Labels

ACM (1) Acumatica (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) Archimate (1) Audit File Logistics (1) AZURE (1) B2MML (1) BIM (1) blockchain (3) BPM (11) BPMN (21) BPMN2 (1) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (10) CCTS (5) CDBC (1) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (6) cloud computing (5) CMMN (1) composable architecture (6) Consultancy (16) CRM (2) crypto (1) customs (1) D365 BC (1) D365 FSCM (16) DAM (5) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (21) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (6) Digital Twin (1) DMN (3) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (10) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (34) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) Economics (1) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) Environment (1) ERP (94) ESG (3) ETIM (3) European Commission (11) Fashion (2) flexibility (1) Food & Beverage (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) IDEAS (2) IIoT (2) Infor (1) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Legal (1) Leiderschap (4) MACH (8) mashups (1) MBEE (2) MES (3) metaverse (1) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) multi-tenancy (1) NetSuite (5) NEWS (5) NFT (1) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Open Supply Hub (1) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (10) PLM (15) Politics (1) Portfolio Management (1) Prince2 (4) Process Mining (1) Process Modeling (17) Project Management (22) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) Ramco (1) resilience (2) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (12) Security (1) service-oriented technologies (2) SITG (2) Smart Industry (2) Social (1) Supply Chain (31) Sustainability (14) Technology (1) ToolsGroup (5) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Unified Commerce (5) Unit4 (1) Wholesale (3) WMS (8)

Vereenvoudig Elektronisch Factureren met de hulp van Adobe

Een aantal maanden geleden werd tijdens de CEN/ISSS bijeenkomst in Brussel het onderstaande scenario voorgesteld als de oplossing om Elektronisch Factureren voor het MKB toegankelijk te maken.

Het scenario gaat uit van de voorzieningen waarover bedrijven vandaag kunnen beschikken zijnde XML berichtstandaarden en leesbare documentformaten (PDF, Word, Open Document). Wanneer organisaties Elektronisch Factureren met al hun handelspartners willen realiseren zijn ze verplicht om twee verschillende formaten te ondersteunen: een gegevensbestand en een leesbare afbeelding. Het wordt hierdoor niet eenvoudiger omdat verzenders en ontvangers rekening moeten houden met elkaars mogelijkheden.

Voor het realiseren van algehele adoptie is een berichtenuitwisselingsomgeving benodigd waaraan alle bedrijven ongeacht volwassenheid en mogelijkheden kunnen deel nemen. Deze technische omgeving moet ervoor zorgen dat alle handelspartners elkaar kunnen bereiken onafhankelijk van gebruikte berichtstandaarden.

Het vergroten van bereik gaat niet alleen over connectiviteit maar eveneens over voorzieningen om de inhoud van een factuur als een afbeelding of als gegevens te verwerken.

De oplossing voor deze problematiek is een multi-purpose exchange standaard, d.w.z. een XML Gegevens Container waarin zowel de leesbare factuur als de gegevens liggen opgesloten. Deze exchange standaard vereist een technisch platform voor het genereren van de XML Gegevens Container aan de verzendende kant en het verwerken van de gegevens aan de ontvangende kant. Daarnaast is een “lezer” benodigd voor bedrijven die niet in staat zijn om de gegevens automatisch te verwerken in hun financiële systemen.

Er zijn twee potentiële oplossingen beschikbaar die als basis kunnen dienen voor deze multi-purpose exchange standaard:
- het Adobe XDP (XML Data Package) formaat

- het OASIS Open Document formaat.

Beide formaten zijn gebaseerd op XML containers die in staat zijn om ale beschikbare internationale berichtstandaarden te ondersteunen. De oplossing van Adobe is reeds op een aantal plaatsen geïmplementeerd voor de uitwisseling van documenten. Adobe heeft de werking van deze oplossing beschreven in een white paper “Using Intelligent PDF to support compliant eInvoicing solutions”.

Het Open Document formaat is eveneens een XML container en wordt ondersteund door bedrijven die hun vertrouwen hebben uitgesproken voor Open Standaarden. Een werkend voorbeeld op basis van Open Document is nog niet voorhanden.

Niettegenstaande het feit dat beide standaarden zich uitstekend lenen voor het realiseren van deze multi-purpose benadering moet er nog veel gebeuren voordat de multi-purpose exchange standaard door iedereen verwerkt en verstuurd kan worden.

Op de weblog van Adobe kunt u een videoopname bekijken waarin de kracht van intelligente PDF formulieren worden toegelicht. Tijdens deze video wordt eveneens verteld dat elke internationale berichtstandaard als basis voor de gegevensopslag gebruikt kan worden.

Tags van Technorati: ,,,,

Laatste update: 27-11-2011

No comments:

Post a Comment