Labels

ACM (1) Acumatica (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) Archimate (1) Audit File Logistics (1) AZURE (1) B2MML (1) BIM (1) blockchain (3) BPM (11) BPMN (21) BPMN2 (1) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (10) CCTS (5) CDBC (1) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (6) cloud computing (5) CMMN (1) composable architecture (6) Consultancy (16) CRM (2) crypto (1) customs (1) D365 BC (1) D365 FSCM (16) DAM (5) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (21) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (6) Digital Twin (1) DMN (3) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (10) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (34) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) Economics (1) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) Environment (1) ERP (94) ESG (3) ETIM (3) European Commission (11) Fashion (2) flexibility (1) Food & Beverage (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) IDEAS (2) IIoT (2) Infor (1) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Legal (1) Leiderschap (4) MACH (8) mashups (1) MBEE (2) MES (3) metaverse (1) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) multi-tenancy (1) NetSuite (5) NEWS (5) NFT (1) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Open Supply Hub (1) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (10) PLM (15) Politics (1) Portfolio Management (1) Prince2 (4) Process Mining (1) Process Modeling (17) Project Management (22) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) Ramco (1) resilience (2) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (12) Security (1) service-oriented technologies (2) SITG (2) Smart Industry (2) Social (1) Supply Chain (31) Sustainability (14) Technology (1) ToolsGroup (5) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Unified Commerce (5) Unit4 (1) Wholesale (3) WMS (8)

Installatie van de ChainBuilder Enterprise Service Bus

ChainBuilder is een Open Source Enterprise Service Bus ontwikkeld door het bedrijf Bostech Corporation. De ChainBuilder ESB bestaat uit een runtime- en ontwikkelomgeving met een grafisch configuratie en ontwerp gereedschap voor Eclipse. De software is vrij beschikbaar onder de Open Source General Public License (GPL) maar eveneens te verkrijgen met een Commerciële licentie.

De ChainBuilder ESB is een Java Business Integration (JBI) compliant oplossing voor gebruik in Service Oriented Architecture (SOA) omgevingen. De oplossing is ontwikkeld voor het realiseren van betrouwbare en snelle Java Business Integratie implementaties en biedt naast XML-functionaliteit de mogelijkheid voor het werken met legacy (non-xml) gegevensformaten.

De ChainBuilider ESB oplossing bestaat uit een verzameling van gereedschappen en componenten gebaseerd op de Java Business Integration (JBI) specificatie. De ChainBuilder ESB kan samenwerken met alle bestaande JBI compatibele containers en componenten. De eerste versie van de ChainBuilder ESB wordt geleverd met Apache ServiceMix 3.0.

De Java Business Integration Specification (JSR 208) is ontwikkeld onder toezicht van de Java Community Process (JCP). De JBI specificatie beschrijft een service-georiënteerde integratiebus en componentenarchitectuur voor SOA. De JBI specificatie definieert een standaard container met een pluggable architectuur waarop andere componenten (service engines en bindings) aangesloten kunnen worden. Hierdoor is het mogelijk om een uitbreidbare verzameling van onderling verbonden en samenwerkende software componenten samen te stellen. Deze software componenten kunnen op zichzelf weer containers zijn zoals een EJB container.

De JBI specificatie legt vast hoe componenten binnen de JBI container moeten samenwerken en volgt daarin een service-georiënteerde benadering.

Enkele op JBI gebaseerde ESB oplossingen zijn ondermeer:
- Open Enterprise Service Bus (OpenESB)

- Apache ServiceMix

- JBossESB

- Oracle Fusion Middleware

EN de Bostech ChainBuilder ESB. Bostech Corporation is eveneens Community Partner van de Open Source OpenESB oplossing maar biedt daarnaast een compleet Enterprise Integration Platform met EDI / B2B en EAI functies.

De twee belangrijkste features van de ChainBuilder ESB zijn:
- een verzameling grafische gebruikersinterfaces voor het het creëren en onderhouden van JBI artefacts. De voornaamste interfaces zijn de Flow Editor, Message Format Editor en Message Map Editor

- een verzameling JBI componenten en bibliotheken met waardevolle functies voor het realiseren van implementaties waaronder ondersteuning van legacy berichtformaten (X12, CSV), een mapping component, foutafhandeling en de mogelijkheid om scripts te koppelen aan elke component/element.

De ChainBuilder ESB file binding component maakt het werken met non-XML berichten (X12, CSV, fixed en variabele formaten) mogelijk en voorziet in archiveringsfuncties voor het opslaan van berichten wanneer deze zijn verwerkt.

Downloaden van de ChainBuilder IDE + Server
Ga naar de website www.chainforge.net en klik op de link Downloads > Download Now.

Klik nu onderaan onder de kolom Windows Release op de link voor het downloaden van het installatieprogramma voor de IDE + Server.

Installatie van ChainBuilder
Het installatieprogramma komt als een zip-bestand en is ongeveer 305 MB groot. Download het bestand naar een folder op uw harde schijf en pak het daarna uit.

Dubbelklik dan op het installatieprogramma om de installatie van ChainBuilder te starten. Na installatie kunt u de Eclipse ChainBuilder IDE opstarten via Start > Al uw programma’s > ChainBuilder ESB > ChainBuilder ESB IDE.

Wanneer de ChainBuilder ESB IDE is opgestart ga naar het menu Window > Preferences en open de node Java > Compiler. In het compiler scherm stel de waarde van het veld Compiler compliance level in op 6.0 (voor Java 1.6).

Tijdens installatie van Chainbuilder worden volgende omgevingsvariabelen aangemaakt:

Systeem Variabelen:
ANT_HOME = C:\ProgramFiles\cbesb-1.2\apache-ant
CBESB_CLASSPATH = C:\ProgramFiles\cbesb-1.2\config\errordb
CBESB_HOME = C:\ProgramFiles\cbesb-1.2
SERVICEMIX_HOME = C:\ProgramFiles\cbesb-1.2\apache-servicemix

Aan de Path-variabele worden de volgende paden toegevoegd:
C:\ProgramFiles\cbesb-1.2\bin;
C:\ProgramFiles\cbesb-1.2\apache-servicemix\bin;
C:\ProgramFiles\cbesb-1.2\apache-ant\bin;

Gebruikersvariabelen
ANT_HOME = C:\ProgramFiles\cbesb-1.2\apache-ant

Een ChainBuilder ESB project kan meerdere JBI Service Assembly projecten herbergen. Deze Assembly projecten kunnen refereren naar de definitiebestanden in het ESB project waaronder:
- Message Formats
- X12 Formats
- Schema en Transformation definitie bestanden

De structuur van een ESB project bestaat uit de volgende folders:
- bin
- build
- lib
- dist
- src

De structuur van een Service Assembly project bestaat uit de volgende folders:
- bin
- build
- lib
- dist
- src

In de folder src\formats worden de MDL (Message Definition Language) bestanden en XSD schema’s worden opgeslagen.

Om een beeld te krijgen van hoe deze projecten eruit zien kunt u achtereenvolgens een ESB project en een JBI SA project aanmaken via de onderstaande stappen.

Aanmaken van een ESB Project
- Klik met uw rechtermuisknop in de Package Explorer en selecteer de menuoptie New > Other.

- Open de node ChainBuilder ESB-IDE en ChainBuilder ESB Project

- Selecteer de optie New ChainBuilder ESB Project en klik op de knop Next

- Geef uw project de naam ESB en klik op de knop Next om verder te gaan

- Klik op de knop Finish

Aanmaken van een JBI Service Assembly Project
- Klik met uw rechtermuisknop in de Package Explorer en selecteer de menuoptie New > Other.

- Open de node ChainBuilder ESB-IDE en ChainBuilder ESB Project

- Selecteer de optie New JBI Service Assembly Project en klik op de knop Next

- Geef uw project de naam SA en klik op de knop Next

- Klik op de knop Next en vink in het dialoogscherm Setup Reference Relationship with Other project uw ESB Project aan

- Klik op de knop Finish

Na creatie van het ESB en SA project ziet uw scherm er als volgt uit:

Voor meer informatie over het gebruik van de ChainBuilder ESB blijf deze weblog volgen. Ik vertel u binnenkort hoe u de ChainBuilder ESB kunt gebruiken voor transformatie van een HR-XML Invoice-bericht naar een UBL Invoice-bericht.

Tags: electronic data interchange, HR-XML, Enterprise Service Bus, open source

Last update: 26-11-2011

Continue!

UN/CEFACT Modeling Methodology

Elektronisch zakendoen vraagt om gestructureerde informatieuitwisseling tussen verschillende partijen waaronder bedrijven (B), overheid (G) en consumenten (C). De UN/CEFACT Modeling Methodology (UMM) voorziet in procedures en concepten voor het modelleren van alle mogelijke combinaties van collaboratieve bedrijfsprocessen waaronder B2B en G2G.

De UN/CEFACT Modeling Methodology (umm) is een methodologie voor het analyseren, beschrijven en specificeren van inter-organisatorische bedrijfsprocessen en informatieobjecten ten behoeve van elektronisch zakendoen.

Het bijzondere aan de UMM is dat het een incrementele methode is voor het construeren van collaboratieve business proces- en informatiemodellen op een technologie-neutrale en implementatie-onafhankelijke manier. De UMM bedrijfsproces- en informatiemodelleringstechniek is gebaseerd op de Unified Modelling Language (UML) van de Open Management Group (OMG).

Het doel van de UMM is het aanreiken van een methode voor het modelleren van bedrijfsprocessen. De UMM geeft daarmee ondersteuning aan het beschrijven van Open-edi scenario's volgens het Open-edi Reference Model (ISO/IEC 14662) van December 1997. Het resultaat van de UMM is een Business Collaboration Framework tussen twee of meer partijen.

Open-edi Reference Model
Het Open-EDI Reference Model kent twee perspectieven voor het beschrijven van de verschillende aspecten van business transacties:
- Business Operational View (BOV)
- Functional Service View (FSV)

Het BOV concept fungeert als middel om de business aspecten van de gegevensuitwisseling vast te leggen. De BOV beschrijft de gegevensinhoud (semantiek) van de bedrijfsinformatie die schuilgaat in de transacties en aanverwante gegevensuitwisselingen. Het benoemt de spelregels voor het aangaan van bedrijfstransacties waaronder de operationele afspraken, de overeenkomsten en onderlinge verplichtingen.

Het FSV concept betreft het ondersteunen van de technologische eisen van Open-edi. Het FSV concept identificeert en beschrijft de implementatiespecifieke generieke functionele eigenschappen van systemen die nodig zijn voor de uitvoering van Open-edi transacties. Het concentreert zich daarbij op de Informatie Technologie aspecten, in het bijzonder: de vereiste functionele eigenschappen van de diensten; de interfaces tussen de diensten; protocol- en berichtuitwisselingsdiensten.

De UMM richt zich primair op de Business Operational View (BOV) en hanteert vier perspectieven (views).
- Business Domain View (BDV)
- Business Requirements View (BRV)
- Business Transaction View (BTV
- Business Service View (BSV)

Het enige aspect van de Functional Service View (FSV) dat binnen het bereik van de UMM valt is de ontwikkeling van berichtdefinities. Hierover later misschien meer.

Business Domain View (BDV)

De BDV richt zich voornamelijk op het begrijpen van het bedrijfsdomein in kwestie.

De BDV resulteert in een opdeling van de bedrijfsomgeving, binnen een bepaalde bedrijfstak (business domain), naar bedrijfsgebieden (business areas), procesgebieden (process areas) en bedrijfsprocessen (business processes).

Daarnaast worden de verschillende partnertypes (organisaties, organisatieonderdelen, personen) die participeren in een bedrijfsproces vastgelegd in de vorm van belanghebbenden. Tevens worden de relaties (Association) tussen partnertypes en bedrijfsprocessen en de afhankelijkheden (Dependency) tussen een bedrijfsproces en belanghebbenden geïdentificeerd.

De UN/CEFACT Modeling Methodology User Guide adviseert om voor het opstellen van de Business Domain View gebruik te maken van een bestaand referentiemodel voor de betreffende industrietak of branche.

De BPAWG Reference Model of the International Supply Chain is het standaard Business Domain Model voor de UN/CEFACT. Dit referentiemodel wordt opgevolgd door het International Supply Chain Reference Model (ISC Model).

Het belangrijkste doel van de BDV is:
- het begrijpen van de structuur van het bedrijfsdomein
- het begrijpen van de dynamiek binnen het bedrijfsdomein
- het zorgdragen voor een gemeenschappelijk begrippenkader
- het doorgronden van de dagelijkse activiteiten binnen het bedrijfsdomein onafhankelijk van de technische oplossing
- het identificeren van de belanghebbenden bij het bedrijfsdomein
- het zoeken en vinden van de rechtvaardiging voor de Business Domain View

De resultaten van de Business Domain View zijn:
- Business Area's
- Process Area's
- Business Processes
- Business Partner Types
- Associations
- Dependencies

Business Requirements View (BRV)

Het voornaamste doel van de BRV is het identificeren van de collaboratieve bedrijfsprocessen tussen verschillende partners en het beschrijven van de eisen gesteld aan deze bedrijfsprocessen.

De BRV resulteert in een gedetailleerde beschrijving van de bedrijfsprocessen, van de entiteiten en de samenwerkingsverbanden. De eisen die gesteld worden aan een samenwerkingsverband (partnership) worden weergegeven door de vereisten van (dat wat vereist wordt door) transacties en samenwerking.

De resultaten van de Business Requirements View zijn:
- Business Process View
- Business Entity View
- Partnership Requirements View

De Business Process View geeft een overzicht van de werkstromen, informatiestromen en betrokken partnertypes in de vorm van een Business Process Activity Model waarin een partitie (verticale kolom) is opgenomen voor elke partner.

De Business Entity View geeft een overzicht van de bedrijfsdocumenten of objecten, levensduur en stadia waarin deze zich bevinden. Business Entities zijn documenten of objecten die van belang zijn voor twee of meer partnertypes in een bedrijfsproces. Denk hierbij aan offertes of inkooporder in een inkoop/verkoopmodel.

De Partner Requirements View geeft een gedetailleerde beschrijving van de samenwerking en de transacties tussen partner types op het niveau van rollen en verantwoordelijkheden via Use Cases.

Business Transaction View (BTV)

De Business Transaction View is een verdere uitdieping van de Business Requirements View. De BTV beschrijft de semantiek van de informatieentiteiten, de verschillende stappen in de samenwerking tussen verschillende partnertypes, de momenten waarop alsook de rollen waartussen de uitwisseling van informatie gebeurt.

De resultaten van de Business Transaction View zijn:
- Choreography
- Interaction
- Information

UMM top-down benadering
De UMM volgt een top-down benadering voor het opstellen van een Business Operational View. De UMM Gebruikers Handleiding kent 3 werkgebieden (work areas) die corresponderen met de eerste drie perspectieven. Voor elk van de werkgebieden worden business proces en informatie analyse worksheets en procedures aangereikt als hulpmiddel voor het vergaren van de vereiste informatie. De procedures binnen elk werkgebied beschrijven hoe de worksheets ingevuld kunnen worden.

Voor het opstellen van Business Requirements Specifications wordt gebruik gemaakt van de UN/CEFACT Modeling Methodology en van de Core Components Technical Specification. De Business Requirements Specification (BRS) is het document waarmee de eisen gesteld aan een bedrijfsproces, een uitgebreide beschrijving en informatiemodel van het bedrijfsdomein wordt vastgelegd. Daarvoor gebeurt volgens de aanpak gedefinieerd voor de eerste drie werkgebieden van de BOV. De Core Components Technical Specification beschrijft de aanpak voor het opstellen van het informatiemodel voor het betreffende bedrijfsdomein.

Voor het vierde perspectief van de BOV is geen werkgebied gedefinieerd in de UMM Gebruikers Handleiding omdat deze volgt uit de resultaten van de opeenvolgende werkgebieden.

Last update: 26-11-2011

Continue!

Implementatie van de HR-XML standaard in Nederland

Het HR-XML Consortium is een onafhankelijke, leveranciersneutrale organisatie zonder winstoogmerk met als doel het stimuleren en ontwikkelen van elektronische gegevensuitwisseling in het domein van Human Resource Management.

Het Consortium heeft de open communicatiestandaard HR-XML ontwikkeld voor gegevensuitwisseling rondom selectie van personeel, beloning, opleiding en management van personeel. Deze standaard is gebaseerd op de eXtensible Markup Language (XML), de universele taal voor het structureren van data en documenten en licentievrij ter beschikking gesteld door het World Wide Web Consortium (W3C). XML is eigenlijk een formaat waarbij de inhoud van het bestand ook gelijk wordt beschreven, zodat de interpretatie van de aangeboden gegevens veel gemakkelijker verloopt.

Voor leveranciers van oplossingen en diensten, die gebruik maken van de HR-XML open standaarden, heeft het HR-XML Consortium een certificatieprogramma ontwikkeld. Na succesvolle afronding van de certificering mogen deze bedrijven gedurende een periode van twee jaar het HR-XML logo hanteren en worden ze opgenomen in de lijst van gecertificeerde bedrijven en oplossingen. Hierbij moet ik wel opmerken dat het aantal gecertificeerde bedrijven en oplossingen op de website HRcertify.org momenteel minimaal is. Veel bedrijven zien kennelijk toch op tegen de hoge kosten verbonden aan de certificering.

Het HR-XML Consortium stelt eveneens een web-gebaseerde testomgeving, de HR-XML testbed, ter beschikking. Organisaties kunnen via deze web-omgeving volledig zelfstandig instanties van hun HR-XML berichten valideren tegen de beschikbare HR-XML specificaties.

Er worden twee methoden aangeboden voor het valideren van een HR-XML bericht:
- een web-formulier voor het invoeren van de inhoud van een HR-XML bericht
- een op SOAP-gebaseerde web-service die aangeroepen kan worden

Samenwerking met de Open Applications Group

De Open Applications Group en het HR-XML Consortium hebben op 13 Maart 2007 aangekondigd te gaan samenwerken. De Open Applications Group Integration Specification (OAGIS) dekt een uitgebreide verzameling van bedrijfsfuncties af waaronder inkoop, supply-chain (keten) management, productie en verkoop. Het voornaamste doel van het samenwerkingsproject is het in lijn brengen van de architecturen van beide standaarden.

Daarnaast zal gestreefd worden naar:
- het beschikbaar maken van de Open Applications Group’s Business Object Document (BODs) voor de ontwikkeling van HR-XML berichten

- het integreren van de OAGIS implementatie van de UN/CEFACT Core Components, een verzameling semantische bouwstenen die generieke data types van bedrijfsgegevens vertegenwoordigen

- het hergebruiken van belangrijke elementen uit elkaars bibliotheken

Het HR-XML Consortium heeft vooruitlopend op de formele samenwerking de OAGIS benadering geadopteerd en verwerkt in de HR-XML 3.0 draft.

HR-XML SIDES voor de Nederlandse Uitzendorganisaties

In Nederland zijn de uitzendorganisaties verenigd in de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Door invoering van een volledig transparant elektronisch berichtenverkeer wordt het arbeidsintensieve verwerkingsproces van transacties tussen inleners en uitleners enorm beperkt. Jaarlijks worden 25 tot 40 miljoen urenbriefjes opgesteld, door het inhurende bedrijf goedgekeurd, door intercedenten van de uitleners op maandag verwerkt en in week-facturen omgezet. Lagere kosten en verhoging van de concurrentiekracht van de B.V. Nederland is het voornaamste streven van de invoering van HR-XML SIDES. De Staffing Industry Data Exchange Standard (SIDES) richt zich specifiek op het inhuren van personeel met name het proces van offreren, selectie van de uitzendkracht, tijdsregistratie en facturering.

In april 2004 werd de projectgroep PleinU (Platform elektronische inhuur uitzendkrachten) opgericht met als doel het stimuleren van de invoering van elektronisch berichtenverkeer tussen inleners en uitzendorganisaties op basis van internationale open XML standaarden. PleinU was een ‘plaats van samenkomst’ waar verschillende partijen samenkwamen om te werken aan verbeteringen van de standaard.

Inmiddels is (juli 2007) PleinU opgegaan in de Stichting Elektronische Transacties in de Uitzendbranche (SETU). Na de projectmatige start binnen PleinU krijgt de ontwikkeling van HR-XML SIDES een door de uitzendbranche gedragen en permanent karakter. De SETU staat in principe open voor participatie vanuit diverse belangengroeperingen en gaat bijdragen aan de verdere ontwikkeling en het beheer van standaarden, support en informatievoorziening.

HR-XML Projecten in Nederland

[www.ecp.nl/download/3_Presentatie_Akzo_Nobel_-_PleinU_31-5_final.pdf] Managing the flexible workforce – Akzo Nobel

[www.ecp.nl/download/050413_presentatie_[2]_EssentVediorAdecco.pdf] Elektronische inhuur uitzendkrachten – Essent / Vedior / Adecco

[www.ecp.nl/download/050413_presentatie_[4]_Flexchange.ppt] Elektronische inhuur uitzendkrachten – MinVrom / Nétive

[www.ecp.nl/download/presentatie-MarcelFluitman.pps] Elektronische inhuur uitzendkrachten – Belastingdienst

Het project Elektronisch Bestellen en Factureren van de Belastingdienst

Een belangrijk project dat de komende maanden gaat lopen is de implementatie van HR-XML door de Nederlandse Belastingdienst. De Nederlandse Belastingdienst gaat de internationale standaard HR-XML implementeren voor de communicatie met de leveranciers van tijdelijk personeel, waaronder uitzendkrachten, ICT consultants en specialisten. Het project heeft de naam Elektronisch Bestellen en Factureren (EB&F) gekregen en is een onderdeel van het inkoop- en verkoopproces tussen leveranciers van personeel en de Belastingdienst.

De acties van verkopende en inkopende partij voor het inkopen en verkopen van diensten vinden in een logisch verband plaats.

Globaal worden in de tijd gezien de volgende processtappen doorlopen:
• Aanvragen (koper): het selecteren van de mogelijke leveranciers volgens raamcontracten, het opstellen en aanvragen van een offerte
• Aanbieden (verkoper): het aanleveren van een catalogus of het offreren van goederen of diensten.
• Selecteren (koper): het selecteren van goederen of diensten uit het aanbod.
• Bestellen (koper): het bestellen van één of meer goederen of diensten.
• Overeenkomst (verkoper): het verwerken en bevestigen van de bestelling
• Leveren - urenregistratie (verkoper, koper): het verzenden van goederen of het leveren van diensten door de verkoper, respectievelijk het ontvangen van goederen of afnemen van diensten (en het bevestigen ervan aan de verkoper) door de koper.
• Factureren (verkoper, koper): het opstellen, afdrukken en versturen van de factuur door de verkoper, respectievelijk het ontvangen en afhandelen van de factuur door de koper.
• Betalen (koper)

De Belastingdienst zal allereerst het proces van Bestellen en Factureren invoeren en in een latere fase het proces van Selecteren en Offreren.

Het Elektronisch Bestellen en Factureren bestaat uit de fasen Bestellen, Leveren en Factureren. Deze fasen vallen onder de operationele inkoop- en verkoopactiviteiten.

Het Selecteren en Offreren bestaat uit de fasen Aanvragen en Aanbieden. Deze fasen vallen onder de tactische inkoop- en verkoopactiviteiten.

Meer Informatie over HR-XML / SIDES / PleinU

[www.ecp.nl/download/Presentatie_Dennis_Krukkert.pdf] SETU in e-Nederland, standaardisatie binnen een branche

[www.ecp.nl/download/2_Introductie_PleinU_sessie_op_31_mei_2006.pdf] Lancering van de Nederlandse versie van SIDES

[www.ecp.nl/download/050413_presentatie_[3]_Capgemini.ppt] Implementatie van HR-XML in een organisatie - Capgemini

[www.ecp.nl/download/050413_presentatie_[1b]_Paul_Blom.ppt] Elektronische inhuur uitzendkrachten - Paul Blom

[www.ecp.nl/download/Presentatie-ErwinFolmer.pdf]Elektronische inhuur uitzendkrachten - Erwin Folmer

[www.ecp.nl/download/presentatie-FredvanBlommestein.pps] Elektronische inhuur van uitzendkrachten - Fred van Blommestein

Tags: HR-XML, electronic data interchange

Last update: 26-11-2011

Continue!