High level verkoopproces in BPMN en Archimate

Een probleemloze ERP implementatie vraagt om inzicht in meer dan de (huidige - oude) processen en informatiestromen.

Het bestaande informatie- en applicatielandschap heeft een grote invloed op de haalbaarheid van ERP - misschien is het nodig om één ander te rationaliseren.

Ik raad bedrijven aan om toekomstige processen "ERP - applicatie neutraal" te beschrijven. Hierbij verplicht je gebruikers om na te denken over wat ze echt nodig hebben.

Zelf gebruik ik hiervoor een scala aan modelleertools en -talen - alle modellen binnen BPMN, Archimate, DMN. Dagelijks merk ik weerstand voor deze aanpak maar deze verdwijnt vrij snel wanneer de organisatie betrokken wordt in het beschrijven.

Learning-by-doing: leg samen interne processen en afhankelijkheden met applicaties vast

Welk tool (Signavio, Bizagi, Cawemo, Camunda, ...) gebruiken of welke taal (BPMN, Archimate) is niet echt relevant.

Ultimo gaat het om het proces van bewustwording aan de kant van de gebruiker.

Archimate of BPMN, voor high-level procesbeschrijvingen kan beiden zoals je hierna kunt zien: BPMN

BPMN

Archimate

Tags: BPMN, Archimate

No comments:

Post a Comment