Labels

ACM (1) Acumatica (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) Archimate (1) Audit File Logistics (1) AZURE (1) B2MML (1) BIM (1) blockchain (3) BPM (11) BPMN (21) BPMN2 (1) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (10) CCTS (5) CDBC (1) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (6) cloud computing (5) CMMN (1) composable architecture (6) Consultancy (16) CRM (2) crypto (1) customs (1) D365 BC (1) D365 FSCM (16) DAM (5) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (21) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (6) Digital Twin (1) DMN (3) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (10) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (34) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) Economics (1) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) Environment (1) ERP (94) ESG (3) ETIM (3) European Commission (11) Fashion (2) flexibility (1) Food & Beverage (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) IDEAS (2) IIoT (2) Infor (1) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Legal (1) Leiderschap (4) MACH (8) mashups (1) MBEE (2) MES (3) metaverse (1) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) multi-tenancy (1) NetSuite (5) NEWS (5) NFT (1) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Open Supply Hub (1) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (10) PLM (15) Politics (1) Portfolio Management (1) Prince2 (4) Process Mining (1) Process Modeling (17) Project Management (22) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) Ramco (1) resilience (2) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (12) Security (1) service-oriented technologies (2) SITG (2) Smart Industry (2) Social (1) Supply Chain (31) Sustainability (14) Technology (1) ToolsGroup (5) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Unified Commerce (5) Unit4 (1) Wholesale (3) WMS (8)

Wat is een online platform zonder de kracht van integratie?

De online Cloud-gebaseerde verkoop-, inkoop- en ketenoplossingen raken steeds meer in zwang. Deze omgevingen fungeren vaak als oplossing om een bepaald domeingebied binnen bedrijven te ondersteunen zoals verkoop (CRM, Marketing), inkoop (contract management, catalog management, ) of distributie (transport management).

Met de opkomst van deze oplossingen is meer en meer behoefte ontstaan naar flexibele integratieoplossingen. Niet alleen is integratie met de backend systemen van bedrijven, klanten en leveranciers noodzakelijk voor een optimale aansluiting met de bedrijfsprocessen. Maar er ontstaat eveneens een ander vorm van integratie – de Cloud-2-Business-2-Cloud integratie.

Wanneer bedrijven hun CRM proces ondersteunen met een Cloud-gebaseerde oplossing zullen gegevens vanuit deze oplossing (klant-, product- en ordergegevens) naar het bedrijfseigen verkoop- en productiesysteem gesluisd worden.

Als het gaat om artikelen die door een bedrijf worden geproduceerd zullen vanuit productie behoeften ontstaan naar onderdelen die op hun beurt weer worden ingekocht via een Cloud-gebaseerd inkoopomgeving.

Als het gaat om artikelen die een bedrijf inkoopt bij derden zullen de orders vanuit de online CRM-oplossing doorgesluisd moeten worden naar de online inkoopomgeving.

De complexiteit van al de verbindingen waarmee bedrijven te maken krijgen neemt met de opkomst van meer en meer service-georiĆ«nteerde oplossingen – in een private of public cloud of on-premise alsmaar toe.

De basis om dit alles in de komende jaren draaiende te houden zijn proces-gedreven en modelgebaseerde integratieoplossingen met een small server en memory footprint . Oplossingen die geen snelle processor en veel intern geheugen nodig hebben. Dit vraagt om oplossingen die geen webserver (Apache Tomcat, JBoss, e.a.) nodig hebben maar als een virtuele machine draaien op operating systemen en continue zonder onderbrekingen operationeel zijn.

Een spinnetje in het netwerk van alle applicaties waar een bedrijf gebruik van maakt en ervoor zorgt dat alles met elkaar verbonden is en blijft. En als de verbinding met een applicatie verbreekt, de gegevens vasthoudt (geen verlies aan informatie), de werkzaamheden van de andere applicaties blijft ondersteunen, en wacht tot het lijntje weer operationeel is om de opgespaarde gegevens door te geven.

Integration Process Modeler = het modelleergereedschap waarmee bedrijfsprocessen - ketenprocessen gemodelleerd worden van een hoog niveau (beschrijvend) tot een laag niveau (uitvoerend - executable). Met het modelleergereedschap worden bedrijfsprocessen met BPMN2 en DMN gemodelleerd, gegevensmodellen en integraties met UML en schermen met gebruikersinterface diagrammen. De services geleverd door de Servants worden gekoppeld aan de proceselementen tijdens het modelleren.

Process Engine = een small server – memory footprint engine die de modellen gedefinieerd met het modelleergereedschap uitvoert. En de operationele resultaten van de procesvoortgang zichtbaar maakt via een web-gebaseerde monitor. Hiermee wordt direct inzicht verkregen in de performance van elke processtap, de input- en output parameters van elke stap en de bottlenecks – doorlooptijden van processen.

Servants = zijn bouwstenen waarmee de functies die beschikbaar zijn in de Library ingericht / gemodelleerd kunnen worden en als services beschikbaar gesteld worden. Tijdens het modelleren kunnen de functies van verschillende aanbieders uit de Libary geselecteerd en ingericht worden. De inrichting bestaat uit het activeren van de functie van een aanbieder en het zorgen dat vanuit de procesflow de input en output parameters worden aangeleverd of verwerkt.

Libray = de bibliotheek van functies van verschillende aanbieders van oplossingen. Bij een functie denken we niet aan een ERP systeem maar aan de functionaliteit voor het aanmaken van een verkooporder en het gegevensmodel dat bij een verkooporder hoort. Het is in principe mogelijk om voor de aanmaak van een order de functie van aanbieder X in te richten en voor het uitleveren van de order de functie van aanbieder Y.

Het aantal proces-gedreven en modelgebaseerde integratieoplossingen met een small server en memory footprint is beperkt. Op verzoek kan ik hier meer over vertellen.

Kanttekening: Banken hebben in de afgelopen jaren gemerkt dat het garanderen van continue beschikbaarheid met oplossingen die afhankelijk zijn van webservers of virtuele machines niet eenvoudig is. De performance van de webservers moet continue gevolgd en bijgesteld worden. Deze oplossingen stellen zware eisen aan de hardware, netwerken en software. Een small footprint integratieoplossing vermindert deze afhankelijkheid.

Transportondernemingen maar ook Retailbedrijven moeten interfacen met technische systemen zoals boordcomputers en kassasystemen. De geschetste integratieoplossingen gaan niet enkel over de integratie van bedrijfsapplicaties maar kunnen in principe integraties verzorgen tussen allerlei systemen.

Tags: Process Modeling, BPMN, e-Business, e-Invoicing, e-Procurement, enterprise service bus

No comments:

Post a Comment