Geen enkel project kan slagen zonder volgers!

"No project can succeed without followers."

Als projectleider besef ik dat succes van mijn project vooral afhankelijk is van mijn teamleden. Ik zie het als mijn morele plicht om het beste uit teamleden te halen, om een klimaat te creëren waarin zij optimaal kunnen functioneren, om geen uitdaging uit de weg te gaan.

Als extern projectleider heb ik vaak niks te vertellen over welke mensen aan boord komen. Wil ik resultaten boeken moet ik met de mensen die mij zijn toevertrouwd aan de slag.

Dat lukt over het algemeen prima door individueel met hen in gesprek te gaan over wat ze zelf willen, hoe ze tegenover het project staan, hoe ze hun bijdrage zien, waar ze goed in zijn, welke bijdrage ze al geleverd hebben, wanneer ze enthousiast worden, ...

Welke eigenschappen wordt ik blij van?

Moed om:

 • verantwoordelijkheid te nemen en te accepteren voor het gemeenschappelijke doel
 • ideeën op een constructieve manier te challengen
 • meningsverschillen te omarmen en samen tot geïnformeerde beslissingen te komen
 • actief deel te nemen
 • Veel projecten falen door gebrek aan aandacht voor de kennis en inbreng van projectmedewerkers.

  De leider inspireert, overtuigt en motiveert om te volgen maar de medewerker geeft geloofwaardigheid aan het leiderschap door hiermee in te stemmen.

  Tags: Leiderschap, Project Management

  No comments:

  Post a Comment