Labels

ACM (1) Acumatica (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) Archimate (1) Audit File Logistics (1) AZURE (1) B2MML (1) BIM (1) blockchain (3) BPM (11) BPMN (21) BPMN2 (1) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (10) CCTS (5) CDBC (1) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (6) cloud computing (5) CMMN (1) composable architecture (6) Consultancy (16) CRM (2) crypto (1) customs (1) D365 BC (1) D365 FSCM (16) DAM (5) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (21) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (6) Digital Twin (1) DMN (3) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (10) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (34) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) Economics (1) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) Environment (1) ERP (94) ESG (3) ETIM (3) European Commission (11) Fashion (2) flexibility (1) Food & Beverage (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) IDEAS (2) IIoT (2) Infor (1) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Legal (1) Leiderschap (4) MACH (8) mashups (1) MBEE (2) MES (3) metaverse (1) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) multi-tenancy (1) NetSuite (5) NEWS (5) NFT (1) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Open Supply Hub (1) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (10) PLM (15) Politics (1) Portfolio Management (1) Prince2 (4) Process Mining (1) Process Modeling (17) Project Management (22) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) Ramco (1) resilience (2) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (12) Security (1) service-oriented technologies (2) SITG (2) Smart Industry (2) Social (1) Supply Chain (31) Sustainability (14) Technology (1) ToolsGroup (5) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Unified Commerce (5) Unit4 (1) Wholesale (3) WMS (8)

Hoe is het gesteld met de ketenvolwassenheid bij bedrijven in Nederland?

Supply Chain Management (SCM) is één, zoniet het belangrijkste, onderwerp van gesprek in de boardroom. Verstoringen van toeleveringsketens hebben bedrijven recent in de problemen gebracht en sommigen slagen er nog steeds niet in om klanten de waarde te leveren die zij hebben beloofd.

Eigenlijk is de crisis ons niet overvallen. We hebben jarenlang bijgedragen door de grote vlucht naar lagelonen landen en daaruitvolgende groei van het aantal spelers in de keten.

Supply Chains zijn de afgelopen decennia uitgegroeid tot complexe en ondoorzichtige netwerken met spelers waar bedrijven, door het ontbreken van samenwerking en integratie, weinig grip op hebben. Vaak weten we niet eens wie allemaal betrokken is bij de levering van goederen, vooral komende van overzeese fabrikanten.

SCM houdt zich bezig met het ontwerpen, plannen, uitvoeren en managen van activiteiten en betrokkenen nodig om goederen te verwerven, te produceren en te verplaatsen van leveranciers naar klanten (APICS). De aandacht lag vooral op kostenreductie en de tevredenheid van de ontvangers (klanten). Operational excellence, misschien de betere formulering.

Gerenommeerde advies- en consultancybureaus alsook internationale professoren promoten het belang van waardetoevoeging en duurzaamheid. Waardetoevoeging is niet zozeer - althans denk ik - de intrinsieke waarde van het product maar zijn de aspecten waar een klant warm voor loopt: belevingswaarde = gevoelsmatige opbrengsten minus opofferingen zoals OTIF, continue follow-up en tijdige / juiste informatievoorziening.

"Het product komt eraan is geen antwoord op de vraag wanneer kan ik het ontvangen"

De transformatie van SCM van een kosten-gedreven naar een waarde-gedreven gereedschap is al jaren gaande. Vooral grote bedrijven zetten flink in op SCM tools die wereldwijd en ketenbreed inzicht geven in ketenprocessen, mensen en middelen en informatiestromen.

Echter deze oplossingen zijn niet weggelegd voor bedrijven die hun interne Value Chain niet op orde hebben. De professoren Mccormack en Lockamy presenteerden in 2004 hun Supply Chain Mngt Process Maturity Model.

Level 3: Linked is het "breakthrough level", het level waarbij bedrijven de samenwerking tussen interne bedrijfsfuncties, leveranciers en klanten op de rit hebben. In mijn optiek de primaire processen binnen het Value Chain Model van Porter. Na dit level kunnen bedrijven na gaan denken over SCM.

Zelf heb ik jarenlang voor multinationals gewerkt, aan de basis gestaan van supply chain functionaliteiten in ERP bij Philips.

Ik zie vandaag bij kleine en middelgrote bedrijven dat zij de interne processen niet op elkaar hebben afgestemd, laat staan integraal aansturen en managen.

Tijd voor rationalisatie van bedrijfsprocessen, gegevensstromen en versterken van ketensamenwerking.

Continue!

D365 Supply Chain Management biedt binnenkort meer inzicht in / op uw toeleveringsketen!?

D365 Supply Chain Management biedt binnenkort meer inzicht in / op uw toeleveringsketen!?

Veel bedrijven zijn in de afgelopen jaren de controle op hun toeleveringsketen kwijtgeraakt. Niet elk bedrijf, maar toch 3/4 van de bedrijven in Europa hebben een gebrek aan zicht op hun Supply Chain.

➤ Wat verstaan we onder Supply Chain (SC) en Supply Chain Management (SCM)?

Dr Martin Christopher, Professor aan de Cranfield School of Management, in zijn boek "Logistics & Supply Chain Management":

"The management of upstream and downstream relationships with suppliers and customers in order to deliver superior customer value at less cost to the supply chain as a whole."

Daarbij plaats hij de kanttekening dat de term Demand Network Management veel toepasselijker is.

Terecht, de uitdaging zit vandaag in het managen van complexe ketennetwerken, complexiteit die bepaalt wordt door het aantal deelnemers of schakels.

Logistiek, in zijn optiek, gaat over het plannen van de stroom van producten en informatie binnen een bedrijf, productie en inkoop inclusief. Supply Chain Management gaat over het plannen van de keten.

➤ Gartner heeft onlangs haar Magic Quadrant SC Planning Solutions (2022) uitgebracht.

SAP, Infor en Oracle Cloud SCM hebben een plekje in het kwadrant, Microsoft is de grote afwezige.

➤ Komt daar verandering in met de komst v.h. Microsoft Supply Chain Platform en het Supply Chain Center?

Hoewel D365 Cloud ERP beschikt over sterke SCM-functionaliteit (zie eerdere publicaties), ontbreekt het aan "demand network management" - vooral integratie met ketenpartners.

Alhoewel Microsoft het beste waarover het beschikt samen brengt in een composable platform, is het nog maar de vraag of bedrijven daarmee meer inzicht krijgen in hun ketenprocessen.

Ketenpartners: Freight Forwarders, SC Planning oplossingen en ERP aanbieders moeten hun omgevingen openstellen.

Het platform biedt wel out-of-the-box een connectie met Anaplan (RapidResponse) en BlueYonder (Luminate Platform).

Anaplan als deze gedeployed is in Azure.

Blueyonder, sowieso exclusively built on Azure.

o9 Solutions, Inc. eveneens beschikbaar in Azure, moet geen probleem zijn

Ik mis echter de connecties met freight forwarders: FedEx, DHL, en met digitale freight forwarding platforms zoals Flexport, Shypple, Cargologik, Cogoport, ... EN met andere SC Planning oplossingen zoals Kinaxis, Slimstock, e2open, ...

Benieuwd hoe de wereld er over een jaar uitziet en of Microsoft voet aan de grond heeft gekregen.

Binnenkort meer over het "Gartner® Magic Quadrant™ for Supply Chain Planning Solutions (2022).

By the way: de ToolsGroup SO99+ is gebouwd op het Power Platform en beschikbaar voor D365 SCM gebruikers - zie bijdrage van afgelopen zaterdag.

De aankondiging van Microsoft: "Introducing the Microsoft Supply Chain Platform, a new approach to designing supply chains for agility, automation and sustainability"

Continue!

ToolsGroup SO99+ oplossing helpt Emma, the sleep company, met het managen van de voorraden in de keten en bij leveranciers

Supply Chain Visibility - zichtbaarheid in / van de toeleveringsketen.

De afgelopen jaren een serieuze uitdaging voor retailers, groothandels en distribiteuren.

De verstoringen door het sluiten van havens en fabrieken, vastlopen van container-schepen, en het tekort aan containers zijn ondertussen sterk afgenomen.

Toch voelen we nog steeds de gevolgen, omdat de vraag naar producten het aanbod blijft overtreffen.

Door het jarenlange outsourcingsbeleid zitten onze producenten allemaal op het Aziatische continent, en zijn we afhankelijk van hen en ketenpartners geworden.

Het gebrek aan zichtbaarheid bestond al voor de COVID-19 pandemie uitbrak, maar door de vlotte doorstroming van goederen in de keten hadden we daar geen last van.

In de voorbije 10 jaar is de complexiteit van de keten alleen maar toegenomen door de explosieve groei van het aantal knooppunten en spelers, die weinig of geen geautomatiseerde gegevensuitwisseling kennen. Niet omdat ze niet willen, maar door disparate systemen die niet met elkaar verbonden zijn en het ontbreken van gegevensstandaarden.

Onlangs heb ik Cloud ERP platforms onderzocht op voorzieningen voor het managen van toeleveringsketens. Alle Cloud ERP (SAP, Oracle Cloud ERP, Infor, QAD, ..) leveranciers werken aan het aanbieden van functionaliteiten of hebben deze reeds in huis.

Maar er zijn specialistische aanbieders van Supply Chain Management oplossingen die bedrijven veel beter kunnen bedienen.

Zo eentje ben ik afgelopen week tegenaan gelopen toen ik onderzocht waarom Emma - The Sleep Company - al binnen een jaar na selectie en implementatie van D365 Business Central (omstreeks de zomer/herfst 2020) de keuze heeft gemaakt om D365 Finance & Supply Chain Management te implementeren (zomer 2021).

Een financieel debacle zou je zeggen, maar ik denk een verstandige keuze in het licht van de groei die zij willen realiseren.

In de herfst van 2021 heeft Emma de Cloud-oplossing van de ToolsGroup geselecteerd, verwachting is dat de implementatie eind 2022 wordt afgerond.

De keuze voor Microsoft ERP was toen al gemaakt. Echter D365 F&SCM had en heeft geen ondersteuning voor planning van voorraden en distributie over fabrieken, retailers, online shop(s) heen. De Planning Optimization Add-In, die eraan komt, ondersteunt ook nog geen Netwerk planning.

De ToolsGroup SO99+ oplossing helpt Emma met het managen de voorraden in de keten en bij leveranciers, replenishment, stabiliseren van haar supply network, supply planning en distribution planning.

Roept herinneringen op, doet me weer denken aan mijn QAD periode met Distribution Requirements Planning - network planning.

De ToolsGroup, wat een gerenommeerde klanten hebben ze, van Nespresso (ERP: Visma) tot Thule (ERP: Infor). Een aanbieder om rekening mee te houden.

Continue!

het Europees project DIGITALE EURO krijgt veel aandacht

de DIGITALE EURO, het Nederlandse kabinet en het Koningshuis hebben zich onlangs uitgelaten over de introductie van de digitale euro.

In het licht van het feit dat de Europese Centrale Bank begin 2021 is gestart met onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid, zijn deze uitlatingen een vorm van aandacht trekken.

Wat geroepen wordt staat in de rapporten v.h. ECB.

Bovendien, Europa is niet het enige continent dat zich richt op een Central Bank Digital Currency (CDBC), Europa loopt zelfs achter. De Atlantic Council laat in een wereldmap op haar website zien dat 11 landen reeds een digitale munt hebben gelanceerd.

😏 Waarom dan NU, in Europa?

Her en der schieten private initiatieven uit de grond, steeds meer cryptomunten en stablecoins komen in omloop.

Europese regeringsleiders hebben angst dat grote tech-bedrijven en andere landen het betalingsverkeer gaan domineren en de internationale rol van de Euro ondermijnd wordt.

Volgens de ECB moet de digitale euro een elektronisch betaalmiddel zijn dat door de centrale bank wordt uitgegeven. Het moet contant geld aanvullen, maar niet vervangen.

😏 Wat houdt lancering tegen?

De openbare raadpleging, oktober 2020 tot januari 2021, wijst uit dat de Europese burger vooral begaan is met privacy, en het behouden van controle over de eigen persoonsgegevens.

😏 Status van het digitale-euro-project

Evelien Witlox, Program Director van het ECB, presenteerde onlangs de status van het Digitale Euro Project.

De onderzoeksfase wordt afgerond in oktober 2023, begin 2023 volgt een voorstel voor een Europese verordening, daarna besluit de Raad van Bestuur om te starten met de realisatiefase (looptijd van 3 jaar).

Na deze fase wordt besloten over de invoering van een digitale euro. Veel te laat, we leven dan IN 2026.

😏 Wat wil Nederland en wat beangstigt de burger?

Het basisscenario van de ECB bestaat uit het bieden van privacy gelijk aan de huidige digitale particuliere oplossingen.

Twee additionele scenario's bestaan uit:

1. selective privacy, meer privacy voor betalingen met een lage waarde of riscio

2. offline betalingen, waarbij betaler en ontvanger niet met het internet verbonden zijn

De Nederlandse burger is terecht bang dat het kabinet niet het belang van de burger voorop gaat stellen maar haar excessieve controle-drift.

Het initiatief van het kabinet moeten we niet zien als een voorbereidende stap op digitale euro. Het Nederlandse kabinet wil simpelweg haar stempel drukken op de verordening / de wetgeving die de Europese Commissie gaat aannemen in het 2de kwartaal van 2023.

Voor meer informatie, zie links onder Referenties

Referenties

Central Bank Digital Currency Tracker.

What are central bank digital currencies?

All publications on Digital euro.

Digital Euro project governance & stakeholder management.

De onderzoeksfase van het digitale Euro Project.

Veelgestelde vragen over de digitale euro.

Verzoek om input Feedback mogelijk van 05 April 2022 - 16 Juni 2022

Stakeholder engagement

Eurosysteem start met een project voor een digitale euro (Juli 2021)

ECB kondigt het aantreden van Eveliens Witlox als digitale Euro programmamanager aan. (November 2021)

Een digitale euro ten dienste van het publiek: het juiste evenwicht vinden. (Maart 2022)

Key milestones of the digital euro project & market involvement. (Mei 2022)

Argumenten voor een digitale euro: hoofddoelen en ontwerp. (Juli 2022)

Progress on the investigation phase of a digital euro (September 2022)

Digital euro glossary (September 2022)

Digital euro – our future money / Exhibitor stage – Sibos (Oktober 2022)

Continue!