Labels

ACM (1) Acumatica (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) Archimate (1) Audit File Logistics (1) AZURE (1) B2MML (1) BIM (1) blockchain (3) BPM (11) BPMN (21) BPMN2 (1) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (10) CCTS (5) CDBC (1) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (6) cloud computing (5) CMMN (1) composable architecture (6) Consultancy (16) CRM (2) crypto (1) customs (1) D365 BC (1) D365 FSCM (16) DAM (5) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (21) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (6) Digital Twin (1) DMN (3) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (10) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (34) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) Economics (1) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) Environment (1) ERP (94) ESG (3) ETIM (3) European Commission (11) Fashion (2) flexibility (1) Food & Beverage (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) IDEAS (2) IIoT (2) Infor (1) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Legal (1) Leiderschap (4) MACH (8) mashups (1) MBEE (2) MES (3) metaverse (1) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) multi-tenancy (1) NetSuite (5) NEWS (5) NFT (1) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Open Supply Hub (1) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (10) PLM (15) Politics (1) Portfolio Management (1) Prince2 (4) Process Mining (1) Process Modeling (17) Project Management (22) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) Ramco (1) resilience (2) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (12) Security (1) service-oriented technologies (2) SITG (2) Smart Industry (2) Social (1) Supply Chain (31) Sustainability (14) Technology (1) ToolsGroup (5) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Unified Commerce (5) Unit4 (1) Wholesale (3) WMS (8)

Transformatie van een UBL Invoice naar een OAGI Invoice met ChainBuilder ESB IDE

In mijn vorige bloart over de Installatie van de Bostech ChainBuilder ESB heb ik u een algemene introductie gegeven in de ChainBuilder Enterprise Service Bus van Bostech en de Java Business Integration (JBI) specificatie.

Hierna ga ik met behulp van de de Map Editor van ChainBuilder ESB een Message (Transformatie) Map ontwikkelen waarmee een UBL Invoice ingelezen en getransformeerd kan worden naar een OAGI Invoice. Voor de transformatie ga ik uit van de laatste versies (UBL 2.0 en OAGI 9.1) van beide standaarden omdat deze beter aansluiten bij de UN/CEFACT Core Components Specification.

De UBL Standaard kunt u downloaden van de website: www.oasis-open.org via de optie OASIS Standards in de linker kolom.

De OAGI Standaard kunt u downloaden van de website: www.oagi.org via de optie Free Downloads in de linker kolom.

De Map Editor maakt het de gebruiker mogelijk om de relaties tussen gegevenselementen uit twee modellen (input en output) alsook een aantal transformatieregels vast te leggen.

De volgende stappen moeten doorlopen worden:
- Stap 1: Creatie ESB project
- Stap 2: Creatie JBI Service Assembly project voor de UBL to OAGI Invoice
- Stap 3: Kopieer de XSD bestanden van de UBL Invoice en de OAGI Invoice naar de folder src/formats
- Stap 4: Creatie van de Message Map
- Stap 5: Bouwen van een Component Flow Definition

Stap 1: Creatie ESB project
- Klik met uw rechtermuisknop in de Package Explorer en selecteer de menuoptie New > Other.

- Open de node ChainBuilder ESB-IDE en ChainBuilder ESB Project

- Selecteer de optie New ChainBuilder ESB Project en klik op de knop Next

- Geef uw project de naam ESB en klik op de knop Next om verder te gaan

- Klik op de knop Finish

Stap 2: Creatie JBI Service Assembly project voor de UBL to OAGI Invoice
- Klik met uw rechtermuisknop in de Package Explorer en selecteer de menuoptie New > Other.

- Open de node ChainBuilder ESB-IDE en ChainBuilder ESB Project

- Selecteer de optie New JBI Service Assembly Project en klik op de knop Next

- Geef uw project de naam UBLtoOAGIInvoice en klik op de knop Next

- Klik op de knop Next en vink in het dialoogscherm Setup Reference Relationship with Other project uw ESB Project aan

- Klik op de knop Finish

- Beantwoord de vraag voor het openen van de Component Flow Editor Perspective met Yes.

Stap 3: Kopieer de XSD bestanden van de UBL Invoice en OAGI Invoice naar de folder src/formats

- Kopieer het bestand UBL-Invoice-2.o.xsd naar de directory
\cbesb-1.2\ideworkspace\UBLtoOAGIInvoice\src\formats\.

- Kopieer de folders common en maindocs die u kunt terugvinden in de UBL specificatie onder de folder \os-UBL-2.0\xsd\ naar de directory \ideworkspace\UBLtoOAGIInvoice\src\

- Kopieer het bestand Invoice.xsd (OAGI) die u kunt terugvinden in de OAGI specificatie onder de folder \oagis\9_1\Resources\Nouns\ naar de directory \cbesb-1.2\ideworkspace\UBLtoOAGIInvoice\src\formats\.

- Kopieer de folder components die u kunt terugvinden in de OAGI specificatie onder de folder \oagis\9_1\Resources\ naar de directory \ideworkspace\UBLtoOAGIInvoice\src\

Nadat u deze stappen hebt doorlopen ziet de structuur van uw JBI Service Assembly project UBLtoOAGIInvoice er als volgt uit:

Stap 4: Creatie van de Message Map
Met de Map Editor gaat u nu een Message Map aanmaken onder de uw UBLtoOAGIInvoice JBI SA project.

- Klik met uw rechtermuisknop op de folder src/xlate en selecteer de menuoptie New > Map File

- Geef uw Map File de naam UBLtoOAGIInvoiceMap en klik op de knop Next

- In het dialoogscherm Choose Formats klik achtereenvolgens op de knop Browse achter de velden voor de source definition file en de target definition file.

- Selecteer de source definition file (UBL-Invoice-2.o.xsd) en daarna de target definition file (Invoice.xsd).

Zorg ervoor dat u beide definitiebestanden hebt geselecteerd:

- Klik op de knop Next om verder te gaan naar het volgende dialoogscherm waar u de Root nodes van de definities bestanden moet selecteren.

- Selecteer nu de Root nodes: voor beide message definities is dat Invoice.

- Klik op de knop Finish voor het afsluiten van de wizard

De Map Editor Perspective wordt nu geopend met aan de linkerkant het lege tabblad OperationProperties en in het midden het midden de Source en Target structuren.

Aan de rechterkant vindt u de kolom met de verschillende toepasbare operatie types.

Aan de linkerkant ziet u de tab Operation Properties naast de tab Package Explorer.

Nu komt het moeilijkste deel het opstellen van de transformatieregels. Blijf deze bloart volgen, binnenkort ga ik hier verder op in.

Tags: electronic data interchange, eclipse, data mapping tool, UBL

Last update: 26-11-2011

No comments:

Post a Comment