.

Labels

ACM (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) application launchers (1) Archimate (1) B2MML (1) BIM (1) BPM (12) BPMN2 (21) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (1) CCTS (5) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (3) cloud computing (3) CMMN (1) composable architecture (1) Consultancy (12) CRM (2) D365 FSCM (2) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (14) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (2) DMN (4) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (2) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (30) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) ERP (39) ETIM (3) flexibility (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Leiderschap (4) MACH (1) mashups (1) MBEE (2) MES (3) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) NetSuite (2) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (2) PLM (6) Prince2 (4) Process Modeling (18) Project Management (20) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) resilience (1) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (5) service-oriented technologies (2) Smart Industry (2) Supply Chain (5) Sustainability (2) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Wholesale (3) WMS (1)

Wat is een Cloud-Native Application?

Iedereen wordt er de laatste maanden mee geconfronteerd. Monolotische Mega-Suites zijn over hun hoogtepunt heen, ze zijn verworden tot Dinosaurussen. Dinosaurussen, uitgestorven door veranderingen in hun leefomgeving.

Is dit het lot wat monolitische Mega-suites te wachten staat?

Denk het niet. De functionaliteiten in mega-suites zijn gebouwd volgens OOP Objected Oriented (modular) Programming principes, ooit een hype. Het is die object-georiƫnteerde benadering die het makkelijk maakt om deze monolieten op te splitsen in modulaire blokken, Cloud micro-services.

Een volledig composable ERP, het gaat op korte termijn nog niet gebeuren. Data, en dan vooral gegevens die in verschillende applicaties gedeeld, gebruikt, hergebruikt worden vormen de uitdaging voor het samenstellen van een mega-suite op basis van Cloud-Native Applicaties / Componenten.

Zo is data de zwakke schakel in een best-of-breed benadering. Uiteindelijk wil je als organisatie, zoals dat zo mooi heet, een seamless integrated experience krijgen zoals tussen ERP en WMS. Door het grote aantal integration touch-points vereist deze experience echter een zware integratie-component.

šŸ“£Intek, "How to Succeed Integrating A WMS Or WCS With An ERP", heeft het over de basis-mechanismes voor het integreren van WMS met ERP: Staging-tabellen, Webservices / API's, en platte bestanden uitwisselen. Staging-tabellen zijn databasetabellen die worden gedeeld en die zich in Ć©Ć©n van de oplossingen bevinden.

šŸ“£SCJUNCTION, Manhattan Software specialist, "The Core Considerations of Integrating a WMS with your ERP", heeft het over Point-to-Point integratie, Middleware en Shared Components.

Shared Components en staging-tabelen, de pluggable apps benadering, modules die kunnen worden aan- of uitgezet, of toegevoegd. De app-stores, app-marketpaces van SalesForce, NetSuite en Microsoft, wie kent ze niet. De data verblijft dan in het development - platform, het eco-system.

De aanpak van SalesForce met haar Lightning Platform spreekt me meer aan dan die van Microsoft. Een applicatie zoas RootStock ERP kan volledig standalone draaien naast SalesForce CRM.

Zo kent Oracle NetSuite met haar NetSuite Cloud platform ook een heel sterke aanpak. Zie mijn artikel "Staan NetSuite en Microsoft ERP/WMS al op uw WishList?"

⏳⛏Back to the subject⏳⛏

Cloud-Native Applications, de aanleiding voor mijn bedenkingen is een recent artikel van Microsoft over de overgang van monolitische naar Cloud-Native Apps, "Introduction to cloud-native applications".

"Many organizations have addressed this monolithic fear cycle by adopting a cloud-native approach to building systems."

In het nieuwe Cloud-Native Design is de monoliet opgesplitst in kleine stukjes Cloud micro-services die los van elkaar met een eigen database (NOSQL of relational) samengesteld kunnen worden tot een werkende applicatie.

De "flaw" in het design, de database, noodzaakt tot verblijven op Ć©Ć©nzelfde Cloud-platform.

Tags: Digital Leadership, ERP, composable architecture

Continue!

Hoe past een mega-suite of een best-of-breed-benadering in de strategie van het bedrijf?

Het lijkt eenvoudig te beantwoorden, de vraag: "Een mega-suite of een best-of-breed-benadering?", maar is dat niet. Verschillende mensen, verschillende meningen, verschillende gedachten.

Waarom iets veranderen dat goed loopt, Hoe kunnen we in de toekomst aan de uitdagingen, de veranderingen en verstoringen in onze omgeving blijven voldoen.

Terug naar de tekentafel! Waar is de bedrijfsvisie, waar is de bedrijfsstrategie! Hoe is deze strategie afgestemd op de vaardigheden en capaciteiten van het bedrijf, "business capabilities" genoemd. Business Capabilities die worden bepaald door beschikbaarheid van mensen, technologie (systemen en applicaties), processen, en informatie.

Wat als we een keuze willen maken maar niet over de juiste capabilities beschikken, maken we dan de keuze? Of gaan we iets doen aan onze capabilities?

Hoe past een mega-suite of een best-of-breed-benadering in de strategie van het bedrijf, en hoe is die strategie aligned met de capabilities?

Verdiep je in wat er in de wereld gebeurt, bepaal de business capabilities die je nodig hebt en zorg dat die er komen, maak dan je keuze.

Continue!

Een Nieuwe Manier van Leidinggeven

"If you always do what you’ve always done, you’ll always get what you’ve always got."

In "A New Way to Lead" presenteert het team van PA Consulting, o.l.v. Rachael Brassey, haar nieuwste visie op leiding geven.

Tijdens onderzoek naar leiderschap in Europa en de VS zag het team dat de aard, schaal en snelheid van veranderingen, leiders dwingen hun leiderschapsstijl te veranderen.

Zij identificeerden twee categoriƫn leiders:

❄ 'SURVIVORS' focus op kostenreductie en de bestaande snelheid van verandering

❄ 'REVIVERS' focus op voortdurende versnelling, transformatie en investeringen in groei en innovatie

PA Consulting identificeert vijf stappen die leiders helpen om #REVIVORS te worden, waaronder:

❇ Work in the growth zone

Leiders moeten de veilige haven, waarin ze graag vertoeven, verlaten. Van comfortzone naar groeizone.

Groeien vraagt openstaan voor antwoorden, voor onverwachte nieuwe invalshoeken en voor het achterwege laten van "What If, What Else".

❇ Cultivate kindness to encourage risks

Vriendelijkheid gaat over het scheppen van omstandigheden waarin medewerkers hun beste IK aan tafel brengen, nieuwe dingen proberen, bereid zijn risico's te nemen. Het gaat over het bieden van psychologische veiligheid. Vriendelijkheid zorgt voor een gevoel van verbondenheid en is een gemakkelijke manier om verschil te maken.

Leiders moeten hun eigen kwetsbaarheid durven tonen, fouten toegeven en mislukkingen delen.

❇ Grow with purpose by leading with authenticity

Bedrijven en leiders kunnen zich niet langer verbergen voor maatschappelijke veranderingen. Het gaat niet meer om macht (power), controle (micro management), en het belonen of straffen van medewerkers (rewards en punishments).

De agendapunten zijn #diversiteit en #inclusie , met name verborgen diversiteit, waar ik eerder deze week over schreef. Medewerkers willen gehoord, gerespecteerd, gewaardeerd en beloond worden, zij zoeken geen leiders die vertellen wat ze moeten doen.

Wat is het doel, de missie, de visie, de ambities en uitdagingen, welke strategie wordt gevolgd. De antwoorden zijn vaak tekenend voor gebrek aan alignment binnen het leiderschapsteam, het ontbreken van openheid naar de rest van de organisatie en belanghebbenden.

VISIE en DOEL, dagelijks gebruikt, soms bijna betekenisloos, vaak als een kruk door leiders die hun eigen waarheid aanhangen, maar er niet in slagen deze waar te maken.

Ontgrendel kansen met vindingrijkheid

Gedurfd, gericht #leiderschap met een gezamenlijk gedragen doel geeft zekerheid en straalt betrokkenheid uit naar de organisatie. Hiermee kunnen bedrijven voorgoed zaken doen, de waarde van onze organisaties bewijzen aan consumenten, teams inspireren en creatieve oplossingen vinden in een ongekend tempo.

Tags: Digital Leadership, Diversity, Inclusion, Equity, Business Leadership

Continue!