.

Labels

ACM (1) Acumatica (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) Archimate (1) Audit File Logistics (1) B2MML (1) BIM (1) blockchain (3) BPM (12) BPMN (2) BPMN2 (21) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (6) CCTS (5) CDBC (1) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (4) cloud computing (4) CMMN (1) composable architecture (6) Consultancy (13) CRM (2) crypto (1) customs (1) D365 FSCM (12) DAM (3) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (18) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (5) Digital Twin (1) DMN (4) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (7) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (31) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) Economics (1) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) Environment (1) ERP (84) ESG (1) ETIM (3) European Commission (8) flexibility (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) IDEAS (2) IIoT (1) Infor (1) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Legal (1) Leiderschap (4) MACH (6) mashups (1) MBEE (2) MES (3) metaverse (1) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) multi-tenancy (1) NetSuite (4) NEWS (3) NFT (1) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (8) PLM (12) Politics (1) Prince2 (4) Process Modeling (18) Project Management (22) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) resilience (2) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (8) Security (1) service-oriented technologies (2) SITG (2) Smart Industry (2) Social (1) Supply Chain (24) Sustainability (12) Technology (1) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Unified Commerce (3) Wholesale (3) WMS (6)

Wat is een Cloud-Native Application?

Iedereen wordt er de laatste maanden mee geconfronteerd. Monolotische Mega-Suites zijn over hun hoogtepunt heen, ze zijn verworden tot Dinosaurussen. Dinosaurussen, uitgestorven door veranderingen in hun leefomgeving.

Is dit het lot wat monolitische Mega-suites te wachten staat?

Denk het niet. De functionaliteiten in mega-suites zijn gebouwd volgens OOP Objected Oriented (modular) Programming principes, ooit een hype. Het is die object-georiƫnteerde benadering die het makkelijk maakt om deze monolieten op te splitsen in modulaire blokken, Cloud micro-services.

Een volledig composable ERP, het gaat op korte termijn nog niet gebeuren. Data, en dan vooral gegevens die in verschillende applicaties gedeeld, gebruikt, hergebruikt worden vormen de uitdaging voor het samenstellen van een mega-suite op basis van Cloud-Native Applicaties / Componenten.

Zo is data de zwakke schakel in een best-of-breed benadering. Uiteindelijk wil je als organisatie, zoals dat zo mooi heet, een seamless integrated experience krijgen zoals tussen ERP en WMS. Door het grote aantal integration touch-points vereist deze experience echter een zware integratie-component.

šŸ“£Intek, "How to Succeed Integrating A WMS Or WCS With An ERP", heeft het over de basis-mechanismes voor het integreren van WMS met ERP: Staging-tabellen, Webservices / API's, en platte bestanden uitwisselen. Staging-tabellen zijn databasetabellen die worden gedeeld en die zich in Ć©Ć©n van de oplossingen bevinden.

šŸ“£SCJUNCTION, Manhattan Software specialist, "The Core Considerations of Integrating a WMS with your ERP", heeft het over Point-to-Point integratie, Middleware en Shared Components.

Shared Components en staging-tabelen, de pluggable apps benadering, modules die kunnen worden aan- of uitgezet, of toegevoegd. De app-stores, app-marketpaces van SalesForce, NetSuite en Microsoft, wie kent ze niet. De data verblijft dan in het development - platform, het eco-system.

De aanpak van SalesForce met haar Lightning Platform spreekt me meer aan dan die van Microsoft. Een applicatie zoas RootStock ERP kan volledig standalone draaien naast SalesForce CRM.

Zo kent Oracle NetSuite met haar NetSuite Cloud platform ook een heel sterke aanpak. Zie mijn artikel "Staan NetSuite en Microsoft ERP/WMS al op uw WishList?"

⏳⛏Back to the subject⏳⛏

Cloud-Native Applications, de aanleiding voor mijn bedenkingen is een recent artikel van Microsoft over de overgang van monolitische naar Cloud-Native Apps, "Introduction to cloud-native applications".

"Many organizations have addressed this monolithic fear cycle by adopting a cloud-native approach to building systems."

In het nieuwe Cloud-Native Design is de monoliet opgesplitst in kleine stukjes Cloud micro-services die los van elkaar met een eigen database (NOSQL of relational) samengesteld kunnen worden tot een werkende applicatie.

De "flaw" in het design, de database, noodzaakt tot verblijven op Ć©Ć©nzelfde Cloud-platform.

Tags: Digital Leadership, ERP, composable architecture, MACH

No comments:

Post a Comment