Labels

ACM (1) Acumatica (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) Archimate (1) Audit File Logistics (1) AZURE (1) B2MML (1) BIM (1) blockchain (3) BPM (11) BPMN (21) BPMN2 (1) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (10) CCTS (5) CDBC (1) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (6) cloud computing (5) CMMN (1) composable architecture (6) Consultancy (16) CRM (2) crypto (1) customs (1) D365 BC (1) D365 FSCM (16) DAM (5) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (21) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (6) Digital Twin (1) DMN (3) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (10) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (34) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) Economics (1) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) Environment (1) ERP (94) ESG (3) ETIM (3) European Commission (11) Fashion (2) flexibility (1) Food & Beverage (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) IDEAS (2) IIoT (2) Infor (1) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Legal (1) Leiderschap (4) MACH (8) mashups (1) MBEE (2) MES (3) metaverse (1) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) multi-tenancy (1) NetSuite (5) NEWS (5) NFT (1) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Open Supply Hub (1) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (10) PLM (15) Politics (1) Portfolio Management (1) Prince2 (4) Process Mining (1) Process Modeling (17) Project Management (22) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) Ramco (1) resilience (2) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (12) Security (1) service-oriented technologies (2) SITG (2) Smart Industry (2) Social (1) Supply Chain (31) Sustainability (14) Technology (1) ToolsGroup (5) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Unified Commerce (5) Unit4 (1) Wholesale (3) WMS (8)

Wie gaat jou vertellen welke oplossing jou bedrijf nodig heeft om te overleven en te groeien?

🌃 1000+ vragen gaan die jou helpen, gaan die uitsluitsel geven op wat jouw bedrijf nodig heeft 🌄

Nope! You have to feel it, you have to sense it, you have to listen to workers, you have go through each step of all the processes, you have to wonder why are things the way they are, either you do it yourself or you hire someone to do it for, but it costs time.

Waarnemen onder de radar, signalen oppikken die onder de ijsberg zweven, voelen van de mentale energie die leiders en volgers uitstralen, een eigenschap die niet mag ontbreken, wanneer je bedrijven adviseert over de next steps.

Soms, bijna altijd, sluimert de waarheid in wat niet wordt gezegd, in de stilte, in wat wordt weggelaten. Niet alles wat je aan de oppervlakte ziet is 'altijd' een weerspiegeling van wat er onder ligt.

Elk advies vraagt onderzoek, gedegen onderzoek. Niemand heeft de wijsheid in pacht. Heb ik goed begrepen hoe het zit, klopt het dat zij het zo doen, of doen ze het anders, ... , wie heeft wat wanneer gezegd, je kent die twijfels wel, de dag nadien.

Je snapte wat werd gezegd, maar wanneer je alles overziet valt er geen touw meer aan vast te knopen.

Snappen is vluchtig, begrijpen is kwetsbaar. Snappen is kortstondig plotseling inzicht, het licht dat even aangaat, dat kleine verbindinkje met je eigen overtuiging, met wat je denkt te weten.

Begrijpen vraagt om oprechte nieuwsgierigheid, om intensieve belangstelling, om het doorzien van verbanden tussen elementen die in beginsel niets met elkaar te maken lijken te hebben, om de eilandjescultuur te doorgronden, zodat je het kunt uitleggen of verklaren, een gevalideerd standpunt kunt innemen, en er geweldige dingen kunnen worden bedacht en gedaan.

Subtiliteit kost tijd. Subtiel waarnemen vraagt tijd, geduld en ervaring. Er is niet ÊÊn waarheid maar wel veel meningen.

En als je je openlijk uitspreekt wil je vooral de plank niet misslaan, "vertrouwen komt te voet en gaat te paard". En ergens daarbuiten, wees erop bedacht, zit altijd iemand langs de lijn, niet degene voor wie je schrijft, niet degene die je wakker wil schudden, maar iemand die dat ene woord, die ene zin volledig uit zijn verband rukt, en je verhaal of betoog (het liefst) rechtstreeks naar de prullenbak katapulteert, het vertrouwen ondermijnend.

Kijk onder de waterlijn, daar ligt veel meer, niet de waarheid telt maar de werkelijkheid, de verhalen op de vloer die vertellen waarom dingen anders moeten en wat daarvoor nodig is.

Vergeet niet om ECHT te luisteren!

🌠 1000+ vragen geven geen antwoord op wat jou bedrijf nodig heeft, de uniciteit ligt niet aan de oppervlakte maar diep onder de waterlijn verborgen 🌠

🌊 trek je duikerspak aan en dive deep 🌊

No comments:

Post a Comment