Labels

ACM (1) Acumatica (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) Archimate (1) Audit File Logistics (1) AZURE (1) B2MML (1) BIM (1) blockchain (3) BPM (11) BPMN (21) BPMN2 (1) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (10) CCTS (5) CDBC (1) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (6) cloud computing (5) CMMN (1) composable architecture (6) Consultancy (16) CRM (2) crypto (1) customs (1) D365 BC (1) D365 FSCM (16) DAM (5) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (21) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (6) Digital Twin (1) DMN (3) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (10) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (34) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) Economics (1) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) Environment (1) ERP (94) ESG (3) ETIM (3) European Commission (11) Fashion (2) flexibility (1) Food & Beverage (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) IDEAS (2) IIoT (2) Infor (1) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Legal (1) Leiderschap (4) MACH (8) mashups (1) MBEE (2) MES (3) metaverse (1) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) multi-tenancy (1) NetSuite (5) NEWS (5) NFT (1) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Open Supply Hub (1) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (10) PLM (15) Politics (1) Portfolio Management (1) Prince2 (4) Process Mining (1) Process Modeling (17) Project Management (22) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) Ramco (1) resilience (2) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (12) Security (1) service-oriented technologies (2) SITG (2) Smart Industry (2) Social (1) Supply Chain (31) Sustainability (14) Technology (1) ToolsGroup (5) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Unified Commerce (5) Unit4 (1) Wholesale (3) WMS (8)

Het meten van de impact van ESG-initiatieven

Hoever staat uw bedrijf met het bepalen en realiseren van ESG doelen / ambities?

Om de ESG-ambities van bedrijven werkelijkheid te laten worden stelt het Project Management Institute (PMI) dat organisaties stevige digitale leiders nodig hebben.

ESG is naast een rapportagevraagstuk, een digitale transformatieuitdaging.

In haar artikel 'Measuring the Impact of ESG Initiatives' stelt het PMI dat om de echte kracht van ESG-initiatieven te ontketenen bedrijven juiste verander-doelen moeten stellen.

Uit een enquête van Workiva uit 2022 onder 1300 besluitvormers blijkt dat 63% zich niet goed voorbereid voelt om te voldoen aan door overheden en regelgevende instanties gestelde rapportageverplichtingen en ESG doelen te behalen.

Bovendien worden bedrijven uitgedaagd om verder te gaan dan alleen het stellen van ambitieuze doelen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) en te zorgen dat hun initiatieven een betere wereld voor iedereen creëren.

De aandacht voor #ESG biedt bedrijven veel meer mogelijkheden om te groeien en goede dingen te doen.

De tijd van wachten is voorbij.

De externe druk om de impact met meer striktheid te volgen is aanstaande - en organisaties moeten nu beginnen met zich voor te bereiden op die vereisten.

Hoe ziet ESG-vooruitgang eruit? Identificeer en stem af!

☛ ESG en Digitale Transformatieprojecten hebben veel gemeen.

Het in kaart brengen van de beoogde impact van ESG-initiatieven begint lang voordat de uitvoering begint.

Werk samen met sponsoren en andere belanghebbenden om duidelijke doelen vast te stellen die aansluiten bij interne richtlijnen of wettelijke vereisten, zoals overheidsvoorschriften en openbaarmakingsmandaten, en om een ​​duidelijk beeld te krijgen van de impact op de planning, het budget, de reikwijdte en de middelen.

- bezint eer ge begint EN een huis op orde, geldt hier meer dan ooit -

Projectleiders moeten definiëren welke doelen en doelstellingen teams moeten bereiken en bepalen hoe ze de ESG-impact meten.

Bij het ontwikkelen van ESG-doelen moeten projectleiders op het hoogst mogelijke niveau samenwerken met alle belanghebbenden.

"Ga in gesprek met projecteigenaren en zeg: 'Is dit belangrijk voor jou, voor je klanten, je stakeholders?'

Projectsponsoren moeten partneren met projectmanagers om projecten duurzaam op te leveren.

Laat ESG geen feestje worden van de financiële afdeling maar verzeker je van de steun van de CEO of directeur - de compliance-vereisten waar bedrijven aan moeten voldoen vragen de betrokkenheid van het hele bedrijf, en partners stroomop- en afwaarts.

🍀 Digital Business Leiderschap kan zorgen dat het bedrijf zowel organisatorisch als technologisch klaar is voor ESG.🍀

No comments:

Post a Comment