Labels

ACM (1) Acumatica (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) Archimate (1) Audit File Logistics (1) AZURE (1) B2MML (1) BIM (1) blockchain (3) BPM (11) BPMN (21) BPMN2 (1) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (10) CCTS (5) CDBC (1) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (6) cloud computing (5) CMMN (1) composable architecture (6) Consultancy (16) CRM (2) crypto (1) customs (1) D365 BC (1) D365 FSCM (16) DAM (5) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (21) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (6) Digital Twin (1) DMN (3) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (10) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (34) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) Economics (1) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) Environment (1) ERP (94) ESG (3) ETIM (3) European Commission (11) Fashion (2) flexibility (1) Food & Beverage (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) IDEAS (2) IIoT (2) Infor (1) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Legal (1) Leiderschap (4) MACH (8) mashups (1) MBEE (2) MES (3) metaverse (1) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) multi-tenancy (1) NetSuite (5) NEWS (5) NFT (1) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Open Supply Hub (1) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (10) PLM (15) Politics (1) Portfolio Management (1) Prince2 (4) Process Mining (1) Process Modeling (17) Project Management (22) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) Ramco (1) resilience (2) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (12) Security (1) service-oriented technologies (2) SITG (2) Smart Industry (2) Social (1) Supply Chain (31) Sustainability (14) Technology (1) ToolsGroup (5) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Unified Commerce (5) Unit4 (1) Wholesale (3) WMS (8)

Integratie onmisbaar voor online retailers

Online retailers hebben baat bij het benaderen van integratie als een proces waarbij koppelingen tussen systemen en partners als services worden ingericht.

Zoals alle ondernemers krijgen online retailers te maken met veranderingen in hun omgeving. Veranderingen die worden gestimuleerd door interne en externe krachten waaraan een bedrijf onderhevig is.

Externe krachten kunnen bedreigende vormen aannemen waarop bedrijven direct moeten kunnen inspelen. Overheden die bedrijven nieuwe wetten en regels voorschrijven. Concurrenten die nieuwe producten en diensten in de markt zetten. Leveranciers die hogere eisen stellen aan het verkrijgen van producten. Logistieke dienstverleners die continue streven naar een optimale bezettingsgraad en maximale flexibiliteit. Klanten die meer controle willen hebben over het bestel- en leveringsproces.

Als ondernemer wil je graag goed voorbereid zijn op wat de toekomst aan kansen en uitdagingen brengt. Dat vraagt om een wendbare en lenige organisatie die in staat is om processen en producten snel aan te passen.

Online retailers, bij uitstek, kunnen niet zonder flexibele informatiesystemen. Vaak zijn hun omgevingen samengesteld uit zelf ontwikkelde oplossingen gecombineerd met applicaties van derden. Ze ondervinden de meeste problemen met integratie van al deze systemen en kunnen daardoor moeilijk anticiperen op verzoeken van buitenaf.

Integratie is het fundament van een succesvolle online Retail-omgeving. Het verbindt alle componenten met elkaar en zorgt dat het geheel naadloos samenwerkt met betrokken partijen, klanten, leveranciers, banken en vervoerders.

Bekijk de animatie-video's klantinteractie met webshop en retourneren van producten via fysieke shop onderaan.

Wanneer retailers beschikken over integratieoplossingen waarmee proces-gedreven en modelgebaseerd de koppelingen met systemen en partners ingericht, opgevolgd en onderhouden kunnen worden, is het mogelijk om flexibel en snel in te spelen op veranderingen. Het integratie-procesmodel geeft onmiddellijk inzicht in waar aanpassingen in de keten mogelijk zijn. De standaard aanwezige koppelingen van volwassen integratieoplossingen maken het mogelijk om zonder programmeren (coderen) verbindingen te leggen met interne en externe applicaties of systemen.


PICTURE: process-driven-integration-engine.jpg

Online Retail-omgevingen vormen de spil in het web van klanten, leveranciers en vervoerders. Om aan al de wensen en eisen van binnenuit en van buitenaf te voldoen moeten verschillende systemen en partners met elkaar samenwerken:

- een productcatalogus die algemene gegevens, plaatjes, technische beschrijvingen en artikelnummers (nummers van fabrikanten of EAN-codes) bevat. Een catalogus die centraal wordt onderhouden door elektronisch productgegevens van leveranciers of uit product datapools in te lezen, of door leverancierscatalogi via Punch-Out (Ariba, nu SAP) of OCI RoundTrip (SAP) te ontsluiten.

- een voorraadbeheersysteem dat online maar eveneens vanuit een POS (Point Of Sale) systeem toegankelijk is zodat onafhankelijk van tijd, plaats, en kanaal de voorraadsituatie bekeken en onderhouden kan worden.

- een klant relatiemanagement systeem (CRM) waarmee klanten, interesses en aankopen worden geregistreerd en loyaliteitsprogramma's met klantenkaarten worden ondersteund.

- een orderregistratiesysteem waarin de klantorders worden vastgelegd welke als basis dienen voor het genereren van de factuur.

- een betalingsomgeving waarlangs verbindingen met diverse betaalsystemen tot stand gebracht kunnen worden.

- een factureringsomgeving waarin de factuur voor de klant wordt gecreëerd.

- een shipment-systeem waarmee de aansturing van vervoerders en externe magazijnen worden aangestuurd via elektronische berichten.

Inrichten van het integratieproces

Met het modeling tool wordt de procesflow tussen alle applicaties, de webshop of point of sale omgevingen en de externe partners gemodelleerd. Deze processen worden op een beschrijvend niveau (strategisch - welke stappen worden doorlopen) in BPMN2 naar een gedetailleerd niveau (operationeel - welke gegevens worden uitgewisseld met welke systemen en partners) tot een uitvoerbaar niveau (executable - hoe worden services, koppelingen en gegevens aangeroepen en uitgevoerd) in UML gemodelleerd.

De executable UML modellen worden ontdaan van alle ballast en als XMI (XML Interchange Format) geëxporteerd naar en geïmporteerd in de Process Engine. De Process Engine voert de stappen uit die worden geïnitieerd vanuit de webshop of de point of sale omgevingen.

Alle gegevens over inputs, outputs en doorlooptijden van de individuele stappen in het integratieproces worden vastgehouden en vastgelegd. Deze kunnen met de live monitor worden bekeken en geanalyseerd.

Voorbeeld klantinteractie met webshop

Wanneer een klant via een web browser (desktop, tablet of mobile) of via een app op de smartphone de webshop benadert worden alle activiteiten voor het zoeken, bekijken en bestellen van producten gecoördineerd door het proces in de Process Engine. Bekijk hoe de interactie tusssen alle componenten verloopt bij het bestellen van een product via de webshop:


YOUTUBE: WEBSHOP process-driven animation

Voorbeeld retourneren van producten via fysieke shop

Wanneer klanten producten terugbrengen in een fysiek shop dan wordt hetzelfde proces in de Process Engine aangeroepen voor het op voorraad nemen, het corrigeren van accounts receivable en van het klant loyaliteitsprogramma.


YOUTUBE: POS process-driven animation

Realisatie

De basis om dit alles te realiseren zijn proces-gedreven en modelgebaseerde integratieoplossingen met een small server en memory footprint . Oplossingen die geen snelle processor en veel intern geheugen nodig hebben. Dit vraagt om oplossingen die geen webserver (Apache Tomcat, JBoss, e.a.) nodig hebben maar als een virtuele machine draaien op operating systemen en continue zonder onderbrekingen operationeel zijn.

Een spinnetje in het netwerk van applicaties waar een bedrijf gebruik van maakt en ervoor zorgt dat alles met elkaar verbonden is en blijft. En als de verbinding met een applicatie verbreekt, de gegevens vasthoudt (geen verlies aan informatie), de werkzaamheden van de andere applicaties blijft ondersteunen, en wacht tot het lijntje weer operationeel is om de opgespaarde gegevens door te geven.

Het aantal proces-gedreven en modelgebaseerde integratieoplossingen met een small server en memory footprint is beperkt.

Op verzoek kan ik u meer vertellen over deze oplossingen.

Tags: BPMN, Process Modeling, Retail

No comments:

Post a Comment