Labels

ACM (1) Acumatica (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) Archimate (1) Audit File Logistics (1) AZURE (1) B2MML (1) BIM (1) blockchain (3) BPM (11) BPMN (21) BPMN2 (1) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (10) CCTS (5) CDBC (1) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (6) cloud computing (5) CMMN (1) composable architecture (6) Consultancy (16) CRM (2) crypto (1) customs (1) D365 BC (1) D365 FSCM (16) DAM (5) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (21) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (6) Digital Twin (1) DMN (3) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (10) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (34) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) Economics (1) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) Environment (1) ERP (94) ESG (3) ETIM (3) European Commission (11) Fashion (2) flexibility (1) Food & Beverage (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) IDEAS (2) IIoT (2) Infor (1) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Legal (1) Leiderschap (4) MACH (8) mashups (1) MBEE (2) MES (3) metaverse (1) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) multi-tenancy (1) NetSuite (5) NEWS (5) NFT (1) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Open Supply Hub (1) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (10) PLM (15) Politics (1) Portfolio Management (1) Prince2 (4) Process Mining (1) Process Modeling (17) Project Management (22) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) Ramco (1) resilience (2) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (12) Security (1) service-oriented technologies (2) SITG (2) Smart Industry (2) Social (1) Supply Chain (31) Sustainability (14) Technology (1) ToolsGroup (5) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Unified Commerce (5) Unit4 (1) Wholesale (3) WMS (8)

uw (project) LEIDER is naast digitaal strateeg bovenal sociaal architect

Als onderdeel van de verplichte lezingen in de MOOC: Design Thinking and Creativity for Innovation at the University of Queensland bekeek ik gisteren de Ted Talk show: How to manage for collective creativity?.

De presentatie van Linda Hill gaat over leiding geven aan innovatie.

Ik wil een aantal statements van haar uit de presentatie met jullie delen. Vooral omdat ze een andere kijk geven op de traditionele hiërarchische manier van leiding waar managers bezig zijn met doelen definiëren en zorgen dat niemand daarvan afwijkt.

Leiding geven in het sociale en digitale tijdperk vraagt dat managers stoppen met het geven van antwoorden, dat managers stoppen met het aandragen van oplossingen. Het vraagt dat managers "een omgeving creëren waarin mensen samen willen werken en hun talenten willen inzetten voor het gemeenschappelijke doel" waarbij de manager zelf niet op de voorgrond gaat staan.

Verplaats je eens in de rol van projectleider of van verantwoordelijke voor innovatie in uw bedrijf bij het lezen van haar statements of het bekijken van de Ted Talk.

"Leading innovation is not about creating a vision, and inspiring others to execute it."

"no part of the movie is considered finished until the entire movie wraps"

"Experiments are usually about learning. When you get a negative outcome, you're still really learning something that you need to know. Pilots are often about being right. When they don't work, someone or something is to blame."

"Pixar and Google know how to do collaborative problem solving, they know how to do discovery-driven learning and they know how to do integrated decision making."

"Leadership is the secret sauce"

"Leadership is about creating a world to which people want to belong"

"Leading innovation is about creating the space where people are willing and able to do the hard work of innovative problem solving."

"My job is to nurture the bottom-up and not let it degenerate into chaos."

"I'm a role model, I'm a human glue, I'm a connector, I'm an aggregator of viewpoints. I'm never a dictator of viewpoints. I'm not the visionary, I'm the social architect. I'm creating the space where people are willing and able to share and combine their talents and passions."

Vertaald naar projectleiderschap:

 • de TAAK van een (project) LEIDER is de weg plaveien niet erop lopen - of 'To set the stage, not to perform on it'. Dit gaat niet over richting geven maar over het aanreiken van handvatten waarmee een organisatie aan de slag kan.
 • Zoals ik onlangs in een project medewerkers heb geholpen / aangezet om hun bedrijfsprocessen, informatiestromen en business wensen voor de nieuwe bedrijfsapplicaties inzichtelijk te maken.

  Voor mij gaat het over de ruimte / omgeving creëren waarin medewerkers kunnen excelleren, waarin mensen bereid en in staat zijn om hard te werken voor het oplossen van uitdagingen en problemen, waarin mensen hun kennis en ervaring willen delen en hun talenten willen inzetten voor het groter doel.

 • de FOCUS van een (project) LEIDER is het bouwen van een sterk gevoel van samenhorigheid - 'a sense of community'. Door mensen met verschillende expertises en standpunten te verenigen met respect voor elkaars tegenstrijdige belangen - voor het bereiken van een gemeenschappelijk doel.
 • Geen sinecure als het gaat om medewerkers van klant en leverancier waarbij de verwachtingen ver uit elkaar liggen. Wanneer het dan onverhoopt toch niet lukt is het verstandiger om de stekker eruit te trekken.

  Dat gaat over DURF en LEF om moeilijke beslissingen te nemen en het belang van de organisatie voorop blijven stellen.

 • het BELANG van een (project) LEIDER is het koesteren van ideeën van bottom-up EN zorgen dat deze niet ontaarden in chaos.
 • Spoor mensen aan om in discussie met elkaar te gaan en geef minderheden in de organisatie de kans om zich uit te spreken. Door hen te betrekken ontstaan vaak onverwachte inzichten die het project ten goede komen en zorgen voor een groter draagvlak binnen de organisatie.

  Voorkom dat iedereen omhoog kijkt wachtend op antwoorden van managers, managers die het vaak zelf ook niet weten. De beste oplossingen ontstaan veelal uit diversiteit en conflicten geïnitieerd vanaf de werkvloer.

  een (project) LEIDER is een sociale architect, een aggregator van standpunten, een organisator en verbinder die uitdagingen niet uit de weg gaat en het goede voorbeeld geeft
  een (project) LEIDER stelt eerlijkheid, openheid en oprechtheid voorop en blijft continu leren van interacties

  Meer artikelen over dit onderwerp:

 • Wat als mensen echt luisteren, gaan ze dan elkaar helpen!
 • 'verzint eer gij begint' en de kans op succes wordt groter
 • Mijn aandachtsgebieden zijn: de uitdagingen waar bedrijven / managers en directeuren voor staan, het bieden van hulp bij de zoektocht naar antwoorden op deze uitdagingen, de technologische ontwikkelingen die de verhoudingen op zijn kop gaan zetten in de komende maanden / jaren, het begeleiden van adviestrajecten van concept tot realisatie.

  Tags: Digital Leadership, Innovation, Consultancy

  No comments:

  Post a Comment