Aanpak implementatie e-Factureren!

Het verbaast mij nog steeds dat Elektronisch Factureren en Zakendoen niet van de grond komt.

De Nederlandse Overheid en het bedrijfsleven slagen er niet in om de voordelen te plukken die het elektronisch uitwisselen en - nog belangrijker - het geautomatiseerd verwerken met zich meebrengt.

Ik adviseer al jaren geïnteresseerde bedrijven om hun doelgroep op te delen naar drie categorieën:

● twijfelaars

● starters - believers

● doeners - practitioners

Op elk van de doelgroepen pas je een andere strategie toe.

PWC heeft in 2018 een studie uitgevoerd naar hoe bedrijven zich gedragen en hoe dat gedrag beïnvloedt kan worden.

In haar rapport "Applying behavioural insights in policies aimed at businesses Final report" verdeeld PWC bedrijven onder in 3 doelgroepen: midden groep, laggards en leaders. Met enige fantasie vergelijkbaar met mijn onderverdeling.

Tabel 4 in het rapport geeft voor elke doelgroep de geschikte leiderschapsstijl aan, welke prikkels de meeste resultaten opleveren, de gevoeligheden van bedrijven en met welke aanpak het beste resultaat bereikt wordt c.q hoe de beslissers het beste aangesproken worden.

De meest gehanteerde leiderschapsstijlen zijn: normatief, transactioneel en stakeholder (relatie-georiënteerd).

De studie geeft goed inzicht in hoe bedrijven in elkaar zitten en aan welke touwtjes het beste getrokken kan worden.

Tags: e-Factureren, Digital Leadership

No comments:

Post a Comment