Labels

ACM (1) Acumatica (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) Archimate (1) Audit File Logistics (1) AZURE (1) B2MML (1) BIM (1) blockchain (3) BPM (11) BPMN (21) BPMN2 (1) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (10) CCTS (5) CDBC (1) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (6) cloud computing (5) CMMN (1) composable architecture (6) Consultancy (16) CRM (2) crypto (1) customs (1) D365 BC (1) D365 FSCM (16) DAM (5) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (21) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (6) Digital Twin (1) DMN (3) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (10) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (34) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) Economics (1) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) Environment (1) ERP (94) ESG (3) ETIM (3) European Commission (11) Fashion (2) flexibility (1) Food & Beverage (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) IDEAS (2) IIoT (2) Infor (1) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Legal (1) Leiderschap (4) MACH (8) mashups (1) MBEE (2) MES (3) metaverse (1) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) multi-tenancy (1) NetSuite (5) NEWS (5) NFT (1) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Open Supply Hub (1) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (10) PLM (15) Politics (1) Portfolio Management (1) Prince2 (4) Process Mining (1) Process Modeling (17) Project Management (22) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) Ramco (1) resilience (2) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (12) Security (1) service-oriented technologies (2) SITG (2) Smart Industry (2) Social (1) Supply Chain (31) Sustainability (14) Technology (1) ToolsGroup (5) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Unified Commerce (5) Unit4 (1) Wholesale (3) WMS (8)

Procesgedreven waardenetwerken veranderen elektronisch zakendoen

In 2009 publiceerde ik mijn visie op de toekomst van elektronisch zakendoen met als titel "Bent u klaar voor een ritje op de elektronische business snelweg". We zijn nu 6 jaar verder en veel is er niet veranderd.

Of toch wel? Is er een nieuwe werkelijkheid op komst?

Maar eerst even terug. In mijn visie zou er een bedrijfsinformatiesnelweg komen waar ieder bedrijf zijn "wagentje met informatie" kon laten rondrijden, laden en lossen. Intelligente koppelingen zouden het mogelijk maken om op de snelweg te komen en informatie uit te wisselen.

In mijn toekomstbeeld zou de elektronische bedrijfsinformatiesnelweg ontstaan volgens het scenario van Middle Kingdoms. De Overheid, marksectoren en industriegroepen zouden een belangrijke stempel drukken op de realisatie en het onderhoud van deze supersnelweg.

De elektronische bedrijfsinformatiesnelweg komt er niet!

Er is NIET (zoals ik had gehoopt) "Iets of iemand die de rol van super-beheerder pakt". De realiteit is dat, ondanks het bestaan van interoperabiliteitsafspraken, de aandacht van aanbieders van oplossingen en diensten nog altijd gaat naar groei en toename van deelnemers op hun netwerken. Het realiseren van een genormaliseerde middenlaag die de boodschap van “connect-once” en “access-all” via “drag-and-drop” en “click-and-go” voor bedrijven mogelijk maakt is voor hen niet aan de orde. We merken nog steeds dat het ontsluiten – aansluiten van bedrijven en toegankelijk maken van partners – veel tijd en geld vraagt en kost.

Ook het PEPPOL project (Pan-European Public Procurement Online), waar ik sterk in geloof(de), brengt niet wat ik had gehoopt. Mijn visie gaat niet over het ontsluiten van de informatievoorziening met de Overheid maar over informatie-uitwisseling en samenwerking tussen alle partners in een waardeketen.

De oorzaak ligt niet meer (!?) bij de bedrijfsinformatiesystemen. Deze zijn in de afgelopen jaren veel toegankelijker geworden door invoering van service-oriëntatie. Echter, de eisen gesteld aan het uitwisselen van informatie zijn weinig of niet veranderd. Het is nog steeds document (bericht) georiënteerd en gaat over meer gegevenselementen dan minimaal noodzakelijk zijn om te begrijpen wat wordt bedoeld en gevraagd OF om te voldoen aan verplichtingen van welke aard dan ook.

De nabije toekomst: Middle Kingdom en Youniverse migreren!

Waardeketens zijn minder georganiseerd rondom grote sterke tussenpersonen (“intermediairies”). Bedrijven nemen zelf het roer in handen en bepalen de regels van deelname en samenwerking aan de keten. Een vernieuwende, ondernemende en dynamische wereld ontstaat waar snel ingespeeld moet worden op veranderingen. Deze wereld is hoofdzakelijk gebaseerd op universele standaarden en open systemen. Alle volwassen en ontluikende techologieën van de afgelopen twintig jaar komen hier samen.

De opkomst van proces-gedreven en service-georiënteerde modellen doen grenzen tussen gebruikers en aanbieders vervagen. Wanneer we deze loslaten op waardeketens ontstaan hybride waardenetwerken – open innovatieve ecosystemen waarin alles en iedereen verbonden is.

In deze aanpak voert de middenlaag niet langer meer de regie. De laag faciliteert enkel door gestandaardiseerde services aan te bieden. Deze services worden opgenomen in de servicelaag van de procesgedreven bedrijfsinformatiesystemen.

Aangezien services voorschrijven welke input benodigd is en welk output verwacht mag worden kunnen we volstaan met slechts data door te geven in plaats van complete documenten. De services zijn leidend en brengen of halen informatie op wanneer dat nodig is.

Het mooie voor veel bedrijven zou zijn als de gepersonaliseerde layout van documenten op dezelfde manier doorgegeven kan worden. Ontvangers kunnen dan met deze layout het eigenlijke document visueel reproduceren.

Als op termijn de middenlaag zich bewust wordt van de verschillende begrippen en betekenissen die in standaarden gebruikt worden zal het verbinden van processen en ontsluiten van informatie een stuk makkelijker gaan.

Wat we uiteindelijk bereiken is een open en leveranciersonafhankelijke procesgedreven keten waarin alle bedrijven zonder hoge kosten en inspanningen kunnen participeren.

Tags: Process Modeling, BPMN, e-Business, e-Invoicing, e-Procurement

No comments:

Post a Comment