Labels

ACM (1) Acumatica (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) Archimate (1) Audit File Logistics (1) AZURE (1) B2MML (1) BIM (1) blockchain (3) BPM (11) BPMN (21) BPMN2 (1) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (10) CCTS (5) CDBC (1) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (6) cloud computing (5) CMMN (1) composable architecture (6) Consultancy (16) CRM (2) crypto (1) customs (1) D365 BC (1) D365 FSCM (16) DAM (5) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (21) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (6) Digital Twin (1) DMN (3) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (10) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (34) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) Economics (1) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) Environment (1) ERP (94) ESG (3) ETIM (3) European Commission (11) Fashion (2) flexibility (1) Food & Beverage (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) IDEAS (2) IIoT (2) Infor (1) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Legal (1) Leiderschap (4) MACH (8) mashups (1) MBEE (2) MES (3) metaverse (1) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) multi-tenancy (1) NetSuite (5) NEWS (5) NFT (1) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Open Supply Hub (1) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (10) PLM (15) Politics (1) Portfolio Management (1) Prince2 (4) Process Mining (1) Process Modeling (17) Project Management (22) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) Ramco (1) resilience (2) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (12) Security (1) service-oriented technologies (2) SITG (2) Smart Industry (2) Social (1) Supply Chain (31) Sustainability (14) Technology (1) ToolsGroup (5) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Unified Commerce (5) Unit4 (1) Wholesale (3) WMS (8)

Veranderingen staan dagelijks aan uw poort te kloppen, kan uw bedrijfsapplicatie dit aan?

Veranderingen kondigen zich niet meer aan MAAR gebeuren gewoon, ze zijn een dagelijks onderdeel van zakendoen geworden en zijn niet meer te stoppen.

Veel bedrijven merken steeds vaker dat een goed product (of dienst) en trouwe klanten geen zekerheden en garanties meer bieden voor de toekomst. De snelheid, complexiteit en onvoorspelbaarheid van veranderingen in hun omgeving nemen alsmaar toe.

Zo zijn er heel wat factoren die zorgen voor toename van de turbulentie in de omgeving. Overheden die bedrijven om de haverklap nieuwe wetten en regels voorschrijven. Innovatieve start-ups die in een mum van tijd nieuwe producten en diensten in de markt zetten. Leveranciers die hogere eisen stellen aan het verkrijgen van producten. Logistieke dienstverleners die continue streven naar een optimale bezettingsgraad en maximale flexibiliteit. Klanten die meer inspraak willen in het productontwerp en realisatie, meer controle willen over het bestel- en leveringsproces en betere service tegen lagere kosten. Technologische ontwikkelingen die elkaar razendsnel opvolgen en zowel het bedrijfsleven als maatschappelijk leven ingrijpend veranderen.

Al deze aspecten stellen hoge eisen aan het aanpassingsvermogen en de innovatiekracht van bedrijven. Zo worden plaats en tijd minder relevant en raken privé en zakelijk steeds meer verweven.

Heeft u als directie het gevoel dat uw organisatie voortdurend achter de feiten aanloopt? Stelt u zich ook regelmatig de volgende vragen: Hoe kunnen we onze groeiambities waarmaken? Hoe kunnen we efficiënter opereren dan anderen, onze concurrenten? Hoe kunnen we sneller nieuwe producten of diensten op de markt brengen? Hoe kunnen we flexibeler inspelen op marktontwikkelingen? Hoe kunnen we beter omgaan met de continue veranderingen in wet- en regelgeving?

Of anders gezegd vraagt u zich vaak af "Hoe kunnen we VANDAAG de turbulentie overleven en MORGEN (en in de toekomst) blijven bestaan?"

U zult horen dat uw bedrijf veerkracht, lenigheid, behendigheid en robuustheid mist om de uitdagingen het hoofd te bieden.

Ja, wendbaarheid heet dat!

Rijnconsult heeft een aantal interessante artikelen geschreven in Business Review Digitaal over Processen, Wendbaarheid, Veelzijdig Leiderschap en Netwerkorganisatie.

Ik geloof dat wendbaarheid gaat over drie aspecten: Leiderschap, Netwerkorganisaties en Flexibele Bedrijfsapplicaties.

Leiderschap - Medewerkers willen Leiders!

Leiderschap gaat over verbindend (veranderd) Leiderschap. We hebben geen hiërarchische managers nodig maar leiders. Leiders zijn mensen die door hun gedrag, kwaliteiten en eigenschappen het vertrouwen van hun organisatie en klanten hebben verdiend en zich managers mogen noemen. Zij zijn in staat om veranderingen zelf voor elkaar te brengen en durven besluiten nemen. Zij inspireren, dragen visie uit en verbinden mensen binnen en buiten de organisatie met elkaar. Zij geven medewerkers vertrouwen en verantwoordelijkheid maar dragen ook de risico's die dat met zich meebrengt.

Veel managers zijn alleen maar bezig met het bepalen van de missie, het vormgeven van de visie, en het uitdragen van de strategie.

Ze moeten gaan ondernemen, de blik naar buiten richten en luisteren, horen en voelen wat klanten verwachten en leveranciers willen, samenwerkingsverbanden opzetten. En vooral laten zien waar hun bedrijf voor staat en wat het bedrijf te bieden heeft.

Netwerkorganisatie - Samen staan we sterker!

Bedrijven gaan meer en meer samenwerken in netwerkverbanden wat het mogelijk maakt om makkelijker toegang te krijgen tot nieuwe informatie, markten, technologieën, klanten en leveranciers. Over de grenzen van organisaties heen kennis uitwisselen en creëren, signalen uit de buitenwereld opvangen en delen, gezamenlijk initiatieven ontplooien, het juiste aanbod in de markt zetten, het gaat allemaal niet zonder slag of stoot.

Het vraagt om flexibele platte organisatiestructuren waar verantwoordelijkheden laag in de organisaties zijn belegd, mensen durven samenwerken en kennisdelen, nieuwe partners / deelnemers zonder moeite kunnen worden ingevoegd.

Informatietechnologie is er klaar voor en zal met online samenwerkingsomgevingen en sociale media tools zorgen dat dit samenwerken steeds makkelijker wordt.

Om dit mogelijk te maken zijn echter andere vormen van communicatie en andere vormen van werkrelaties nodig. Het is maar de vraag of organisaties hier klaar voor zijn want het vraagt vooral veel vertrouwen in elkaar.

Samen staan we sterker en kunnen we wendbaarder worden, geef - gun elkaar het vertrouwen en ook uw medewerkers.

Flexibele Processen en Applicaties

Om de turbulentie te overleven moeten bedrijven toekomst-bestendiger worden. Dat vraagt om bedrijfsprocessen en onderliggende applicaties die snel en flexibel aanpasbaar zijn, mee kunnen groeien met de ambities van het bedrijf en een langere houdbaarheid hebben.

We zien vaak dat de houdbaarheid van een bedrijfsapplicatie al is overschreden bij ingebruikname en gek genoeg heeft dat niet zoveel met de applicatie te maken maar meer met de bedrijfsstrategie en bedrijfsprocessen die ondersteund moeten worden. Of beter nog met de beperkte grip die bedrijven hebben op hun bedrijfsprocessen.

Dat implementaties van standaard applicaties moeizaam verlopen, bedrijven niet altijd krijgen wat ze verwachten, gebruikers vaak ontevreden zijn - zich aan hun lot overgelaten voelen, wordt grotendeels veroorzaakt door een gebrekkige voorbereiding - "verzint eer gij begint".

Voor de invoering van bedrijfsapplicaties die flexibel uw bedrijfsprocessen ondersteunen moet je wel wat doen!

Toekomst-bestendige processen en applicaties! Hoe dan?

Willen bedrijven toekomst-bestendiger of noem het robuuster worden dan moeten ze de signalen uit hun omgeving continue opvangen en verwerken in hun bedrijfsstrategie. De strategie van een bedrijf moet meer gezien worden als een organisme - iets wat permanent aan verandering onderhevig is en zo ook gemanaged moet worden.

Dan hebben we wel iets tastbaars nodig om op te gaan sturen en waarvan we de bedrijfsprocessen afleiden die nodig zijn.

Dit zijn de kernwaarden en kerncompetenties van een bedrijf. De kernwaarden - waarvoor komen medewerkers iedere dag weer opdagen en waarom komen klanten naar je toe. De kerncompetenties - waar ben ik als bedrijf "goed in" en "wat maakt mij uniek" zodat deze klant naar mij komt en niet naar een ander gaat. Dit gaat niet alleen over het product of dienst maar ook over zaken als betrokkenheid met je klant, openheid over je doen en laten, doen wat je zegt.

Samen geven ze aan welke bedrijfsprocessen nodig zijn en hoe deze eruit komen zien.

In mijn artikel "Welke processen voegen waarde toe voor de klant?" heb ik gepoogd duidelijk te maken dat het beschrijven van bedrijfsprocessen en het vastleggen van de samenhang tussen primaire processen met behulp van Business Process Management Systemen (BPMS) leidt tot een beter beeld van het klant-tot-klant proces.

Business Process Management Systemen maken het eveneens mogelijk om snel de impact van veranderingen te doorgronden, deze veranderingen door te voeren en de prestaties van de gewijzigde processen te bewaken.

Voor u begint aan de implementatie van uw volgende bedrijfsapplicatie, onderzoek waar u staat als bedrijf. Hoe is het gesteld met Leiderschap, wat verwachten uw netwerkpartners van u, en hoeveel grip heeft u op uw bedrijfsprocessen en hoe flexibel aanpasbaar zijn deze.

Besef dat 75 procent of meer van het succes van dit avontuur in de voorbereiding zit maar selecteer wel flexibele applicaties die met u mee kunnen groeien.

Mijn aandachtsgebieden zijn bedrijfsprocessen, bedrijfsinformatiesystemen (ERP, CRM. BPM, ...), integratie van bedrijfsprocessen en systemen over de grenzen van bedrijven EN niet te vergeten Open Source bedrijfsapplicaties.

Als u een mening of visie heeft over het omgaan met veranderingen aarzel dan niet om deze hier kenbaar te maken. Als u zich kunt vinden in het artikel of de herkenning groot is dan deel het met anderen.

Tags: agility, BPM, flexibility, nimbleness, resilience, robustness

No comments:

Post a Comment