Labels

ACM (1) Acumatica (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) Archimate (1) Audit File Logistics (1) AZURE (1) B2MML (1) BIM (1) blockchain (3) BPM (11) BPMN (21) BPMN2 (1) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (10) CCTS (5) CDBC (1) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (6) cloud computing (5) CMMN (1) composable architecture (6) Consultancy (16) CRM (2) crypto (1) customs (1) D365 BC (1) D365 FSCM (16) DAM (5) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (21) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (6) Digital Twin (1) DMN (3) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (10) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (34) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) Economics (1) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) Environment (1) ERP (94) ESG (3) ETIM (3) European Commission (11) Fashion (2) flexibility (1) Food & Beverage (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) IDEAS (2) IIoT (2) Infor (1) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Legal (1) Leiderschap (4) MACH (8) mashups (1) MBEE (2) MES (3) metaverse (1) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) multi-tenancy (1) NetSuite (5) NEWS (5) NFT (1) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Open Supply Hub (1) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (10) PLM (15) Politics (1) Portfolio Management (1) Prince2 (4) Process Mining (1) Process Modeling (17) Project Management (22) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) Ramco (1) resilience (2) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (12) Security (1) service-oriented technologies (2) SITG (2) Smart Industry (2) Social (1) Supply Chain (31) Sustainability (14) Technology (1) ToolsGroup (5) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Unified Commerce (5) Unit4 (1) Wholesale (3) WMS (8)

Waarop berust de interoperabiliteitsoplossing van de UN/CEFACT CCTS ?

De UN/CEFACT Core Components Technical Specification (CCTS en ISO 15000-5) is ontwikkeld door de UN/CEFACT Techniques and Methodologies Group (TMG), één van de permanente werkgroepen van de UN/CEFACT. De voornaamste taak van de UN/CEFACT TMG is het ontwikkelen van informatie- en communicatietechnologie specificaties en aanbevelingen ten behoeve van de andere UN/CEFACT werkgroepen. De UN/CEFACT TMG groep heeft eveneens de UN/CEFACT Modelling Methodology (UMM) ontwikkeld.

Wat wordt beoogd met de UN/CEFACT CCTS ?
De UN/CEFACT Core Components Technical Specification (CCTS) voorziet in een syntax-neutrale methodologie voor het ontwerpen en ontwikkelen van een verzameling semantische bouwstenen.

De specificatie richt zich op het aanbieden van een oplossingsgerichte aanpak voor het alom bekende interoperabiliteitsvraagstuk. H et ontbreken van informatieinteroperabiliteit tussen bedrijfsondersteunende systemen is al jaren één van de beperkende factoren in de realisatie van inter-enterprise collaboratieve bedrijfsprocessen en gegevensuitwisseling.

De UN/CEFACT CCTS vormt de basis voor het ontwikkelen van een grammaticataal waarmee organisaties nieuwe woordenboeken - Business vocabulaires - kunnen ontwikkelen. Deze nieuwe woordenboeken dragen bij tot het verbeteren en vereenvoudigen van de wijze waarop partijen overheen bedrijfsgrenzen (applicaties en systemen) en domeinen (sectoren) met elkaar elektronisch gegevens kunnen uitwisselen. Om interoperabiliteitsproblemen voorgoed uit te bannen is het gebruik van één generieke grammaticataal aanbevolen.

De UN/CEFACT draagt zorg voor de ontwikkeling en het onderhoud van een universele Core Component Library (CCL) en Data Type Catalogue met gratis toegang voor de Core Component gemeenschap.

Welke randvoorwaarden gelden ?
Voor de goede werking van het CCTS concept dienen alle standaardisatieinstellingen hun core componenten op te laten nemen in de Core Component Library (CCL) en/of hun libraries open te stellen voor anderen.

Momenteel hebben slechts een aantal standaardisatieinstellingen de CCTS aanpak onderschreven en gedeeltelijk doorgevoerd. OAGIS en OASIS Universal Business Language (UBL) hebben CCTS als basis genomen voor de ontwikkeling van hun berichtenbibliotheken. Andere standaarden die de CCTS aanpak hebben overgenomen zijn ondermeer RosettaNet, CIDX, HR-XML en ACORD.

Welke benadering volgt de CCTS voor het oplossen van het interoperabiliteitsvraagstuk ?
De benadering van de Core Components Technical Specification gaat uit van algemeen geaccepteerde en publiekelijk beschikbare Core Components en daarop gebaseerde Business Information Entities. De meest elementaire informatiedeeltjes voor het assembleren van de core componenten en informatieentiteiten, tot en met een volledig bedrijfsdocument, zijn de Core Data Types (CDTs).

Het fundament voor de interoperabiliteitsoplossing van de UN/CEFACT Core Components Technical Specification wordt gevormd door de Core Data Types (CDTs) en de Business Data Types (BDTs) die zijn vastgelegd in de Data Type Catalogue van de UN/CEFACT. Al de andere Core Components en Business Information Entities zijn op deze elementaire informatiedeeltjes gebaseerd.

Het feit dat al de standaardisatieinstellingen die de CCTS aanpak hebben onderschreven hun berichtenbibliotheken eveneens baseren op deze elementaire informatiedeeltjes en gebruik maken van de Data Type Catalogue legt de basis voor de toekomst.

De OAGIS en de OASIS UBL standaarden hebben de Core Data Types en Business Data Types overgenomen als een verzameling van Unqualified Data Types (UDT) in aanvulling op de eigen specifieke data types. Aangezien de UN/CEFACT CCTS pas recent is ontwikkeld hebben deze instellingen de nodige achterstand in het inpassen van de CCTS concepten in hun standaarden. Het moet echter gezegd dat in feite de OASIS UBL standaard de voorloper is geweest van de UN/CEFACT CCTS.

Basisprincipes van de CCTS Data Types
Er zijn twee soorten Data Types: Core Data Types (CDT) en Business Data Types (BDT).

De Core Data Types identificeren de meest elementaire stukjes bedrijfsinformatie en worden beschouwd als generieke data types. Elke Core Data Type bestaat uit een Content Component en één of meer Supplementary Components.

De Content Component is de drager van de actuele waarde en de Supplementary Component geeft betekenis aan deze waarde. Elke Content Component en Supplementary Component is afgeleid van slechts één Primitive Type welke het Value Domain, de verzameling toegestane waarden, vastlegd. Het Value Domain van de Content Component bepaalt de verzameling van toegestane waarden van de Core Data Type die verder nog beperkt kunnen door de gedefinieerde Supplementary Components.

De Core Data Types bepalen het karakter van de inhoud van een Core Component (CC). De Business Data Types doen dat voor een Business Information Entity (BIE).

Voorbeeld:
Het Core Data Type <em>Amount.Type</em> bevat een Content Component die de waarde met zich meedraagt en een Supplementary Component die betekenis geeft aan de waarde.

CDT = Amount. Type
Primitive = Decimal
Content Component = 12 (Amount. Content)
Supplementary Component = EUR (Amount. Currency. Code)

De Core Components Technical Specification voorziet in een vaste lijst van Core Data Types opgenomen in de Data Type Catalogue. Deze catalogus bevat de lijst van door de UN/CEFACT toegestane Representation Terms, Core Data Types en Business Data Types.

De lijst van Core Data Types bevat ondermeer de types Amount. Type, Binary. Object. Type, Code. Type, Date. Type, Date. Time. Type, Duration. Type, Graphic. Vector, Identifier. Type, enzovoort.

Focusgebieden van de CCTS zijn:
De Core Component Technical Specification richt zich op twee gebieden:
- Core Components (CC's):
Core Components zijn de semantische bouwstenen, conceptueel van aard, voor het ontwikkelen van data- en informatiemodellen.

- Business Information Entities (BIE's):
Business Information Entities zijn context-specifieke toepassingen of afbeeldingen van conceptuele core components binnen een bedrijfsdomein. BIE's worden altijd afgeleid van CC's.

Belangrijk uitgangspunt voor de methodologie is het gebruik van de Dictionary Entry Name (DEN). Dit is de unieke officiële naam van een core component in het woordenboek. De CCTS schrijft voor dat voor de naamgeving (Dictionary Entry Name) van de Core Componenten de Oxford English Dictionary gevolgd dient te worden. Hetzelfde geldt voor de andere componenten uit de Core Component Technical Specification.

De Core Components Technical Specification biedt bedrijven een semantische basis voor de ondersteuning van verschillende XML-talen voor elektronische communicatie. Door het gebruik van CCTS kunnen semantisch equivalente componenten eenvoudiger gemapped worden tussen verschillende bibliotheken.

Hoe ver staat het met het oplossen van het interoperabiliteitsvraagstuk ?
In de UBL Developers Community antwoordt Mark Crawford op mijn vraag op welke wijze CCTS de interoperabiliteit tussen één of meer communicatiepartners, standaarden en systemen bevordert als volgt:

“CCTS richt zich op het bereiken van universele semantische interoperabiliteit van Business Information via één enkel conceptueel data model en daarvan afgeleid diverse contextspecifieke logische data modellen.”

Dit betekent dat de noodzakelijke interoperabiliteit alleen gerealiseerd kan worden wanneer naast het gebruik van de Data Type Catalogue en de Core Component Library (CCL) eveneens de datamodellen van de verschillende standaarden worden afgeleid van het CCTS conceptuele data model.

Vermoedelijk zal dit niet binnen nu en enkele jaren worden gerealiseerd omdat dit vrij ingrijpend is. Ik geloof niet dat de standaardisatieinstellingen en andere organisaties bereid zijn om hun gevolgde aanpak en knowledge base op te geven ten gunste van de interoperabiliteit. Er zullen andere iniatieven worden opgestart die minder ingrijpend zijn en verder borduren op de CCTS of een totaal andere invalshoek hanteren (web ontology).

Eén ding is zeker, we staan wel met zijn allen achter het idee dat Informatieinteroperabiliteit gerealiseerd moet worden door een gemeenschappelijk begrip van de betekenis van gegevens maar de wijze waarop dit tot stand moet komen is nog niet definitief bepaald.

Wanneer het toch ooit zover komt en het gekozen principe(s) ingebed kan worden in systemen en applicaties dan zal interoperabiliteit gemeengoed zijn. Ik blijf de ontwikkelingen op de voet volgen en zal hier binnenkort op doorgaan.

Last update: 26-11-2011

Continue!

Transformation of EDIFACT messages using Open Source tools

The United Nations Economic Commission for Europe UN/ECE started in the mid’ 80 with the development of the UN/EDIFACT (United Nations Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) standard for EDI. In 1988 the UN/EDIFACT standard has been adopted by the International Organization for Standardization (ISO) under the ISO standard ISO 9735.

The UN/EDIFACT standard has gradually grown to the international standard for Electronic Data Interchange. But with the rise of XML standards EDIFACT is under pressure for several years now. However the UN/EDIFACT standard is still frequently being used and implemented globally.

The UN/EDIFACT standard has especially aimed, beside the syntax, on content standardization, the semantics. In it the real power of EDIFACT hides.

The XML standards have especially problems with functional standardization. A universal method for standardization like the Core Components from UN/CEFACT has not been generally accepted and implemented. Please read more in my bloart How do we solve the interoperability question ?

Because of this several incoherent and incompatible as well as fragmented standards arise.

The approach that is followed by developers of XML standards is separation of functionality and technique.

The past years especially the technique of XML has got all the attention and the number of Open Source tools for working with XML has increased tremendous. Open Source transformation tools such as XAware and Chainbuilder unfortunately do not support the UN/EDIFACT standard or related standards. The attention for the technique of XML is the main reason for this.

The need for the UN/EDIFACT support standard will remain for the next few years. People ask me on a regular basis when this functionality will become available. Open Source transformation tools that provide this capability will be adopted much faster. The need for commercial EDIFACT translation tools will disappear.

Potentially vendors of commercial transformation software will consider, probably this already happens now, to make their products available under an Open Source license. Companies like Sun and IBM could gain a significant market share in this field area on the Open Source market if they would open up their transformation tools for JCAPS (Sun) and WebSphere (IBM). The first steps in that direction are made. Sun Microsystems, the important sponsor behind the Open Source project OpenESB, has announced to incorporate components of OpenESB in Java CAPS in the future.

XAware and Chainbuilder could eventually become the standard transformation tool for OpenESB. I have put myself forward in the XAware community (as ‘sponsor’ in) driving this to realize EDIFACT transformation functions and perhaps in the meantime it is possible to realize a solution for Chainbuilder as well.

Tags: electronic data interchange, eclipse, data mapping tool, EDIFACT

Last update: 26-11-2011

Continue!

Short description of the UN/EDIFACT message structure

Extending Open Source tools with functionality for defining and executing message transformations from EDIFACT to other standards and back requires a good understanding of the UN/EDIFACT Standard.

Hereafter I will briefly explain the UN/EDIFACT standard and discuss the following topics:
- important character sets
- the different elements of the structure
- a description of the structure
- the position, status and repetition factor of the structure elements
- the compression rules

important character sets
- Segment terminator = apostrophe '

- Segment tag and data element separator = plus sign +

- Component data element separator = colon :

- Release character = question mark ? immediately preceding one of the characters ' + : ? restores their normal meaning.
Example: 10?+10=20 means 10+10=20

the structure elements
The structure of an EDIFACT message is fixed and contains a number of mandatory and conditional elements. The most important building block of an EDIFACT message is the segment and hence the structure is defined in segment tables. These tables show which segments are used in the message and the order in which the segments must occur.

A simple example of such a segment table looks as follows:

Segments that belong together can be grouped in a segment group. A segment group always contains a trigger segment and at least one or more segments or segment groups. The trigger segment is a mandatory segment and must appear once. The trigger segment is always the first segment in the group.

A segment is uniquely identified using a segment tag and the position in the message.

In the above example the segment with the segment tag RFF is a trigger segment of the segment group 1 and also of the segment group 3.

A segment is a collection of logically related stand-alone or composite data elements in a fixed, defined sequence. The segment BGM, see example below, contains two composite data elements and two stand-alone data elements. A composite data element contains a combination of several data elements.

description of the structure
The structure of an EDIFACT message consists of three group levels. These levels are often called envelopes. The start and end of an envelope is identified by a service segment. The segment tag of service segments start with the letters UN.

The three levels of the EDIFACT structure are:
- Interchange Envelope (mandatory)
- Functional Group Envelope (conditional)
- Message Envelope (mandatory)

The Interchange Envelope consists of the segments UNA, UNB and UNZ. The segment UNA Service String Advice is an optional segment and provides the capability to specify the use of different separators from the standard.

The segment UNB Interchange Header identifies the sender and receiver of a message. All the data within the Interchange Envelope are defined for one receiver. The segment UNZ Interchange Header closes the envelope.

The electronic document, the actual EDI message, contains the segments from UNH to UNT. A message always starts with a Message Header, the UNH segment, and ends with a Message Trailer, the UNT segment.

The segment UNH contains the Composite Data Element UNH-S009 Message Identifier with the message type, version number and the identification of the organization responsible for the message specification. The Data Element 0065 Message Type contains the message type. The message type is identified using a 6-letter word.

The service segment UNS Section Separator can also appear in the message part to make a clear distinction between the header, detail and summary sections. For the separation between header and detail sections the segment contains the value D and between the detail and the summary sections the value S.

The Functional Group Envelope is defined by the segments UNG and UNE. The use of the functional group envelope is mandatory for communication to and from North America. The functional group envelope provides the capability to include messages from different types in separate functional groups.

position, status and repetition factor
Segment groups, segments, composite data elements and data elements have a fixed position in the structure of an EDIFACT message. The position is represented by the position number. The position of segments and segment groups can be different for each message type.

The field Status (S) identifies the elements in the structure that are Mandatory or Conditional. When a segment is mandatory it should at least occur once.

The field Repetition (R) indicates the maximum number of times an element in the structure may repeat.

A Data Element is considered available when the data element contains a value of 1 character. A composite data element is considered available if at least one of the data elements is present. A segment is available when the segment tag is present and a segment group is available when the trigger segment is present.

Compression rules
The UN/EDIFACT standard was created when bandwidth was limited and therefore several compression rules were defined to ensure that messages are as compact as possible.

These compression rules are one of the rules that makes working with EDIFACT messages difficult as you will understand later on.

* exclusion of conditional segments by omission
Conditional segments containing no data shall be fully omitted.

* exclusion of conditional data elements in a segment by omission
If a conditional data element is omitted and is followed by another data element, its position shall be indicated by retention of its data element separator.

* exclusion of conditional data element in a segment by truncation
If one or more conditional data elements at the end of a segment are omitted, the segment may be truncated by the segment terminator. Contiguous trailing data element  separators are not required to be transmitted.

The last two data elements from the previous example are omitted because these do not contain a value.

These rules count also for data elements in a composite data element except that another separator is used.

* exclusion of conditional data elements in a composite data element by omission
* exclusion of conditional data elements in a composite data element by truncation

The full overview of the UN/EDIFACT Syntax Rules can be found on the website of the UN/ECE on the webpage UN/EDIFACT Syntax Rules.

Tags van Technorati:

Last update: 26-11-2011

Continue!