Labels

ACM (1) Acumatica (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) Archimate (1) Audit File Logistics (1) AZURE (1) B2MML (1) BIM (1) blockchain (3) BPM (11) BPMN (21) BPMN2 (1) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (10) CCTS (5) CDBC (1) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (6) cloud computing (5) CMMN (1) composable architecture (6) Consultancy (16) CRM (2) crypto (1) customs (1) D365 BC (1) D365 FSCM (16) DAM (5) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (21) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (6) Digital Twin (1) DMN (3) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (10) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (34) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) Economics (1) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) Environment (1) ERP (94) ESG (3) ETIM (3) European Commission (11) Fashion (2) flexibility (1) Food & Beverage (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) IDEAS (2) IIoT (2) Infor (1) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Legal (1) Leiderschap (4) MACH (8) mashups (1) MBEE (2) MES (3) metaverse (1) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) multi-tenancy (1) NetSuite (5) NEWS (5) NFT (1) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Open Supply Hub (1) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (10) PLM (15) Politics (1) Portfolio Management (1) Prince2 (4) Process Mining (1) Process Modeling (17) Project Management (22) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) Ramco (1) resilience (2) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (12) Security (1) service-oriented technologies (2) SITG (2) Smart Industry (2) Social (1) Supply Chain (31) Sustainability (14) Technology (1) ToolsGroup (5) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Unified Commerce (5) Unit4 (1) Wholesale (3) WMS (8)

De impact van 'digitale transformatie' op organisaties wordt onderschat

De impact van 'digitale transformatie' op organisaties wordt onderschat. Een voorafgaande assessment kan bedrijven behoeden van veel teleurstellingen en vertragingen.

Verantwoordelijken binnen bedrijven starten vaak te laat met het managen van de effecten die verandering op mensen heeft, het begeleiden van medewerkers op weg naar een (hun) nieuwe toekomst en het borgen van het succes van de verandering.

Veel executives zien digitale transformatie als een technologie-gedreven feestje, gericht op het in gebruik nemen van innovatieve digitale technologieƫn (AI, RPA, ML) en/of Cloud-oplossingen ter vervanging of uitbreiding van het bestaande.

Twee aspecten spelen een belangrijke rol:

☛ De veranderingen die digitale transformatie teweeg brengen hebben verstrekkende gevolgen voor de werkzaamheden, rollen en posities van medewerkers

☛ De veranderingen zijn nodig om de dagelijkse werkzaamheden van medewerkers te vereenvoudigen en groei van de organisatie mogelijk te maken

Digitale transformatie leidt tot een nieuwe manier van werken waarbij digitale hulpmiddelen worden ingezet in alle facetten van de bedrijfsvoering, zowel intern als extern.

Michael Guilfoyle, Vice President, ARC Advisory Group schreef in het artikel "Digital Transformation Workforce Evolution" het volgende:

"Not only will digital transformation change the number of people needed to do work, it will rewrite how that work gets done."

Managen van de medewerker het moeilijkste aspect van de reis

šŸŒ‹ Ik merk regelmatig tijdens projecten dat executives veel te laat beseffen dat het managen van de menselijke factor het moeilijkste aspect is van de reis

Voor het succes van de verandering is inspraak en betrokkenheid van de mensen die door de verandering geraakt worden of moeten bijdragen noodzakelijk.

Bovendien hebben werknemers die de verandering zullen doormaken, de transitie moeten doorleven, ondersteuning nodig om het oude achter te laten en het nieuwe te omarmen.

Ze moeten voldoende op de hoogte zijn van wat er gaat gebeuren, de grondgedachte erachter begrijpen en toegang hebben tot meer informatie als ze die nodig hebben en een kanaal voor hun vragen en zorgen.

Meer energie steken in het cultuur- en gedragsverandering

❄ Organisaties moeten evenveel zoniet meer energie steken in, veel meer focus leggen op, het managen van cultuur- en gedragsverandering dan in de nieuwe technologie.

Volgens Michael Guilfoyle "This focus needs to start in the initial discovery phase."

Projecten starten, in mijn optiek, niet wanneer de blauwdruk is opgesteld en de partner geselecteerd maar wanneer het idee geopperd wordt om 'wat te gaan doen'. Datzelfde geldt voor verander/transitie management.

Cultuur- en gedragsverandering vereist verandering van structuur en mindset.

☛ Wacht niet met het herinrichten van uw organisatiestructuur en aantrekken van mensen met andere competencies en capabilities maar doe het wanneer het helder is wat u wilt gaan doen.

No comments:

Post a Comment