DANGA: Diehard consultants Are Not Globally Available

ERP selectie en implementatie: drama of succes

Belangrijkste succesfactoren: organisatieverandering EN digitale transformatie.

De behoefte naar een nieuwe oplossing ontstaat vaak bij bedrijven die in korte tijd hard groeien - horizontaal, verticaal of in beide richtingen.

Horizontale groei (uitbreiding van portfolio en productiefaciliteiten) als verticale groei (overname van bedrijven up- en downstream de keten) veranderen de structuur, cultuur en processen van bedrijven.

Grotere diversiteit aan stakeholders (cultuur) vraagt veel aandacht voor organisatieverandering. Grotere variëteit aan ondersteunende bedrijfsapplicaties en bedrijfsprocessen vraagt om een goed fundament voor ondersteuning van de digitale transformatie van een bedrijf.

ERP staat zelden op zichzelf - vaak zien we een combinatie van product configuratoren, advanced planning systemen, CRM, shop floor control en productie systemen.

We hebben veel meer kans op succes door minder aandacht voor industrie-specifieke oplossingen en meer aandacht voor een uitgebalanceerd geheel van technologische vernieuwingen / oplossingen ter ondersteuning van de toekomstige bedrijfsstrategie, processen en informatiehuishouding.

Continue!

Is gebrek aan visie grootste valkuil voor ERP implementaties?

De grootste valkuil bij de implementatie van een ERP oplossing is gebrek aan visie en duidelijke doelstellingen.

Gebrek aan visie is een veel voorkomend kenmerk van slecht leiderschap. Leiders moeten vooruit kijken, intuïtief voorvoelen van situaties (anticiperen - proactief), duidelijk zijn en vertrouwen creëren.

Visie in het kader van een ERP implementatie gaat over:

- Ontwikkelen van en communiceren naar de organisatie over het Waarom, Wat en Hoe = over visie, doelstellingen, verwachtingen en aanpak.

Waar sta je als bedrijf, waar wil je naartoe, waarom wil je dat en hoe denk je dat te bereiken. Het ontwikkelen van deze visie doe je met je medewerkers en hier geef je continue opvolging aan.

- Obstakels en drempels wegnemen

Processen, Organisatie en Cultuur, Applicaties, soms (vaak) is het beter om eerst alle obstakels in je organisatie op te ruimen en drempels weg te nemen.

Denk hierbij aan: vereenvoudig en optimaliseer je bedrijfsprocessen, trek nieuwe mensen aan die extra kennis en ervaring inbrengen, zorg dat je product data management op de rit komt en vervang die slecht functionerende webshop, en haal leiders aan boord om de veranderingen door te voeren.

Tags: ERP, Digital Leadership, Project Management

Continue!

Wat is er nodig om eFactureren van de grond te krijgen?

Enkele misverstanden: Het verzenden en ontvangen van een efactuur voegt geen significante waarde toe. Hetzelfde geldt voor het verzenden van een PDF factuur die door de ontvanger wordt afgedrukt om handmatig te verwerken of op te slaan in het archief.

De business case: De besparingen - c.q. verbetering worden gerealiseerd wanneer de ontvanger de efactuur automatisch verwerkt, 'matched' met de openstaande inkooporder en de ontvangen goederen of diensten, en automatisch betaalbaar stelt.

Echter deze business case is eenzijdig - de voordelen liggen aan de kant van de ontvanger / buyer. Immers het is niet zo dat een efactuur per definitie leidt tot snellere betaling. Er is nog steeds zoiets als betalingsconditie / termijn.

Ik ben sinds eind jaren '80 met #EDI en #ketenintegratie bezig en volg de ontwikkelingen in Europa op de voet.

Efacturatie komt alleen van de grond als alle partijen in de keten de voordelen kunnen plukken zowel seller, buyer, als intermediairs.

Lees mijn artikel "Ketenintegratie, leuker en uitdagender kan werken niet zijn!" voor mijn ervaringen.

Lees mijn artikel (2015) : "Neem de meest duurzame verantwoordelijke weg naar e-factureren".

Lees mijn artikel: "Aarzelt u nog om P2P, O2C of eFactureren op de rit te zetten met SAP?"

Tags: e-Factureren

Continue!

Aanpak implementatie e-Factureren!

Het verbaast mij nog steeds dat Elektronisch Factureren en Zakendoen niet van de grond komt.

De Nederlandse Overheid en het bedrijfsleven slagen er niet in om de voordelen te plukken die het elektronisch uitwisselen en - nog belangrijker - het geautomatiseerd verwerken met zich meebrengt.

Ik adviseer al jaren geïnteresseerde bedrijven om hun doelgroep op te delen naar drie categorieën:

● twijfelaars

● starters - believers

● doeners - practitioners

Op elk van de doelgroepen pas je een andere strategie toe.

PWC heeft in 2018 een studie uitgevoerd naar hoe bedrijven zich gedragen en hoe dat gedrag beïnvloedt kan worden.

In haar rapport "Applying behavioural insights in policies aimed at businesses Final report" verdeeld PWC bedrijven onder in 3 doelgroepen: midden groep, laggards en leaders. Met enige fantasie vergelijkbaar met mijn onderverdeling.

Tabel 4 in het rapport geeft voor elke doelgroep de geschikte leiderschapsstijl aan, welke prikkels de meeste resultaten opleveren, de gevoeligheden van bedrijven en met welke aanpak het beste resultaat bereikt wordt c.q hoe de beslissers het beste aangesproken worden.

De meest gehanteerde leiderschapsstijlen zijn: normatief, transactioneel en stakeholder (relatie-georiënteerd).

De studie geeft goed inzicht in hoe bedrijven in elkaar zitten en aan welke touwtjes het beste getrokken kan worden.

Tags: e-Factureren, Digital Leadership

Continue!

Werken bedrijven straks alleen in de Cloud ?

Nu aanbieders van bedrijfsapplicaties massaal hun oplossingen naar de Cloud brengen rijst de vraag : "Werken bedrijven straks alleen in de Cloud ?"

De gang naar de Cloud mag niet onderschat worden.

Allereerst voegt het extra complexiteit toe aan het selectietraject, het leidt af van het doel: "de keuze van de juiste oplossing(en) voor bedrijfsproces(sen)".

Echter "Het hybride mesh vraagstuk" komt eerst!

Hoe ziet het toekomstige landschap eruit ? Hoe knopen we diverse oplossingen / Cloud varianten (single / multi tenant / public / private) en on-premise aan elkaar. Wat eerst en wat daarna!

INTEGRATIE vormt vaak het antwoord. Zeker bij productiebedrijven met vraagstukken op het gebied van productieaansturing, klant- en artikelbeheer, orderverwerking, voorraadbeheer, planning, ...

In de #ERP wereld wordt integratie en uitbreidbaarheid aangevlogen met het fenomeen Add-On's / In's. #Microsoft als #SAP zetten in op een basis bouwdoos waarop componenten ingeplugd kunnen worden.

Maar de grootste uitdaging is: het ontbreken van CONCEPTUELE DENKERS die de impact en wijze waarop blokjes gestapeld moeten worden begrijpen, die applicaties, processen, cultuur en techniek samenbrengen.

Ik mis ze al jaren en ben er zelf goed in geworden omdat ik mijn projecten wil laten slagen.

Continue!

Implementatie-reisleider gezocht !

Bedrijven verwachten steeds vaker dat de door hun gekozen ERP leverancier de rol van reisleider op zich neemt. Zij zoeken iemand die hen helpt met het uitstippelen en organiseren van de uitdagende reis. Iemand die de brug gaat (kan) slaan tussen de wereld van consultants en die van de gebruikersorganisatie. Iemand die zorgt dat de implementatie een succes wordt.

Uit recente ervaring weet ik dat het moeilijk is om vanuit de leverancier de rol van objectieve reisleider in te vullen. Vooral wanneer er onvoldoende budget beschikbaar is en de gebruikersorganisatie te weinig tijd vrij kan (wil) maken. Ik pleit ervoor om de rol van reisleider door een externe onafhankelijke adviseur in te vullen.

Een externe reisleider kan zich richten op één doel: de reis voor u zo aangenaam en succesvol maken, hij of zij kan / mag heilige huisjes aan beide kanten aanpakken.

Wat kunt u verwachten van een reisleider annex bruggenbouwer / kwartiermaker ? Zorgen voor een open en transparante communicatie, Zorgen dat de juiste dingen op het juiste moment door de juiste mensen worden gedaan,z zorgen dat interne en externe mensen gaan samenwerken maar belangrijker nog knopen doorhakken wanneer niemand dat wil of durft en u dat niet kunt.

Continue!

Sta eens stil bij uw rol als project manager in uw project!

Loopt uw project stroef, krijgt u geen grip op de voortgang sta dan eens stil bij uw rol in het geheel.

Als project manager weet ik dat ik werk verricht wat niet altijd zichtbaar en tastbaar is maar wel cruciaal voor het succes van het project. Het is continu balanceren tussen het leveren van kwaliteit, het boeken van resultaten en het zoeken naar evenwicht tussen de belangen van individuen en die van de organisatie / het project.

Achter de schermen ben ik het digitaal geweten van het project, de kwartiermaker die het totale landschap overziet en een plan van aanpak bedenkt zodat de organisatie krijgt waar het naar op zoek is.

Voor de schermen ben ik de sociale architect, de bruggenbouwer die visies, ambities en meningen binnen bedrijven aan elkaar knoopt en mensen verbindt.

Aan welke touwtjes moeten we trekken, welk duwtje moeten we wie geven, welke bijdrage moeten we leveren om het project de goede kant uit te laten bewegen, is dit technisch / organisatorisch wel de juiste oplossing / aanpak.

Hoe hectisch, complex en onzeker dit elke dag weer is, neem van mij aan dat wanneer je na verloop van tijd merkt dat een andere wind door het bedrijf gaat waaien - dat een positieve spirit zich meester maakt van je project - dan zijn al je inspanningen de moeite waard gebleken.

Continue!