DANGA: Diehard consultants Are Not Globally Available

Een Agile gebaseerde ERP-implementatieaanpak

Ik heb vaak gesprekken met implementatiepartners, consultancy bedrijven en bedrijven die ERP willen implementeren over het toepassen van een Agile aanpak.

Agile is een filosofie, het is manier van leven. Agile gaat over leren, experimenteren, hard vallen en weer doorgaan, kleine successen boeken.

ERP is een integrale oplossing voor een (groot deel van) je bedrijfsprocessen. Je zou kunnen stellen dat leent zich niet echt voor een Agile aanpak. Gelijk heb je wanneer je gelooft dat je met Scrum je volledige implementatie kunt realiseren.

Echter er zijn genoeg momenten / stappen in een ERP project waarop Agile is toe te passen:

 • verzamelen en verbijzonderen van de behoeftes en vereisten
 • configureren en valideren van de inrichting van gekozen processen
 • bepalen van wat je wel gaat doen, wanneer en hoe
 • Ik geloof niet in Big Bang implementaties. Ik ben een voorstander van Agile - based benadering. Een gefaseerde aanpak bestaande uit een baseline, met releases.

  Deze gefaseerde benadering is heel goed toe te passen bij transitie van een legacy ERP omgeving naar een nieuwe omgeving.

  De moeite waard om te lezen is de thesis "Applying Agile Approach in ERP Implementation".

  De voorgestelde aanpak bestaat uit twee fases: implementatatie van een Baseline en meerdere Agile - gedreven releases

  Fase 1: de baseline bestaat uit volgende stappen

 • Voorbereiding van het project waarin rollen en verantwoordelijkheden, structuur en bemensing van de projectorganisatie worden besproken en geformaliseerd.
 • Workshops met alle belanghebbenden met als doel het identificeren van de bestaande bedrijfsprocessen, informatiestromen en applicaties alsook het in kaart brengen van de wensen en eisen.
 • Trainingssessies waarin de organisatie de functionaliteiten van de nieuwe ERP oplossing leren kennen.
 • Trainingssessies waarin de implementatiepartner het bedrijf leert kennen.
 • Evaluatieworkshop met als doel het bepalen van de scope (welke processen, systemen en functionaliteiten) en planning van het project.
 • De uitkomst van de evaluatie is een geprioritiseerde lijst van vereiste en gewenste functionaliteiten, een gedetailleerde beschrijving van de inhoud van de Baseline, high-level definitie van de inhoud en planning van de releases.

  Tags: ERP, Project Management, Consultancy

  Continue!

  SCOPE CREEP is de grootste vijand van implementatieprojecten

  SCOPE CREEP" = de grootste vijand van implementatieprojecten.

  Scope creep wordt gezien als de ongemerkte en ongecontroleerde groei van de omvang van een project na de start.

  Met deze laatste woorden krijgt 'scope creep' gelijk een negatieve lading zijnde het gebrek aan opvolging en controle van een project die leidt tot vertraging of zelfs stopzetting.

  Ik zie dat 'scope creep' veelal veroorzaakt wordt voor de start van een project door:

 • slechte of onjuiste analyse van de vereisten
 • ontbreken van kennis over processen, applicaties, informatiestromen, organisatie EN samenhang
 • verkeerde aannames en dubbelzinnige scope-definities (ambiguïteit) waardoor elke belanghebbende daarin zijn gading kan vinden
 • Ik bestrijd niet dat goed project management scope creep voorkomt. Echter als recovery project manager zie ik te vaak dat projecten met een onduidelijk, onjuiste en onvolledige scope zijn gestart EN dat bedrijven niet beschikken over experts die de scope kunnen (of mogen) valideren.

  Hoe "scope creep" voor de start van uw project voorkomen:

 • verkrijg een volledig beeld van vereiste functionaliteiten, applicaties en informatiestromen
 • communiceer en valideer de scope met alle belanghebbenden
 • neem geïnformeerde beslissingen
 • Tags: ERP, Project Management, Consultancy

  Continue!

  Wordt het na 30 jaar niet eens tijd om met ERP te beginnen!

  In het midden van de jaren ’60 was het niet langer haalbaar om grote hoeveelheden grondstoffen en componenten aan te houden.

  Dit leidde tussen 1959 en 1961 tot het ontstaan van MRP I Material Requirements Planning.

  IBM kwam al snel met oplossingen.

  In 1961 BOMP Bill of Material Processor (Gene Thomas), 1964 LAMP Labor & Material Planning en in 1966 PICS-RPS Production & Inventory Control System.

  Joe Orlicky, production control manager bij J.I. Case bouwt in 1961 het eerste systeem voor onderhoud van stuklijsten en berekenen van materiaalbehoeftes.

  In 1972 maakt IBM de grootste slag met COPICS Communication-Oriented Production Information and Control System. Later overgebracht naar “System Analysis and Program Development”, opgericht door IBM medewerkers.

  In 1975 publiceert Orlicky zijn boek “Material Requirements Planning” en 1977 komt IBM met MAPICS.

  MRP II (Manufacturing Resource Planning) vult MRP I in 1980 aan met planning en bewaking van productiemiddelen. De integratie en besturing van voorraden, planning, capaciteit, productie en inkoop is een feit.

  ERP brengt in '90 alle processen, gegevens en functies onder in één geïntegreerd systeem met één centrale database.

  Gaat u in 2021 starten?

  Continue!

  ERP selectie en implementatie: drama of succes

  Belangrijkste succesfactoren: organisatieverandering EN digitale transformatie.

  De behoefte naar een nieuwe oplossing ontstaat vaak bij bedrijven die in korte tijd hard groeien - horizontaal, verticaal of in beide richtingen.

  Horizontale groei (uitbreiding van portfolio en productiefaciliteiten) als verticale groei (overname van bedrijven up- en downstream de keten) veranderen de structuur, cultuur en processen van bedrijven.

  Grotere diversiteit aan stakeholders (cultuur) vraagt veel aandacht voor organisatieverandering. Grotere variëteit aan ondersteunende bedrijfsapplicaties en bedrijfsprocessen vraagt om een goed fundament voor ondersteuning van de digitale transformatie van een bedrijf.

  ERP staat zelden op zichzelf - vaak zien we een combinatie van product configuratoren, advanced planning systemen, CRM, shop floor control en productie systemen.

  We hebben veel meer kans op succes door minder aandacht voor industrie-specifieke oplossingen en meer aandacht voor een uitgebalanceerd geheel van technologische vernieuwingen / oplossingen ter ondersteuning van de toekomstige bedrijfsstrategie, processen en informatiehuishouding.

  Tags: ERP, digital transformation

  Continue!

  Is gebrek aan visie grootste valkuil voor ERP implementaties?

  De grootste valkuil bij de implementatie van een ERP oplossing is gebrek aan visie en duidelijke doelstellingen.

  Gebrek aan visie is een veel voorkomend kenmerk van slecht leiderschap. Leiders moeten vooruit kijken, intuïtief voorvoelen van situaties (anticiperen - proactief), duidelijk zijn en vertrouwen creëren.

  Visie in het kader van een ERP implementatie gaat over:

  - Ontwikkelen van en communiceren naar de organisatie over het Waarom, Wat en Hoe = over visie, doelstellingen, verwachtingen en aanpak.

  Waar sta je als bedrijf, waar wil je naartoe, waarom wil je dat en hoe denk je dat te bereiken. Het ontwikkelen van deze visie doe je met je medewerkers en hier geef je continue opvolging aan.

  - Obstakels en drempels wegnemen

  Processen, Organisatie en Cultuur, Applicaties, soms (vaak) is het beter om eerst alle obstakels in je organisatie op te ruimen en drempels weg te nemen.

  Denk hierbij aan: vereenvoudig en optimaliseer je bedrijfsprocessen, trek nieuwe mensen aan die extra kennis en ervaring inbrengen, zorg dat je product data management op de rit komt en vervang die slecht functionerende webshop, en haal leiders aan boord om de veranderingen door te voeren.

  Tags: ERP, Digital Leadership, Project Management

  Continue!

  Wat is er nodig om eFactureren van de grond te krijgen?

  Enkele misverstanden: Het verzenden en ontvangen van een efactuur voegt geen significante waarde toe. Hetzelfde geldt voor het verzenden van een PDF factuur die door de ontvanger wordt afgedrukt om handmatig te verwerken of op te slaan in het archief.

  De business case: De besparingen - c.q. verbetering worden gerealiseerd wanneer de ontvanger de efactuur automatisch verwerkt, 'matched' met de openstaande inkooporder en de ontvangen goederen of diensten, en automatisch betaalbaar stelt.

  Echter deze business case is eenzijdig - de voordelen liggen aan de kant van de ontvanger / buyer. Immers het is niet zo dat een efactuur per definitie leidt tot snellere betaling. Er is nog steeds zoiets als betalingsconditie / termijn.

  Ik ben sinds eind jaren '80 met #EDI en #ketenintegratie bezig en volg de ontwikkelingen in Europa op de voet.

  Efacturatie komt alleen van de grond als alle partijen in de keten de voordelen kunnen plukken zowel seller, buyer, als intermediairs.

  Lees mijn artikel "Ketenintegratie, leuker en uitdagender kan werken niet zijn!" voor mijn ervaringen.

  Lees mijn artikel (2015) : "Neem de meest duurzame verantwoordelijke weg naar e-factureren".

  Lees mijn artikel: "Aarzelt u nog om P2P, O2C of eFactureren op de rit te zetten met SAP?"

  Tags: e-Factureren

  Continue!

  Aanpak implementatie e-Factureren!

  Het verbaast mij nog steeds dat Elektronisch Factureren en Zakendoen niet van de grond komt.

  De Nederlandse Overheid en het bedrijfsleven slagen er niet in om de voordelen te plukken die het elektronisch uitwisselen en - nog belangrijker - het geautomatiseerd verwerken met zich meebrengt.

  Ik adviseer al jaren geïnteresseerde bedrijven om hun doelgroep op te delen naar drie categorieën:

  ● twijfelaars

  ● starters - believers

  ● doeners - practitioners

  Op elk van de doelgroepen pas je een andere strategie toe.

  PWC heeft in 2018 een studie uitgevoerd naar hoe bedrijven zich gedragen en hoe dat gedrag beïnvloedt kan worden.

  In haar rapport "Applying behavioural insights in policies aimed at businesses Final report" verdeeld PWC bedrijven onder in 3 doelgroepen: midden groep, laggards en leaders. Met enige fantasie vergelijkbaar met mijn onderverdeling.

  Tabel 4 in het rapport geeft voor elke doelgroep de geschikte leiderschapsstijl aan, welke prikkels de meeste resultaten opleveren, de gevoeligheden van bedrijven en met welke aanpak het beste resultaat bereikt wordt c.q hoe de beslissers het beste aangesproken worden.

  De meest gehanteerde leiderschapsstijlen zijn: normatief, transactioneel en stakeholder (relatie-georiënteerd).

  De studie geeft goed inzicht in hoe bedrijven in elkaar zitten en aan welke touwtjes het beste getrokken kan worden.

  Tags: e-Factureren, Digital Leadership

  Continue!