.

Labels

ACM (1) Acumatica (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) Archimate (1) Audit File Logistics (1) B2MML (1) BIM (1) blockchain (3) BPM (12) BPMN (2) BPMN2 (21) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (6) CCTS (5) CDBC (1) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (4) cloud computing (4) CMMN (1) composable architecture (6) Consultancy (13) CRM (2) crypto (1) customs (1) D365 FSCM (12) DAM (3) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (18) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (5) Digital Twin (1) DMN (4) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (7) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (31) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) Economics (1) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) Environment (1) ERP (84) ESG (1) ETIM (3) European Commission (8) flexibility (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) IDEAS (2) IIoT (1) Infor (1) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Legal (1) Leiderschap (4) MACH (6) mashups (1) MBEE (2) MES (3) metaverse (1) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) multi-tenancy (1) NetSuite (4) NEWS (3) NFT (1) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (8) PLM (12) Politics (1) Prince2 (4) Process Modeling (18) Project Management (22) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) resilience (2) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (8) Security (1) service-oriented technologies (2) SITG (2) Smart Industry (2) Social (1) Supply Chain (24) Sustainability (12) Technology (1) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Unified Commerce (3) Wholesale (3) WMS (6)

HR-XML schema's doorgronden met hyperModel en Eclipse WTP

De HR-XML Consortium heeft een bibliotheek samengesteld bestaande uit +100 XML Schema's. Deze XML Schema's ondersteunen de voornaamste Human Resource Management processen en transacties.

De volledige bibliotheek kunt u downloaden van de website: www.HR-XML.org via het menu DOWNLOADS. Selecteer de laatst beschikbare stabiele versie die beschikbaar wordt gesteld op de Download-webpagina (momenteel versie 2.5). Als u een eerdere versie wilt downloaden klik op de link comprehensive index. Voor de versie 2.3 klik met uw rechtermuisknop op het jaar 2004 August en download het bestand ALLHRXML200408.zip. Pak daarna het zip-bestand uit naar een folder van uw keuze.

De download bevat eveneens de HR-XML Staffing Industry Data Exchange Standards (SIDES) XML Schema Definities. Wanneer u de HR-XML SIDES standaard gaat gebruiken voor het uitwisselen van informatie dan dient u zich te conformeren aan de gebruiksconventies teneinde de interoperabiliteit van de standaard te waarborgen. De structuur en de relevante velden van de HR-XML berichten zijn vastgelegd in XML Schema's die u kunt terugvinden in het zip-bestand.

Het XML Schema voor de TimeCard (uren- of werkbriefje) ga ik meer in detail bestuderen met hyperModel. Verder zal ik met behulp van de Eclipse webtools (Eclipse WTP Project) een XML-bestand aanmaken uitgaande van de XML Schema Definitie van de TimeCardAddionalData XML Schema.

Installeer eerst hyperModel volgens de instructies in mijn bloart Installeer hyperModel, het analyse- en ontwikkelgereedschap voor UML en XML.

Of ga naar de website van hyperModel en download het zip-bestand met de volledige Eclipse-omgeving en hyperModel plugin's.

Importeren van de HR-XML XML Schema's in hyperModel
Volg de onderstaande instructies:

- Start Eclipse hyperModel op.

- Open het perspectief hyperModel via het menu Window > Open Perspective > Other > hyperModel<?p>

- Maak eerst een nieuw project aan.
Klik daarvoor met uw rechtermuisknop in de Project Explorer en selecteer de menuoptie New > Project.
Open de node General en selecteer de optie Project.

Klik op de knop Next en geef uw project de naam HR-XML

Klik op de knop Finish om het project aan te maken.

- Importeer de XML Schema's
Ga naar het menu File en selecteer de menuoptie Import XML Schema's

In het dialoogscherm Import XML Schemas klik op de knop Add Folder en ga naar de folder waarin u het zip-bestand hebt uitgepakt.

Selecteer de folder SIDES (\HR-XML-2004-08\HR-XML-2_3\SIDES\) en klik op de knop OK. De folder wordt toegevoegd aan de lijst met XML Schema Files.

In het veld Root package selecteer de waarde SIDES.

Klik op de knop Next en geef daarna uw UML Model de naam SIDES.uml

Klik op de knop Finish om de XML Schema's te importeren.

In de Project Explorer ziet u volgende boomstructuur verschijnen.

Ga naar het menu File en selecteer de menuoptie Save All voor het opslaan van het aangemaakte UML Model.

Genereer het Class Diagram voor het TimeCard bericht
De TimeCard is het bericht waarmee de door een medewerker gemaakte uren worden gerapporteerd aan de uitlener maar eveneens kunnen de gemaakte uitgaven en/of onkosten in het bericht worden opgenomen.

In UML Table Editor open de node SIDES en ga naar de node TimeCardAdditionalData.

Klik met uw rechtermuisknop op de node TimeCardAdditionalData en selecteer de menuoptie Open With > Class Dynagram voor het genereren van een UML Class Dynagram van de TimeCard.

Klik met uw rechtermuisknop op de node TimeCard en selecteer de menuoptie Add Diagram > Class Diagram voor het genereren van een UML Class Diagram van de TimeCard.

Selecteer de folder waarin het diagrambestand moet worden aangemaakt en geef het bestand de naam SIDES.TimeCard.umlclass_diagram.

Klik op de knop Finish voor het aanmaken van de Class Diagram.

Genereer een XML bestand gebaseerd op de XML Schema Definitie van de TimeCard.
- Maak het project XML-Files aan onder de Package Explorer

- Klik met uw rechtermuisknop op het project en selecteer de menuoptie New > Other

- Open de node XML, selecteer de optie XML en klik op de knop Next

- Vink de optie Create XML file from an XML schema file aan en klik op de knop Next

- Geef uw XML-bestand een naam (hr-xmlTimeCardFile.xml), selecteer de parent folder en klik op de knop Next

- Vink de optie Select file from workbench aan en selecteer het XML Schema uit de bestanden aanwezig in de workbench. (XML -Standards\HR-XML-2004-08\HR-XML-2_3\SIDES\TimeCardAdditionalData.xsd)

- Klik op de knop Next en

- Vink in het dialoogscherm Select Root Element alle opties aan en klik op de knop Finish

Het XML-bestand hr-xmlTimeCardFile.xml wordt aangemaakt en geopend.

Tags van Technorati:

Last update: 26-11-2011

No comments:

Post a Comment