SCOPE CREEP is de grootste vijand van implementatieprojecten

SCOPE CREEP" = de grootste vijand van implementatieprojecten.

Scope creep wordt gezien als de ongemerkte en ongecontroleerde groei van de omvang van een project na de start.

Met deze laatste woorden krijgt 'scope creep' gelijk een negatieve lading zijnde het gebrek aan opvolging en controle van een project die leidt tot vertraging of zelfs stopzetting.

Ik zie dat 'scope creep' veelal veroorzaakt wordt voor de start van een project door:

 • slechte of onjuiste analyse van de vereisten
 • ontbreken van kennis over processen, applicaties, informatiestromen, organisatie EN samenhang
 • verkeerde aannames en dubbelzinnige scope-definities (ambigu├»teit) waardoor elke belanghebbende daarin zijn gading kan vinden
 • Ik bestrijd niet dat goed project management scope creep voorkomt. Echter als recovery project manager zie ik te vaak dat projecten met een onduidelijk, onjuiste en onvolledige scope zijn gestart EN dat bedrijven niet beschikken over experts die de scope kunnen (of mogen) valideren.

  Hoe "scope creep" voor de start van uw project voorkomen:

 • verkrijg een volledig beeld van vereiste functionaliteiten, applicaties en informatiestromen
 • communiceer en valideer de scope met alle belanghebbenden
 • neem ge├»nformeerde beslissingen
 • Tags: ERP, Project Management, Consultancy

  No comments:

  Post a Comment