'verzint eer gij begint' en de kans op succes wordt groter

"Verzint eer gij begint" staat voor "Denk na VOORALEER te handelen"

Het valt mij op dat de vraag naar het WAT de laatste jaren groter is dan naar het WAAROM en het HOE. Met als gevolg dat veranderingen niet altijd opleveren wat er van verwacht / gehoopt werd / wordt.

Het WAT, de oplossing, is al bekend voordat het WAAROM, het doel, en het HOE, de aanpak, zijn bedacht.

Het WAT = de oplossing zijnde CRM, ERP, PLM, enz. en dan nog meer in detail welke oplossing van welke leverancier.

Het WAAROM vraagt ECHTER om Wakker, Bewust, Betrokken en Enthousiast worden.

‘Wakker worden’ staat voor ‘het huis op orde brengen!

‘Bewust worden’ staat voor ‘zicht krijgen op de kansen en mogelijkheden!’

'Enthousiast worden!' staat voor 'grip krijgen op de stappen voorwaarts'

‘Betrokken worden’ staat voor ‘de schouders onder de verandering zetten!’.

Het HOE is de aanpak om te komen waar je wil zijn.

Het succes van het HOE wordt grotendeels bepaald door de hoeveelheid aandacht die gegeven wordt aan het WAAROM tijdens de zoektocht naar het WAT. Deze aandacht wanneer zorgvuldig meegenomen tijdens het HOE zorgt dat 75% van uw wensen ingevuld gaan worden.

"Verzint eer gij begint" staat voor "Denk na VOORALEER te handelen"

Tags: ERP, BPM, CRM, Process Modeling, Prince2

No comments:

Post a Comment