Labels

ACM (1) Acumatica (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) Archimate (1) Audit File Logistics (1) AZURE (1) B2MML (1) BIM (1) blockchain (3) BPM (11) BPMN (21) BPMN2 (1) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (10) CCTS (5) CDBC (1) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (6) cloud computing (5) CMMN (1) composable architecture (6) Consultancy (16) CRM (2) crypto (1) customs (1) D365 BC (1) D365 FSCM (16) DAM (5) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (21) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (6) Digital Twin (1) DMN (3) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (10) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (34) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) Economics (1) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) Environment (1) ERP (94) ESG (3) ETIM (3) European Commission (11) Fashion (2) flexibility (1) Food & Beverage (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) IDEAS (2) IIoT (2) Infor (1) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Legal (1) Leiderschap (4) MACH (8) mashups (1) MBEE (2) MES (3) metaverse (1) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) multi-tenancy (1) NetSuite (5) NEWS (5) NFT (1) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Open Supply Hub (1) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (10) PLM (15) Politics (1) Portfolio Management (1) Prince2 (4) Process Mining (1) Process Modeling (17) Project Management (22) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) Ramco (1) resilience (2) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (12) Security (1) service-oriented technologies (2) SITG (2) Smart Industry (2) Social (1) Supply Chain (31) Sustainability (14) Technology (1) ToolsGroup (5) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Unified Commerce (5) Unit4 (1) Wholesale (3) WMS (8)

de toekomst van gegevensuitwisseling in de bouw- en installatiesector

De bouw en installatiesector werken de laatste jaren intensief samen om te komen tot uniforme standaarden voor de bouwkolom. De brancheorganisaties zijn zich zeer goed bewust van de voordelen en besparingen die behaald kunnen worden door het elektronisch uitwisselen en beschikbaar stellen van gegevens.

In het verleden konden bedrijven de communicatie met klanten en leveranciers gemakkelijk handmatig verzorgen – via email, per post of via de fax. De laatste jaren zien we in andere branches dat elektronisch zakendoen meer en meer wordt geadopteerd. Ook bedrijven in de bouwkolom vragen steeds vaker aan hun klanten en leveranciers om gegevens elektronisch uit te wisselen en productgegevens in een standaard formaat beschikbaar te stellen.

Brancheorganisaties hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan deze mentaliteitsverandering door het ontwikkelen van standaarden en het beschikbaar stellen van voorzieningen voor het delen van artikelgegevens.

In de bouw- en installatiesector is door ETIM en S@les in de Bouw onder begeleiding van GS1 in 2012 een gemeenschappelijke XML standaard gedefinieerd. Op 1 juni 2015 is de ETIM Bouw classificatie officieel gepubliceerd als een uitbreiding op de internationale ETIM standaard voor de classificatie van productgegevens in de installatiesector. Een ontwikkeling die de bouw- en installatiesector dichter bij elkaar brengt en ten goede komt aan alle bedrijven in de bouwkolom.

Het is wel belangrijk dat blijvend inspanningen worden geleverd om de drempels voor deelname te verlagen voor bedrijven. Dit vraagt inzet van alle betrokkenen in de bouwkolom, van producenten tot bouwbedrijven en vraagt om een regisseur die het gebruik van standaarden stimuleert en bewaakt.

Wat kunnen we leren van elektronisch factureren?

Wanneer ik een uitstapje maakt naar de wereld van elektronisch factureren dan zien we daar dat ondanks alle standaardisatie-inspanningen de adoptie in de afgelopen 10 jaar beperkt is geweest. Dat heeft in mijn optiek een viertal belangrijke oorzaken.

Allereerst de eeuwigdurende discussie over welke wereldwijde standaard, UBL of UN/CEFACT, de voorkeur kreeg/krijgt en het ontstaan van verschillende varianten op deze standaarden. Dat kan / mag dus / niet gebeuren in de bouw- en installatiesector.

Daarnaast de grote opkomst van aanbieders van B2B oplossingen met eigen standaarden en netwerken. Deze aanbieders losten het spaghetti-probleem van EDI op maar veroorzaakten een nieuw probleem die vertragend heeft gewerkt (en nog steeds) voor de adoptie van elektronisch factureren. Door de explosieve groei van aanbieders ontstond het interoperabiliteitsprobleem tussen aanbieders – het ontbreken van informatie interoperabiliteit tussen de systemen van providers – het ene spaghetti-probleem verdween en een ander kwam daarvoor in de plaats. Gelukkig zou je zeggen hebben de aanbieders daarvoor de interoperability agreements (roaming) bedacht. Maar deze hebben eerder een commercieel doel dan dat ze werkelijk worden waar gemaakt bij gebrek aan uniforme standaarden tussen aanbieders en het belang van het eigen netwerk.

Als derde is er de eenzijdige aandacht voor de elektronische factuur waardoor alleen de ontvanger van een factuur kan genieten van volledig geautomatiseerde verwerking. Anders gezegd het ontbreken van de ketengedachte.

Als laatste maar niet onbelangrijk – het uitgangspunt: wat verstaan we onder elektronisch ofwel is digitaal hetzelfde als elektronisch. Een discussie die heel vaak en nog steeds wordt gevoerd. Laat me mijn standpunt als volgt formuleren: ik ben blij met de elektronische berichtenstandaard van de bouw- en installatiesector en ik geloof dat integratie van systemen in de toekomst niet zonder deze standaarden kan.

Hebben bedrijven in de bouwkolom last van soortgelijke problemen?

Inderdaad er zijn bedrijven en daar moeten we over waken die nu al dergelijke problemen ervaren.

Installatiebedrijven worden door allerlei partijen in de keten gevraagd om elektronisch gegevens op te halen en uit te wisselen. Deze bedrijven hebben te maken met leveranciers, klanten en centrale product-datapools die allen hun eigen manier van gegevensuitwisseling hanteren.

Voor deze bedrijven wordt het na verloop van tijd ondoenlijk om aan al de technische en functionele eisen van deze partijen te voldoen.

Laten we eens kijken naar waar een gemiddeld installatiebedrijf mee te maken krijgt. Een installatiebedrijf in de bouwkolom betrekt materialen bij groothandels en leveranciers die leveren aan de bouw- of aan de installatiesector of aan beiden. Op hun beurt ontvangen ze orders van klanten en moeten ze gegevens aanleveren voor deelname aan grote bouwprojecten.

Allereerst krijgt het bedrijf te maken met de product-datapool van de installatiesector (2BA of via artikelbeheer.nl) en van de bouwsector (EZ-base). Verder heeft het bedrijf een aantal leveranciers met elk een eigen EDI/XML Message Broker of B2B provider waarop aangesloten dient te worden.

Hoe kunnen we het leven een stuk eenvoudiger maken voor dit bedrijf en anderen!

(Hoe kunnen we bedrijven helpen om elektronisch gegevens te gaan uitwisselen en/of productgegevens op te halen)

Er zijn twee routes die hier gevolgd zouden kunnen worden:

Route 1: de bouw- en installatiesector pakt de rol van regisseur en zorgt voor een platform / infrastructuur – een informatie-snelweg waarover bedrijven berichten en gegevens met elkaar kunnen uitwisselen en delen.

Vergelijk het met het PEPPOL-project (=Pan-European Public Procurement Online) van de Europese Commissie. Dit project is gericht op het vereenvoudigen van Procurement tusssen Overheid en bedrijven zowel nationaal als grensoverschrijdend.

Alleen (in mijn optiek) zouden individuele bedrijven eenvoudiger in staat moeten zijn om hun informatiesystemen aan te sluiten. Bij PEPPOL gebeurt dit nu voornamelijk via service providers die als Access Point providers fungeren. Een geautoriseerd Access Point moet aan allerlei complexe technische en functionele vereisten voldoen en daarvoor gecertificeerd worden.

Een Business Process Management Systeem bestaande uit een proces-, een gegevens-, integratie- en servicelaag kan het proces van aansluiten en gegevensuitwisseling sterk vereenvoudigen. Wanneer deelnemers via search- en invite verbindingen met elkaar in stand kunnen brengen zou dat de drempel voor participatie sterk verlagen. De uitdaging ligt dan bij de aanbieders van informatiesystemen (ERP, PLM, e.a.) om hun systemen open te stellen.

Als we kijken naar BPM systemen (Pegasystems, E2E Bridge, …) dan zien we dat deze al beschikken over koppelingen voor veel bestaande informatiesystemen. Wanneer informatiesystemen hun functionaliteiten als services beschikbaar kunnen stellen is het aansluiten op de informatie-snelweg vrij eenvoudig te realiseren.

Route 2: het bedrijf implementeert zelf een BPM systeem en sluit de verschillende providers van hun klanten en leveranciers aan op het systeem. Hier is het van belang dat het BPM systeem zonder hoge kosten ingevoerd kan worden, flexibel is en snel kan inspelen op nieuwe en gewijzigde eisen van klanten of leveranciers. Maar ook dat de bestaande B2B / EDI Providers deze bedrijven de mogelijkheid bieden om kosteloos gegevens uit te wisselen met de partners die op hun netwerk zijn aangesloten.

By the way: ik heb het jaren geleden (2009) al geroepen dat Google, Yahoo of Microsoft een dergelijke snelweg zou moeten opzetten. Ondertussen zijn er genoeg andere spelers zoals Facebook en Linkedin die dit zouden kunnen doen.

Ik heb de afgelopen weken een aantal artikelen geschreven over de realisatie van proces-gedreven en modelgebaseerde informatiesystemen die allen betrekking hebben op de wijze waarop het intermediair platform vorm gegeven kan worden en welke systemen daarvoor gebruikt kunnen worden:

Kunnen we proces-gedreven informatiesystemen ontwikkelen met BPMN2?

BPM systemen helpen bedrijven van hun maatwerk af

Procesgedreven waardenetwerken veranderen elektronisch zakendoen

Het zou mooi zijn om hier met alle betrokkenen of met bedrijven die willen starten met het uitwisselen een discussie over te voeren en te kijken wat we kunnen realiseren. Bezoek het platform eZakendoen op Linkedin.

Tags: Process Modeling, BPMN, e-Business, e-Invoicing, e-Procurement, enterprise service bus, datapool

No comments:

Post a Comment