Labels

ACM (1) Acumatica (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) Archimate (1) Audit File Logistics (1) AZURE (1) B2MML (1) BIM (1) blockchain (3) BPM (11) BPMN (21) BPMN2 (1) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (10) CCTS (5) CDBC (1) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (6) cloud computing (5) CMMN (1) composable architecture (6) Consultancy (16) CRM (2) crypto (1) customs (1) D365 BC (1) D365 FSCM (16) DAM (5) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (21) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (6) Digital Twin (1) DMN (3) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (10) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (34) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) Economics (1) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) Environment (1) ERP (94) ESG (3) ETIM (3) European Commission (11) Fashion (2) flexibility (1) Food & Beverage (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) IDEAS (2) IIoT (2) Infor (1) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Legal (1) Leiderschap (4) MACH (8) mashups (1) MBEE (2) MES (3) metaverse (1) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) multi-tenancy (1) NetSuite (5) NEWS (5) NFT (1) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Open Supply Hub (1) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (10) PLM (15) Politics (1) Portfolio Management (1) Prince2 (4) Process Mining (1) Process Modeling (17) Project Management (22) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) Ramco (1) resilience (2) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (12) Security (1) service-oriented technologies (2) SITG (2) Smart Industry (2) Social (1) Supply Chain (31) Sustainability (14) Technology (1) ToolsGroup (5) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Unified Commerce (5) Unit4 (1) Wholesale (3) WMS (8)

Roemenië stelt elektronisch factureren tussen ondernemers verplicht vanaf 2024

Vanaf 1 januari 2024 stelt Roemenië elektronisch factureren tussen op het Roemeens grondgebied gevestigde belastingplichtigen verplicht via haar RO e-Invoicing platform. De Europese Commissie heeft onlangs Roemenië toelating gegeven om electronisch factureren verplicht te stellen.

Roemenië maakt deel uit van een selecte groep van Europese lidstaten die niet langer meer wacht op de aangekondigde initiatieven van de Europese Raad om belastingfraude een halt toe te roepen en de inkomsten uit BTW veilig te stellen.

Roemenië staat in de top vijf van lidstaten met de hoogste VAT Compliance Gap.

 • Italië - € 26,2 miljard
 • Frankrijk - € 14 miljard
 • Roemenië - € 7,4 miljard
 • Polen - € 5,3 miljard
 • België - € 4,7 miljard
 • De VAT Compliance Gap is het verschil tussen de belastingopbrengsten die zouden moeten worden geïnd en de werkelijke opbrengsten.

  Om belastingfraude en -ontduiking te bestrijden heeft Roemenië begin 2022 besloten om elektronisch factureren, in combinatie met de verplichting om de gegevens over die transacties elektronisch aan de Roemeense belastingdienst te rapporteren, vanaf juli 2022 verplicht te stellen.

  Elektronisch factureren verplicht stellen is niet zomaar toegestaan

  Het mag misschien gek klinken maar het verplicht stellen van elektronisch factureren tussen ondernemers binnen de eigen landsgrenzen is volgens Artikel 395 Lid 1 van de BTW Richtlijn 2006/112/EC van 28 november 2006 niet toegestaan zonder voorafgaande goedkeuring van de Europese Raad.

  [Zie referenties: (deel 2) de BTW richtlijn en elektronisch factureren]

  Roemenië verkrijgt toestemming van de Europese Raad

  Volgens Artikel 395 Lid 1 uit de richtlijn mogen lidstaten niet zonder toestemming van de Europese Raad afwijken van de regels in de BTW Richtlijn.

  Op 14 januari 2022 heeft Roemenië toestemming gevraagd aan de Europese Raad om af te wijken van de artikelen 178, 218 en 232 van de BTW Richtlijn voor de periode van 1 juli 2022 tot 31 december 2025.

 • Artikel 178: Voorwaarden waaraan een belastingplichtige moet voldoen om zijn recht op aftrek volgens artikel 168 uit te kunnen oefenen.
 • Artikel 218: Lidstaten aanvaarden ieder document of bericht op papier of in elektronisch formaat als factuur.
 • Artikel 232: Het verzenden of ter beschikking stellen van een elektronische factuur is afhankelijk van de aanvaarding door afnemer.
 • Op 30 september 2022 heeft Roemenië de Commissie meegedeeld dat de gevraagde afwijking van artikel 178 niet langer nodig was. Daarnaast heeft Roemenië gevraagd de vrijstelling te verlenen voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2026 in plaats van de oorspronkelijk gevraagde periode.

  Roemenië stelt dat verplichte elektronische facturering voor transacties tussen in Roemenië gevestigde belastingplichtigen, in combinatie met de verplichting om de gegevens over die transacties aan de belastingdienst te rapporteren, de bestrijding van BTW-fraude en -ontduiking ten goede zal komen.

  Het zal de belastingautoriteiten in staat stellen tijdig en automatisch na te gaan of de aangegeven en de verschuldigde btw met elkaar overeenstemmen.

  Roemenië meent dat de invoering van de bijzondere maatregel ook belastingplichtigen ten goede zal komen door de digitalisering van factureringsprocessen en de verlichting van hun administratieve lasten, terwijl tegelijkertijd eerlijke concurrentie tussen belastingplichtigen gewaarborgd wordt.

  De digitalisering van factureringsprocessen zal leiden tot snellere betalingen, lagere verzendkosten, snelle en goedkope verwerking van factuurgegevens en lagere archiveringskosten voor belastingplichtigen.

  Op 8 december 2022 heeft de Commissie het verzoek van Roemenië aan de andere lidstaten toegezonden.

  Op 25 juli 2023 heeft de Commissie goedkeuring verleend voor afwijking van de gevraagde artikelen.

 • Artikel 218: Roemenië is gemachtigd om uitsluitend facturen te aanvaarden die uitgereikt zijn door op het Roemeense grondgebied gevestigde belastingplichtigen in de vorm van documenten of berichten in elektronisch formaat.
 • Artikel 232: voor het gebruik van elektronische facturen die uitgereikt zijn door op het Roemeense grondgebied gevestigde belastingplichtigen, is geen goedkeuring vereist van op het Roemeense grondgebied gevestigde ontvangers.
 • [Zie referentie: Council Implementing Decision (EU) 2023/1553 - 32023D1553 (25 July 2023)]

  Het Roemeens e-Invoicing platform (e-Factura)

  Het Roemeens e-Invoicing platform, RO e-Factura, is sinds november 2021 beschikbaar voor zowel uitwisseling van facturen met overheidsdiensten (B2G) als tussen privébedrijven (B2B).

  References

  Artikelreeks: e-factureren | SAF-T | ViDA en de strijd tegen belastingfraude (deel 2) de BTW richtlijn en elektronisch factureren

  Council Implementing Decision (EU) 2023/1553 - 32023D1553 (25 July 2023)

  No comments:

  Post a Comment