DANGA: Design A Next Generation Adventure

.

Labels

ACM (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) application launchers (1) Archimate (1) B2MML (1) BIM (1) BPM (12) BPMN (1) BPMN2 (21) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (3) CCTS (5) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (3) cloud computing (3) CMMN (1) composable architecture (2) Consultancy (12) CRM (2) D365 FSCM (2) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (15) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (2) DMN (4) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (2) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (30) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) ERP (50) ETIM (3) flexibility (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) IDEAS (2) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Leiderschap (4) MACH (3) mashups (1) MBEE (2) MES (3) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) NetSuite (2) NEWS (3) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (2) PLM (6) Prince2 (4) Process Modeling (18) Project Management (22) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) resilience (2) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (5) Security (1) service-oriented technologies (2) SITG (2) Smart Industry (2) Supply Chain (5) Sustainability (2) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Wholesale (3) WMS (1)

Digitale transformaties, ERP selecties en implementaties roept het ook bij u veel vragen op?

Hoe gaan we die selectie / implementatie doen?

Welke implementatiepartner beveel jij aan?

Hoe vlieg je zo'n traject aan?

💙Ik geloof sterk in zelfmanagement.

Immers wie weet er beter wat uw bedrijf nodig heeft.

Bedrijven boeken meer succes wanneer ze regie en uitvoering in eigen hand nemen.

Toch kiezen velen - bang om te falen - voor zekerheid door uitbesteding.

In mijn optiek zijn er drie benaderingen mogelijk (in volgorde van mijn voorkeur):

🏭 Self-Implementatie = Zelf-gestuurde implementatie / management

U neemt als bedrijf zelf de verantwoordelijkheid voor /over het project, van begin tot eind.

Het voordeel is dat u de kosten van een adviesbureau met meerdere adviseurs en/of consultants kunt vermijden, door alleen een beroep op hen te doen voor specifieke vraagstukken of problemen.

U krijgt de volledige controle over het project en verwerft zelf de kennis over wat de oplossing wel of niet kan, omdat u het zelf moet uitzoeken.

Maar het vraagt wel om "Skin In The Game".

🏰 Collaborative Implementatie = Gezamenlijke implementatie

Bij deze aanpak zijn verantwoordelijkheden verdeelt tussen uw bedrijf en uw adviseur / implementatiepartner.

Deze aanpak vertaalt zich meestal in de aanstelling van een technisch projectleider (implementatiepartner) en een business projectleider (gebruikersorganisatie).

Uw bedrijf is in staat een actieve rol te spelen, u krijgt meer inzicht in het systeem en hoe de bedrijfsprocessen gemapped worden.

Toch komen bedrijven met deze aanpak vaak in een technologisch vacuüm terecht - techniek versus business - twee kapiteins op één schip.

De adviseur / partner denkt vanuit de techniek terwijl de gebruiker denkt vanuit de business.

Als beiden niet tot elkaar komen dan loopt het project vertraging op, wordt op een laag pitje gezet of in het slechtste geval stopgezet.

Gaat de implementatie door dan is het resultaat zelden wat werd verwacht / gehoopt.

🌁 Turnkey Implementatie = Kant-en-klare implementatie

De mooiste aanpak als u alle risico's buiten wilt sluiten.

Bij een turnkey-implementatie neemt een adviesbureau of implementatiepartner de volledige controle over het project en zet het haar eigen middelen in.

Soms, als ik consultants in mijn netwerk spreek, bekruipt mij het gevoel dat veel projecten deze methodiek volgen.

De kosten vallen altijd hoger uit omdat de consultants het zware werk moet verzetten waaronder de analyse en mapping van bedrijfsprocessen.

We kunnen het niet verbergen. Deze aanpak leidt tot teleurstellingen, ontevreden gebruikers, kostenoverschrijdingen en vertragingen.

❔ Welke aanpak kiest u of heeft u gekozen? En bent u tevreden?

Continue!

Waar zouden ERP implementaties staan zonder BPMN?

BPMN (Business Process Model and Notation) is een grafische taal voor het beschrijven van bedrijfsprocessen. Een universele taal die helpt de kloof te overbruggen tussen business people en applicatiespecialisten.

BPMN wint langzaam terrein in de wereld van ERP oplossingen. Zo hebben SAP, Infor en IFS BPMN omarmt om processen en workflows in te richten.

De positie van Microsoft (D365 FSCM) in deze is mij niet helemaal duidelijk. Voorheen was het mogelijk om met de business process modeler (in LCS) procesflows te definiëren en op te slaan, maar het lijkt dat Microsoft hiervan is afgestapt.

🔥 Waarom BPMN?

Sinds 2018 geef ik training in de toepassing van BPMN voor het modelleren en beschrijven van bedrijfsprocessen. Een activiteit waar veel bedrijven baat bij hebben wanneer ze op zoek gaan naar een nieuwe ERP oplossing of een vervanger.

Tijdens ERP analyse- en onderzoekstrajecten leer ik de gebruikersgroep hoe ze BPMN kunnen toepassen en help ik hen om bestaande en toekomstige processen te beschrijven.

Helaas wordt het beschrijven en modelleren van bestaande en toekomstige processen nog veel te weinig toegepast tijdens selectie-trajecten. Implementatiepartner, die ik heb gesproken onderkennen, dat dit onderdeel van de voorbereiding weinig aandacht kent. Immers het gaat erom of er op basis van de 80 - 20 regel wel of geen match is.

🔥 "The devil is in the details"

Tijdens het modelleren en de gesprekken met gebruikers en managers komen al deze details - zelfs die waar men niet van op de hoogte is / was - naar boven.

De unieke eigenschappen van bedrijven - de kenmerken en processen die bedrijven een concurrentievoorsprong geven op andere bedrijven zijn niet altijd aanwezig in ERP oplossingen. Het is daarom goed om deze extra te benadrukken in de procesmodellen en in overleg met ERP aanbieders.

Mijn advies aan bedrijven die met een selectietraject starten, besteed het vooronderzoek niet uit maar doe het zelf. Een degelijk onderzoek kost enkele maanden, gaat dwars door je organisatie maar belangrijker nog de resultaten vormen de basis voor succesvol of falend project. Succesvol = eentje waar de volledige organisatie blij van wordt.

Huur desnoods voor enkele maanden of langer een specialist in die je begeleid in dit traject. Deze investering betaald zich dubbel en dwars terug. Je verkort de communicatie met aanbieders omdat je in detail weet wat je wilt en nodig hebt. Daarnaast versnel je de implementatie omdat je discussies over processen voorkomt.

Continue!

Hoe gaan we de gaten dichten in onze digitale beveiliging?

De World Economic Forum (Akashi Joshi - Head of Industry and Partnerships, Centre for Cybersecurity) heeft onlangs een interessant artikel gepubliceerd met adviezen voor "het dichten van de gaten in uw digitale beveiliging".

De aanbevelingen van het Centre for Cybersecurity zijn, in mijn optiek, veel breder toepasbaar. Niet alleen het vergroten van Cyberweerbaarheid maar het vergroten van de wendbaarheid en weerbaarheid van bedrijven voor disrupties is gebaat bij deze aanbevelingen.

Allereerst: Cyberbeveiliging wordt gezien als een IT-probleem en gedelegeerd aan technologiespecialisten. Echter, ik denk dat we allemaal wel begrijpen dat bedrijven het moeten verheffen tot een strategische kwestie en bedrijfsbreed aandacht geven.

Zoals dat ook geldt voor de weerbaarheid voor andere vormen van verstoringen. Er gaat nog steeds te weinig aandacht naar het verbeteren van bedrijfsprocessen en integrale samenwerking tussen afdelingen en met partners.

Beiden vragen om effectief leiderschap - leiders met "skin in the game" .

Enkele aanbevelingen uit het artikel:

📌Erken Cyberbeveiliging als een strategische bedrijfsprioriteit

📌Zorg dat Cyberbeveiligingsbeheer een noodzaak is voor de leiding van uw bedrijf - cultiveer een cultuur van weerbaarheid en wendbaarheid

"The gap between perception and reality" illustreert dat Cyberstendigheid niet de aandacht krijgt die het nodig heeft.

Directieleden - C-suite leiders denken / geloven dat ze het goed voor elkaar hebben. De realiteit is echter dat weerbaarheid en wendbaarheid (= het vergroten van de veerkracht van het bedrijf) niet geregeld is en/of de aandacht krijgt die nodig is. Het blijft voorlopig bij brandjes blussen.

📌Bouw een kwalitatief hoogstaand cyberbeveiligingsteam op

Uit onderzoek van het Cybersecurity Forum komt naar boven dat wereldwijd organisaties zien / concluderen dat ze niet beschikken over de juiste vaardigheden (talenten) om te reageren op en te herstellen van een Cyberaanval.

Senior leiderschap (C-suite executives) moeten, gezien het gebrek aan talent, zo snel mogelijk investeren in het werven en koesteren van bestaand talent binnen de organisatie. Datzelfde geldt voor het aantrekken van specialisten op het gebied van digitale transformaties: procesverbeteringen en integrale samenwerking tussen afdelingen en met partners.

Het is niet de vraag "OF" er een Cyberaanval op uw bedrijf gaat plaatsvinden, "OF" er een disruptie gaat komen, maar "WANNEER"

Wanneer gaan er veranderingen in de omgeving van uw bedrijf plaatsgrijpen die het voorbestaan, de winst en de groei zullen afremmen.

Lees het artikel "Cybersecurity: 5 ways to make your business more cyber secure" van WEForum, een keer met een andere bril op, en veel aanbevelingen blijken dan veel breder van toepassing.

Continue!

Purchase Price Variances - why is it, you do not want to see them?

I am comparing the functionalities of different ERP systems to be able to advise my clients properly when they are selecting a solution for their business.

One thing that I have not been good at - although years ago I converted the Chart of Account of 5 QAD databases, incl. transactions, on a sunny sunday morning, is accounting.

It is not that I do not understand what these systems do, that is not the problem, I learned from the best - QAD - but what I seem not to understand - my lack of accounting knowledge - how and why certain financial reponsible people try to manipulate the system.

Let me give an example (and yes I know there is a whole lot of discussion about whether it is allowed by GAAP and/or IFRS) Standard Costing. From what I read when you process the variances incured appropriately when reporting it is allowed. (see some links in comments).

When using standard costs most ERP systems (QAD, NetSuite, D365 FSCM, ...) will create variances upon booking item receipts. These variances tells the company something about their performance - it helps understand why costs are different from what is expected. When variance is high, your purchasing people certainly should start working, you seem to pay not what you expected.

 • Purchase Price Variance (NetSuite / QAD) = difference between the price you expected for the goods and the real actual price, the expected price being the standard cost,
 • The thing here is that the cost of the purchase is the only cost that directly impacts the item cost - that is why the PPV is generated. (NetSuite)

 • AP rate variance (QAD) = discrepancy between an item’s PO cost and its invoice price
 • AP usage variance (QAD) = discrepancy between an item’s PO receipt quantity and its invoice quantity
 • But what I often see, is that companies using standard costs have procedures in place to adjust the cost of an item according to the invoice before booking the receipt OR adjust the quantity on the order to comply with the invoice quantity in case there is an over- or underdelivery.

  Does any of this make sense when using standard costs and modern ERP systems?

  Maybe it is me: I am not an accounting specialist, but how can I make financial people understand the rules of the game WHEN they do not (want to) understand the way these ERP systems deal with it.

  Not understanding (or willing to understand) the way an ERP system works and willing to adapt, is what caused a lot of companies to fail their implementation. But again maybe I am wrong - due to my lack of accounting knowledge.

  Continue!

  Gaat uw ERP oplossing de waarde leveren waar uw bedrijf naar op zoek is?

  Gaat uw toekomstige ERP oplossing de waarde leveren waar uw bedrijf naar op zoek is?

  Weet u al wat welke waarde(n) uw bedrijf en medewerkers zoeken?

  🔥THINGS THAT HURT

  Welke pijnpunten in uw bedrijf, frustraties van uw medewerkers, obstakels die belemmeren om het werk uit te voeren, risico's die negatieve gevolgen kunnen hebben, gaat de oplossing wegnemen?

  🌠THINGS THAT ROCK

  Welke voordelen gaat uw bedrijf, vereenvoudigen van het werk van uw medewerkers, besparingen in tijd, geld en moeite, positieve energie bij medewerkers, gaat de oplossing gaat brengen?

  📦Hoe gaat u zorgen dat de werkelijke behoeftes van uw bedrijf, van uw medewerkers, van uw partners worden verwezenlijkt met de toekomstige oplossing?

  ❔Hoe zorgt u dat er een perfecte fit is met wat uw medewerkers willen en nodig hebben om hun werk te doen en resultaten te leveren zodat uw bedrijf kan groeien?

  Lijsten met vereisten

  Vaak zie ik dat adviesbureaus en/of bedrijven uitgebreide lijsten van functionele, technische, implementatie en partner vereisten genereren en uitsturen naar potentiële leveranciers.

  Zelf heb ik aan de leverancierskant regelmatig dit soort lijsten ontvangen en met een team mogen beantwoorden. Na een dagje ploeteren was onze standaard vraag 'weten we nu echt wat ze willen en waar ze werkelijk naar op zoek zijn'.

  oftewel WHAT ROCKS and WHAT DOES NOT?

  Een paar adviezen van mijn kant, maar doe er uw voordeel mee:

  ✔Breng de pijnpunten en de hoopvolle verwachtingen van uw medewerkers en uw business partners in kaart. Zij helpen u met prioritering.

  ✔Focus op de vereisten die niet standaard zijn of waarvan u niet zeker bent dat de leverancier hierin voorziet. Daarvoor zult u wel doorheen het aanbod van de verschillende oplossingen moeten worstelen.

  Hoe weet u waarin een leverancier wel of niet voorziet? Spit doorheen de uitgebreide handleidingen die de meeste leveranciers (Microsoft, NetSuite, Acumatica, SAP, ...) over hun product op het internet hebben staan.

  ✔Focus op de vereisten die echt waarde toevoegen voor uw bedrijf en medewerkers, zowel op de korte, middellange als lange termijn. Als u binnen een aantal jaar met uw bedrijf internationaal wil gaan hou daar dan rekening mee.

  ✔75% van het langdurige succes van uw ERP oplossing, eigenlijk elke oplossing, zit in de voorbereiding. Als u niet wilt dat uw medewerkers al tijdens de implementatie met extra aanpassingen of uitbreidingen komen, zorg dan dat u weet hoe zij hun werk doen, hoe de processen in elkaar zitten en moeten veranderen, wie wat doet en wanneer, en wat anders kan. Neem deze vereisten mee.

  En last but not least, maak de juiste mensen vrij, want het blijft mensenwerk, doorvragen en nog eens doorvragen.

  Continue!

  IFS Cloud gebruikers in Noord en Oost Nederland

  Al enkele jaren onderzoek ik bij bedrijven in Noord en Oost Nederland welke bedrijfsondersteunende applicaties zij in gebruik hebben. Als onderdeel van dit onderzoek breng ik in kaart welke ERP systemen (#ERP) bedrijven gebruiken.

  Noord- en Oost- Nederland

  Voor gebruikers van andere ERP oplossingen zie overzicht onderaan dit artikel.

  # Demcon - Enschede

  # Maxon Motor Benelux B.V. - Enschede

  Other regions

  # Centric - Gouda

  # Motrac Hydrauliek B.V. - Zutphen

  # TOMRA Systems B.V. - Apeldoorn

  Implementatie partners

  # Eqeep - Utrecht

  Interesting News

  # Juli 2022: IFS neemt Ultimo Software Solutions over

  # Juli 2021: IFS neemt Customerville over

  # Maart 2021: IFS neemt Axios Systems over

  # November 2020: IFS neemt Clevest over

  # November 2019: IFS neemt Astea International over

  Andere ERP oplossingen

  D365 Finance & Supply Chain Management - Dynamics AX - Axapta

  ❄ D365 BC - Dynamics NAV - Navision

  ❄ SAP

  Infor LN

  ❄ Isah

  IFS

  Staat uw bedrijf hier nog niet tussen ! Laat het me weten.

  Continue!

  PREPARATION - we have to, but we prefer not to

  PREPARATION - we have to, but we prefer not to

  Good preparation, decisiveness and leadership increase the chance of success.

  Look at the major cycling races - the Giro, the Tour and the Vuelta. The team leaders of the big cycling teams have explored the stages long in advance and determined the team's strategy.

  Are you going to take over a company, are you going to launch a new product or enter a new market, are you going to renew your core applications, know that today 'almost' all change initiatives have touchpoints with digitization and require thorough preparation.

  ✔ What do we mean by thorough preparation?

  Formulating a clear and unambiguous company vision and strategy, determining the organizational culture necessary to achieve the company goals, ensuring that digital and company vision + strategy are aligned.

  Gathering in-depth knowledge of processes and data (operation), information systems and applications (technology), culture and structure (organization), control and management (management) and determining what the future should look like.

  ✔ Why is decision-making important?

  Indecision - ''analysis paralysis'' - paralyzes organizations.

  Leaders do not dare to make choices because they are not sure of themselves and of the people in the organization. They believe the weight of the entire organization rests on their shoulders and avoid making decisions.

  "No choice is also a choice, but it is a risky choice."

  Risky because decision making affects the entire organization and not just the leader.

  No choice is choosing to leave everything as it is: the Status Quo Bias (William Samuelson and Richard Zeckhauser).

  The Status Quo Bias = "It is holding on to the old..

  The risk, the medium and long-term goals that are compromised, employees who are tired of waiting and choose to go down the road, and other undesirable events.

  "Choose and Take Action" are two important steps in the decision-making process.

  If these steps are not taken, nothing will happen and we will be back where we started - the Status Quo Bias has been reached.

  ✔ What kind of Leadership do we need?

  It is not so much about the form of Leadership but about "Skin in the Game".

  Skin In The Game (SITG) is, in my opinion, the willingness as a leader or advisor to take the risk for the decision you have made or the advice you have given.

  As a leader you want / must know and justify what you are talking about, you want to do the right things at the right time.

  You do not want / should not put the survival of your organization in the hands of a third party, of an implementation partner.

  PREPARATION - do it, it is the foundation of success

  PREPARATION - find people who can help you because you can't do it alone

  Continue!