Psychologische veiligheid is wat elk leider moet bieden

"Psychological Safety" is wat elke leider zijn team moet bieden om succesvol te zijn.

Een super gemotiveerd team bereik je alleen als teamleden het gevoel hebben dat hun leider achter hen staat en verantwoordelijkheid neemt voor hun acties. Het gaat over vertrouwen hebben in elkaar en in alle openheid ongedwongen samen werken voor het bereiken van de gestelde doelen.

Alleen wanneer teamleden zich veilig voelen:

 • nemen ze zelf initiatief
 • durven ze met ideeën komen
 • pakken ze (samen) moeilijke taken op
 • durven ze hulp vragen
 • zijn ze kritisch naar elkaar en naar de leider
 • erkennen ze wanneer ze fouten hebben gemaakt
 • Zoveel meer voordelen levert het je op als leider maar je moet er wel wat voor doen:

 • duidelijk zijn over verwachtingen, onzekerheden, complexiteit van het project, over de uitdagingen
 • ruimte geven en creëren zodat ze zelfstandig beslissingen kunnen nemen
 • zorgen voor een gemeenschappelijk gedragen visie op de aanpak en het resultaat
 • fouten maken mag en moet
 • zelf je fouten onderkennen
 • verbeteringen zoeken in plaats van beschuldigen
 • ...
 • Voor complexe projecten heeft het vertrouwen / het veilig gevoel van mijn team de hoogste prioriteit.

  Deakin University: Five strategies for psychological safety that every team leader should know

  Tags: Digital Leadership, Leiderschap, Bruggenbouwer, Project Management

  No comments:

  Post a Comment