Labels

ACM (1) Acumatica (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) Archimate (1) Audit File Logistics (1) AZURE (1) B2MML (1) BIM (1) blockchain (3) BPM (11) BPMN (21) BPMN2 (1) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (10) CCTS (5) CDBC (1) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (6) cloud computing (5) CMMN (1) composable architecture (6) Consultancy (16) CRM (2) crypto (1) customs (1) D365 BC (1) D365 FSCM (16) DAM (5) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (21) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (6) Digital Twin (1) DMN (3) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (10) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (34) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) Economics (1) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) Environment (1) ERP (94) ESG (3) ETIM (3) European Commission (11) Fashion (2) flexibility (1) Food & Beverage (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) IDEAS (2) IIoT (2) Infor (1) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Legal (1) Leiderschap (4) MACH (8) mashups (1) MBEE (2) MES (3) metaverse (1) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) multi-tenancy (1) NetSuite (5) NEWS (5) NFT (1) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Open Supply Hub (1) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (10) PLM (15) Politics (1) Portfolio Management (1) Prince2 (4) Process Mining (1) Process Modeling (17) Project Management (22) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) Ramco (1) resilience (2) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (12) Security (1) service-oriented technologies (2) SITG (2) Smart Industry (2) Social (1) Supply Chain (31) Sustainability (14) Technology (1) ToolsGroup (5) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Unified Commerce (5) Unit4 (1) Wholesale (3) WMS (8)

het Europees project DIGITALE EURO krijgt veel aandacht

de DIGITALE EURO, het Nederlandse kabinet en het Koningshuis hebben zich onlangs uitgelaten over de introductie van de digitale euro.

In het licht van het feit dat de Europese Centrale Bank begin 2021 is gestart met onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid, zijn deze uitlatingen een vorm van aandacht trekken.

Wat geroepen wordt staat in de rapporten v.h. ECB.

Bovendien, Europa is niet het enige continent dat zich richt op een Central Bank Digital Currency (CDBC), Europa loopt zelfs achter. De Atlantic Council laat in een wereldmap op haar website zien dat 11 landen reeds een digitale munt hebben gelanceerd.

๐Ÿ˜ Waarom dan NU, in Europa?

Her en der schieten private initiatieven uit de grond, steeds meer cryptomunten en stablecoins komen in omloop.

Europese regeringsleiders hebben angst dat grote tech-bedrijven en andere landen het betalingsverkeer gaan domineren en de internationale rol van de Euro ondermijnd wordt.

Volgens de ECB moet de digitale euro een elektronisch betaalmiddel zijn dat door de centrale bank wordt uitgegeven. Het moet contant geld aanvullen, maar niet vervangen.

๐Ÿ˜ Wat houdt lancering tegen?

De openbare raadpleging, oktober 2020 tot januari 2021, wijst uit dat de Europese burger vooral begaan is met privacy, en het behouden van controle over de eigen persoonsgegevens.

๐Ÿ˜ Status van het digitale-euro-project

Evelien Witlox, Program Director van het ECB, presenteerde onlangs de status van het Digitale Euro Project.

De onderzoeksfase wordt afgerond in oktober 2023, begin 2023 volgt een voorstel voor een Europese verordening, daarna besluit de Raad van Bestuur om te starten met de realisatiefase (looptijd van 3 jaar).

Na deze fase wordt besloten over de invoering van een digitale euro. Veel te laat, we leven dan IN 2026.

๐Ÿ˜ Wat wil Nederland en wat beangstigt de burger?

Het basisscenario van de ECB bestaat uit het bieden van privacy gelijk aan de huidige digitale particuliere oplossingen.

Twee additionele scenario's bestaan uit:

1. selective privacy, meer privacy voor betalingen met een lage waarde of riscio

2. offline betalingen, waarbij betaler en ontvanger niet met het internet verbonden zijn

De Nederlandse burger is terecht bang dat het kabinet niet het belang van de burger voorop gaat stellen maar haar excessieve controle-drift.

Het initiatief van het kabinet moeten we niet zien als een voorbereidende stap op digitale euro. Het Nederlandse kabinet wil simpelweg haar stempel drukken op de verordening / de wetgeving die de Europese Commissie gaat aannemen in het 2de kwartaal van 2023.

Voor meer informatie, zie links onder Referenties

Referenties

Central Bank Digital Currency Tracker.

What are central bank digital currencies?

All publications on Digital euro.

Digital Euro project governance & stakeholder management.

De onderzoeksfase van het digitale Euro Project.

Veelgestelde vragen over de digitale euro.

Verzoek om input Feedback mogelijk van 05 April 2022 - 16 Juni 2022

Stakeholder engagement

Eurosysteem start met een project voor een digitale euro (Juli 2021)

ECB kondigt het aantreden van Eveliens Witlox als digitale Euro programmamanager aan. (November 2021)

Een digitale euro ten dienste van het publiek: het juiste evenwicht vinden. (Maart 2022)

Key milestones of the digital euro project & market involvement. (Mei 2022)

Argumenten voor een digitale euro: hoofddoelen en ontwerp. (Juli 2022)

Progress on the investigation phase of a digital euro (September 2022)

Digital euro glossary (September 2022)

Digital euro – our future money / Exhibitor stage – Sibos (Oktober 2022)

No comments:

Post a Comment