.

Labels

ACM (1) Acumatica (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) Archimate (1) Audit File Logistics (1) B2MML (1) BIM (1) blockchain (3) BPM (12) BPMN (2) BPMN2 (21) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (6) CCTS (5) CDBC (1) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (4) cloud computing (4) CMMN (1) composable architecture (6) Consultancy (13) CRM (2) crypto (1) customs (1) D365 FSCM (12) DAM (3) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (18) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (5) Digital Twin (1) DMN (4) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (7) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (31) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) Economics (1) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) Environment (1) ERP (84) ESG (1) ETIM (3) European Commission (8) flexibility (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) IDEAS (2) IIoT (1) Infor (1) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Legal (1) Leiderschap (4) MACH (6) mashups (1) MBEE (2) MES (3) metaverse (1) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) multi-tenancy (1) NetSuite (4) NEWS (3) NFT (1) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (8) PLM (12) Politics (1) Prince2 (4) Process Modeling (18) Project Management (22) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) resilience (2) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (8) Security (1) service-oriented technologies (2) SITG (2) Smart Industry (2) Social (1) Supply Chain (24) Sustainability (12) Technology (1) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Unified Commerce (3) Wholesale (3) WMS (6)

Gaan we op weg naar een slim productie ecosysteem in het Oosten van Nederland?

Het Smart Industry initiatief "the Smart Connected Supplier Network" gaat over het vereenvoudigen van de gegevensuitwisseling in High-Tech productie- en distributieketens oftewel "het slim verbonden toeleveranciersnetwerk".

Ik pleit ervoor om in het Oosten van Nederland dit initiatief 'veel verder' door te trekken want elektronische gegevensuitwisseling is (had al lang) onderdeel (moeten zijn) van de inboedel. Maar bovenal elektronische gegevensuitwisseling mag geen spaghetti worden.

Waar staan we in verschillende industriesectoren?

Elektronische gegevensuitwisseling kennen we wereldwijd in bepaalde sectoren zoals de Fast Moving Consumer Goods (FMCG) en de Automotive Industry al heel lang. Ook dichtbij huis zijn er sectoren zoals voeding, logistiek en transport die niet kunnen functioneren zonder het delen van informatie.

De laatste jaren zien we een sterke revival van elektronische gegevensuitwisseling in verschillende andere sectoren.

- de SALES standaard van de Stichting Ketenstandaard Bouw en Installatie met de berichten artikel/product bericht, het conditiebericht (prijsgegevens), offerteaanvraag, offerte, order, orderbevestiging, verzendbericht (pakbon) en factuur

- de modesector met naast een aantal van bovengenoemde berichten de goederen ontvangstbevestiging (RECADV), het verkoopbericht (SLSRPT) en het voorraadbericht (INVRPT) maar eveneens de toepassing van RFID en EPCIS

Ik kan nog even doorgaan maar dat is slechts een herhaling van wat ik in mijn artikel over "ketenstandaard - het gevecht voor data" heb geschreven.

Waar gaat ketenintegratie in de toekomst over?

Voor mij gaat ketenintegratie over samenwerken, over het verbinden van leveranciers, klanten, fabrikanten en dienstverleners in productie- en distributieketens zowel regionaal, nationaal als internationaal.

Het ontsluiten van applicaties en gegevens in de keten is de eerste stap. Aanbieders van bedrijfsapplicaties begrijpen steeds beter dat integratie van buitenaf met interne processen geregeld moet zijn. API's, web services, connectoren, interne standaarden zijn geen feature meer maar horen tot de basis - 'just go for it and get it done'.

Want de aandacht van innovatieve bedrijven - sectoren verschuift naar integratie van processen en organisaties. Het nieuwe werken - Internet of Things - Social Media - Mobile - Process Intelligence & Analytics - Cloud is een trein die voortdenderd en niet te stoppen is.

Dynamisch samenwerken is de toekomst en moet zorgen dat beter ingespeeld kan worden op veranderingen in de omgeving - veranderingen in de vraag - veranderingen in het aanbod of beschikbaarheid - veranderingen in partners - verandering in afzetmarkten.

Waar moeten we ons op richten?

Dynamisch samenwerken richt zich op de processen van co-creatie en co-productie. Dat brengt met zich mee dat bovengenoemde veranderingen on-the-spot gedeeld, ingeregeld moeten kunnen worden met partners in de keten.

Dat vraagt om wendbare applicaties, modelleerbare processen en interoperabele standaarden. De structuur van de KETEN is organisch geworden.

De traditionele productieketen verandert in een slim business ecosysteem en bedrijven zullen daarin mee moeten gaan.

SMART simpel, mobiel, adaptief, robuust en transparant

SLIM snel, lenig, intelligent en modelleerbaar

Hoe we dat voor elkaar gaan krijgen is de uitdaging waar we voor staan. Ik heb hier wat idee├źn over - deze zijn vrij concreet - en ik weet / ken lezers die dat ook hebben.

Welke bedrijven kunnen baat hebben bij ketenintegratie?

Een smart en slim business ecosysteem in het Oosten van Nederland schept ruimte voor meer innovatie en betere samenwerking met de honderden toeleveranciers en dienstverleners.

Als uw bedrijfsinformatiesysteem een STEKKER heeft stop deze dan in het Smart & Slim Business Ecosystem en de wereld van andere bedrijven gaat voor u open.

Laat maar komen die gedachten - brainstormen kan / mag - graag zelfs.

En natuurlijk moet het smart & slim business ecosysteem in de Cloud:

Tags: Business Ecosystem, Smart Industry, Supply Chain

No comments:

Post a Comment