.

Labels

ACM (1) Acumatica (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) application launchers (1) Archimate (1) Audit File Logistics (1) B2MML (1) BIM (1) blockchain (2) BPM (12) BPMN (2) BPMN2 (21) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (6) CCTS (5) CDBC (1) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (3) cloud computing (4) CMMN (1) composable architecture (6) Consultancy (12) CRM (2) customs (1) D365 FSCM (3) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (16) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (2) DMN (4) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (2) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (31) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) Economics (1) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) Environment (1) ERP (60) ETIM (3) flexibility (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) IDEAS (2) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Legal (1) Leiderschap (4) MACH (3) mashups (1) MBEE (2) MES (3) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) multi-tenancy (1) NetSuite (4) NEWS (3) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (2) PLM (6) Politics (1) Prince2 (4) Process Modeling (18) Project Management (22) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) resilience (2) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (6) Security (1) service-oriented technologies (2) SITG (2) Smart Industry (2) Social (1) Supply Chain (5) Sustainability (2) Technology (1) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Wholesale (3) WMS (1)

Launchy, een handig hulpmiddel voor het starten van programma's

Launchy is een uiterst handig en snel hulpmiddel voor het starten van programma's in Windows. Zonder gebruik te maken van standaard Windows functies kunt u met Launchy applicaties, documenten, mappen en andere bestanden openen met slechts een aantal toetsaanslagen.

Het startscherm van Launchy roept u gewoonweg op met de toetsencombinatie Alt + Space (Alt + Spatiebalk). Tik dan de naam van het programma in dat u wilt opstarten en Launchy toont automatisch een overzicht met bestanden die overeenkomen. Selecteer het bestand dat u wilt openen en klik op Enter.

Nadat ik Launchy een tijdje had gebruikt realiseerde ik me dat Launchy best wel handig is. Vooral voor het opstarten van op Java gebaseerde applicaties die niet in het startmenu zijn opgenomen. Nu ga ik naar de map waarin het programma is geïnstalleerd en klik op het .exe of .jar bestand. Met Launchy is dat niet meer nodig en kan ik volstaan met de naam van het programma in te tikken.

Launchy is een Open Source toepassing ontwikkeld in C++ en recent door de SourceForge gemeenschap verkozen tot het beste nieuwe project van 2007.
Karlin
is de maker van Launchy en student aan de Universiteit van Mexico.

Hoe werkt Launchy? De functionaliteit van Launchy bestaat uit twee schermen: een input- en outputscherm. Wanneer een gebruiker iets intikt dan wordt dat vergeleken met de namen van de objecten in de index van Launchy en de objecten die het beste overeenkomen worden getoond in het outputscherm.

Standaard indexeert Launchy de mappen en de programma's in het startmenu van de Windowsgebruiker. Maar u kunt zelf bepalen welke mappen en type bestanden u wilt zien.

Wat maakt dat Launchy zo succesvol is? Op het eerste gezicht lijkt het een klein, eenvoudig en simpel gereedschap. Launchy is meer dan dat. Door het gebruik van Plugin's kan Launchy uitgebreid worden met extra functionaliteit. Voor het ontwikkelen van Plugin's wordt gebruik gemaakt van de Launchy API. Een aantal van deze plugin's en andere toepassingsmogelijkheden zal ik later de revu laten passeren.

Hoe installeert u Launchy?
U kunt Launchy V1.25 downloaden vanaf de website Launchy.net.

De installatie van Launchy is vrij eenvoudig en binnen een paar seconden gebeurt. Launchy heeft dan eveneens al uw bestanden in de map Documenten en in het startmenu geïndexeerd. Wanneer u Launchy opstart lijkt het alsof er niets gebeurt. Geen scherm, geen pictogram in het systeemvak, geen taakbalkikoon en niets op de desktop.

Nogmaals opstarten verandert hier niets aan. Immers Launchy is vanaf het moment van opstarten op de achtergrond aanwezig. De toetsencombinatie Alt + Space is voldoende om Launchy aan te roepen. Er verschijnt dan een schermpje met in het midden een opdrachtregel. Wanneer u begint met het intikken van een naam in de opdrachtregel zal Launchy onmiddelijk de eerste mogelijkheid tonen.

Daarna klapt er een menu open met al de geïndexeerde objecten die overeenkomen. Hieruit kunt het programma kiezen wat u wilt opstarten. Selecteer het programma en druk op Enter of klik met de muis op het programma.

Ik heb het woord RSS ingetikt (zie bovenaan) en er verschijnt een lijst met opties waaronder RSSOwl, irExpress (InfraRecorder) en TortoiseSVN. Waarom deze laatste twee getoond worden kan ik nog niet verklaren. In de naam van beide programma's komt geen RSS voor.

Launchy beschikt over een aantal standaard instellingen die u naar eigen voorkeur kunt aanpassen via het contextmenu. Het contextmenu opent u door met uw rechtermuisknop op de rand van het Launchyscherm te klikken.

Het uiterlijk van uw Launchyscherm kunt u instellen via de menuoptie Skins. Launchy biedt u een tiental skins aan waaruit u kunt kiezen. Ik wil u een aantal van deze Skins, waarvan ik zelf vind dat ze een bepaalde uitstraling hebben, laten zien. Mijn voorkeur gaat trouwens uit naar de Royale Taskbar.

- BlueMetal

- Clean

- Gantchy Blue

- Royale Taskbar

Met de menuoptie Directories kunt u heel gericht instellen welke mappen en type bestanden u wilt opnemen in de index van Launchy. Selecteer de menuoptie Directories in het contextmenu.

In het dialoogscherm Directories ziet u links het gedeelte met de Directory Information. Hier kunt u opgeven welke directories - mappen gescand en welke bestandstypen geïndexeerd moeten worden. In het rechtergedeelte kunt u opgeven welke bestandstypen in al de mappen op uw computer meegenomen moeten worden. Om ervoor te zorgen dat de aangeboden mogelijkheden zo goed mogelijk voldoen aan uw behoefte moet u even wat bestandstypen uitproberen.

De toetsencombinatie voor het aanroepen van Launchy (Hotkey) kunt u instellen met de menuoptie Hotkey.

Het contextmenu bevat eveneens de menuoptie Plugins en daar zit hem nu juist de populariteit van Launchy. De API van Launchy maakt het mogelijkheid om extra functionaliteit via Plugins toe te voegen. Plugins zie ik bij heel veel Open Source applicaties verschijnen als een extra mogelijkheid om functionaliteit uit te breiden. Josh Karlin heeft dat ook begrepen en gaat na het uitbrengen van de nieuwe versie van Launchy, wat binnenkort staat te gebeuren, zich nog meer richten op plugins. Meer over deze nieuwe versie volgt hierna, ja ik heb hem al geïnstalleerd.

De maker van Launchy heeft op 16 september 2007 Launchy 2.0, de nieuwe versie van Launchy, uitgebracht. Deze versie is een alphaversie en alleen nog te verkrijgen via de link die in het gebruikersforum wordt genoemd onder Launchy 2.0 Alpha Testers!.

Launchy 2.0 verschilt in een aantal opzichten van de stabiele versie 1.25. Allereerst is het programma volledig herschreven in QT en maakt niet langer meer gebruik van de MFC-bibliotheek (Microsoft Foundation Classes) .

Verder zijn alle instellingen nu opgenomen in één scherm met tabbladen voor de verschillende opties.

Het contextmenu is daardoor sterk vereenvoudigd en bestaat nu alleen nog uit de menuopties Exit en Options. Het is hiermee een stuk handiger geworden om Launchy in te stellen.

Het aantal Skins in deze nieuwe versie is echter voorlopig beperkt tot drie. Positief is echter wel de toevoeging van een previewscherm. Wanneer u een Skin selecteert kunt u deze gelijk bekijken in het schermgedeelte onderaan.

Ook het scherm voor het vastleggen van de mappen en de bestandstypen is grondig aangepakt. Het ziet er allemaal iets professioneler uit. U kunt het terugvinden onder het tabblad Catalog.

U kunt nu met het plusteken extensies of mappen toevoegen en met de knop Rescan Catalog de bestanden indexeren. U ziet eveneens direct hoeveel bestanden Launchy heeft geïndexeerd.

Het tabblad Plugins bevat vier plugins Weby, Calcy, Controly en Runner.

- De Weby plugin geeft u de mogelijkheid om vanuit Launchy een website of webpagina te openen met een specifieke opdracht.

Laat me een voorbeeld geven. Josh Karlin heeft in Launchy versie 2.0 Yahoo Search opgenomen als een Weby URL. Stel u bent op zoek naar informatie over een bepaald onderwerp dan kunt u handmatig een Internetbrowser openen en naar een zoekmachine gaan zoals Yahoo Search.

Met de Yahoo Search Weby gaat dit veel sneller. Het werkt als volgt:
+ Open Launchy
+ Tik het volgende in: Yahoo /tabtoets/ zoekwaarde

Let op Launchy wanneer u een webbrowser hebt openstaan dan zal deze gebruikt worden. Dit kunt u voorkomen door de instellingen van uw webbrowser aan te passen.

Onder Internet Explorer moet u naar Extra, Internetopties, Geavanceerd gaan en de instelling Vensters opnieuw gebruiken bij het activeren van snelkoppelingen uitzetten.

Standaard heeft Josh Karlin een aantal Weby URL's voorzien waaronder de Yahoo search Weby maar u kunt zelf Weby URL's toevoegen of aanpassen. Ik heb zelf de Van Dale Onlinewoordenboek als Weby toegevoegd.
Het veld URL krijgt de waarde “http://www.vandale.nl/opzoeken/” en het veld Query de waarde “woordenboek/?zoekwoord=%s”.

Nu tik u in de opdrachtregel het volgende commando in: VanDale /tabtoets/zoekwoord. De Onlinewoordenboek wordt dan geopend met uw zoekwoord.

- De Calcy plugin is een rekenmachine. U kunt eenvoudigweg een rekenopdracht intikken en krijgt dan het resultaat te zien.

- Met de Runner plugin kunt u zelf commando's samenstellen die u wilt uitvoeren.

Hoe zit het nu eigenlijk met Launchy en de plugins?
De plugins zijn opgeslagen in de installatiemap van Launchy onder de map plugins.

Een plugin is een Win32 DLL bestand geschreven in C++. Instructies voor het ontwikkelen van een Launchy plugin kunt u vinden in de Launchy API documentatie.

Hierna geeft ik een overzicht van plugin's die zijn ontwikkeld voor Launchy. Ik zal niet in gaan op de werking van deze plugin's. Voor meer informatie

David Karlsson heeft een tweetal plugin's ontwikkeld voor Launchy.
- Todoist is een populaire online task manager met een ingebouwde kalender waarvoor de Launchy plugin todoist.dll is ontwikkeld.

- De plugin gcal.dll is de Launchy plugin voor Google Calendar. Deze geeft u de mogelijkheid om on-the-fly afspraken toe te voegen aan uw Google Calendar via Launchy.

Verder heb ik nog volgende plugin's gevonden:
- De plugin rainy.dll voor Rainlendar - een fraaie desktop kalender ontwikkeld in C++.

- De Go-y.dll plugin maakt het mogelijk om te switchen tussen openstaande schermen, vergelijk het met de Alt+Tab functie onder Windows.

Er zijn verschillende alternatieven voor Launchy in omloop maar het zijn geen Open Source toepassingen.
- Keybreeze
- ActiveWords
- AppRocket
- slimKeys
- Collibri
- SmartStartMenu
- SlickRun

Tags van Technorati:

Lasst update: 26-11-2011

Continue!