Labels

ACM (1) Acumatica (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) Archimate (1) Audit File Logistics (1) AZURE (1) B2MML (1) BIM (1) blockchain (3) BPM (11) BPMN (21) BPMN2 (1) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (10) CCTS (5) CDBC (1) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (6) cloud computing (5) CMMN (1) composable architecture (6) Consultancy (16) CRM (2) crypto (1) customs (1) D365 BC (1) D365 FSCM (16) DAM (5) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (21) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (6) Digital Twin (1) DMN (3) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (10) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (34) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) Economics (1) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) Environment (1) ERP (94) ESG (3) ETIM (3) European Commission (11) Fashion (2) flexibility (1) Food & Beverage (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) IDEAS (2) IIoT (2) Infor (1) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Legal (1) Leiderschap (4) MACH (8) mashups (1) MBEE (2) MES (3) metaverse (1) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) multi-tenancy (1) NetSuite (5) NEWS (5) NFT (1) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Open Supply Hub (1) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (10) PLM (15) Politics (1) Portfolio Management (1) Prince2 (4) Process Mining (1) Process Modeling (17) Project Management (22) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) Ramco (1) resilience (2) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (12) Security (1) service-oriented technologies (2) SITG (2) Smart Industry (2) Social (1) Supply Chain (31) Sustainability (14) Technology (1) ToolsGroup (5) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Unified Commerce (5) Unit4 (1) Wholesale (3) WMS (8)

Neem de innovatie van uw ERP-systeem zelf in handen!

In de komende jaren zullen alleen wendbare en toekomst-robuuste organisaties de dynamiek, complexiteit en onvoorspelbaarheid van veranderingen in hun omgeving kunnen overleven.

Bedrijven die erin slagen om snel en flexibel in te spelen op kansen en bedreigingen stijgen boven de concurrentie uit.

Naast een schaalbaar personeelsbestand, een aanpasbare organisatiestructuur en een op samenwerking gerichte bedrijfscultuur zijn processen en systemen de belangrijkste elementen voor het realiseren van een wendbare en toekomst-robuuste organisatie.

Wendbaarheid, in de vorm van behendigheid en lenigheid, is nodig om de kansen die zich aandienen te grijpen en te benutten. Toekomstrobuustheid, in de vorm van veerkracht en bestendigheid, is daarnaast vereist om de veelheid aan ingrijpende veranderingen op te vangen.

Vandaag wordt het gebrek aan wendbaarheid en toekomstrobuustheid van organisaties door velen gezien als één van de grootste belemmeringen om groeiambities waar te maken.

Vooral bedrijfsinformatiesystemen, ERP suites voorop, laten op het gebied van wendbaarheid en toekomstrobuustheid nogal wat te wensen over. De oudere generatie ERP-systemen dwingen organisaties in een keurslijf waarbinnen weinig ruimte is voor aanpassing van bedrijfsprocessen of het inrichten van nieuwe processen.

De toekomst van bedrijven ligt in de vervanging van deze oudere generatie bedrijfsinformatiesystemen door wendbare en robuuste systemen.

Beleidsmakers staan hier echter heel terughoudend tegenover. Vaak hebben vorige implementaties niet het gewenste resultaat gebracht en/of zijn de kosten gigantisch uit de klauwen gelopen. De gevaren die een ingreep in het hart van de organisatie met zich meebrengt verlammen momenteel veel bedrijven.

Een wendbare aanpak voor een toekomst-robuuste omgeving kan hier een uitweg bieden.

Een aanpak waarbij veerkracht en bestendigheid (robuustheid – Resiliency) voorop staan en lenigheid en behendigheid (wendbaarheid – Agility) de basis vormen.

Een aanpak die als doel heeft de geleidelijke vervanging van oudere systemen door proces-gedreven en service-gerichte oplossingen met flexibel aanpasbare bedrijfsregels en integratievoorzieningen.

De kracht van wendbaarheid en toekomstrobuustheid in deze aanpak is mogelijk door toepassing van een methodiek die Prince2 en DSDM combineert en door de opkomst / aanbod van proces-gedreven en service-georiënteerde integratieoplossingen en bedrijfsapplicaties.

De aanpak ‘Innovatie van ERP’ is een gerichte verandering en doelbewuste vernieuwing op weg naar wendbaarheid en robuustheid.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van deze aanpak?

1. LEIDERSCHAP en BETROKKENHEID – ALL The Way!

‘Innovatie van ERP’ is het nemen en dragen van de verantwoordelijkheid op weg naar een wendbare en robuuste ERP organisatie.

Zonder LEIDERSCHAP en BETROKKENHEID eindigt elk ERP-avontuur in een persoonlijke drama. Veel mislukte implementaties zijn hiervan een schoolvoorbeeld. Al het andere wat als verklaring voor het falen wordt aangedragen heeft er niet zoveel mee te maken.

Het succes van ERP is NIET (alleen) afhankelijk van de steun (commitment) van het managementteam MAAR WEL (meer nog) van hun bestuurlijke betrokkenheid ('demonstrated commitment'). Alleen door hoge zichtbaarheid, inhoudelijke communicatie en ondersteunende acties van het management zal de organisatie ERP serieus nemen en kunnen veranderingen worden doorgevoerd.

Het is aan de rechterhand van het management en vertrouwenspersoon van de organisatie – de projectmanager, om de bestuurlijke betrokkenheid op te eisen en om het pad naar wendbaarheid en robuustheid vorm te geven en te bewaken.

Het opeisen van bestuurlijke betrokkenheid gebeurt door:

- Het toewijzen van project-verantwoordelijkheden aan het managementteam, hen adviseren over hoe ze deze moeten uitvoeren en ervoor zorgen dat ze het ook doen

- Het organiseren van de zichtbaarheid, communicatie en acties van het managementteam

- Het opwaarts delegeren van verantwoordelijkheden aan leidinggevenden


Het pad naar wendbaarheid en robuustheid vormgeven gebeurt door:

- De inhoud niet de rug toe te keren maar te omarmen

- Het scheppen van een klimaat waarin iedereen wil samenwerken en waarde toevoegen

- Zorg te dragen voor helderheid en duidelijkheid over de stappen die doorlopen moeten worden

2. Het ERP van de toekomst is ‘voor het LEVEN’

‘Innovatie van ERP’ is het scheppen van ‘een ERP voor het LEVEN’ met uitbreidbare proces- en gegevensmodellen en aanpasbare bedrijfsregels.

Bedrijven moeten realiseren dat ERP niet (langer meer) een bakje boter is wat je in de winkel om de hoek koopt en laat uitsmeren over je organisatie.

Bedrijven moeten realiseren dat ERP niet (langer meer) een eiland binnen hun proces- en applicatielandschap is, zoals ze zelf niet langer meer een eiland zijn binnen de keten waar ze deel van uitmaken.

Bedrijven moeten realiseren dat ERP niet (langer meer) een auto is waar je het stuur van uit handen kunt geven.

De auto’s van de toekomst bestaan allemaal uit dezelfde componenten, ze zijn technologie-gedreven, modulair vorm gegeven en omgevingsbewust.

DOCH de auto’s van de toekomst zitten als een maatpak rondom de eigenaar
ZO moet het OOK met het ERP van de toekomst

3. Visie, Overtuiging, Passie en Vertrouwen

‘Innovatie van ERP’ drijft op 4 kernwaarden: visie, overtuiging, passie en vertrouwen

Visie vraagt dat je als bestuurder weet wat er in je bedrijf afspeelt, waar je als bedrijf goed in bent, waar je als organisatie staat, waar je naartoe wilt EN VOORAL wat daarvoor nodig is.

Overtuiging vraagt dat je als bestuurder weet welke oplossingen er bestaan, begrijpt welke benaderingen het beste bij de toekomstambities van je bedrijf en klanten passen, beseft wat het van je organisatie en andere belanghebbenden vraagt EN VOORAL richting durft geven door duidelijk te maken wat je niet wilt.

Passie vraagt dat je als bestuurder voortdurend anderen blijft inspireren, dat je veranderingen die nodig zijn durft uitdragen, dat je vooruit blijft kijken EN VOORAL het positieve blijft benoemen.

Vertrouwen vraagt dat je als bestuurder de juiste mensen vrijmaakt, de juiste verantwoordelijken aanstelt, ruimte durft geven voor vernieuwing, een open samenwerking aangaat met leveranciers EN VOORAL bewust actief betrokken bent.

4. Een wendbare methodiek

‘Innovatie van ERP’ is een behendige en lenige aanpak die leunt op Prince2 en DSDM. Prince2 vanwege het sterk raamwerk voor het beheer en besturing van het project (governance en management) en DSDM omwille van de sterke focus op het realiseren van bedrijfsdoelstellingen.

Wilt u meer weten over deze wendbare methodiek blijf me volgen. Ik licht het verder toe in het artikel "Welke aanpak volgt u voor de innovatie van uw ERP?".

Het gaat over een wendbare aanpak voor een wendbaar eindresultaat.

Referenties:

[1] https://www.tcc-net.com/articles/Article-DSDM-Prince2-ITIL.pdf

Delivering IT services using PRINCE2, DSDM and ITIL [Dorothy Tudor]

Dorothy Tudor onderzoekt hoe het gebruik van gestructureerde methoden en beste praktijken voor IT service management en projectmanagement kan helpen bij het beheren van het IT-landschap.

[2] https://www.scrumalliance.org/community/articles/2014/september/package-software-implementation-and-agile

Package Software Implementation and Agile [Sunil Parija, Program Manager, Infosys Ltd]

Sunul Parija beschrijft een Agile aanpak voor de implementatie van ‘package based applicaties’ zoals SAP.

Tags: ERP, Prince2, DSDM

No comments:

Post a Comment