Labels

ACM (1) Acumatica (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) Archimate (1) Audit File Logistics (1) AZURE (1) B2MML (1) BIM (1) blockchain (3) BPM (11) BPMN (21) BPMN2 (1) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (10) CCTS (5) CDBC (1) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (6) cloud computing (5) CMMN (1) composable architecture (6) Consultancy (16) CRM (2) crypto (1) customs (1) D365 BC (1) D365 FSCM (16) DAM (5) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (21) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (6) Digital Twin (1) DMN (3) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (10) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (34) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) Economics (1) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) Environment (1) ERP (94) ESG (3) ETIM (3) European Commission (11) Fashion (2) flexibility (1) Food & Beverage (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) IDEAS (2) IIoT (2) Infor (1) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Legal (1) Leiderschap (4) MACH (8) mashups (1) MBEE (2) MES (3) metaverse (1) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) multi-tenancy (1) NetSuite (5) NEWS (5) NFT (1) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Open Supply Hub (1) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (10) PLM (15) Politics (1) Portfolio Management (1) Prince2 (4) Process Mining (1) Process Modeling (17) Project Management (22) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) Ramco (1) resilience (2) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (12) Security (1) service-oriented technologies (2) SITG (2) Smart Industry (2) Social (1) Supply Chain (31) Sustainability (14) Technology (1) ToolsGroup (5) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Unified Commerce (5) Unit4 (1) Wholesale (3) WMS (8)

Besluitvorming - 5 veelvoorkomende valkuilen

Gisteren las ik het artikel "Decision-making in management: 5 common pitfalls to avoid". In het artikel beschrijft de auteur Matt Gavin, Harvard Business School, vijf valkuilen die managers moeten vermijden bij het nemen van zakelijke beslissingen.

Deze valkuilen hebben veel te maken met het verschil tussen leiders en managers. Leiders inspireren en vernieuwen. Managers besturen EN verbeteren.

 • Streven naar consensus - Defaulting to Consensus
 • Consensus streeft naar het maximaal haalbare waar alle belanghebbenden zich in kunnen vinden en voorkomt het vermijden van conflicten. Helaas, niet goed genoeg, voor cruciale beslissingen over de toekomst.

 • Geen volwaardige alternatieven aanbieden - Not Offering Alternatives
 • Geen consensus, geen besluit. Organisaties verlammen en zijn niet meer in staat / bereid om andere wegen te verkennen. De inzet van een advocaat van de duivel, zoals Matt aanbeveelt, zal fundamentele en diepgewortelde tegenstellingen, de echte pijnpunten, boven tafel brengen. Mensen moeten verworvenheden en vanzelfsprekendheden los gaan laten. Zonder transitie geen verandering. (William Bridges)

 • Meningen verwarren met feiten - Mistaking Opinions for Facts
 • Feiten zijn confronterend, maar maken keuzes simpel. Aannames vertroebelen het proces omdat deze te vaak voor waarheid worden aangenomen.

 • Het doel uit het oog verliezen - Losing Sight of Purpose Wat wilden we bereiken? Minder belangrijke onderwerpen worden vaak uitvergroot en gaan het eigenlijk doel overwoekeren. Blijf bij de les, laat je niet afleiden.

 • Het Debat een richting uitsturen - Truncating the Debate
 • Deelnemers moeten de gelegenheid krijgen om zijn of haar beste "ik" mee te brengen. Amy Edmondson, in haar boek "de onbevreesde organisatie", heeft het over psychologische veiligheid, het gevoel om in alle openheid met elkaar van gedachten te wisselen, om vragen te stellen, ideeën te opperen, meningen te uiten en kritiek te spuien.

  De uitkomst van elk belangrijk debat wordt te vaak een richting uitgestuurd, door mensen te weren en/of direct de toon te zetten. Pure tijdverspilling, wat is er makkelijker dan de status quo bias (William Samuelson en Richard Zeckhauser) - het vasthouden aan het bestaande.

  De leider moet zorgen voor een omgeving waarin iedereen op een veilige wijze een constructief gesprek durft te voeren.

  🚩Herkent u deze valkuilen! Vraagt u zich af hoe nu verder!🚩

  Tags: Project Management

  No comments:

  Post a Comment