Labels

ACM (1) Acumatica (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) Archimate (1) Audit File Logistics (1) AZURE (1) B2MML (1) BIM (1) blockchain (3) BPM (11) BPMN (21) BPMN2 (1) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (10) CCTS (5) CDBC (1) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (6) cloud computing (5) CMMN (1) composable architecture (6) Consultancy (16) CRM (2) crypto (1) customs (1) D365 BC (1) D365 FSCM (16) DAM (5) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (21) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (6) Digital Twin (1) DMN (3) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (10) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (34) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) Economics (1) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) Environment (1) ERP (94) ESG (3) ETIM (3) European Commission (11) Fashion (2) flexibility (1) Food & Beverage (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) IDEAS (2) IIoT (2) Infor (1) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Legal (1) Leiderschap (4) MACH (8) mashups (1) MBEE (2) MES (3) metaverse (1) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) multi-tenancy (1) NetSuite (5) NEWS (5) NFT (1) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Open Supply Hub (1) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (10) PLM (15) Politics (1) Portfolio Management (1) Prince2 (4) Process Mining (1) Process Modeling (17) Project Management (22) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) Ramco (1) resilience (2) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (12) Security (1) service-oriented technologies (2) SITG (2) Smart Industry (2) Social (1) Supply Chain (31) Sustainability (14) Technology (1) ToolsGroup (5) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Unified Commerce (5) Unit4 (1) Wholesale (3) WMS (8)

Is de Inter Enterprise Buziness Hub de toekomst ?

In 2005 heb ik de implementatie van Elektronisch Bestellen en Factureren begeleid tussen twee bedrijven voor een leverancier van diensten. Het doel was om de verkoop- en inkoopprocessen van beide partijen te integreren gebruikmakende van elektronische gegevensuitwisseling op basis van internationale standaarden.

Het verzoek was uitgegaan van de klant omdat deze door elektronische verwerking van facturen aanzienlijke besparingen kon realiseren. De klant had de implementatie en het beheer volledig uitbesteed aan een intermediair, een aanbieder van Electronic Ordering en Invoice Presentment via het Web.

In mijn bloart Definitie Elektronisch Factureren schets ik de voornaamste uitvoeringsvormen van Elektronisch Factureren in Nederland. Het model dat door de klant werd geïmplementeerd was het Buyer Direct Model waarbij de web-gebaseerde oplossing en de integratie met de systemen (klant en leveranciers) door de intermediair werden geleverd.

Het was gedurende deze implementatie dat ik mij bewust werd van het interoperabiliteitsvraagstuk. Nog tijdens het project ben ik gaan nadenken over een andere benadering voor het realiseren van Business-to-Business (Elektronisch Zakendoen) tussen meerdere bedrijven. Conceptueel was het voor mij vrij snel duidelijk dat de bedrijfswereld het beste gebaat was bij een combinatie van Business-to-Business Integratie en Web Presentment waarbij gebruik gemaakt wordt van een gemeenschappelijk informatie model en open standaarden.

Waar gaat het naartoe met Business Integratie ?
Met de sterke opkomst van op diensten gerichte architecturen (Service Oriented Archtectures) leek het mij zinvol om een gedegen onderzoek uit te voeren naar de marktontwikkelingen en de visies van analisten. Heel veel presentaties, onderzoeksverslagen, scripties en thesissen zijn de revue gepasseerd. Interessant was de presentatie “Constructing Software for Service Oriented Architecture” van Jean-Jacques Dubray uit 2004. Ondertussen is een hernieuwde versie met de titel “An Introduction to SOA” beschikbaar op de website www.ebpml.org. In de presentatie wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van Connectiviteit en Business Integratie over de afgelopen 30 jaar. Forrester en Gartner hebben de voorbije jaren deze grafiek verder aangevuld met hun visie op Business Integratie. Service Oriented Architectures spelen daarin eveneens een belangrijke rol maar beide analisten hebben een eigen kijk op de toekomst zoals ik hierna zal toelichten.

Forrester ziet de Business Service Hub (BSH) een belangrijke plaats innemen in het integratie landschap. Forrester gaat uit van een gelaagde integratiestrategie (layered integration strategy) bestaande uit vier integration layers:
- process (BPM)
- presentation (Portals)
- application (ESB, EAI)
- data (ETL)
De Business Service Hub is een intermediair die on-demand integratiediensten levert waaronder Messaging, Routing, Transformation, Partner Management en Business Acitivity Monitoring (BAM). De Business Service Hub richt zich vooral op bedrijfsoverschrijdende transacties.

Gartner pleit voor de Worldwide Grid en Enterprise Nervous Systems (ENS). De Grid is een wereldwijd computernetwerk samengesteld uit Enterprise Nervous Systems, sub-netwerken. Het is een semantische en procesgerichte infrastructuur waarbinnen interacties tussen bedrijven plaatsvinden. Elk bedrijf beschikt over een eigen Enterprise Nervous System.

Welke conceptuele benadering is ontstaan ?
Gaandeweg is een concept ontstaan met de werknaam “Inter Enterprise Buziness Hub (IEBH)”. De “Inter Enterprise Buziness Hub” is een conceptuele benadering voor het bereiken van Business Integratie. Het kan gezien worden als een partner- en standaarden onafhankelijke universele communicatiepoort met business partners, waaronder klanten, leveranciers, overheid, vervoerders en financiële instellingen. Het voornaamste doel is het koppelen van bedrijfsprocessen en informatiestromen over de grenzen van bedrijven heen door middel van een intermediair platform.

Het concept is vooral een antwoord op de traditionele point-to-point manier van elektronische gegevensuitwisseling. Het streven is om eveneens een antwoord te geven op het interoperabiliteitsvraagstuk.

Essentieel in het concept zijn:
- Verscheidenheid aan connectiemogelijkheden
- Gegevensuitwisseling gebaseerd op Internationale Open Standaarden
- Common Informatie Model (CIM)
- Centrale opslag van alle verwerkte gegevens
- Gegevens toegankelijk voor iedereen via het Web

Het uitgangspunt is dat het concept met verschillende softwaregereedschappen en leveranciers gerealiseerd kan worden.

Het concept kan het beste gerealiseerd worden binnen een Consolidator Model maar andere modellen zijn niet uitgesloten. Alleen zal de functionaliteit dan beperkt blijven tot een 1-op-n relatie. Bedrijven kunnen wel hun bestaande architectuur als basis nemen.

Met welke softwaregereedschappen en leveranciers kan het concept gerealiseerd worden ?
Teneinde het concept gerealiseerd te krijgen heb ik de verschillende softwaregereedschappen op de markt geïnventariseerd en onderzocht. Met enkele aanbieders hebben architectuursessies plaatsgevonden om te komen tot een betere definitie van de eisen gesteld aan de functionaliteit. Dat heeft geleid tot een lijst met vereisten t.a.v. functionaliteit die ondersteund moet worden:
- Business Process Management (BPM) & Orchestration
- Business Activity Monitoring (BAM)
- Trading Partner Management & Enablement (onboarding)
- Connectors voor het verzorgen van de connectiviteit tussen bron en bestemming
- Adapters voor het verzorgen van de connectiviteit met applicaties
- Service Oriented Architecture (SOA)

Een aantal leveranciers en softwaregereedschappen waarmee het concept gerealiseerd kan worden zijn:
Commerciële oplossingen:
- Sun Microsystems Java Composite Application Platform Suite (Java CAPS)
- Axway Synchrony Suite
- SAP
- Oracle

Open Source oplossingen
- JBoss & XAware
- OpenESB & XAware
- Apache ServiceMix & Chainbuilder

Hoe ziet het concept eruit ?
In volgende presentatie wordt het concept van de Inter Enterprise Buziness Hub uitgebreider toegelicht.

Welke uitdagingen zijn er nog ?
De grootste uitdaging ligt echter nog steeds in het transformatiedomein. De Inter Enterprise Buziness Hub zal geen implementatievereenvoudiging opleveren wanneer de ontwikkeling van transformatiedefinities volledig handmatig moet blijven gebeuren.

Een belangrijke vraag daarom dient nu en in de toekomst beantwoord te worden: Hoe kunnen standaarden getransformeerd worden gebruikmakende van een intelligente benadering.

Ik heb hier de laatste maanden heel veel onderzoek naar gedaan. Er zijn een aantal benaderingen mogelijk:
- de UN/CEFACT Core Components Technical Specification (CCTS)
- Universal Data Element Framework (UDEF)

Over bovenstaande benaderingen heb ik al geschreven in mijn bloarts Hoe lossen we het interoperabiliteitsvraagstuk op ? en Transformatiedefinities voor de Elektronische Factuur.

Een andere benadering waar vanuit Europees perspectief in tal van projecten aan gewerkt wordt is Semantic Based Transformation. Hierover zal ik binnenkort nog verder berichten.

Hoever staat het met commerciële toepassingen van deze concepten ? SAP, één van de grootste sponsors van de UN/CEFACT CCTS werkt aan een modelleer en transformatiegereedschap met de werknaam SAP CCTS Modeler Warp 10. SAP is vrij ver gevorderd in het beantwoorden van de door mij zojuist opgeworpen vraag.

De architectuur van Warp 10 is gebaseerd op SAP NetWeaver en biedt zowel integratie en uitbreiding van de SAP Global Data Types (GDT’s) als de transformatie naar ieder ander logisch data model ongeacht de gegevensbron. Meer hierover in mijn bloart SAP CCTS Modeler Warp 10, modelleer en transformatiegereedschap. Ik zal binnenkort meer in detail ingaan op SAP Warp 10. Meer informatie kunt u vinden op de Collaboration Workspace van SAP onder Business Data Interoperability.

De nabije toekomst zal uitwijzen hoe het integratielandschap in de komende jaren ingevuld gaat worden. Interoperabiliteit staat op de agenda van internationale gemeenschappen en overheden.

Business Integratie blijft een dynamisch domeingebied en wordt heel sterk beïnvloed door de technologische ontwikkelingen.

Tags: electronic data interchange, Enterprise Service Bus, UDEF, Interoperability-Frameworks, UBL

Last update: 3-12-2011

Continue!

Tux Paint, Open Source tekenprogramma voor kinderen

Aangezien mijn kinderen in de leeftijd zijn dat zij gebruik beginnen maken van computers en van het internet ben ik regelmatig voor hen op zoek naar educatieve programma's. Tevens wil ik hen enthousiast maken voor Open Source Software. Daarom kijk ik vooral naar software die beschikbaar is onder een Open Source licentie en waarvan ook de broncode gedownload kan worden.

Tux Paint is een gratis tekenprogramma voor kinderen tussen 3 en 12 jaar dat hieraan voldoet. Tux Paint wordt ontwikkeld door vrijwilligers wereldwijd en is gratis beschikbaar onder de GNU General Public License. Lead Developer en Designer is Bill Kendrick, eigenaar van het bedrijf New Breed Software. Tux Paint draait onder verschillende besturingssystemen waaronder Windows (incl. Tablet PC), Mac OS X, Linux, FreeBSD en NetBSD. Het programma draait zelfs onder Citrix® en Windows Terminal Services en op handheld computers.

Tux Paint is in gebruik bij verschillende scholen in de wereld van België tot in de Verenigde Staten.

Tux Paint combineert een handige gebruikersinterface met geluiden en uitdagende humoristische mascotte die de kinderen richting geven tijdens het gebruik van het

Downloaden en installeren U kunt Tux Paint downloaden van de website tuxpaint.org maar u kunt ook de Tux Paint CD bestellen bij CafePress

Selecteer de versie voor uw besturingssysteem.

Tux Paint komt in twee delen: het Tux Paint programma en de verzameling van stempels.

Download beide installatieprogramma's.

Na het downloaden start achtereenvolgens de programma's tuxpaint-0.9.20b-win32-installer.exe en tuxpaint-stamps-2008.06.30-win43-installer.exe.

Volg de installatieinstructies.

Opstarten Tux Paint
Ga naar Start > Alle programma's > Tux Paint en selecteer de optie Tux Paint (Windowed).

Wanneer u Tux Paint opstart krijgt u direct de beschikking over een lege canvas en een verscheidenheid aan tekengereedschappen. Aan de linkerkant van het canvas staan de hulpmiddelen en aan de rechterkant staan bij het hulpmiddel horende knoppen.

De hulpmiddelen kunt u activeren door de knop van het betreffende hulpmiddel dat u wenst te gebruiken aan te raken met uw muis. Tussen de hulpmiddelen vindt u ook de knoppen Terugwijzigen, Opnieuw doen, Nieuw, Opslaan, Openen en Stoppen.

Wanneer u een hulpmiddel selecteert ziet u aan de rechterkant de verzameling knoppen eveneens veranderen. Kiest u het hulpmiddel stempel dan ziet u daar een overzicht verschijnen van stempels. Het overzicht bestaat uit een grote verzameling van dieren. Het grappige is dat wanneer u één van deze dieren aanklikt u het geluid van het dier en de naam van het dier te horen krijgt.

Wist u al welk geluid een pinguïn maakt ? Nee zorg ervoor dat het volume van uw luidsprekers openstaat en het niveau van Tux Paint voldoende luid staat. Het niveau kunt u instellen met de volumebalk onder de stempels.

Zoek nu de pinguïn op in de lijst met stempels en klik op de stempel. Voor bijna elk dier is het geluid aanwezig. Een handige manier om kinderen vertrouwd te maken met dieren en met hun geluiden. Volwassenen raken natuurlijk snel uitgekeken op Tux Paint maar ik beveel het toch aan voor kinderen rond de leeftijd van 4 tot 6 jaar.

Tux Typing en Tux Math
Naast Tux Paint zijn er nog Tux Typing en Tux Math Command.

Spelenderwijs proberen deze programma's kinderen kennis van rekenen en van typen bij te brengen.

Als u deze programma's wilt uitproberen ga dan naar de betreffende website, klik op de knop download en download de versie van het installatieprogramma voor uw computer en besturingssysteem.

Dubbelklik daarna op het installatieprogramma en volg de instructies.

Ik heb deze programma's één voor één uitgeprobeerd en ze zijn prachtig. Vooral de intromuziek van Tux Typing moet u horen.

Spelen met Tux Typing en Tux Math
Via het menuscherm van Tux Typing kunt een aantal opties instellen waaronder de taalcode en kunt u eveneens de lijst met woorden waarmee gewerkt wordt onderhouden.

Tux Typing en Tux Math presenteren de gebruiker een scherm waar letters of rekenformules naar beneden dwarrelen. Door de letters in te tikken of het juiste antwoord te geven op de rekenformules kunnen punten verdiend worden. De gebruiker met de hoogste score - vanzelfsprekend - wint natuurlijk.

Tux Typing is vergeleken met Tux Math rijker aan variaties maar u moet het zelf maar eens proberen.

Ik wens u veel plezier met Tux en laat even weten wat uw kinderen van Tux vinden.

Tags van Technorati: ,

Last update: 3-12-2011

Continue!