Labels

ACM (1) Acumatica (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) Archimate (1) Audit File Logistics (1) AZURE (1) B2MML (1) BIM (1) blockchain (3) BPM (11) BPMN (21) BPMN2 (1) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (10) CCTS (5) CDBC (1) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (6) cloud computing (5) CMMN (1) composable architecture (6) Consultancy (16) CRM (2) crypto (1) customs (1) D365 BC (1) D365 FSCM (16) DAM (5) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (21) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (6) Digital Twin (1) DMN (3) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (10) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (34) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) Economics (1) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) Environment (1) ERP (94) ESG (3) ETIM (3) European Commission (11) Fashion (2) flexibility (1) Food & Beverage (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) IDEAS (2) IIoT (2) Infor (1) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Legal (1) Leiderschap (4) MACH (8) mashups (1) MBEE (2) MES (3) metaverse (1) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) multi-tenancy (1) NetSuite (5) NEWS (5) NFT (1) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Open Supply Hub (1) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (10) PLM (15) Politics (1) Portfolio Management (1) Prince2 (4) Process Mining (1) Process Modeling (17) Project Management (22) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) Ramco (1) resilience (2) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (12) Security (1) service-oriented technologies (2) SITG (2) Smart Industry (2) Social (1) Supply Chain (31) Sustainability (14) Technology (1) ToolsGroup (5) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Unified Commerce (5) Unit4 (1) Wholesale (3) WMS (8)

Gooien bedrijven binnenkort standaard applicaties overboord?

Bedrijven die opereren in dynamisch complexe en onvoorspelbare omgevingen worstelen steeds vaker met het gebrek aan wendbaarheid van hun bedrijfsprocessen. Zij zijn daardoor niet in staat om snel in te spelen op veranderingen in hun omgeving en voorgenomen groeiambities waar te maken.

Om te overleven moeten bedrijven zorgen dat de inrichting van hun organisatie en processen aansluit bij de strategie van de onderneming en dat zij over middelen beschikken die het mogelijk maken om snel en flexibel het verloop van bedrijfsprocessen aan te passen of nieuwe bedrijfsprocessen in te richten.

Veel bedrijven beschikken niet over de juiste bouwstenen en zitten volledig vast in de starheid van hun bedrijfsapplicaties. Deze situaties zijn vaak ontstaan door gemaakte keuzes tijdens het selectie- en implementatietraject. Over het algemeen trekken organisaties onvoldoende tijd uit om de huidige en toekomstige processen en informatiebehoeften gedetailleerd in kaart te brengen. Hierdoor slagen zij er niet in om de unieke en dynamische kenmerken van hun bedrijf en de markten waarin ze actief zijn boven tafel te krijgen.

Vaak kiezen bedrijven voorzichtigheidshalve voor een best-of-suite benadering. Dan wordt een geïntegreerd bedrijfsinformatiesysteem geselecteerd die alle benodigde functionaliteiten bevat en een leverancier die verantwoordelijk wordt gemaakt voor de invoering van het systeem.

Van de leverancier wordt verwacht dat deze bekend is met de industrie en branche waarin een bedrijf opereert en in staat is om de processen te vertalen naar functionaliteiten in het systeem. Echter gaan leveranciers voorbij aan het gegeven dat elk bedrijf een complex, dynamisch en uniek samenspel is van processen, informatie en mensen (gebruikers). Zij richten zich op het aanpassen van de processen aan de mogelijkheden van het systeem en waar nodig het bouwen van maatwerk voor ontbrekende functionaliteit.

Aan het eind blijft weinig van de eigen identiteit van een bedrijf over en hebben medewerkers hun manier van werken aangepast aan de beperkingen van het systeem. Bedrijven komen daarna door de starheid van het systeem zelden toe aan het verbeteren van processen. Wanneer dan het klant specifieke maatwerk een overstap naar een nieuwe versie of de invoering van additionele functionaliteiten belemmert, gaat het systeem de groei van het bedrijf volledig in de weg staan.

Het probleem met maatwerk binnen geïntegreerde suites zit vooral in het centrale data model en de verwevenheid van functionaliteiten. Wanneer standaard objecten hergebruikt of aangepast worden zal een upgrade altijd leiden tot verplichte aanpassing van dit maatwerk. Om het maatwerk het hoofd te bieden zien bedrijven na jaren van wikken en wegen slechts één uitweg: 'een complete her-implementatie van de bedrijfssoftware' of 'de selectie en invoering van een volledig nieuwe oplossing waarin het maatwerk als standaard is opgenomen'.

Met de volwassenheid van de huidige technologische mogelijkheden kunnen bedrijven kiezen voor een minder ingrijpende aanpak. Een aanpak die primair uitgaat van het te ondersteunen bedrijfsproces en gericht is op maximaal (her)gebruik van standaard aanwezige functionaliteiten.

In deze aanpak wordt gestreefd naar het ontwikkelen van proces-gedreven applicaties, respectievelijk procesgerichte organisaties, via een leverancier- en technologie onafhankelijke benadering. De nadruk ligt niet op het herontwerpen van bedrijfsprocessen maar op het ontwerpen en modelleren van bedrijfsprocessen en services tot volledige uitvoerbare applicaties.

Alvorens de genoemde aanpak te beschrijven laat ik zien hoe de procesgerichte en technologie-gedreven benaderingen in de afgelopen jaren naar elkaar toe gekropen zijn. En belangrijker nog hoe ze een manier gevonden hebben om naast elkaar te bestaan, elkaar te versterken en nieuwe mogelijkheden te bieden aan bedrijven om processen te automatiseren.

In een reeks vervolgartikelen ga ik in op de ontwikkelingen rondom procesgerichte en technologie-gedreven benaderingen.

- [Deel 1] Hoe procesbewust zijn onze bedrijfsinformatiesystemen? Hier probeer ik het concept van configureerbare procesmodellen te verduidelijken en kijk ik naar het procesbewustzijn van de huidige bedrijfsinformatiesystemen.

- [Deel 2] Kan Process Mining bedrijven helpen bij het verbeteren van bedrijfsprocessen? Proces Mining is een methode om uit informatie die vastligt in informatiesystemen (logboeken en transacties) het werkelijke verloop van processen af te leiden. Ik zal deze methode beschrijven en de toegevoegde waarde van Process Mining voor het verbeteren en garanderen van conformiteit van processen toelichten. Verder ga ik de traditionele en op Process Mining gebaseerde benaderingen in een tabel naast elkaar zetten.

Interessant is de ontwikkeling bij Again om met behulp van Process Mining technieken een oplossing te ontwikkelen voor het analyseren van inkoopprocessen in SAP.

- [Deel 3] Internationaal is BPMN, Business Process Model & Notation, uitgegroeid tot de standaard voor het modelleren van bedrijfsprocessen. BPMN versie 2 ondersteunt het ontwerpen van procesmodellen op 3 niveaus met een toenemende mate van detail. Het meest gedetailleerd niveau – het uitvoerbare procesmodel (Executable Process Model) voorziet in het beschrijven van de functies die uitgevoerd moeten worden. Deze uitvoerbare procesmodellen kunnen omgezet worden naar programmacode (“code generation strategy”) of geïnterpreteerd worden (“model interpretation strategy”).

In dit deel ga ik in op hoe we proces- en service gedreven informatiesystemen kunnen ontwerpen en hoe een proces-gedreven informatiesysteem eruit (kan zien) ziet.

Daarna kijk ik naar de verschillende gereedschappen en/of oplossingen die beschikbaar zijn om dit alles waar te maken. Vooruitlopend hierop wil ik kort een aantal aanbieders van gereedschappen in Nederland de revue laten passeren.

In relatie tot eerder genoemde strategieën voor het omgaan met procesmodellen zie ik volgende spelers:

Softwareleverancier Mendix heeft een oplossing voor het model gedreven ontwikkelen van applicaties. De Mendix Business server gaat modellen die zijn opgeslagen in een model repository interpreteren en uitvoeren.

Outsystems en PegaSystems, twee andere aanbieders van model gedreven oplossingen, genereren programmacode die gedeployed wordt naar een applicatieserver.

E2E, een Zwitserse speler die actief is in Nederland, biedt een oplossing voor het modelgebaseerd ontwerpen van integratiemodellen. Deze modellen worden geïnterpreteerd en uitgevoerd door de E2E Server. De E2E Server is een virtuele machine (“process execution engine”), een combinatie van een Enterprise Service Bus en lichtgewicht applicatieserver.

- [Deel 4] Als laatste ga ik toelichten hoe we in mijn optiek deze concepten kunnen gebruiken voor het terugdringen van maatwerk in bestaande bedrijfsinformatiesystemen?

Voor hen die direct naar oplossingen willen springen of meer willen zien / lezen:

- Lees het boek: “Build for Change”, van Alan Trefler, CEO van Pegasystems

http://www.pega.com/insights/resources/build-change-alan-trefler

Of bekijk de video’s: https://www.youtube.com/user/Pegasystems

- Lees het boek: “Process-Driven Applications with BPMN”, van Volker Stiehl of bekijk het artikel van Bruce Silver over een nieuwe aanpak voor Executable BPMN

http://brsilver.com/process-driven-applications/

- Volg de webinars van Marcello La Rosa & Marlon Dumas

From Conceptual to Executable BPMN Process Models (Part 1)

https://www.youtube.com/watch?v=2TzKdMndiSA

From Conceptual to Executable BPMN Process Models (Part 2)

https://www.youtube.com/watch?v=mgZ5B-yUrwY

- Bekijk de video’s van E2E - Model Driven Integration company

https://www.youtube.com/watch?v=tPk-DOBCEEI

Tags: Process Modeling, BPMN

No comments:

Post a Comment