Labels

ACM (1) Acumatica (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) Archimate (1) Audit File Logistics (1) AZURE (1) B2MML (1) BIM (1) blockchain (3) BPM (11) BPMN (21) BPMN2 (1) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (10) CCTS (5) CDBC (1) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (6) cloud computing (5) CMMN (1) composable architecture (6) Consultancy (16) CRM (2) crypto (1) customs (1) D365 BC (1) D365 FSCM (16) DAM (5) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (21) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (6) Digital Twin (1) DMN (3) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (10) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (34) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) Economics (1) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) Environment (1) ERP (94) ESG (3) ETIM (3) European Commission (11) Fashion (2) flexibility (1) Food & Beverage (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) IDEAS (2) IIoT (2) Infor (1) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Legal (1) Leiderschap (4) MACH (8) mashups (1) MBEE (2) MES (3) metaverse (1) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) multi-tenancy (1) NetSuite (5) NEWS (5) NFT (1) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Open Supply Hub (1) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (10) PLM (15) Politics (1) Portfolio Management (1) Prince2 (4) Process Mining (1) Process Modeling (17) Project Management (22) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) Ramco (1) resilience (2) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (12) Security (1) service-oriented technologies (2) SITG (2) Smart Industry (2) Social (1) Supply Chain (31) Sustainability (14) Technology (1) ToolsGroup (5) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Unified Commerce (5) Unit4 (1) Wholesale (3) WMS (8)

Implementatie van de HR-XML standaard in Nederland

Het HR-XML Consortium is een onafhankelijke, leveranciersneutrale organisatie zonder winstoogmerk met als doel het stimuleren en ontwikkelen van elektronische gegevensuitwisseling in het domein van Human Resource Management.

Het Consortium heeft de open communicatiestandaard HR-XML ontwikkeld voor gegevensuitwisseling rondom selectie van personeel, beloning, opleiding en management van personeel. Deze standaard is gebaseerd op de eXtensible Markup Language (XML), de universele taal voor het structureren van data en documenten en licentievrij ter beschikking gesteld door het World Wide Web Consortium (W3C). XML is eigenlijk een formaat waarbij de inhoud van het bestand ook gelijk wordt beschreven, zodat de interpretatie van de aangeboden gegevens veel gemakkelijker verloopt.

Voor leveranciers van oplossingen en diensten, die gebruik maken van de HR-XML open standaarden, heeft het HR-XML Consortium een certificatieprogramma ontwikkeld. Na succesvolle afronding van de certificering mogen deze bedrijven gedurende een periode van twee jaar het HR-XML logo hanteren en worden ze opgenomen in de lijst van gecertificeerde bedrijven en oplossingen. Hierbij moet ik wel opmerken dat het aantal gecertificeerde bedrijven en oplossingen op de website HRcertify.org momenteel minimaal is. Veel bedrijven zien kennelijk toch op tegen de hoge kosten verbonden aan de certificering.

Het HR-XML Consortium stelt eveneens een web-gebaseerde testomgeving, de HR-XML testbed, ter beschikking. Organisaties kunnen via deze web-omgeving volledig zelfstandig instanties van hun HR-XML berichten valideren tegen de beschikbare HR-XML specificaties.

Er worden twee methoden aangeboden voor het valideren van een HR-XML bericht:
- een web-formulier voor het invoeren van de inhoud van een HR-XML bericht
- een op SOAP-gebaseerde web-service die aangeroepen kan worden

Samenwerking met de Open Applications Group

De Open Applications Group en het HR-XML Consortium hebben op 13 Maart 2007 aangekondigd te gaan samenwerken. De Open Applications Group Integration Specification (OAGIS) dekt een uitgebreide verzameling van bedrijfsfuncties af waaronder inkoop, supply-chain (keten) management, productie en verkoop. Het voornaamste doel van het samenwerkingsproject is het in lijn brengen van de architecturen van beide standaarden.

Daarnaast zal gestreefd worden naar:
- het beschikbaar maken van de Open Applications Group’s Business Object Document (BODs) voor de ontwikkeling van HR-XML berichten

- het integreren van de OAGIS implementatie van de UN/CEFACT Core Components, een verzameling semantische bouwstenen die generieke data types van bedrijfsgegevens vertegenwoordigen

- het hergebruiken van belangrijke elementen uit elkaars bibliotheken

Het HR-XML Consortium heeft vooruitlopend op de formele samenwerking de OAGIS benadering geadopteerd en verwerkt in de HR-XML 3.0 draft.

HR-XML SIDES voor de Nederlandse Uitzendorganisaties

In Nederland zijn de uitzendorganisaties verenigd in de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Door invoering van een volledig transparant elektronisch berichtenverkeer wordt het arbeidsintensieve verwerkingsproces van transacties tussen inleners en uitleners enorm beperkt. Jaarlijks worden 25 tot 40 miljoen urenbriefjes opgesteld, door het inhurende bedrijf goedgekeurd, door intercedenten van de uitleners op maandag verwerkt en in week-facturen omgezet. Lagere kosten en verhoging van de concurrentiekracht van de B.V. Nederland is het voornaamste streven van de invoering van HR-XML SIDES. De Staffing Industry Data Exchange Standard (SIDES) richt zich specifiek op het inhuren van personeel met name het proces van offreren, selectie van de uitzendkracht, tijdsregistratie en facturering.

In april 2004 werd de projectgroep PleinU (Platform elektronische inhuur uitzendkrachten) opgericht met als doel het stimuleren van de invoering van elektronisch berichtenverkeer tussen inleners en uitzendorganisaties op basis van internationale open XML standaarden. PleinU was een ‘plaats van samenkomst’ waar verschillende partijen samenkwamen om te werken aan verbeteringen van de standaard.

Inmiddels is (juli 2007) PleinU opgegaan in de Stichting Elektronische Transacties in de Uitzendbranche (SETU). Na de projectmatige start binnen PleinU krijgt de ontwikkeling van HR-XML SIDES een door de uitzendbranche gedragen en permanent karakter. De SETU staat in principe open voor participatie vanuit diverse belangengroeperingen en gaat bijdragen aan de verdere ontwikkeling en het beheer van standaarden, support en informatievoorziening.

HR-XML Projecten in Nederland

[www.ecp.nl/download/3_Presentatie_Akzo_Nobel_-_PleinU_31-5_final.pdf] Managing the flexible workforce – Akzo Nobel

[www.ecp.nl/download/050413_presentatie_[2]_EssentVediorAdecco.pdf] Elektronische inhuur uitzendkrachten – Essent / Vedior / Adecco

[www.ecp.nl/download/050413_presentatie_[4]_Flexchange.ppt] Elektronische inhuur uitzendkrachten – MinVrom / Nétive

[www.ecp.nl/download/presentatie-MarcelFluitman.pps] Elektronische inhuur uitzendkrachten – Belastingdienst

Het project Elektronisch Bestellen en Factureren van de Belastingdienst

Een belangrijk project dat de komende maanden gaat lopen is de implementatie van HR-XML door de Nederlandse Belastingdienst. De Nederlandse Belastingdienst gaat de internationale standaard HR-XML implementeren voor de communicatie met de leveranciers van tijdelijk personeel, waaronder uitzendkrachten, ICT consultants en specialisten. Het project heeft de naam Elektronisch Bestellen en Factureren (EB&F) gekregen en is een onderdeel van het inkoop- en verkoopproces tussen leveranciers van personeel en de Belastingdienst.

De acties van verkopende en inkopende partij voor het inkopen en verkopen van diensten vinden in een logisch verband plaats.

Globaal worden in de tijd gezien de volgende processtappen doorlopen:
• Aanvragen (koper): het selecteren van de mogelijke leveranciers volgens raamcontracten, het opstellen en aanvragen van een offerte
• Aanbieden (verkoper): het aanleveren van een catalogus of het offreren van goederen of diensten.
• Selecteren (koper): het selecteren van goederen of diensten uit het aanbod.
• Bestellen (koper): het bestellen van één of meer goederen of diensten.
• Overeenkomst (verkoper): het verwerken en bevestigen van de bestelling
• Leveren - urenregistratie (verkoper, koper): het verzenden van goederen of het leveren van diensten door de verkoper, respectievelijk het ontvangen van goederen of afnemen van diensten (en het bevestigen ervan aan de verkoper) door de koper.
• Factureren (verkoper, koper): het opstellen, afdrukken en versturen van de factuur door de verkoper, respectievelijk het ontvangen en afhandelen van de factuur door de koper.
• Betalen (koper)

De Belastingdienst zal allereerst het proces van Bestellen en Factureren invoeren en in een latere fase het proces van Selecteren en Offreren.

Het Elektronisch Bestellen en Factureren bestaat uit de fasen Bestellen, Leveren en Factureren. Deze fasen vallen onder de operationele inkoop- en verkoopactiviteiten.

Het Selecteren en Offreren bestaat uit de fasen Aanvragen en Aanbieden. Deze fasen vallen onder de tactische inkoop- en verkoopactiviteiten.

Meer Informatie over HR-XML / SIDES / PleinU

[www.ecp.nl/download/Presentatie_Dennis_Krukkert.pdf] SETU in e-Nederland, standaardisatie binnen een branche

[www.ecp.nl/download/2_Introductie_PleinU_sessie_op_31_mei_2006.pdf] Lancering van de Nederlandse versie van SIDES

[www.ecp.nl/download/050413_presentatie_[3]_Capgemini.ppt] Implementatie van HR-XML in een organisatie - Capgemini

[www.ecp.nl/download/050413_presentatie_[1b]_Paul_Blom.ppt] Elektronische inhuur uitzendkrachten - Paul Blom

[www.ecp.nl/download/Presentatie-ErwinFolmer.pdf]Elektronische inhuur uitzendkrachten - Erwin Folmer

[www.ecp.nl/download/presentatie-FredvanBlommestein.pps] Elektronische inhuur van uitzendkrachten - Fred van Blommestein

Tags: HR-XML, electronic data interchange

Last update: 26-11-2011

No comments:

Post a Comment