Labels

ACM (1) Acumatica (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) Archimate (1) Audit File Logistics (1) AZURE (1) B2MML (1) BIM (1) blockchain (3) BPM (11) BPMN (21) BPMN2 (1) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (10) CCTS (5) CDBC (1) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (6) cloud computing (5) CMMN (1) composable architecture (6) Consultancy (16) CRM (2) crypto (1) customs (1) D365 BC (1) D365 FSCM (16) DAM (5) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (21) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (6) Digital Twin (1) DMN (3) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (10) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (34) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) Economics (1) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) Environment (1) ERP (94) ESG (3) ETIM (3) European Commission (11) Fashion (2) flexibility (1) Food & Beverage (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) IDEAS (2) IIoT (2) Infor (1) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Legal (1) Leiderschap (4) MACH (8) mashups (1) MBEE (2) MES (3) metaverse (1) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) multi-tenancy (1) NetSuite (5) NEWS (5) NFT (1) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Open Supply Hub (1) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (10) PLM (15) Politics (1) Portfolio Management (1) Prince2 (4) Process Mining (1) Process Modeling (17) Project Management (22) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) Ramco (1) resilience (2) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (12) Security (1) service-oriented technologies (2) SITG (2) Smart Industry (2) Social (1) Supply Chain (31) Sustainability (14) Technology (1) ToolsGroup (5) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Unified Commerce (5) Unit4 (1) Wholesale (3) WMS (8)

Welke aanpak volgt u voor de innovatie van uw ERP?

Het ultieme ERP gevoel is 'ERP op maat'.

Een ERP zonder overtollige ballast waarin gebruikers intuïtief hun weg kunnen vinden en functionaliteiten toegevoegd worden wanneer nodig.

ERP op maat STAAT OPEN voor elk bedrijf.

ERP op maat BETEKENT NIET ontwikkelen van software, MAAR.

ERP op maat = INNOVATIE van ERP.

ERP op maat BEREIK JE door

● anders te gaan kijken naar uw toekomst met ERP

● deze toekomst op een doordachte manier vorm te geven


ERP op maat STELT DEZELFDE voorwaarden aan elk bedrijf:

● breng uw huidige processen, systemen en gegevens met voldoende detail in kaart;

● zorg dat u weet waar u met uw bedrijf naartoe wil en wat u daarvoor nodig hebt;

● laat u gedegen voorlichten over de oplossingen die beschikbaar zijn;

● vraag aanbieders de geschiktheid van hun oplossing voor uw bedrijf aan te tonen in een proefopstelling waarbij uw gegevens en processen gebruikt worden;

● volg een wendbare implementatieaanpak waarbij u in fasen de overstap van oud naar nieuw maakt en u op elk moment kunt bijsturen;

● laat anderen je helpen en adviseren maar neem en draag zelf de volledige verantwoordelijkheid.


ERP op maat vraagt dat u weet waar u naar toe kunt en hoe u dat aanpakt!

Waar kunt u naartoe?

● Een geïntegreerd systeem met alle benodigde functionaliteiten

U kunt naar een geïntegreerd systeem waarin alle benodigde functionaliteiten beschikbaar zijn.

● Een standaard ERP systeem aangevuld met domein-specifieke applicaties

U kunt naar een Best-of-Breed omgeving bestaande uit een standaard ERP systeem aangevuld met domein-specifieke functionaliteiten.

Het ERP systeem is de basis voor de financiële administratie en ondersteunt de inkoop-, verkoop- en productieprocessen. Het ERP systeem is verbonden met de andere applicaties en met de buitenwereld via een Business Process Integratie platform (BPI).

Hoe pakt u dat aan?

Verwacht niet dat het pad van OUD naar NIEUW zonder inzet en overtuiging is af te leggen. Innovatie van ERP heeft een bepaald doel, wordt ergens door gestuurd en moet ergens toe leiden. Het heeft grote invloed op de toekomst van uw bedrijf en vraagt dus om investeringen en inspanningen.

Innovatie van uw ERP komt eigenlijk neer op RATIONALISATIE van uw APPLICATIE- en PROCESLANDSCHAP.

De belangrijkste inspanning die uw organisatie moet leveren is GRIP KRIJGEN OP HET LANDSCHAP!

Grip krijgen op uw landschap vraag om het verkrijgen van inzicht in processen, gegevens, applicaties en ketens.

Dit vraagt om inzicht in het doel van een bedrijfsproces, de volgorde van activiteiten, de mensen en middelen die nodig zijn, de gewenste resultaten, de samenhang tussen processen, de benodigde gegevens en het gebruik van functionaliteiten. (Zie welke processen voegen waarde toe voor de klant)

Er zijn verschillende wegen naar een wendbare en robuuste omgeving.

1. Geef alles uit handen!

Als u het zichzelf makkelijk wilt maken geef dan het onderzoek, de selectie en implementatie uit handen.

De vragen die u zich dan wel moet stellen zijn of u daarmee bereikt wat u wil NU en IN DE TOEKOMST, immers:

Was dit niet de aanpak die u eerder gevolgd heeft?
Mag u verwachten van een derde dat deze uw huis op orde gaat brengen?

Leveranciers en implementatiepartners maken immers steeds meer gebruik van branche-specifieke configuraties. Deze voor-geconfigureerde omgevingen sluiten precies aan bij de automatiseringsbehoeftes binnen een branche.

Er wordt echter voorbijgegaan aan het gegeven dat elk bedrijf een complex, dynamisch en uniek samenspel is van processen, informatie en mensen (gebruikers en klanten), DUS OOK UW BEDRIJF.

Het is daarom belangrijk om meer dan betrokken te zijn.

U dient zelf een actieve rol te vervullen bij het in kaart brengen van uw bedrijfsprocessen en het bepalen van uw toekomst.

2. Breng uw huis op orde!

De toekomst vooraf ontwerpen! Utopie of realiteit?

Breng (modelleer) uw bestaande en gewenste situatie in kaart. Het verschaft inzicht in kritische processen en gebruikte functionaliteiten. Door het toepassen van simulatie biedt het de mogelijkheid om de toekomst op zijn merites te beoordelen. Alleen dan krijgt u grip op uw applicatie- en proceslandschap.

U gaat begrijpen waarom het af en toe fout gaat en wat er moet veranderen. U kunt veel gerichter beschrijven wat u aan toekomstige processen, gegevens en functionaliteiten nodig heeft. Deze beschrijvingen gebruikt u om te komen tot selectie van de juiste leverancier en applicatie.

Het kost veel tijd en geld om de TOEKOMST vooraf te ontwerpen en aan papier toe te vertrouwen.

En bovendien, niet altijd alles wat u wenst is beschikbaar. Als uw eisen in beton gegoten zijn wordt het afbreukrisico wel heel erg hoog. Het project zou weleens afgelopen kunnen zijn voordat het is gestart.

Flexibiliteit – wendbaarheid is de belangrijkste eigenschap die u nodig heeft.

Er zitten wel een aantal goede elementen in deze aanpak. Zo is het belangrijk om grip te krijgen op uw bestaande processen en functionaliteiten alvorens de gewenste toekomst te beschrijven.

3. De wendbare aanpak zit als een maatpak net als het eindresultaat

U ontkomt er niet aan om uw huis op orde te brengen.

Procedures en werkinstructies geven geen of weinig inzicht in de totale keten van activiteiten voor het leveren van producten of diensten aan klanten. Vooral de integrale samenhang van kritische processen en gebruikte functionaliteiten is onvoldoende zichtbaar.

Een Business Process Management Systeem helpt u om uw bestaande situatie in kaart te brengen en de organisatie op één lijn te krijgen.

Als u niet beschikt over procesmodellen kan Process Mining helpen processen zichtbaar te maken op basis van transactiegegevens. Hiermee kunnen zelfs processen die nergens beschreven staan – de zogenaamde niet bestaande processen – zichtbaar worden. Het zijn vaak deze onzichtbare processen die na of tijdens de implementatie uit een hoge hoed getoverd worden. Het zijn processen waar de gebruikersorganisatie het niet over hebben wil, maar ook niet zonder kan.

De filosofie achter de wendbare aanpak is om gaandeweg steeds meer inzicht te krijgen in de gewenste toekomstige situatie.

Sub-project voorbereiding heeft als doel het verkrijgen van inzicht in de bedrijfsomgeving en eindigt met een voorlopige lijst van geprioriteerde vereisten.

De vereisten worden in sub-project selecteren en contracteren verder uitgewerkt tot een eerste Baseline. De Baseline bevat de kritische basis-functionaliteit die nodig is om de dagelijkse operatie te ondersteunen. De leveranciers worden gevraagd (knock-out) om de Baseline met gegevens uit de bestaande omgeving te demonstreren tijdens de Proof of concept.

Later worden, naast de Baseline, de releases verder op hoofdlijnen uitgewerkt. Het idee is om de implementatie gefaseerd in de tijd uit te voeren waarbij gestart wordt met de Baseline.

Na de Proof of Concept moet blijken welke leveranciers en applicaties geschikt zijn en kan de contractonderhandeling starten.

In sub-project implementatie wordt de Baseline ingericht, het trainingsmateriaal opgesteld en gebruikers opgeleid, de gegevens van het oude systeem naar de Baseline overgebracht en de gebruikersacceptatie uitgevoerd. Na een succesvolle acceptatietest wordt de Baseline overgebracht naar de productieomgeving en kan de Baseline in operatie worden genomen.

Nadien wordt over een periode van enkele maanden de releases ingericht en uitgerold.

Wanneer bent u klaar voor uw ERP op maat-traject?

Wilt u meer weten over deze wendbare methodiek blijf me volgen. Ik licht het verder toe in een volgend artikel.

Tags: ERP, BPM, DSDM

No comments:

Post a Comment