Labels

ACM (1) Acumatica (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) Archimate (1) Audit File Logistics (1) AZURE (1) B2MML (1) BIM (1) blockchain (3) BPM (11) BPMN (21) BPMN2 (1) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (10) CCTS (5) CDBC (1) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (6) cloud computing (5) CMMN (1) composable architecture (6) Consultancy (16) CRM (2) crypto (1) customs (1) D365 BC (1) D365 FSCM (16) DAM (5) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (21) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (6) Digital Twin (1) DMN (3) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (10) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (34) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) Economics (1) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) Environment (1) ERP (94) ESG (3) ETIM (3) European Commission (11) Fashion (2) flexibility (1) Food & Beverage (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) IDEAS (2) IIoT (2) Infor (1) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Legal (1) Leiderschap (4) MACH (8) mashups (1) MBEE (2) MES (3) metaverse (1) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) multi-tenancy (1) NetSuite (5) NEWS (5) NFT (1) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Open Supply Hub (1) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (10) PLM (15) Politics (1) Portfolio Management (1) Prince2 (4) Process Mining (1) Process Modeling (17) Project Management (22) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) Ramco (1) resilience (2) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (12) Security (1) service-oriented technologies (2) SITG (2) Smart Industry (2) Social (1) Supply Chain (31) Sustainability (14) Technology (1) ToolsGroup (5) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Unified Commerce (5) Unit4 (1) Wholesale (3) WMS (8)

De Open Supply Hub - vergroot de transparantie in toeleveringsketens

Ecologische en sociale uitdagingen zetten wereldwijd toeleveringsketens onder druk en vragen om meer transparantie

Het World Wide Funds for Nature (WWF) heeft samen met de H&M Group, de Open Supply Hub (OS Hub) en de Sustainable Apparel Coalition (SAC) een driedelige serie over de kleding- en textielindustrie uitgebracht.

In het tweede deel van de serie "Exploring Water Risks in the Textile Industry's Value Chain" signaleert de OS Hub dat toeleveringsketens geconfronteerd worden met grote ecologische en sociale uitdagingen, zoals moderne slavernij (kinder- en gedwongen arbeid), ontbossing en degradatie, en klimaatverandering.

“Dit zijn geen problemen die één persoon, organisatie of sector alleen kan oplossen. Maar keer op keer hebben we gezien dat het verzamelen van de juiste groep belanghebbenden om deze problemen aan te pakken voor velen te tijdrovend en inefficiënt is om zelfs maar te proberen.”Open Supply Hub

[Zie referenties: "Avant-garde: Water risks and opportunities facing apparel and textile clusters (WWF & OS HUB) - 29 November 2022"]


De Open Supply Hub (OS Hub) - Organisatie

De Open Supply Hub (OS Hub) is een organisatie zonder winstoogmerk (non-profit) die wordt gefinancierd door de Laudes Foundation, Humanity United, Die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Amazon en Target.

De multi-stakeholder Raad van Bestuur van de Open Supply Hub bestaat uit vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, Multi-Stakeholder Initiatieven (MSI's), vakbonden, open data sector en andere belanghebbenden.

De Open Supply Hub is opgericht in 2019 als de Open Apparel Registry (OAR) en was uitsluitend gericht op de kledingsector.

In november 2022 breidde de Open Apparel Registry (OAR) uit tot de Open Supply Hub (OS Hub) met als voornaamste sectoren: cosmetica, consumptiegoederen (CPG), elektronica, meubels, sportartikelen en kleding.

In Nederland is de Sociaal-Economische Raad (SER) onlangs toegetreden tot het bestuur van de Open Supply Hub.


Open Supply Hub - Missie en Strategie (vertaald)

“De Open Supply Hub (OS Hub) bestaat om mensenrechten en milieuomstandigheden in en rond fabrieken en faciliteiten te verbeteren door supply chain-gegevens open te stellen als een gratis, publiek goed. Wanneer iedereen die in wereldwijde toeleveringsketens werkt, gelijke toegang heeft tot hoogwaardige gegevens met open licentie, leidt dit tot duurzamere en rechtvaardigere resultaten voor de meest kwetsbare gemeenschappen die door de detailhandel worden getroffen.”Our Mission, Open Supply Hub

“De strategie van OS Hub is om supply chain-gegevens open te stellen ten voordele van iedereen. De kracht van de aanpak van OS Hub ligt in het transformeren van rommelige, inconsistente gegevens in gestructureerde datasets, die vrij beschikbaar zijn voor alle belanghebbenden onder een open data-licentie. Wanneer iedereen die in wereldwijde toeleveringsketens werkt gelijke toegang heeft tot kwaliteitsgegevens, ontstaan er snel kansen om de industrie op een duurzamer en rechtvaardiger pad te brengen.”Our Strategy, Open Supply Hub

De kracht van de visie en strategie van de Open Supply Hub zit in openheid en samenwerking.

Open en betrouwbare gegevens zijn nodig om samenwerking te bewerkstelligen

“Dit zijn geen problemen die één persoon, organisatie of sector alleen kan oplossen. Maar keer op keer hebben we gezien dat het verzamelen van de juiste groep belanghebbenden om deze problemen aan te pakken voor velen te tijdrovend en inefficiënt is om zelfs maar te proberen.”Open Supply Hub

De complexiteit en diversiteit van toeleveringsketens maken het voor merken en retailers moeilijk tot onmogelijk om eenzijdig en alleen verandering teweeg te brengen.

Vaak weten verantwoordelijken niet wie de leveranciers of fabrikanten achter hun leverancier zijn en welke productiefaciliteiten zij gebruiken.

In onderstaande waardeketen zien we dat de doorsnee toeleveringsketen (supply chain) van de kleding- en textielindustrie uit meerdere lagen (Tiers) bestaat en elke laag uit enkele tot meerdere leveranciers, fabrikanten of productiefaciliteiten. De distributieketen aan de andere kant bestaat uit meerdere Use Phases, en daarbinnen enkele tot meerdere afnemers / klanten.

De afdelingen inkoop, warehousing, logistiek, verkoop, marketing, R&D bevinden zich in de middelste laag (Tier 0, Use Phase 0).

Om het waterverbruik, de broeikasgasuitstoot, de lucht- en watervervuiling terug te dringen en het arbeidsmisbruik uit te bannen zullen belanghebbenden de krachten moeten bundelen.

Alleen door samen op te trekken kunnen merken, retailers, en leveranciers initiatieven ontplooien om de sociale en ecologische uitdagingen het hoofd te bieden zoals:

 • verbeteren van arbeidsomstandigheden door werknemers toegang te bieden tot schoon water, adequate sanitaire voorzieningen, en te zorgen voor veilige werkomgevingen
 • onderzoek naar duurzamere materialen en ontwikkeling van nieuwe productietechnieken
 • financiering van onderzoeks- en verbeteringsprojecten voor het verkleinen of elimineren van risico's
 • gezamenlijke productieinspanningen
 • Om dit alles mogelijk te maken hebben bedrijven in de kleding- en textielindustrie behoefte aan (meer) inzicht in de verwevenheid van merken, leveranciers, fabrikanten en productiefaciliteiten. Vandaag weten organisaties niet welke concullega's gebruik maken van welke leveranciers en welke productiefaciliteiten verbonden zijn met welke leverancier(s) of fabrikant(en).

  Het WWF en de OS Hub onderkennen dat samenwerking alleen bereikt kan worden wanneer betrouwbare gegevens van leveranciersnetwerken en productiefaciliteiten open en vrij toegankelijk zijn voor alle betrokkenen.

  Zonder toegang tot deze gegevens is het ondoenlijk voor bedrijven om de juiste belanghebben te vinden en samen te brengen.


  De Open Supply Hub - Oplossing

  “Open Supply Hub (OS Hub) is an accessible, collaborative, supply chain mapping platform, used and populated by stakeholders across sectors and supply chains.”Open Supply Hub

  De grootste belemmeringen om belanghebbenden samen te brengen zijn de eindeloze variatie in de manier waarop leveranciers en productiefaciliteiten worden geïdentificeerd in vaak ontoegankelijke of betaalde platformen.

  Daardoor is het niet mogelijk om gegevens te vergelijken of te combineren en is het moeilijk om een volledig beeld te krijgen van de spelers in wereldwijde toeleveringsketens.

  De OS Hub komt alle belanghebbenden tegemoet met een gratis open online platform dat voor iedereen toegankelijk is en waarin deelnemers uit verschillende toeleveringsketens gegevens van productiefaciliteiten kunnen vastleggen.

  Na het aanmaken van een account kunnen gebruikers productiefaciliteiten toevoegen, zoekopdrachten uitvoeren, gegevens analyseren en downloaden.

  De Open Supply Hub geeft bedrijven toegang tot een universeel identificatieschema, waarmee ze al hun leveranciers en faciliteiten uniek kunnen identificeren. Een uniek referentienummer dat eveneens door platformen van partners van de OS Hub gebruikt wordt:

  amfori - Trade with Purpose, voorheen de 'Foreign Trade Association', is een multi-stakeholdersorganisatie die bedrijven stimuleert en helpt om de werkomstandigheden in hun toeleveringsketens te monitoren en te verbeteren.

  ZDHC Roadmap to Zero Programme (Zero Discharge of Hazardous Chemicals), is een multi-stakeholderorganisatie die zich tot doel heeft gesteld om merken en retailers in de textiel-, kleding- en schoenenindustrie in staat te stellen de beste praktijken op het gebied van duurzaam chemisch beheer in de hele waardeketen te implementeren.

  Tijdens het toevoegen van productiefaciliteiten zorgt een krachtig algoritme dat alle gegevens worden opgeschoond, ontdubbeld en niet bestaande faciliteiten een unieke identificatiecode krijgen toegewezen (de OS ID). In sommige gevallen zal het Open Supply Hub-team handmatig de gegevens controleren alvorens faciliteiten toe te voegen.

  De gegevens omvatten velden zoals fabrieksnaam, adres en een unieke ID voor elke fabriek, de "OS ID". Het omvat ook sector, product type, aantal werknemers en meer. Het gaat tot in detail zo nauwkeurig als het type faciliteit, of het bijvoorbeeld een assemblage-eenheid voor de eindlijn is.

  Tot nu toe waren dit soort gegevens over toeleveringsketens niet beschikbaar of ondoorzichtig en konden bedrijven niet eens de adressen achterhalen van de fabrieken die hun goederen maakten. Dit maakte uitbuiting van werknemers, negatieve klimaateffecten en ontbossing mogelijk zonder dat bedrijven hier iets aan konden doen of weet van hadden.

  “Open Supply Hub maakt nu precies duidelijk waar een groot aantal producten vandaan komen - en het platform is gebaseerd op bewezen eerdere innovatie in de kleding- en kledingindustrie markten.”Open Supply Hub

  De OS Hub bevat momenteel gegevens van enkele van 's werelds grootste retailmerken, waaronder Amazon, Target en The Walt Disney Company, en wordt gebruikt om de missies van sectoroverschrijdende belanghebbenden te bevorderen, waaronder Worker Rights Consortium, Fair Factories Clearinghouse, Alliance for Water Stewardship, Global Labour Institute, en meer.


  De Open Supply Hub - Interactieve wereldkaart

  Bedrijven kunnen op hun website een interactieve wereldkaart tonen die de productielocaties waar producten worden gemaakt laat zien.

  Een aantal Nederlandse bedrijven laat op hun website de productielocaties zien waar hun producten worden gemaakt:

  Warenhuisketen Hema

  Scotch & Soda


  De OS Hub - Tipje van de sluier

  Toevoegen en claimen van productiefaciliteiten

  Eigenaren of beheerders van productiefaciliteiten kunnen hun faciliteit(en) vermelden en beheren op de Open Supply Hub. Daarvoor moeten ze wel eerst een (gratis) account aanmaken.

  Voor het uploaden van gegevens is een OS Hub Data Template (Excel of CSV) beschikbaar.

  De gegevens die gevraagd worden zijn: land (verplicht), naam (verplicht), adres (verplicht), sector/product type (volgens OS Hub Sector lijst), facility/processing type (volgens de OS Hub Facility Type Taxonomy), aantal werknemers, en parent company.

  Elke faciliteit die wordt toegevoegd moet wel afzonderlijk door de eigenaar geclaimd worden. Na het claimen kunnen additionele gegevens worden toegevoegd aan het profiel zoals: description of the facility, contact information, en production info: production capabilities, MOQs, lead times, certifications. Al deze informatie wordt weergegeven op de pagina van de faciliteit.

  Bij het laden van de faciliteiten controleert het OS Hub via een machine learning algoritme op basis van predictive modelling of een faciliteit al bestaat en is er een match met een bestaande faciliteit dan worden de gegevens toegevoegd aan deze facilitiet. Is er geen match dan wordt een faciliteitsprofiel met een uniek OS Facility ID aangemaakt.


  Zoeken van productiefaciliteiten

  Er zijn meerdere mogelijkheden om naar productiefaciliteiten te zoeken

  Vul in het veld Facility Name of OS ID de naam van de productiefaciliteit in:

  KG Denim Limited

  Voorbeeld

  Uit de lijst met productiefaciliteiten die overeenkomen met de opgegeven naam, selecteer het OS ID: IN2019083QFAYEA.

  Voorbeeld

  In het overzicht van deze faciliteit zien we onder Parent Company dat de faciliteit een onderdeel is van Ranger Apparel Export Private Limited, een overhemdenmaker in India, en dat de gegevens van de faciliteit zijn toegevoegd door Scotch & Soda.

  We zien onder Processing Type dat Scoth & Soda vier productieprocessen (Processing Types) heeft aangemeld: Fabric Dyeing, Fabric Finishing, Fabric Printing en Fabric Weaving.

  Links helemaal onderaan zien we dat er nog meer bedrijven / organisaties / merken zijn die deze faciliteit gebruiken waaronder Esprit.

  Drie van deze merken maken gebruik van andere productieprocessen:

  Material Exchange: Fabric mill

  Tchibo: Wet Processing

  Lindex: Fabric All Over Print


  Ontdekken welke faciliteiten de merken Scotch & Soda en Esprit delen

  Stel we willen kijken welke productiefaciliteiten Scotch & Soda EN Esprit delen in India, selecteer dan beiden merken als Data Contributors, Country Name = India en eventueel Sector = Apparel.

  Vink de optie Show only shared facilities aan en klik op Search.

  Voorbeeld

  Trouwens als we rechtsboven in het scherm op de drop-down button bij de taalcode klikken kunwenen we de Nederlandse taal selecteren.

  Het overzicht ziet er dan zo uit:

  We zien dan dat beide bedrijven gebruik maken drie dezelfde faciliteiten: Creatieve verf- en drukfabrieken Pvt. Ltd., KG Denim Limited en RMP FAB SOURCING PVT. LTD.


  De Open Supply Hub - Handigheidjes, Wetenswaardigheden

  ☛ Wanneer uw bedrijf niet over een eigen identificatieschema of dat van een internationale organisatie zoals de GS1 Global Location Number of de Dun & Bradstreet D-U-N-S® Number beschikt, kunt u OS Hub ID's genereren of verkrijgen voor de facilitetien waarmee u werkt.

  ☛ Wanneer u op zoek bent naar merken of retailers waarmee u eventueel een samenwerking kunt aangaan voor verbeteringen bij productiefaciliteiten biedt de zoekfunctie van OS Hub handige mogelijkheden om de faciliteiten die u gemeenschappelijk hebt inzichtelijk te maken.

  ☛ Wanneer u inzicht wil krijgen in affiliaties van huidige en toekomstige faciliteiten om mogelijkheden voor samenwerking te identificeren of potentiële nieuwe leveranciers te vinden, gebruik de zoekfunctie van OS Hub.

  ☛ De Worker Rights Consortium, onafhankelijke toezichthoudende organisatie die gevallen van arbeidsmisbruik in kledingfabrieken onderzoekt, maakt gebruik van de OS Hub om merken te vinden die gelieerd zijn aan deze fabrieken en hen te betrekken bij het vinden van een oplossing.


  De Open Supply Hub - World Wide Funds for Nature (WWF)

  Het hebben van een open, toegankelijke kaart van wereldwijde kledingfaciliteiten stelt het WWF in staat om snel distributieproblemen en mogelijke negatieve (en positieve) biodiversiteits- of watereffecten te zien en te identificeren, zonder gegevens over de kledingproductiezone helemaal opnieuw te hoeven verzamelen.

  Het waterbeheerteam van WWF heeft geprobeerd te begrijpen hoe de kledingindustrie over de hele wereld is verspreid en hoe de wereldwijde verspreiding van faciliteiten zoet water en biodiversiteit beïnvloedt.

  Een van de tools die het hiervoor gebruikt, is Open Supply Hub.

  Bij het leggen van een kaart van 's werelds wetlands over de kaart van kledingfaciliteiten in de Open Supply Hub viel bijvoorbeeld meteen de consistente overlap tussen wetlands en kledingproductiezones op.

  Deze informatie helpt WWF niet alleen om te begrijpen wie ze moeten benaderen om hun wetland-behoud te bevorderen, maar vormt ook de basis om gebieden te identificeren waar mogelijk wetland-herstel mogelijk is, waarvan de kledingsector en zelfs specifieke productiefaciliteiten kunnen profiteren.

  Dit helpt op zijn beurt om een sterker argument op te bouwen voor investeringen in op de natuur gebaseerde oplossingen en om financiering voor biodiversiteit te mobiliseren.

  Daartoe hebben WWF en Open Supply Hub in november 2022 gezamenlijk een rapport gepubliceerd waarin de risico's en kansen worden geschetst waarmee kleding- en textielclusters wereldwijd worden geconfronteerd.

  [Zie referenties: "Avant-garde: Water risks and opportunities facing apparel and textile clusters (WWF & OS HUB) - 29 November 2022"]


  De Open Supply Hub - webinar

  Voor meer informatie over de Open Supply Hub, de mogelijkheden en de wijze waarop gegevens over productiefaciliteiten toegevoegd kunnen worden, volg de recente webinar: Introducting Open Supply Hub (November 16, 2022).

  Referenties

  Avant-garde: Water risks and opportunities facing apparel and textile clusters (Part II) (WWF - 29 November 2022)

  Eau Courant: Water Stewardship In Apparel and Textiles (Part I) (WWF - 26 Augustus 2022)

  GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard

  Net-Zero Challenge: The supply chain opportunity (weforum - Januari 2021)

  Apparel and Footwear Sector: Science-Based Targets Guidance

  (SBTi - 2019)

  Overview of Greenhouse Gases (EPA - 2020)

  Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC)

  amfori Pledges with the UN on Traceability and Transparency of Supply Chains

  Warenhuisketen Hema - productielocaties

  Verantwoorde en ethische toeleveringsketens - Scotch & Soda

  Sociaal Economische Raad (SER) is toegetreden tot het bestuur van Open Supply Hub

  No comments:

  Post a Comment