Labels

ACM (1) Acumatica (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) Archimate (1) Audit File Logistics (1) AZURE (1) B2MML (1) BIM (1) blockchain (3) BPM (11) BPMN (21) BPMN2 (1) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (10) CCTS (5) CDBC (1) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (6) cloud computing (5) CMMN (1) composable architecture (6) Consultancy (16) CRM (2) crypto (1) customs (1) D365 BC (1) D365 FSCM (16) DAM (5) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (21) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (6) Digital Twin (1) DMN (3) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (10) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (34) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) Economics (1) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) Environment (1) ERP (94) ESG (3) ETIM (3) European Commission (11) Fashion (2) flexibility (1) Food & Beverage (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) IDEAS (2) IIoT (2) Infor (1) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Legal (1) Leiderschap (4) MACH (8) mashups (1) MBEE (2) MES (3) metaverse (1) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) multi-tenancy (1) NetSuite (5) NEWS (5) NFT (1) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Open Supply Hub (1) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (10) PLM (15) Politics (1) Portfolio Management (1) Prince2 (4) Process Mining (1) Process Modeling (17) Project Management (22) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) Ramco (1) resilience (2) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (12) Security (1) service-oriented technologies (2) SITG (2) Smart Industry (2) Social (1) Supply Chain (31) Sustainability (14) Technology (1) ToolsGroup (5) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Unified Commerce (5) Unit4 (1) Wholesale (3) WMS (8)

Zijn informatiesystemen klaar om te overleven in bedrijfsecosystemen zonder integratie?

Wat zou u ervan vinden als uw bedrijfsapplicatie mee zou groeien met de ambities van uw bedrijf zonder wederkerende zware upgrades?

Wat zou u ervan vinden als uw bedrijfsapplicatie samengesteld wordt uit best-in-class functionaliteiten die op elk moment herzien / vervangen kunnen worden?

Hoe is het gesteld met modularisatie van functionaliteiten in de wereld van bedrijfsinformatiesystemen? En kunnen we applicaties configureren met best-in-class functionaliteiten?

In sommige industrieën zien we dat fabrikanten 'Mass Customization' (consumentenmarkten) en 'Smart Customization' (business to business markten) hebben ingevoerd. Standaardisatie en modularisatie maken het mogelijk om producten volledig toe te snijden op de individuele behoeftes van bedrijven of gebruikers (individualisering - personalisering) en toch betaalbaar te houden. Met een modulair productontwerp kan een grotere variatie met zoveel mogelijk standaard componenten geboden worden, zonder dat klantspecifiek maatwerk nodig is.

Door de ver doorgedreven standaardisatie kunnen fabrikanten zich steeds meer richten op wat zij als hun kernactiviteiten zien: engineering, verkoop en assemblage. De fabricage van onderdelen gebeurt volledig door derden totaal product/merk-onafhankelijk waarbij onderdelen van verschillende fabrikanten uitwisselbaar zijn.

Producten worden niet meer uit voorraad verkocht maar samengesteld volgens de wensen van de klant met (online) Product Configuratoren. Deze helpen klanten bij het maken van keuzes tijdens het configureren van het gewenste eindproduct en zorgen dat stuklijsten en routings worden gegenereerd die naadloos aansluiten op de materiaal- en productieplanning.

Wel Belangrijk: Klanten moeten zelf keuzes maken en dus weten wat ze willen.

Omstreeks 2006 - 2007 had ik enige hoop dat het OASIS Web Services Composite Application Framework (WS-CAF) voor de doorbraak van applicatie-configuratie-platformen zou zorgen. Microsoft, SAP, Cordys (Open Text) en anderen brachten hun Composite Application Framework op de markt. Helaas bleef dat in veel gevallen beperkt tot de functionaliteiten of applicaties binnen het eigen productportfolio of suite.

Ondanks het feit dat veel functionaliteiten tegenwoordig via web-services ontsloten kunnen worden is het nog altijd een stap te ver om een compleet werkende hybride applicatie samen te stellen uit functionaliteiten van verschillende leveranciers. We zijn nog ver verwijderd van wat mogelijk is met 'Mass & Smart Customization'.

Kunnen functionaliteiten intelligenter worden uitgevoerd zodat uitbreiding zonder impact op het bestaande - de operationele omgeving - mogelijk is?

In verschillende branches (auto's, smartphones, ...) zien we de laatste jaren steeds meer producten die bestaan uit intelligente softwarecomponenten die producten slimmer, flexibeler en duurzamer maken. Regelmatig worden nieuwe software-versies uitgerold zonder dat het product terug moet naar de fabrikant of service-organisatie.

Lenen de toekomstige bedrijfsapplicaties zich al voor het uitrollen van dergelijke intelligente functies? Als je naar de gelaagde opbouw van de huidige web-georiënteerde applicaties kijkt: persistence layer, application layer, presentation layer (user interface), execution layer (process engine), services layer dan zijn wel een aantal positieve ontwikkelingen gaande.

Sommige aanbieders van oplossingen beschikken over layers die onafhankelijk van elkaar kunnen worden aangepast zonder dat het invloed heeft op de werking van de applicatie.

- De Process Engine bij Business Process Management Systemen zorgt voor de uitvoering (executie) van procesmodellen. De functionaliteit van de Process Engine kan uitgebreid worden met nieuwe functies zonder dat de uit te voeren procesmodellen beïnvloed worden.

- In sommige applicatie development omgevingen zien we dat de User Interface Layer ontkoppeld is van de Applicatie Layer zodat voldaan kan worden aan de groeiende vraag naar device onafhankelijke applicaties. Voor ieder device is er een andere User Interface die wel met dezelfde applicatiemodellen samenwerkt.

De ontkoppeling tussen Procesmodellen en Process Engines EN tussen Applicatiemodellen en User Interfaces zijn ontwikkelingen van de laatste jaren. Velen onder ons kennen wel de ontkoppeling tussen het Domeinmodel waarmee de applicatieprogrammatuur werkt en het Datamodel van de database waarin de data wordt opgeslagen.

Geeft dit een antwoord op gestelde vragen? Slechts deels.

Het maakt duidelijk dat we nog niet zover zijn om best-in-class functionaliteiten samen te stellen tot een werkende applicatie. De frameworks die het mogelijk kunnen maken zijn nog teveel gericht op het eigen domein.

Het gaat nog niet lukken om de levensduur van uw huidige bedrijfsapplicaties op te rekken zonder dat uw gebruikers daar wat van merken. Dat heeft vooral te maken met het ontbreken van moderne service-georiënteerde technologieën/ platformen die model-interoperabiliteit en uitwisselbaarheid out-of-the-box leveren en drijven op de kracht van integratie.

MAAR we zijn wel goed op weg - we kunnen sneller oplossingen ontwikkelen (Lees: modelleren). Daarbij wordt integratie steeds meer gezien als een enabler = een onmisbaar onderdeel dat nodig is om Cloud en On Premise services samen te brengen.

In mijn toekomstbeeld zijn standaard bedrijfsapplicaties versmolten in proces-gedreven en data-bewuste bedrijfsecosystemen die bestaan door de kracht van integratie. Het zijn ecosystemen die zelfstandig in staat zijn de best beschikbare functionaliteiten op enig moment in te zetten.

Tags: Interoperability-Frameworks, service-oriented technologies

No comments:

Post a Comment