse onderzoeksrapport van Gartner, het Gartner® Magic Quadrant™ voor Productgerichte ondernemeingen - editie 2022.

Naast een summiere toelichting op de resultaten schenk ik vooral aandacht aan met name concepten en definities, die in het rapport de revue passeren, en bepalend zijn voor bedrijven die op zoek gaan/zijn naar een Cloud ERP oplossing.

Vooraf is het goed om weten dat Gartner in haar onderzoeksrapport niet uitgebreid ingaat op de functionaliteiten die de individule ERP-leveranciers bieden. Gartner beperkt zich tot de, in de beleving van de Gartner analisten, sterke punten van de oplossing, en aandachtspunten (waarschuwingen) bij de leverancier. Het magische kwadrant kunt u opvragen bij Gartner of via één van de onderzochte ERP-leveranciers (tip: kijk eens bij Microsoft).

bent u klaar voor het "Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises - edition 2022?

Jaarlijks onderzoeken de analisten van het advies- en onderzoeksbureau Gartner de markt van ERP oplossingen en publiceren de resultaten in de vorm van de welbekende magische kwadranten.

In de wereld van ERP kent Gartner twee kwadranten (2022):

☛ het Magisch Kwadrant voor Cloud ERP voor productgerichte ondernemingen

☛ het Magisch Kwadrant voor Cloud ERP voor servicegerichte ondernemingen

In juli heeft Gartner haar "Magisch Kwadrant voor Cloud ERP voor servicegerichte ondernemeningen - editie 2022" uitgebracht (later hierover meer).

In de laatste week van september heeft Gartner haar "Magisch Kwadrant voor Cloud ERP voor productgerichte ondernemingen - editie 2022" uitgebracht.

Productgerichte ondernemingen zijn actief in productie, distributie, levering en service van goederen en zijn volgens Gartner bezig met het versneld selecteren en adopteren van Cloud ERP oplossingen.

In de beleving van Gartner worden Cloud ERP oplossingen gekenmerkt door zeer configureerbare processen, frequente functionele en technische updates en een aanzienlijke afhankelijkheid van de leverancier voor operationele prestaties. Het aanpassen van de bron-code is niet 'meer' mogelijk maar via extensies en/of apps kunnen ontbrekende functionaliteiten worden toegevoegd.

Volgens Gartner geven deze kenmerken organisaties meer flexibiliteit om snel te reageren op veranderingen en verstoringen in hun omgeving.

Gartner stelt in haar onderzoeksrapport dat het magisch kwadrant een weerspiegeling vormt van de definitie die Gartner heeft geformuleerd voor de term 'composable ERP'.

"We definiëren composable ERP als een adaptieve technologiestrategie die de fundamentele administratieve en operationle digitale capabilities biedt die nodig zijn voor een onderneming om het tempo van de zakelijke veranderingen bij te houden. Deze strategie levert een kern van composable applicaties en (as-a-service) softwareplatforms die zeer configureerbaar, interoperabel en flexibel zijn, om zich aan te passen aan toekomstige technologie."

In mijn artikel "Composable Commerce / ERP Myths" zegt Alex Shiferman dat we een composable onderneming moeten zien als Lego. In plaats van één complete tool te kopen - een e-commerceplatform, een financieel systeem, een projectmanagementtool, wat dan ook - koop je bouwstenen. [ERP Myts: zie referenties]

De definitie van Gartner biedt veel meer ruimte voor aanbieders van ERP oplossingen om zich te kwalificeren voor opname in het magisch kwadrant. Een striktere definitie zoals die van de MACH Alliance (zie verderop) zou mogelijk tot een andere samenstelling hebben geleid.

wat zien we in het magische kwadrant?

Op de verticale as staat de ‘ability to execute’ en op de horizontale as de ‘completeness of vision’.

 • De 'ability to execute' of 'vermogen om uit te voeren' gaat over de financiële levensvatbaarheid van de leverancier, het reactievermogen van de markt, productontwikkeling, verkoopkanalen en klantenbestand.
 • De 'completeness of vision' of 'volledigheid van visie' weerspiegelt de innovatie van de leverancier, de verkoop- en marketingstrategie, of de leverancier de markt volgt of leidt, en of de visie van de leverancier op de ontwikkeling van de markt overeenkomt met het perspectief van Gartner.
 • Zo ontstaan vier kwadranten waarin ERP-oplossingen of aanbieders worden gepositioneerd als leiders, uitdagers, visionairs of nichespelers.

  Source: How Markets and Vendors Are Evaluated in Gartner Magic Quadrants [Gartner: zie referenties]

  Wie het Gartner Magisch Kwadrant voor Cloud ERP voor Productgerichte ondernemingen al enige tijd volgt ziet dat sommige leveranciers ieder jaar een plekje verwerven/krijgen.

  Zo zien we SAP, Oracle Cloud ERP, Microsoft Dynamics 365, en Infor al jaren in het leiderschapskwadrant staan. Zij bieden, volgens Gartner analisten, volwassen oplossingen en tonen visie die nodig is om hun marktpositie te behouden. Zij blijven continu investeren in het verder vervolmaken van hun oplossingen.

  Doorgaans hebben leiders een groot, tevreden klantenbestand en genieten zij een hoge mate van zichtbaarheid in de markt. Hun omvang en financiële kracht stellen hen in staat om levensvatbaar te blijven in een uitdagende economie.

  gebruik het Magic Quadrant voor evaluatie van ERP oplossingen en leveranciers

  Gartner benadrukt in haar rapport dat leiders van productgerichte ondernemingen de resultaten van het onderzoeksrapport moeten gebruiken voor het evalueren van Cloud ERP leveranciers en oplossingen.

  Deze evalutie zou bij voorkeur moeten plaatsvinden als onderdeel van een "composable strategie" waarbij de nadruk ligt op standaardisatie en flexibiliteit.

  In een artikel uit Oktober 2020 geeft toenmalig Gartner analist Kasey Panetta haar kijk op de strategie die bedrijven zouden moeten volgen: “Composable business means creating an organization made from interchangeable building blocks”. [Kasey Panetta: zie referenties]

  Don Scheibenreif, Vice President, Distinguished Analyst bij Gartner's Customer Experience research group sluit het artikel af met het statement:

  “Composing: being flexible, fluid, continuous, even improvisational — is how we will move forward.”

  Voorlopig lijkt het dat een Lego-benaderingsvorm van Composability niet de insteek, de visie, van Gartner is. Gartner analisten begrijpen als geen ander dat de gevestigde aanbieders van ERP suites hier niet op in zullen gaan en/of klaar voor zijn.

  Toch zijn ze optimistisch en verwachten dat "Tegen 2024, meer dan 60% van de organisaties cloud-ERP zal inzetten als een ecosysteem bestaande uit applicatie- en technologieplatforms van meerdere leveranciers.".

  De aanname die vermoedelijk wel bewaarheid wordt is dat "Tegen 2024, ten minste 50% van de klanten van bestaande ERP-megavendors meerdere leveranciers zullen evalueren, in plaats van automatisch de nieuwste versie van hun bestaande ERP-suite over te nemen.".

  waarom staan leveranciers soms wel en soms niet in het kwadrant?

  Jaarlijks onderzoekt Gartner de meest relevante leveranciers en producten in de markt. Daarbij hanteert Gartner een bovengrens van 20 aanbieders om tijdens de analyse beter te kunnen focussen.

  Het totale overzicht van alle leveranciers die Gartner volgt is terug te vinden op de website van Gartner onder "Cloud ERP for Product-Centric Enterprises Reviews and Ratings". [Gartner: zie referenties]

  Om in aanmerking te komen moeten leveranciers aan een aantal criteria, inclusion en exclusion criteria, voldoen. Deze opname- en uitsluitingscriteria vertegenwoordigen de specifieke kenmerken die de analisten van Gartner nodig achten voor opname in het onderzoek.

  De volgende criteria worden gehanteerd:

 • Soort Cloud Service (zie Cloud Services - Cloud Applicatie Models)
 • Productmogelijkheden of -functionaliteiten (zie kern- en optionele functionaliteiten)
 • Marktaanwezigheid (zie Marktaanwezigheid)
 • Cloud Services - Cloud Applicatie Models

  Vooraleer de Cloud Services, die Gartner onderkend, toe te lichten, toch even kijken naar de visie van de MACH Alliantie op composable ondernemingen en ERP.

  de MACH-benadering

  De MACH Alliance, een groep van technologie-bedrijven, waar ik eerder naar refereerde, pleit voor een open en best-of-breed enterprise technology ecosysteem.

  De technologische basis van dit ecosysteem steunt op 4 fundamenten: Microservices based, API-first, Cloud-native SaaS and Headless.

  Deze fundamenten - MACH technologieën - maken de realisatie van een composable onderneming mogelijk waarin elk onderdeel pluggable, schaalbaar en vervangbaar is en continu kan worden verbeterd om te voldoen aan veranderende zakelijke vereisten.

  Volgens de MACH Alliantie zijn Enterprise-suites niet langer "de veiligere keuze". [MACH Alliance: zie referenties]

  Het MACH-ecosysteem is dat wel. Het is agile en nimble, altijd up-to-date.

  De MACH Alliantie ziet dat het merendeel van de ERP-leveranciers niet klaar is voor haar technologische benadering, die uitgaat van denken in micro-services en API-first. Het gaat nog enige tijd duren voordat ERP-leveranciers de overstap naar deze MACH-benadering zullen maken.

  Een enkeling heeft het volgens Kelly Goetsch, voorzitter van de MACH Alliantie, wel begrepen, waarbij hij verwijst naar de podcast van David Essex (November 2020) over de geplande release van de Unit4 ERPx De next-generation in slimme ERP [Unit4 ERPx: zie referenties].

  Als ik het rapport van Gartner lees, vraag ik me af of Gartner de benadering waarbij een ERP-oplossing samengesteld is uit micro-services en de API-first methodologie volgt heeft meegenomen in haar analyse.

  Gartner Cloud Services

  Gartner heeft onderstaande 4 Cloud Services geïdentificeerd als criteria voor opname in haar Magic Quadrant. Deze Cloud Services komen, in mijn optiek, overeen met de volgende Cloud Applicatie Modellen: Cloud-native, Cloud-based en Cloud-enabled. [ISHIR: zie referenties]

 • “Born in the cloud” solutions = Cloud-native / Composable, deze oplossingen zijn van de grond af ontworpen en gebouwd als Cloud Services en hebben, volgens Gartner analisten, een typisch multi-tenant applicatiearchitectuur.
 • New-generation solutions = Cloud-native, deze oplossingen zijn ontworpen voor meerdere deployment modellen, lees Cloud Computing modellen - Public, Virtual Private and Private (On-Premise) Clouds, en ondersteunen multitenancy op database- of besturingssysteemniveau, hoewel soms niet op applicatieniveau. Ze maken daarnaast ook gebruik van virtualisatietechnieken om een enkele coderegel af te dwingen, terwijl gegevens beveiligd blijven.
 • Existing solutions rearchitected as cloud services = Cloud-based, elke applicatie die verplaatst wordt naar een Cloud-infrastructuur via een refactoring migratie aanpak, hierbij worden substantiële aanpassingen in de code-basis doorgevoerd zodat die beter aansluit bij de Cloud-omgeving en/of gebruik maakt van de beschikbare Cloud-gebaseerde functies of resources.
 • Existing solutions delivered as public cloud SaaS = Cloud-enabled, oorspronkelijk ontwikkeld voor on-premise maar verplaatst naar de Cloud via een lift-en-shift migratie strategie.
 • Een aantal belangrijke kenmerken waaraan de Cloud ERP oplossing moet voldoen zijn:

 • De leverancier moet de technologie-infrastructuur beheren in zijn eigen datacenters of in datacenters van derden
 • De leverancier moest zelf upgrades doorvoeren als onderdeel van de Cloud Service, en hiervoor geen gebruik maken van een derde partij of managed service provider.
 • De resources die worden gebruikt om de Cloud Service te ondersteunen, moeten schaalbaar en elastisch zijn, in bijna realtime, in plaats van gebaseerd op speciale hardware/infrastructuur.
 • Wijziging van de broncode moet niet mogelijk zijn. Het gebruik van extensies en/of apps is wel toegestaan.
 • Er moet één coderegel worden gebruikt voor alle klanten van de cloudservice om een snelle implementatie van nieuwe functionaliteit door de leverancier mogelijk te maken.
 • De leverancier moet jaarlijks minimaal twee upgrades met nieuwe functionaliteit leveren aan alle klanten van de cloudservice en het tempo van de updatecyclus beheersen. Alle klanten moeten op de huidig bijgewerkte versie werken voordat de volgende bijgewerkte versie wordt uitgebracht.
 • Gartner lijkt met deze kenmerken vooral te willen benadrukken dat de oplossing in een Virtual Private of Public Cloud moet draaien en onder het beheer moet zijn van de ERP-leverancier ongeacht het data center waar de oplossing wordt gehostd.

  Ten aanzien van de jaarlijkse upgrades lijkt Gartner de regel niet consistent toe te passen. Immers bij Microsoft, voor zover ik nog goed geïnformeerd ben, mag een klant een versie achterlopen.

  [Zie referenties voor links naar definities: Cloud-native (Microsoft) en Cloud-based (TechTarget), Refactoring / Lift-en-Shift migratie (NetApp), Lift-en-Shift migratie (IBM): zie referenties, database multitenancy (lad Mihalcea)]

  [Kanttekeningen:]

  Ik moet toch een paar kanttekeningen plaatsen bij deze Cloud Services:

  1) De definitie die Gartner aan de Cloud Service 'Born in the cloud' geeft is vrij high-level. Alle oplossingen die van de grond af zijn ontworpen als Cloud Services kunnen hieraan voldoen, als ze ten minste Multi-Tenancy ondersteunen.

  De definitie die Microsoft en InfoWorld geven aan Cloud-Native is veel specifieker. Cloud-Native systemen zijn volgens hen samengesteld uit onafhankelijke Micro-Services, elk met hun eigen code-basis en data-opslag technologie. [Multi-Tenancy / Cloud-Native: zie referenties]

  In mijn optiek zijn Cloud-Native applicaties volledig van de grond af ontworpen en samengesteld voor de Cloud op basis van de fundamenten van MACH = Vandaar Composable.

  2) 'New-generation solutions' ondersteunen multi-tenancy op database- of besturingssysteemniveau, hoewel soms niet op applicatieniveau. Dit doet veronderstellen dat er oplossingen zijn waarbij de code-basis kan verschillen en toch dezelfde database gebruikt wordt, wat niet heel plausible klinkt.

  3) Uit de soort Cloud Services die Gartner hanteert voor opname in haar Magic Quadrant en de oplossingen die in het kwadrant staan maak ik op dat Gartner de eigenschap Cloud-native oftewel "Born in the Cloud" niet echt heeft laten primeren in haar selectie.

  In een wereld waarin Composability snel aan belang wint had ik verwacht dat Cloud-native een belangrijkste opname-criteria zou zijn geweest - maar ja, dan hadden er waarschijnlijk helemaal geen leveranciers in het magisch kwadrant gestaan.

  4) Oplossingen zoals die van NetSuite (SuiteCloud®-platform), Ramco (VirtualWorks®-platform) en Acumatica (xRP-Platform) zijn gebouwd met een platform dat van de grond af is ontworpen en gebouwd voor de Cloud, zoals zij het zelf noemen een Platform-as-a-Service (Paas). Zij bieden wel Composability binnen de grenzen van het platform. Zo kunnen anderen leveranciers met het platform standalone-applicaties ontwikkelen die naadloos integreren.

  de kern- en optionele functionaliteiten

  De kernmogelijkheden (core capabilities) van de Product-Centric Cloud ERP Suites zijn:

 • Operationeel beheer: Supply chain en productie-gerelateerde functionaliteiten zoals demand management, order management, material requirements planning, inventory management, supply chain/direct procurement, manufacturing control capabilities en distribution/logistics.
 • Financieel beheer: Financial accounting, subledger accounting, consolidation en financial reporting.
 • De optionele mogelijkheden van de Product-Centric ERP suites zijn onder meer:

 • Procurement: Aanvraag- en inkooporderbeheer voor indirecte goederen, diensten en kapitaalgoederen.
 • Human capital management (HCM): Expense en Cost Management, voor personeel en operationele middelen.
 • Gespecialiseerde, branchespecifieke modules of toepassingen: Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, modules voor configure-to-order, make-to-order en Field Service Management; en bredere toepassingsoplossingen, zoals die worden gebruikt voor Enterprise Asset Management (EAM) en Product Life Cycle Management (PLM).
 • Zelf mis ik bij deze kern-functionaliteiten modules voor ondersteuning van productieprocessen in de proces-industrie.

  Marktaanwezigheid

  Een leverancier moet minimaal 150 klanten met een jaarlijkse omzet van $150 miljoen in productieomgevingen hebben, die operationeel zijn met ten minste (minstens) drie van de ERP-modules van de leverancier en tenminste (in ieder geval) de grootboek-, crediteuren- en debiteurenfuncties.

  Deze 150 klanten moeten jaarlijks minimaal $150 miljoen beheren via de Cloud ERP suite, waarbij de jaaromzet van de moederorganisatie niet kan worden meegerekend als de dochteronderneming de Cloud ERP oplossing als een alternatief gebruikt.

  De leverancier moet zijn Cloud ERP oplossing actief verkopen en op de markt brengen buiten zijn thuisregio. Bovendien moet ten minste (minimaal) 25% van de inkomsten van buiten de thuisregio van de leverancier komen.

  Gartner hanteert de volgende regio's: Amerika, EMEA en Azië/Pacific.

  het "Gartner® Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises (2022)"

  In het Gartner® Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises (2022) zien we 10 bedrijven staan.

  Gartner stelt standaard een bovengrens van 20 providers in om haar analyse op te focussen.

  Uit het totale wereldwijde aanbod van ERP-leveranciers, bekend bij Gartner, kwamen dit jaar slechts 10 ERP-leveranciers in aanmerking voor evaluatie. Belangrijkste redenen voor uitsluiting van leveranciers was "niet genoeg cloud ERP-klanten met een jaaromzet van minstens $ 150 miljoen".

  Gartner heeft volgende 10 ERP leveranciers en oplossingen geëvalueerd:

  Nichespelers:

  Plex Systems, Inc.

  Priority ERP Pty Ltd

  Uitdagers:

  Epicor: stond vorig jaar in het visionairs kwadrant

  Visionairs:

  NetSuite

  QAD

  IFS

  Leiders

  ☛ Microsoft Dynamics 365

  Infor

  Oracle Cloud ERP: Oracle Fusion Cloud ERP

  SAP (S4/HANA): stond vorig jaar in het visionairs kwadrant

  Eervolle vermelding

  Gartner geeft wel een aantal ERP-leveranciers, die niet in aanmerking kwamen voor opname in het magische kwadrant, een eervolle vermelding. In de optiek van Gartner bieden zij ondanks hun uitsluiting opmerkelijke, gespecialiseerde waarde voor bepaalde industrieën of regio's:

  Acumatica: vorig jaar wel van de partij, maar voldeed dit jaar niet aan de opnamecriteria voor inkomsten en klanten

  ☛ Dassault Systèmes: voldeed niet aan de opnamecriteria omdat de meeste klanten on-premise zitten

  Ramco Systems: niet genoeg cloud ERP-klanten met een jaaromzet van minstens $ 150 miljoen

  Rootstock Software: niet genoeg cloud ERP-klanten met een jaaromzet van minstens $ 150 miljoen

  Sage: niet genoeg cloud ERP-klanten met een jaaromzet van minstens $ 150 miljoen

  SAP (Business ByDesign): niet genoeg cloud ERP-klanten met een jaaromzet van minstens $ 150 miljoen

  SYSPRO: niet genoeg cloud ERP-klanten met een jaaromzet van minstens $ 150 miljoen, noch wereldwijde bereik

  TOTVS: had noch de acceptatiegraad, noch het wereldwijde bereik

  Referenties

  How Markets and Vendors Are Evaluated in Gartner Magic Quadrants [Gartner]

  Cloud ERP for Product-Centric Enterprises Reviews and Ratings [Gartner]

  Oracle Fusion Cloud ERP Named a Leader in the 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises

  Infor is recognized by Gartner® as a Leader in the 2022 Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises

  Microsoft recognized as a Leader in the 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises

  SAP Is a Leader in the 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises

  Epicor Recognized as a Challenger in the 2022 Gartner® Magic Quadrant™

  Gartner® recognized Priority as a Niche Player in the 2022 Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises

  Enterprise suites are no longer “the safer choice." The MACH ecosystem is. It is agile and nimble, always up to date. [MACH Alliance]

  Explore cloud-native vs. cloud-based vs. cloud-enabled apps [TechTarget]

  Cloud-Based, Cloud-Native, and Cloud-Enabled Applications — What fits your business? [ISHIR]

  How do Single- and Multi-Tenancy, Cloud-Native and Born in the Cloud differ! [Multi-Tenancy]

  Introduction to cloud-native applications [Microsoft]

  What is Cloud Native? [Microsoft]

  What is lift and shift? [IBM]

  Cloud Migration3 Cloud Migration Approaches and Their Pros and Cons [NetApp]

  Gartner Keynote: The Future of Business Is Composable [Kasey Panetta]

  ERP, the Future of Applications, and the Composable Enterprise [Gartner]

  Composable Commerce / ERP Myths [ERP Myths]

  ✅ Unit4 ERP cloud vision is impressive, but can it compete? [Unit4 ERPx]

  No comments:

  Post a Comment