Labels

ACM (1) Acumatica (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) Archimate (1) Audit File Logistics (1) AZURE (1) B2MML (1) BIM (1) blockchain (3) BPM (11) BPMN (21) BPMN2 (1) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (10) CCTS (5) CDBC (1) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (6) cloud computing (5) CMMN (1) composable architecture (6) Consultancy (16) CRM (2) crypto (1) customs (1) D365 BC (1) D365 FSCM (16) DAM (5) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (21) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (6) Digital Twin (1) DMN (3) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (10) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (34) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) Economics (1) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) Environment (1) ERP (94) ESG (3) ETIM (3) European Commission (11) Fashion (2) flexibility (1) Food & Beverage (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) IDEAS (2) IIoT (2) Infor (1) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Legal (1) Leiderschap (4) MACH (8) mashups (1) MBEE (2) MES (3) metaverse (1) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) multi-tenancy (1) NetSuite (5) NEWS (5) NFT (1) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Open Supply Hub (1) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (10) PLM (15) Politics (1) Portfolio Management (1) Prince2 (4) Process Mining (1) Process Modeling (17) Project Management (22) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) Ramco (1) resilience (2) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (12) Security (1) service-oriented technologies (2) SITG (2) Smart Industry (2) Social (1) Supply Chain (31) Sustainability (14) Technology (1) ToolsGroup (5) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Unified Commerce (5) Unit4 (1) Wholesale (3) WMS (8)

Ketenintegratie: hoe gegevens stromen doorheen een ecosysteem ?

Wanneer ik u vraag “Waar gaat ketenintegratie over ?” dan roept u “koppelen van interne en externe informatiesystemen”, “beheersen van goederen- en informatiestromen”, “verkorten van doorlooptijden”, en “delen van informatie”.

Ketenintegratie - voor mij - gaat over het leggen van een “breed fundament voor samenwerking”, over het-huis-op-orde-brengen (processen, informatiestromen, organisatiestructuur en -cultuur, systemen), zodat bedrijven klaar zijn voor co-creatie en co-productie.

In traditionele voortbrengingsketens ligt de nadruk bij ketenintegratie op het automatiseren van informatiestromen tussen klanten, leveranciers en logistieke dienstverleners. We hebben het over Wie, Wat, Waar, Wanneer, Hoe, Hoeveel en tegen Welke prijs.

Met Industrie 4.0 gaan fysieke systemen – slimme machines, apparaten en componenten – deelnemen aan de keten en krijgen bedrijven toegang tot enorme volumes aan data. De complexiteit van transacties neemt door al de data-context die beschikbaar komt exponentieel toe. Omgevingsvariabelen: temperatuur, luchtvochtigheid en frequentie van gebruik alsook onderhoudsgegevens en condities van producten – kortom alle gegevens over de levensduur van producten.

Niet alleen slimme schakels maar ook Digital Twin’s, de virtuele (digitale) replica’s van fysieke systemen, drukken een stempel op ketenprocessen. Het speelveld breidt gigantisch uit met autonome systemen waarvan de identiteit niet altijd eenduidig vaststaat.

 • Wie is de eigenaar van die drankenautomaat die om onderhoud vraagt ?
 • Wat wil die zelf-rijdende auto die met pech langs de kant staat ?
 • Wat moeten we met die robots die op zoek zijn naar meer werk ?
 • We kunnen ons nog niet voorstellen hoe complex de wereld van (keten)integratie er straks uit gaat zien ? Maar één ding is zeker de Smart Industrie / Industrie 4.0 kan niet zonder (keten)integratie, kan niet zonder een “breed fundament voor samenwerking”.

  de vraag dringt zich op waar staan we met zijn allen ?

  Al een aantal decennia vormen MRP en ERP oplossingen de ruggengraat van bedrijven ongeacht de grootte of industrie. Met de komst van MRP I en MRP II, respectievelijk in de jaren ’70 en ’80, en ERP in de jaren ’90 nam de behoefte aan samenwerking en het delen van gegevens tussen bedrijven een enorme vlucht.

  Getuige daarvan zijn de vele EDI standaarden die in de periode van MRP (1970 – 1990) en ERP (1990) zijn ontstaan.

 • Industry global: ANSI X12 (US 1979), EDIFACT (1987)
 • In de Automotive industrie: ODETTE (INT 1984 / 1986), GALIA (Frankrijk 1984), VDA (Duitsland 1978)
 • In de Retail industrie: TRADACOMS (UK 1982 – 1995), EANCOM (INT 1990), SEDAS (Duitsland 1977), EANCOM (INT 1987), VICS (US 1986)
 • In de Steel industrie: AISI COMPORD (US 1980), EDISIDEL (EUR 2000)

  De adoptie van EDI en de invoering van ERP heeft het tijdperk van Supply Chain Integration oftewel ketenintegratie ingeleid. Ketenintegratie richt zich op het optimaliseren van goederen- en informatiestromen tussen schakels in de keten. Ketenintegratie heeft als doel het verkorten van doorlooptijden en het verlagen van transactiekosten in de keten.

  In de beginjaren ging dat vooral over het uitwisselen van inkooporders, orderbevestigingen, leveringen en facturen. De focus lag op integratie van informatiestromen en processen binnen de domeinen Financiën, Verkoop en Logistiek.

  Een aantal ERP oplossingen uit die tijd zoals SAP en MFG/Pro boden functionaliteiten voor ketenintegratie in de vorm EDI interfaces – SAP IDoc interface en MFG/Pro eCommerce interface.

  Documenten werden niet langer meer via email, post of fax verstuurd maar in een afgesproken elektronisch formaat.

  Binnen bedrijven zijn de hierboven genoemde domeinen verder uitgesplitst naar volgende functies:

  Traditioneel houdt ketenintegratie zich niet bezig met wat er binnen de muren van bedrijven gebeurd. Van oudsher zijn de bedrijfsfuncties Manufacturing en Research & Development (Engineering) vooral intern gericht.

  We zien in bedrijven dat deze afdelingen met elkaar communiceren via email of telefoon en dat informatiesystemen die de activiteiten van medewerkers ondersteunen vaak geïsoleerde oplossingen zijn.

  ontwikkelingen in Research & Development

  Met de toegenomen aandacht voor duurzaamheid (3P's) en de belangen van de klant is in Research & Development deze houding in de afgelopen decennia verandert.

  In de Bouw zien we hoe BIM (Building Information Model / Management) flink opmars maakt en er wordt gewerkt aan het vormgeven van Common Data Environments voor het delen van informatie in de keten. Terwijl in de Machine-, Apparatenbouw en High Tech industrie MBD (Model Based Definition) verder ingeburgerd raakt en de eerste stappen naar Model Based Extended Enterprises (E-PLM) worden gezet.

  Deze ontwikkelingen zorgen dat alle belanghebbenden in elke fase van de levensduur over alle relevante gegevens kunnen beschikken en sneller beslissingen kunnen nemen.

  De levenscyclus van een gebouw en machine komt aardig met elkaar overeen: van ontwerp, constructie, beheer & onderhoud tot ontmanteling en hergebruik van materialen. In deze industrieën zijn grote winsten te behalen door verregaande integratie en optimalisatie van processen als informatie. Vooral bij overdracht van ontwerp naar productie en van installatie naar onderhoud & beheer is het belangrijk zorg te dragen voor beschikbaarheid van aanwezige en bekende gegevens.

  Bij veel bedrijven wordt tijdens deze overdrachtsmomenten informatie gewoon over de schutting gegooid met de alom bekende boodschap hier-moet-je-het-maar-mee-doen en bij-vragen-weet-je-ons-wel-te-vinden.

  Het streven is om deze informatie met partners in de buitenwereld en intern te delen via een Platform – Ecosystem georiënteerde benadering.

  In de bouw met BIM heeft men het over de CDE = Common Data Environment = "an online place for collecting, managing and sharing information". De CDE kan gezien worden als de virtuele plek waar alle informatie / modellen beschikbaar komen. Verschillende modellen en informatiebronnen worden samengebracht in een 'Federated BIM Model'.

  In de Machine-, Apparatenbouw en High Tech industrie met MBD heeft men het over:

 • MBE = Model-Based Enterprise = "an integrated and collaborative environment, founded on 3D product definition shared across the enterprise, enabling rapid, seamless, and affordable deployment of products from concept to disposal"
 • MB(E)E = Model-Based Extended Enterprise = "a fully integrated and collaborative Model Based environment across the product development lifecycle and the extended supply chain"
 • Meer over BIM en MBD kunt u lezen in mijn artikel “Wat hebben BIM-CDE en MBD-MBEE (Extended PLM) met elkaar gemeen ?”.

  wat gebeurt er in Manufacturing ?

  Na jaren van verwoede inspanningen om klantorders volledig elektronisch door te sluizen naar de werkvloer verschuift met de komst van nieuwe technologieën de aandacht naar het verkleinen van de afstand tussen klant en fabrikant.

  Aan de ene kant gaan slimme machines en apparaten rechtstreeks met klanten en met elkaar communiceren wat leidt tot kortere doorlooptijden. Aan de andere kant neemt de invloed van de klant op het ontwerp en op de fabricage verder toe met hogere klanttevredenheid als gevolg.

  Met deze veranderingen wordt het steeds belangrijker om de levensduur van een product of dienst van idee tot/met ontmanteling integraal te managen. Product Life Cycle Management gaat de brug moeten slaan tussen de klant-gerichte en de product gerichte keten.

  De beloftes van de nieuwe digitale technologieën die aan de basis staan van Industrie 4.0 zijn levensecht. Zij geven bedrijven de kans om productiviteit, kwaliteit, flexibiliteit, snelheid en veiligheid te verbeteren.

  Maar alhoewel bedrijven al flink wat stappen hebben gezet – veel productiewerkplekken zijn voorzien van beeldschermen en computers in fabrieken zijn ook al geen uitzondering meer – moeten er nog wel muren worden geslecht.

  In tegenstelling tot wat wordt gedacht vormt niet technologie de beperkende factor maar belemmeren organisatiestructuur en bedrijfscultuur de ambities van bedrijven.

  Van nature zijn medewerkers / bedrijven terughoudend in het delen van kennis, hebben managers weinig vertrouwen in samenwerking met partners en willen organisaties niet veranderen.

  Industrie 4.0 vraagt bereidheid om continue te veranderen, om ‘echt’ samen te werken en kennis te delen met alle belanghebbenden, om verbindingen te leggen over grenzen heen, om je bedrijf opnieuw uit te vinden en durven te experimenteren, en om nieuwe competenties en vaardigheden te ontwikkelen.

  Industrie 4.0 vraagt om een open en dynamische bedrijfscultuur.

  Dit stelt veel bedrijven voor behoorlijk wat uitdagingen bij het automatiseren van interne processen en informatiestromen.

  integratie interne bedrijfsprocessen vanaf de jaren '60

  Voor velen onder ons lijkt het alsof op het gebied van gegevensuitwisseling tussen kantoor- en productieomgevingen weinig gestandaardiseerd is. Niets is minder waar.

  De International Society of Automation (ISA), een non-profit organisatie, houdt zich al tientallen jaren bezig met het ontwikkelen van standaarden en leidraden voor integratie van interne processen en informatiestromen in industriële omgevingen.

  De belangrijkste raamwerken voor aansturing van industriële processen zijn vastgelegd in de ISA-95, ISA-88 en ISA-99 standaarden.

 • ISA-88: Batch Control
 • ISA-95: Enterprise-Control System Integration
 • ISA-99: Security for Industrial Automation and Control Systems
 • ISA-95: Enterprise-Control System Integration

  De Enterprise-Control System Integration standaard – ISA-95, ook bekend als IEC/ISO 62264, beschrijft de besturingsniveaus, functies, activiteiten en gegevensstromen die in productiebedrijven onderkend worden.

  ISA-95 onderscheidt 5 hiërarchische levels (besturingsniveaus):

 • Level 4: Business Planning & Logistics domain (ERP, SCM);
 • Level 3: Manufacturing Operations Management domain (MES, MOM);
 • Level 2: Supervisory Control & Monitoring domain (SCADA, DCS);
 • Level 1: Machine Control (Sensors, PLC) domain;
 • Level 0: Machines & Physical processes domain.
 • ISA-95 richt zich voornamelijk op de beschrijving van de samenhang tussen levels 3 en 4 van het hiërarchische model en gaat uit van de gedachte dat alle informatie vanuit ERP komt. Dit is echter al heel wat jaren achterhaald.

  Eigenlijk zijn er twee levels bijgekomen. Level 5: Data Management & Integration (PLM, PIM, MPM) en Level 6: Digital Twins.

  ISA-95 onderscheidt functies die activiteiten uitvoeren en informatie met elkaar uitwisselen. Grafisch worden de informatiestromen tussen de functies weergegeven in het Functional Enterprise / Control Model. De activiteiten worden in detail per functie beschreven in de ISA-95.00.01 standaard.

  Binnen het Manufacturing Operations Management domain (L3: Factory Control Level) zien we applicaties als MES en MOM die volgende functies (met sub-functies die per organisatie kunnen verschillen) ondersteunen:

 • Production Scheduling
 • Production Control
 • Material and Energy Control
 • Quality Assurance
 • Product Inventory Control
 • Binnen het Business Planning & Logistics domain (L4: Business Level) zien we applicaties als ERP en SCM die volgende functies (met sub-functies die per organisatie kunnen verschillen) ondersteunen:

 • Order Processing
 • Production Scheduling
 • Material and Energy Control
 • Procurement
 • Quality Assurance
 • Product Inventory Control
 • Product Cost Accounting
 • Product Shipping Admin
 • In onderstaand plaatje bevat het oranje deel de functies en informatiestromen in het Business Planning & Logistics domein en het blauwe deel deze uit het Manufacturing Operations Management domein.

  Bron: ANSI/ISA-95.00.01 CDV3 2008

  Laten we eens kijken hoe binnen de 2 genoemde domeingebieden integratie door invoering van ERP en MES zich heeft ontwikkeld in de afgelopen 50 jaar.

  De komst van ERP en MES systemen hebben ervoor gezorgd dat informatiestromen in productiebedrijven meer en meer geïntegreerd zijn in de dagelijkse operationele activiteiten. Deze integratie was / is noodzakelijk om te kunnen blijven voldoen aan de eisen die de markt stelt aan snelheid, wendbaarheid en betrouwbaarheid.

  Business Level – ERP

  In het midden van de jaren ’60 zagen bedrijven dat het financieel niet langer mogelijk was om grote hoeveelheden grondstoffen en componenten aan te houden. Dit leidde rond de periode 1959 en 1961 tot de ontwikkeling van de principes van MRP I (Material Requirements Planning) en later tot implementatie van het eerste mainframe systeem voor het onderhouden van stuklijsten en het berekenen van materiaalbehoeftes (Joe Orlicky en Gene Thomas bij het bedrijf J.I. Case fabrikant van tractoren).

  Omstreeks 1972 introduceerde IBM het – voor een aantal onder ons – bekende COPICS (Communication-Oriented Production Information and Control System). COPICS werd tot het eind van de jaren ’80 in Nederland gebruikt door Philips – zelf heb ik nog in 1990 met COPICS gewerkt. COPICS werd later overgedragen aan voormalig medewerkers van IBM die het bedrijf “System Analysis and Program Development” hadden opgericht (beter bekend als SAP).

  In maart 1975 publiceerde Joe Orlicky het boek “Material Requirements Planning”.

  In 1980 ging MRP II (Manufacturing Resource Planning een stapje verder en voegde aan MRP I de planning en bewaking van productiemiddelen zoals mensen en machines toe.

  Daar waar MRP I en II zorgde voor integratie en besturing van voorraden, planning, capaciteit, productie en inkoop binnen bedrijven bracht ERP in de jaren ’90 al de processen, gegevens en functies samen onder één dak, in één geïntegreerd systeem met één centrale database.

  ERP gaat over de integrale besturing van een onderneming, vaak over meerdere vestigingen heen, en omvat de operationele en ondersteunende processen. Grofweg bestaan deze uit: Verkoop, Inkoop, Productie, Logistiek (verzending, ontvangst en voorraden), Financiën (debiteuren, crediteuren, boekhouding), Productontwikkeling en Informatiemanagement.

  Door het verbinden van alle bedrijfsprocessen en informatiestromen kunnen bedrijven efficiënter werken en sneller inspelen op vragen van klanten. Het accent ligt bij ERP op de financiële, logistieke en planningsprocessen.

  Wanneer we kijken naar hoe machines en apparaten in de fabriek worden aangestuurd dan zien we dat dit nog veelal handmatig gebeurt. Dit komt doordat ERP op een niveau opereert waar in termen van maanden en weken wordt gedacht terwijl machines real-time aansturing vragen.

  Iemand in de organisatie – de werkvoorbereider, de operator – vertaalt productieopdrachten naar activiteiten van weken naar dagen, van uren naar real-time en voert deze gegevens handmatig in via de bedieningspanelen van de machines (HMI = Human Machine Interface).

  Factory Control Level – MES / MOM

  Sinds een aantal jaren zien we in de procesindustrie en bij discrete productiebedrijven het gebruik van MES = Manufacturing Execution Systemen of ook bekend als MOM = Manufacturing Operations Management systemen toenemen.

  Toch blijft het aantal bedrijven dat een MES of MOM heeft geïmplementeerd relatief beperkt. Veel bedrijven gebruiken een Shop Floor Control systeem (SFC), een module in ERP of een losstaande applicatie.

  MES / MOM / SFC systemen richten zich op de beslissingen die genomen worden op het niveau van de werkvloerbesturing. Deze beslissingen gaan over de efficiëntie en transparantie van productieprocessen, de beschikbaarheid van machines en de kwaliteit van het eindproduct.

  Zowel bij MES of MOM als de losstaande SFC systemen werden in het verleden gegevens handmatig vanuit ERP overgebracht. Deze gegevens bestaan uit machines, mensen, gereedschappen, materialen, producten, processen, productie schedules, BOM, …

  In 2002 heeft de World Batch Forum (WBF) de B2MML (Business To Manufacturing Markup Language) ontwikkeld. B2MML is een XML standaard die gebruikt wordt om de integratie tussen bedrijfsinformatiesystemen (level 4) en productiesystemen (level 3) te realiseren op basis van de ISA-95 data-modellen (ANSI/ISA-95.00.01 en ANSI/ISA-95.00.02).

  De XML standaard is gebaseerd op de UN/CEFACT Core Components Technical Specification (ISO 15000-5) – een syntax-neutrale aanpak voor het ontwikkelen van berichtdefinities op basis van semantische bouwstenen.

  De eerste implementatie van B2MML vond plaats in 2003 in de Deense fabriek voor melk-ingrediënten van Arla Foods en had als doel productieorders vanuit ERP (SAP) naar MES over te brengen.

  Process Control Level – SCADA / DCS

  SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) en DCS (Distributed Control Systems) zijn monitoring en controle systemen. Zij zorgen dat productieprocessen soepel verlopen en machines volgens gewenste instellingen functioneren.

  Niettegenstaande data SCADA en DCS op hetzelfde level opereren zijn er toch verschillen in benadering.

  SCADA is event-gedreven en gericht op het verzamelen van gegevens. SCADA systemen reageren op gebeurtenissen en presenteren de veranderingen aan procesoperators die dan actie kunnen ondernemen. SCADA systemen worden ingezet voor sturing van productieprocessen in verschillende locaties.

  DCS systemen zijn proces-gedreven en direct verbonden met machines en apparaten. DCS systemen werken autonoom en volgen de veranderingen in proces-variabelen.

  Het grote vraagstuk voor de komende jaren is:

  Hoe verbinden we alle spelers in het integratieveld met elkaar zodat informatie in een vloeiende beweging doorheen het uitdijende ecosysteem stroomt ?

  Tags: ERP, MES, MOM, B2MML, ISA-95, SUPPLY CHAIN

  de Auteur

  Mijn aandachtsgebieden zijn: de uitdagingen waar bedrijven / managers en directeuren voor staan, het bieden van hulp bij de zoektocht naar antwoorden op deze uitdagingen, de technologische ontwikkelingen die de verhoudingen op zijn kop gaan zetten in de komende maanden / jaren, het begeleiden van adviestrajecten van concept tot realisatie.

  Mijn passie ligt bij het integreren en innoveren van bedrijfsprocessen, informatiestromen, systemen en organisaties zodat medewerkers en bedrijven zich volledig kunnen richten op hun kerntaken en bedrijven hun ambities kunnen waarmaken onder het motto "Giving control back to Business".

  Ik heb 30 jaar ervaring in de Maakindustrie, Bouw- en Installatiebranche bij internationale bedrijven op het gebied van proces-, project- en implementatiemanagement, ketenintegratie, ERP selectie en implementatie, stroomlijnen en implementatie van O2C en P2P processen.

  Tags: ERP, MES, MOM, B2MML, ISA-95, SUPPLY CHAIN

  Continue!

  PEPPOL BIS Post-Award Scenario's

  PEPPOL BIS 3

  PEPPOL Overview website

  Ordering

  De PEPPOL BIS Ordering 3.1 beschrijft een gemeenschappelijk formaat voor het Order en Response bericht in de Europese markt en is gebaseerd op de CEN WS/BII Profile "BII Profile 28 Ordering". De richtlijn helpt bedrijven en Overheden bij het invoeren van elektronische gegevensuitwisseling in het bestelproces.

  Use Case Ordering

  Process Ordering

  PEPPOL BIS 28A - Ordering

  PEPPOL BIS 28A Ordering SPECIFICATION (Version 1.0.1)

  BIS Ordering 3.1 (Version 3.0.1)

  Fulfillment

  Use Case Fulfillment

  Process Fulfillment

  PEPPOL BIS 30A - Despatch Advice

  PEPPOL BIS 30A - Despatch Advice SPECIFICATION

  Billing

  Use Case Billing

  Process Billing

  PEPPOL BIS 4A - Basic Invoice Only

  PEPPOL BIS 4A - Basic Invoice Only SPECIFICATION

  PEPPOL BIS 5A - Billing

  PEPPOL BIS 5A - Billing provides support for complex invoicing, simple invoicing (BIS 4A) and where there is a need for a credit note.

  PEPPOL BIS 5A - Billing SPECIFICATION PEPPOL BIS Billing 3.0
  Continue!

  Aarzelt u nog om P2P, O2C of eFactureren op de rit te zetten met SAP ?

  Regelmatig hoor ik van bedrijven die de afgelopen decennia een ERP oplossing hebben geïmplementeerd dat ze er niet zijn in geslaagd om de beoogde doelstellingen en gekoesterde verwachtingen te realiseren.

  Dat uit zicht vooral in veel activiteiten die nog altijd handmatig worden uitgevoerd en arbeidsintensieve procedures die zijn bedacht om de unieke kenmerken / processen van het bedrijf te ondersteunen.

  De geïmplementeerde oplossing sluit kennelijk toch onvoldoende aan bij het bedrijf. En/of in het voortraject is te weinig aandacht besteed aan het in kaart brengen van de Business Requirements en aan het oplossen van bestaande problemen. En/of de organisatie is / was onvoldoende voorbereid, niet de juiste resources zijn permanent vrijgemaakt, te weinig inzicht in bedrijfsprocessen en gegevensstromen, en daarom / daardoor heeft men de implementatie maar overgelaten aan de implementatiepartner.

  "Who is here to blame! OF 'Wie treft hier dan schuld!"

  Verzint eer gij begint is hier mijn motto. Wat ik vaak zie is dat de bestuurlijke betrokkenheid van het management zich over het algemeen beperkt tot de aftrap van de implementatie.

  Zonder leiderschap en betrokkenheid eindigt elk avontuur in een persoonlijk drama. Visie, passie, overtuiging en vertrouwen is wat bedrijven nodig hebben om succesvol te zijn - en ja een beetje geluk helpt ook wel mee.

  Een ander belangrijk aandachtspunt is dat we automatisering moeten zien als een continu veranderingsproces. Go-live is het startpunt van continue kleine of middelgrote verbeteringen / veranderingen.

  Echter de meeste bedrijven komen hier meestal niet aan toe doordat ze tijdens de implementatie al teveel concessies hebben gedaan en de organisatie als het ware 'murw geslagen is'.

  elektronisch gegevensuitwisseling met klanten, leveranciers en onderling tussen vestigingen

  Één van die continue verbeteringen is het inrichten van elektronische gegevensuitwisseling met klanten, leveranciers en onderling tussen vestigingen. Uit ervaring weet ik dat dit enorme besparingen oplevert. Soms wel enkele FTE's op jaarbasis, alhoewel die FTE's dan niet werkelijk verdwijnen maar zich eindelijk kunnen gaan richten op het leveren van toegevoegde waarde voor de klant, leverancier of interne organisatie.

  Niettegenstaande deze positieve vooruitzichten merk ik veel terughoudendheid tijdens gesprekken met bedrijven. Zakelijk zien ze vooral op tegen de gevolgen die het verhogen van transparantie naar hun partners met zich mee kan brengen. En sommige bedrijven zien het helemaal niet zitten om flink te investeren in het aangaan van hechte samenwerkingsverbanden.

  De grootste belemmeringen zijn echter wel de technische complexiteit en de angst om in te leveren op flexibiliteit.

  Flexibiliteit is een goed excuus voor bedrijven die hun interne processen en gegevenshuishouding niet goed op de rit hebben. Het ontbreekt die bedrijven aan structuur en heldere duidelijke afspraken. En het is terecht een goed excuus want het succes van deze trajecten wordt grotendeels bepaald door hoe goed de interne gegevenshuishouding op orde en gestructureerd is. Is er een goede methodiek voor het coderen van artikelen, materialen en grondstoffen ? Voor het identificeren van partners en de verschillende partnerrollen. Binnenkort publiceer ik een artikel over ketenintegratie en daarin vertel ik hoe Philips dat doet / deed en hoe GS1 en Dun & Bradstreed daarbij vandaag kunnen helpen.

  Het ontbreken van technische voorzieningen aan de kant van ERP oplossingen is wel het meest valide argument. Veel leveranciers van ERP oplossingen worstelen nog steeds met het wel of niet aanbieden van standaard integratiemogelijkheden. We kunnen er niet omheen. Jarenlang is integratie de melkkoe geweest van veel leveranciers en het is moeilijk om daarvan afscheid te nemen. Dit argument geldt trouwens niet voor alle leveranciers. Een aantal - ik noem er slechts een paar - SAP, JDE, Oracle, MFG/Pro ondersteunen al decennia-lang O2C, P2P en product data gegevensuitwisselingsprocessen.

  de kosten van techniek en veranderingen weerhouden bedrijven

  Onderaan de streep zijn het dus de kosten van de techniek en van de door te voeren veranderingen die bedrijven ervan weerhouden om deze stappen te nemen.

  elektronisch bestellen en facturen aan de Inkoopkant

  Kijken we naar P2P / eProcurement met name elektronisch bestellen en factureren aan de inkoopkant dan bereiken bedrijven hier wel significante kostenbesparingen en procesverbeteringen mee. Voor financiële afdelingen is het aantal facturen dat automatisch zonder menselijke tussenkomst verwerkt kan worden een graadmeter voor de efficiëntie van het factuurverwerkingsproces -'touchless accounting'. Het streven is dan ook om zoveel mogelijk facturen automatisch te verwerken met minder mensen.

  Maar Straight Through Processing (STP) geeft veel meer inzicht, het is een indicator voor de efficiëntie en volwassenheid van het totale inkoopproces. Hoe meer het inkoopproces geautomatiseerd wordt en informatiesystemen van bedrijven geïntegreerd samenwerken hoe meer doorlooptijden en operationele kosten gereduceerd kunnen worden.

  Het zal je niet verbazen dat dit eveneens opgaat voor de afhandeling van klantorders.

  En dit zijn - naast het verhogen van omzet door versterking van de relaties met klanten of leveranciers - de besparingen die incrementele continue verbeteringen kunnen opleveren.

  Waarom nog langer aarzelen om P2P en O2C op de rit te zetten ?

  Het kost geld daar kunnen we het met elkaar over eens zijn maar het levert flink wat op - beter gestructureerde processen, verbeterde interne gegevenshuishouding, hogere graad van Straight-Through processing (STP), versterkte relaties met interne en externe partners EN sommige bedrijven moeten toch over stag voor April 2019.

  Immers vanaf April 2019 zijn Overheden en instellingen verplicht om te voldoen aan de Regelgeving 2014/55/EU die stelt dat ze in staat moeten zijn om elektronische facturen te ontvangen. Bedrijven die diensten of producten aan hen leveren zullen dan facturen elektronisch moeten sturen.

  SAP als backbone

  Wanneer ik uitga van een bedrijf met SAP als backbone durf ik stellen dat het mogelijk is om een vrij hoog percentage leveranciers aan te sluiten in een beperkte tijdspanne door:

 • het aanbieden van een gedifferentieerde strategie met keuze uit alleen facturen of ook orders en leveringen, met keuze uit verschillende kanalen waaronder een leveranciersportaal, directe integratie of integratie via een intermediair
 • een duidelijke strategie op het gebied van het hanteren van standaarden en afspraken rondom product en locatie-identificatie
 • gebruik te maken van standaard SAP integratie voorziening
 • goed ingerichte processen en gegevensvastlegging
 • hanteren van een beperkte set van gegevensuitwisselingsstandaarden en afsprakenstelsels waaronder PEPPOL, SimplerInvoicing, UBL, UN/CEFACT
 • een gedegen leveranciers-onboarding aanpak
 • De minder positieve ervaringen van bedrijven in de afgelopen jaren hebben vooral te maken met:

 • het gebrek aan duidelijke doelen en afbakening van de scope
 • het uit handen geven van de implementatie aan externe partijen die een veel te technische benadering voorstaan en te weinig aandacht hebben voor samenwerkingsprocessen en de inrichting van de gegevensvastlegging
 • de push van implementatiespecialisten voor maatwerkoplossingen omdat standaard interfaces zogenaamd niet voldoen
 • het volwassenheidsniveau van B2B integratiepartners en hun oplossingen
 • Mijn ervaring als Project Manager van ERP en eProcurement / eCommerce trajecten is dat oplossingen zoals SAP, MFG/Pro en JDE over genoeg standaard voorzieningen beschikken MAAR het vraagt wel dat implementatiespecialisten echt diep in de huid van de oplossing kruipen om te begrijpen hoe het werkt en wat de maker had bedoeld.

  Van 2010 tot midden 2015 heb ik P2P en O2C processen geïmplementeerd met technische groothandels in Nederland en Amerika en vestigingen onderling. En ik kan vertellen dat zonder veel maatwerk de standaard SAP IDOC interface je beste vriend kan zijn maar alleen als je echt heel diep gaat.

  SAP Hana Cloud Platform Integration (HCI)

  Met SAP Hana Cloud Platform Integration (HCI) en het SAP eDocument Solution is een rechtstreeks koppeling vanuit SAP met PEPPOL mogelijk voor uitgaande facturen.

  Voor JDE waar ik in 2016 even heb aan mogen ruiken geldt eigenlijk hetzelfde.

  Nu de grote vraag wanneer start u met elektronische gegevensuitwisseling met uw klanten, leveranciers of onderling tussen vestigingen ?

  Tags: EDI, ERP, PEPPOL, SAP

  Continue!

  vindt oplossingen voor uw bedrijf met design thinking

  De MOOC "Design Thinking" is de eerste in een serie van vijf uit de MicroMaster "Design Thinking" van het Rochester Institute of Technology in New York. De MicroMaster behandelt alle aspecten van design thinking en legt uit hoe design thinking te gebruiken voor het vinden van oplossingen voor uw problemen en uitdagingen.

  De stappen die doorlopen worden in het Design Thinking proces zijn:

  Describe Initial Problem

  Research

  Research technology:

  Research user and market:

  Research business:

  Reframe Problem Description

  Ideate and synthesize

  Prepare for ideation:

  Tags: BPMN, Design Thinking

  Mijn aandachtsgebieden zijn: de uitdagingen waar bedrijven / managers en directeuren voor staan, het bieden van hulp bij de zoektocht naar antwoorden op deze uitdagingen, de technologische ontwikkelingen die de verhoudingen op zijn kop gaan zetten in de komende maanden / jaren, het begeleiden van adviestrajecten van concept tot realisatie.

  Continue!

  de Product Lifecycle in Digital Manufacturing en Design

  De stages in Product Lifecycle Management uitgelegd in de MOOC "Digital Manufacturing & Design Technology". Deze MOOC is de eerste in een serie van negen uit de specialisatie "Digital Manufacturing & Design Technology Specialization". Deze specialisatie gaat over Industrie 4.0 wordt gegeven door de Universiteit van Buffalo in New York.

  "The University at Buffalo (UB) team includes the School of Engineering and Applied Sciences, the most comprehensive public school of engineering in New York; the Center for Industrial Effectiveness (TCIE), an engineering outreach center that supports the business community; and the Center for Educational Innovation, which elevates pedagogical advancement and improved learning. UB, a research-intensive public university, is the largest institution of the State University of New York system."

  In deze eerste cursus worden een aantal interessante concepten uitgelegd zoals Digital Thread, Digital Twin, Digital Manufacturing en veel meer.

  Een interessant onderdeel wat me direct aansprak is de beschrijving van de Product Lifecycle en de stappen in de Product Lifecycle. Waarom spreek het me aan ? Omdat ik al geruime tijd schrijf over Product Lifecycle Management - E-PLM / MBD / MBEE. In een ander verband had ik al eens eerder met Signavio een TO-BE process opgesteld voor een bedrijf waarbij een PLM oplossing naar voren geschoven is voor het invullen van een belangrijke rol in de gegevensvastlegging, onderhoud en verspreiding.

  De Product Lifecycle in Digital Manufacturing

  Een belangrijke bijdrage van Digital Manufacturing in de Product Lifecycle is dat sneller en meer informatie gedeeld kan worden tussen mens, machines en systemen EVENEENS in het design proces. Daarbij representeert al de data gegenereerd in elke stap van de Product Lifecycle "de Digital Thread".

  Product Lifecycle

  Plan

  Design

  Build

  Produce

  Service

  Dispose

  Tags: PLM, BPMN, MBEE, Digital Manufacturing, Digital Thread

  Mijn aandachtsgebieden zijn: de uitdagingen waar bedrijven / managers en directeuren voor staan, het bieden van hulp bij de zoektocht naar antwoorden op deze uitdagingen, de technologische ontwikkelingen die de verhoudingen op zijn kop gaan zetten in de komende maanden / jaren, het begeleiden van adviestrajecten van concept tot realisatie.

  Continue!

  uw (project) LEIDER is naast digitaal strateeg bovenal sociaal architect

  Als onderdeel van de verplichte lezingen in de MOOC: Design Thinking and Creativity for Innovation at the University of Queensland bekeek ik gisteren de Ted Talk show: How to manage for collective creativity?.

  De presentatie van Linda Hill gaat over leiding geven aan innovatie.

  Ik wil een aantal statements van haar uit de presentatie met jullie delen. Vooral omdat ze een andere kijk geven op de traditionele hiërarchische manier van leiding waar managers bezig zijn met doelen definiëren en zorgen dat niemand daarvan afwijkt.

  Leiding geven in het sociale en digitale tijdperk vraagt dat managers stoppen met het geven van antwoorden, dat managers stoppen met het aandragen van oplossingen. Het vraagt dat managers "een omgeving creëren waarin mensen samen willen werken en hun talenten willen inzetten voor het gemeenschappelijke doel" waarbij de manager zelf niet op de voorgrond gaat staan.

  Verplaats je eens in de rol van projectleider of van verantwoordelijke voor innovatie in uw bedrijf bij het lezen van haar statements of het bekijken van de Ted Talk.

  "Leading innovation is not about creating a vision, and inspiring others to execute it."

  "no part of the movie is considered finished until the entire movie wraps"

  "Experiments are usually about learning. When you get a negative outcome, you're still really learning something that you need to know. Pilots are often about being right. When they don't work, someone or something is to blame."

  "Pixar and Google know how to do collaborative problem solving, they know how to do discovery-driven learning and they know how to do integrated decision making."

  "Leadership is the secret sauce"

  "Leadership is about creating a world to which people want to belong"

  "Leading innovation is about creating the space where people are willing and able to do the hard work of innovative problem solving."

  "My job is to nurture the bottom-up and not let it degenerate into chaos."

  "I'm a role model, I'm a human glue, I'm a connector, I'm an aggregator of viewpoints. I'm never a dictator of viewpoints. I'm not the visionary, I'm the social architect. I'm creating the space where people are willing and able to share and combine their talents and passions."

  Vertaald naar projectleiderschap:

 • de TAAK van een (project) LEIDER is de weg plaveien niet erop lopen - of 'To set the stage, not to perform on it'. Dit gaat niet over richting geven maar over het aanreiken van handvatten waarmee een organisatie aan de slag kan.
 • Zoals ik onlangs in een project medewerkers heb geholpen / aangezet om hun bedrijfsprocessen, informatiestromen en business wensen voor de nieuwe bedrijfsapplicaties inzichtelijk te maken.

  Voor mij gaat het over de ruimte / omgeving creëren waarin medewerkers kunnen excelleren, waarin mensen bereid en in staat zijn om hard te werken voor het oplossen van uitdagingen en problemen, waarin mensen hun kennis en ervaring willen delen en hun talenten willen inzetten voor het groter doel.

 • de FOCUS van een (project) LEIDER is het bouwen van een sterk gevoel van samenhorigheid - 'a sense of community'. Door mensen met verschillende expertises en standpunten te verenigen met respect voor elkaars tegenstrijdige belangen - voor het bereiken van een gemeenschappelijk doel.
 • Geen sinecure als het gaat om medewerkers van klant en leverancier waarbij de verwachtingen ver uit elkaar liggen. Wanneer het dan onverhoopt toch niet lukt is het verstandiger om de stekker eruit te trekken.

  Dat gaat over DURF en LEF om moeilijke beslissingen te nemen en het belang van de organisatie voorop blijven stellen.

 • het BELANG van een (project) LEIDER is het koesteren van ideeën van bottom-up EN zorgen dat deze niet ontaarden in chaos.
 • Spoor mensen aan om in discussie met elkaar te gaan en geef minderheden in de organisatie de kans om zich uit te spreken. Door hen te betrekken ontstaan vaak onverwachte inzichten die het project ten goede komen en zorgen voor een groter draagvlak binnen de organisatie.

  Voorkom dat iedereen omhoog kijkt wachtend op antwoorden van managers, managers die het vaak zelf ook niet weten. De beste oplossingen ontstaan veelal uit diversiteit en conflicten geïnitieerd vanaf de werkvloer.

  een (project) LEIDER is een sociale architect, een aggregator van standpunten, een organisator en verbinder die uitdagingen niet uit de weg gaat en het goede voorbeeld geeft
  een (project) LEIDER stelt eerlijkheid, openheid en oprechtheid voorop en blijft continu leren van interacties

  Meer artikelen over dit onderwerp:

 • Wat als mensen echt luisteren, gaan ze dan elkaar helpen!
 • 'verzint eer gij begint' en de kans op succes wordt groter
 • Mijn aandachtsgebieden zijn: de uitdagingen waar bedrijven / managers en directeuren voor staan, het bieden van hulp bij de zoektocht naar antwoorden op deze uitdagingen, de technologische ontwikkelingen die de verhoudingen op zijn kop gaan zetten in de komende maanden / jaren, het begeleiden van adviestrajecten van concept tot realisatie.

  Tags: Digital Leadership, Innovation, Consultancy

  Continue!

  Eerlijkheid, Openheid en Oprechtheid brengt u verder DAN een gelikte presentatie!

  Eerlijkheid, Openheid en Oprechtheid zijn de basis voor langdurige relaties en succesvolle projecten.

  Eerlijkheid over wat er wel en niet mogelijk is, Openheid over wat je wel of niet kunt leveren en Oprechtheid over wat een organisatie wel of niet kan behapstukken.

  de waarheid gaat sneller dan het licht

  In het huidige digitale tijdperk vragen deze eigenschappen dubbel zoveel aandacht - de waarheid gaat immers sneller dan het licht.

  Echte digitale transformatie leiders leven niet in isolatie maar gaan er voortdurend op uit, durven zich kwetsbaar opstellen, luisteren naar anderen en hebben hun voelhorens overal uitstaan. Zij lopen vaak mijlen op de troepen vooruit en kunnen het zich veroorloven om gewoontes te doorbreken. Zij bouwen aan vertrouwen, openheid en transparantie en gaan voor resultaten door en met anderen.

  Als projectleider kom ik echter regelmatig dienstverleners tegen die Eerlijkheid, Openheid en Oprechtheid aan hun laars lappen voor het bereiken van slechts één doel = hun omzet.

  bij twijfel niet oversteken

  Laat je niet door hun flitsende presentaties en mooie beloftes in de luren leggen. Weet dat deze organisaties beschikken over een geoliede marketingmachine en de kunst van het creëren van mist als geen ander beheersen. Wanneer jij met hen in zee gaat is de kans groot dat jou organisatie niet krijgt waar ze naar op zoek is. Sterker nog wanneer zij klaar zijn laten ze jou organisatie met verdeeldheid en teleurstelling achter.

  Laat je goed informeren en begeleiden.

  Een no-nonsense adviseur gaat naar u luisteren en vertellen 'succes ben je medeverantwoordelijk voor' - waarna u samen gaat werken aan een wendbare en robuuste aanpak, onder het motto = 'verzint eer gij begint'.

  ik ben een no-nonsense adviseur en digitale transformatie leider

  Tags: Consultancy, Digital Leadership

  Continue!

  D365 FSCM gebruikers in Noord en Oost Nederland

  Al enkele jaren onderzoek ik bij bedrijven in Noord en Oost Nederland welke bedrijfsondersteunende applicaties zij in gebruik hebben. Als onderdeel van dit onderzoek breng ik in kaart welke ERP systemen (#ERP) bedrijven gebruiken.

  Noord- en Oost- Nederland

  Voor gebruikers van andere ERP oplossingen zie overzicht onderaan dit artikel.

  # BE Allbrass Industrial NL - Borne

  # Bolletje - Almelo

  # Brink Group B.V. - Staphorst

  # Colours & Coatings - Enschede (AX)

  # Dunlop Protective Footwear - Raalte

  # Frontmatec - Borculo

  # Hanzestrohm (Hemmink B.V.) - Zwolle

  # Heutink Groep - Rijssen

  # Kruitbosch - Zwolle

  # Morsinkhof Groep - Hengelo

  # OPRA Turbines - Hengelo

  # Pan Oston - Raalte

  # Rollecate - Staphorst

  # Rotork Gears - Losser

  # Rotor B.V. - Eibergen

  # RPC Promens Rotomoulding - Deventer

  # Tecnotion - Almelo

  # Twentsche Kabelfabriek (TKF) - Haaksbergen >> D365 FSCM (2023)

  # Van Merksteijn International B.V. / Intersig - Almelo

  # Van Wijhe Verf B.V. (Wijzonol) - Zwolle

  # VB-Airsuspension B.V. - Varsseveld

  # Veld Koeltechniek B.V. - Groenlo

  # Verosol - Eibergen

  # Wasco B.V. - Deventer / Apeldoorn

  # Watson Marlow Bredel - Delden

  # Wildkamp (Jarola Group) - Lutten

  # Wouter Witzel EuroValve B.V. - Losser

  Implementatie partners

  # Cegeka - Eindhoven

  # HSO - Veenendaal

  # PRODWARE Nederland - Zaltbommel

  # Pulse Business Solutions - Venlo / Deventer

  # Pylades - Weesp

  Andere ERP oplossingen

  D365 Finance & Supply Chain Management - Dynamics AX - Axapta

  ❄ D365 BC - Dynamics NAV - Navision

  ❄ SAP

  Infor LN

  ❄ Isah

  IFS

  Staat uw bedrijf hier nog niet tussen ! Laat het me weten.

  Continue!

  Sharing process models using Cawemo and Signavio

  Since a few years I am investigating Free and Open Source modeling tools such as: Bizagi Process Modeler and Studio, BOC Adonis Process Modeler, BeePMN.

  After having signed up with Cawemo a few weeks ago, today I looked at how it works. Cawemo (www.cawemo.com) is the Process Design Collaboration Environment of Camunda.

  Since Signavio is my preferred tool I downloaded a process model which I created a while back for a workshop / training for students.

  I regularly test the interoperability between tools - meaning take a model created with one tool and import it in another tool.

  During the training I tried to demonstrate interoperability with some modelling tools (Bizagi, Camunda, Signavio, Modelio (eclipse), yaoqiang) . And of course there are almost always problems with Annotations, Data Objects attached to tasks, and other little things.

  So I did not expect much; but guess what things went perfect. Even more than expected. If you start Cawemo you create a project and you can drop a BPMN file onto the canvas and Cawemo automatically imports the file. So I downloaded the Signavio file and dropped it onto the Canvas and here are the results:

  Event Based Gateway - Order Process with Pools in Cawemo

  Event Based Gateway - Order Process with Pools in Signavio

  Event Based Gateway - Order Process with Pools

  Product Creation Process - NEW in Cawemo

  Product Creation Process - NEW in Signavio

  ERP Innovation Project in Cawemo

  ERP Innovation Project in Signavio

  ERP Innovation Preparation

  Best of breed on Force.com platform in Cawemo

  Best of breed on Force.com platform in Signavio

  Best of breed on Force.com platform

  Continue!

  Wat hebben BIM-CDE en MBD-MBEE (Extended PLM) met elkaar gemeen ?

  Optimaal (her)gebruik van gegevens is een belangrijke factor om de kosten van concept tot/met ontmanteling van een product in product georiënteerde omgevingen en waardeketens laag te houden.

  Het delen van product-, order-, levering- en factuurgegevens kennen we al heel wat jaren. Philips was één van de eerste bedrijven die tussen de fabrieken en de verkooporganisaties intensief gebruik maakte van elektronische berichten. Belangrijke pijlers voor Philips waren de eigen berichtenstandaard (COPS) en het functional location begrip (FUNLOC) vergelijkbaar met de GS1 EAN / GLN.

  De laatste jaren zien we dat elektronisch uitwisselen van gegevens weer volop in de aandacht staat. Vooral ingegeven door de besparingen en verkorte doorlooptijden gaan organisaties in high-volume en online omgevingen hiermee aan de slag. Lees mijn artikel 'ketensamenwerking het gevecht voor data' voor een inkijk in de wereld van product classificatie in de installatiebranche en DHZ sector.

  In de Bouw, de Machine- en Apparatenbouw, en in de High-Tech industrie blijft het echter relatief rustig. Dat heeft te maken met de complexiteit en diversiteit van gebouwen en machines. Het gaat in die industrieën niet om standaard producten maar om oplossingen die op klantspecificatie ontwikkeld en gebouwd worden door project-gestuurde organisaties.

  De levenscyclus van een gebouw en machine komt aardig met elkaar overeen: van ontwerp, constructie, beheer & onderhoud tot ontmanteling en hergebruik van materialen. We zien / denken dat in deze omgevingen en industrieën grote winsten in de kwaliteit van het eindproduct zijn te behalen door integratie en optimalisatie van zowel processen als informatie. Vooral bij de overdracht van ontwerp naar productie en van installatie naar onderhoud & beheer is het belangrijk om de beschikbaarheid van aanwezige en bekende gegevens te organiseren. Bij een aantal bedrijven heb ik gemerkt dat tijdens deze overdrachtsmomenten informatie over de schutting wordt gegooid met de alom bekende boodschap hier-moet-je-het-maar-mee-doen en bij-vragen-weet-je-ons-wel-te-vinden.

  Generiek ziet de levenscyclus van een gebouw of machine er als volgt uit:

  Een aanpak die in deze industrieën de kwaliteit van het eindproduct gaat verbeteren is het elektronisch beschikbaar stellen van gegevens aan alle belanghebbenden vanuit één centraal product-informatiemodel gedurende de volledige levenscyclus van het product. Het uitgangspunt hier is één bron van de waarheid - één product-model - welke tijdens de levensduur v/h product verrijkt wordt. Dit model bestaat uit ontwerp-, fabricage-, kwaliteit-, inspectie-, en onderhoudsinformatie. Alle partners in de keten gebruiken en verrijken het model en wijzigingen op het model zijn vrijwel direct zichtbaar voor alle gebruikers in de keten.

  Welke benaderingen zijn er ?

  Building Information Model (BIM)

  In de bouw gaat BIM met de gegevens die in de verschillende BIM dimensies gevraagd worden daarvoor zorgen.

  ○ 3D = gedeeld informatiemodel (graphical and non-graphical information),

  ○ 4D = planning,

  ○ 5D = kosten & materialen (calculeren en budgetteren),

  ○ 6D = duurzaamheid & prestaties,

  ○ 7D = beheer & onderhoud (MJOP).

  Model-Based Definition (MBD)

  In de machine- en apparatenbouw zien we het gebruik van MBD (Model-Based Definition) sterk toenemen. In de Shipbuilding, Aerospace, Automotive, Defense, Heavy Equipment industries in Amerika is MBD al veel langer in gebruik.

  MBD is een 3D-Model waaraan informatie voor fabricage, productie, inspectie en onderhoud is toegevoegd. Deze informatie bestaat uit Product Manufacturing Information (PMI) zoals stuklijsten, afmetingen, geometrische toleranties, bijschriften, notities, en 3D-TDP (Technical Data Packages) met informatie over onderhoud, inspectie en kwaliteit. Het doel is om te komen tot minder fabricagefouten, minder verspilling en aanpassingskosten, lagere inkoopkosten en kortere doorlooptijden.

  Interessant is dat ASML begin dit jaar (2018) is gestart met de uitrol van Model Based Definition (MBD) en daarbij de eerste stap heeft gezet naar een tekeningloos tijdperk.

  Maar hoe gaan de modellen gedeeld worden in de keten ?

  BIM - Common Data Environment (CDE)

  In BIM heeft men het over de CDE = Common Data Environment = "an online place for collecting, managing and sharing information". Een interessante visie op BIM en de Common Data Environment wordt gegeven in de 'designing buildings wiki'. Hier wordt duidelijk gemaakt dat het eigenaarschap van de informatie in handen is en blijft van de initiator. Dit is wel één van de belangrijke aandachtspunten in de bouwwereld zoals ik onlangs in een gesprek met een aantal bedrijven heb ervaren.

  De CDE kan gezien worden als de virtuele plek waar alle informatie / modellen beschikbaar komen. Verschillende modellen en informatiebronnen worden samengebracht in een 'Federated BIM Model'.

  Voorbeeld:

  Wanneer we naar een gebouw kijken zien we dat in het gebouw naast ramen, kozijnen, gevels en andere zaken eveneens verwarming en ventilatie is voorzien.

  Het gebouw zelf wordt volgens BIM - IFC ontworpen en deze modellen worden in de complete lifecycle van het gebouw verrijkt en gebruikt. Alle informatie wordt via de Common Data Environment beschikbaar gesteld aan de geautoriseerde deelnemers. De modellen in onderstaande schets worden ofwel centraal opgeslagen in de CDE of samengebracht in een Federated BIM Model en via de CDE toegankelijk gemaakt.

  Picture: BIM - Extended Enterprise - CDE.png

  Een goed voorbeeld van een in ontwikkeling zijnde CDE is het Facade Informatie System (FIS) van de branchevereniging VMRG (Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche). De voorbije maanden heb ik veel onderzoek gedaan naar de opzet van FIS en met mensen gesproken over de inzetbaarheid van het systeem en de eisen gesteld aan de informatie-aanlevering.

  MBD - Model-Based Enterprise (MBE) en de Model-Based Extended Enterprise (MBEE)

  MBE = Model-Based Enterprise = "an integrated and collaborative environment, founded on 3D product definition shared across the enterprise, enabling rapid, seamless, and affordable deployment of products from concept to disposal".

  MB(E)E = Model-Based Extended Enterprise = "a fully integrated and collaborative Model Based environment across the product development lifecycle and the extended supply chain".

  De NIST (National Institute of Standards and Technology) heeft de Model-Based Enterprise (MBE) Capabilities Assessment Tool ontwikkeld met daaraan gekoppeld de MBE Capability Maturity Levels.

  Met het assessment tool (een op excel gebaseerde vragenlijst) kunnen bedrijven hun eigen volwassenheid bepalen t.a.v. MBE.

  In een MBE omgeving - Maturity Level 5 wordt alleen nog gewerkt vanuit één centraal product informatiemodel. Maturity Level 5 kenmerkt zich als integrated manufacturing en integrated internal enterprise.

  De Maturity Index laat zien dat we van File-Sharing naar Extended PLM gaan.

  Extended PLM vinden we terug in een MBEE omgeving - Maturity Level 6 met als kenmerk: integrated manufacturing en integrated extended enterprise. In een MBEE omgeving is het gebruik van 3D-MBD met annotaties en 3D-TDP in de keten van toepassing.

  Voorbeeld:

  Kijken we naar het HVAC element in het gebouw dan zien we dat deze een eigen lifecycle kent die met Model-Based Definition (3D - CAD modellen met product manufacturing informatie en 3D TDPs) gevolgd gaat worden. De uitdaging zit hier vooral in het feit dat de product-modellen uit verschillende MBEs die bovendien ondersteund worden door specifieke PLM oplossingen samengevoegd moeten worden in een MBEE omgeving.

  Picture: MBD - Extended Enterprise - MBEE.png

  Misschien niet een heel goed voorbeeld van een product waarbij MBEE van toepassing is. Meer aansprekende voorbeelden zijn te vinden in de Aerospace en Defensie industrie zoals bij de producten die door Thales worden gemaakt.

  Bevindingen

  Het antwoord op de vraag gesteld in de titel van dit artikel volgt hier!

  Wat opvalt is dat de beide benaderingen BIM met CDE en MBD met MBEE oftewel Extended PLM uitgaan van éénzelfde aanpak: een gestandaardiseerd informatiemodel dat online toegankelijk is voor alle belanghebbenden. De onduidelijkheid zit momenteel nog in 'wie deze omgeving gaat inrichten, beheren en aanbieden' en in de wijze waarop alle individuele interne BIM en MBE omgevingen ontsloten gaan worden.

  Hier dringt zich de vergelijking op met de inkoop processen van grote bedrijven. Lange tijd was de trend om een eigen leveranciersportaal in te richten en alle leveranciers daarop aan te sluiten. Later zijn deze bedrijven over gestapt op het gebruik van inkoopplatformen van derden zoals Hubwoo en Ariba. Daarbij moet wel gezegd worden dat leveranciers niet altijd zijn te spreken over deze benaderingen omdat ze genoodzaakt zijn aan te sluiten op meerdere platformen. Met de toegenomen adoptie van PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) gaat hierin snel verandering komen omdat bedrijven hun bedrijfsapplicaties eenvoudig kunnen koppelen aan deze informatiesnelweg en in staat zijn om met alle aangesloten partners berichten / documenten uit te wisselen.

  Aangezien informatiestromen binnen BIM & CDE en MBD & MB(E)E complexer zijn ligt de grootste kans op succes bij omgevingen in de Cloud die door derden worden uitgebaat. Potentiële aanbieders van deze shared omgevingen zijn spelers met een sterke footprint in PLM en integratie. Ik denk daarbij aan PTC, GE, IBM, Bosch vooral om redenen die ik beschreef in mijn artikel "Integratie van Cloud IoT platformen, de nieuwe uitdaging".

  In het artikel "PLM’s Tough Journey: From Managing Documents to the Model-Based Enterprise – TV Report" wordt naast PTC nog Dassault Systèmes en Siemens genoemd als mogelijke aanbieders van MBE.

  Wanneer deze bedrijven de schouders er onder zetten zijn ze in staat om het concept van een Model-Based Extended Enterprise op korte termijn neer te zetten. Dat wil nog niet zeggen dat het gebruik van MBEE omgevingen binnenkort een explosieve groei gaat nemen.

  Bedrijven moeten eerst de overstap naar MBD maken en er zal een afsprakenstelsel moeten komen over de manier van samenwerking, de toegang tot informatie, de gebruikte standaarden en contractuele zaken.

  Over de Auteur: Mijn aandachtsgebieden zijn: de uitdagingen waar bedrijven / managers en directeuren voor staan, het bieden van hulp bij de zoektocht naar antwoorden op deze uitdagingen, de technologische ontwikkelingen die de verhoudingen op zijn kop gaan zetten in de komende maanden / jaren, het begeleiden van adviestrajecten van concept tot realisatie.

  Tags: BIM, PLM, MBEE, CDE, ERP

  Continue!