Labels

ACM (1) Acumatica (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) Archimate (1) Audit File Logistics (1) AZURE (1) B2MML (1) BIM (1) blockchain (3) BPM (11) BPMN (21) BPMN2 (1) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (10) CCTS (5) CDBC (1) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (6) cloud computing (5) CMMN (1) composable architecture (6) Consultancy (16) CRM (2) crypto (1) customs (1) D365 BC (1) D365 FSCM (16) DAM (5) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (21) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (6) Digital Twin (1) DMN (3) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (10) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (34) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) Economics (1) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) Environment (1) ERP (94) ESG (3) ETIM (3) European Commission (11) Fashion (2) flexibility (1) Food & Beverage (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) IDEAS (2) IIoT (2) Infor (1) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Legal (1) Leiderschap (4) MACH (8) mashups (1) MBEE (2) MES (3) metaverse (1) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) multi-tenancy (1) NetSuite (5) NEWS (5) NFT (1) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Open Supply Hub (1) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (10) PLM (15) Politics (1) Portfolio Management (1) Prince2 (4) Process Mining (1) Process Modeling (17) Project Management (22) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) Ramco (1) resilience (2) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (12) Security (1) service-oriented technologies (2) SITG (2) Smart Industry (2) Social (1) Supply Chain (31) Sustainability (14) Technology (1) ToolsGroup (5) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Unified Commerce (5) Unit4 (1) Wholesale (3) WMS (8)

Welke oorzaken vertragen uw ERP implementatie?

Wat zijn de meest voorkomende redenen voor vertragingen in ERP implementaties?

Met jarenlange ervaring in het weer vlot trekken van vastgelopen implementaties heb ik veel van de in dit artikel genoemde oorzaken voorbij zien komen.

 • onrealistische verwachtingen ontstaan doordat zowel bedrijven als implementatiepartners veel te optimistisch zijn en vooral de benodigde organisatieverandering onderschatten
 • gebrek aan visie op het vereiste applicatielandschap. Meestal moet veel meer op de schop en vernieuwd worden. Misalignment = met de verkeerde zaken bezig gaan
 • uitstelgedrag en geen beslissingen durven nemen waardoor het vertrouwen verdwijnt
 • geen ervaring met het opstellen van een plan van aanpak leidt ertoe dat het plan van de partner gevolgd wordt zonder de haalbaarheid en volledigheid te toetsen
 • Ik heb de afgelopen jaren nog meer oorzaken ervaren en organisaties er doorheen gesleept.

  Hoe voorkom je dit alles?

  Gedegen voorbereiding, onderzoek en overleg. Verzint eer gij begint.

  Tags: ERP, Project Management

  Continue!

  Geen enkel project kan slagen zonder volgers!

  "No project can succeed without followers."

  Als projectleider besef ik dat succes van mijn project vooral afhankelijk is van mijn teamleden. Ik zie het als mijn morele plicht om het beste uit teamleden te halen, om een klimaat te creëren waarin zij optimaal kunnen functioneren, om geen uitdaging uit de weg te gaan.

  Als extern projectleider heb ik vaak niks te vertellen over welke mensen aan boord komen. Wil ik resultaten boeken moet ik met de mensen die mij zijn toevertrouwd aan de slag.

  Dat lukt over het algemeen prima door individueel met hen in gesprek te gaan over wat ze zelf willen, hoe ze tegenover het project staan, hoe ze hun bijdrage zien, waar ze goed in zijn, welke bijdrage ze al geleverd hebben, wanneer ze enthousiast worden, ...

  Welke eigenschappen wordt ik blij van?

  Moed om:

 • verantwoordelijkheid te nemen en te accepteren voor het gemeenschappelijke doel
 • ideeën op een constructieve manier te challengen
 • meningsverschillen te omarmen en samen tot geïnformeerde beslissingen te komen
 • actief deel te nemen
 • Veel projecten falen door gebrek aan aandacht voor de kennis en inbreng van projectmedewerkers.

  De leider inspireert, overtuigt en motiveert om te volgen maar de medewerker geeft geloofwaardigheid aan het leiderschap door hiermee in te stemmen.

  Tags: Leiderschap, Project Management

  Continue!

  Is gebrek aan visie grootste valkuil voor ERP implementaties?

  De grootste valkuil bij de implementatie van een ERP oplossing is gebrek aan visie en duidelijke doelstellingen.

  Gebrek aan visie is een veel voorkomend kenmerk van slecht leiderschap. Leiders moeten vooruit kijken, intuïtief voorvoelen van situaties (anticiperen - proactief), duidelijk zijn en vertrouwen creëren.

  Visie in het kader van een ERP implementatie gaat over:

  - Ontwikkelen van en communiceren naar de organisatie over het Waarom, Wat en Hoe = over visie, doelstellingen, verwachtingen en aanpak.

  Waar sta je als bedrijf, waar wil je naartoe, waarom wil je dat en hoe denk je dat te bereiken. Het ontwikkelen van deze visie doe je met je medewerkers en hier geef je continue opvolging aan.

  - Obstakels en drempels wegnemen

  Processen, Organisatie en Cultuur, Applicaties, soms (vaak) is het beter om eerst alle obstakels in je organisatie op te ruimen en drempels weg te nemen.

  Denk hierbij aan: vereenvoudig en optimaliseer je bedrijfsprocessen, trek nieuwe mensen aan die extra kennis en ervaring inbrengen, zorg dat je product data management op de rit komt en vervang die slecht functionerende webshop, en haal leiders aan boord om de veranderingen door te voeren.

  Tags: ERP, Digital Leadership, Project Management

  Continue!

  Een transformationeel leider zonder charisma, wat nu?

  Een transformationeel leider heeft een enthousiasmerende visie waarmee hij mensen aan zich probeert te binden en in beweging te krijgen voor het realiseren van die visie.

  Een charismatisch leider richt zich op een bereiken van een gedeelde visie. Door het geven van aandacht aan zijn medewerkers in de vorm van coaching en feedback overtuigt hij hen om de gezamenlijk geformuleerde doelen te realiseren.

  De combinatie van transformationeel en charismatisch leider levert de beste resultaten. Wat als je een transformationeel leider bent en het aan charisma ontbreekt?

  Volgens YoungCapital zijn er 17 slimme verbale technieken gaande van toon empathie tot laat anderen hun eigen beslissingen nemen.

  Alle 17 slimme technieken op een rijtje: zie het artikel "Charisma kun je leren: zeventien slimme verbale technieken" op de website van YoungCapital.

  Tags: Leiderschap

  Continue!

  Wat is er nodig om eFactureren van de grond te krijgen?

  Enkele misverstanden: Het verzenden en ontvangen van een efactuur voegt geen significante waarde toe. Hetzelfde geldt voor het verzenden van een PDF factuur die door de ontvanger wordt afgedrukt om handmatig te verwerken of op te slaan in het archief.

  De business case: De besparingen - c.q. verbetering worden gerealiseerd wanneer de ontvanger de efactuur automatisch verwerkt, 'matched' met de openstaande inkooporder en de ontvangen goederen of diensten, en automatisch betaalbaar stelt.

  Echter deze business case is eenzijdig - de voordelen liggen aan de kant van de ontvanger / buyer. Immers het is niet zo dat een efactuur per definitie leidt tot snellere betaling. Er is nog steeds zoiets als betalingsconditie / termijn.

  Ik ben sinds eind jaren '80 met #EDI en #ketenintegratie bezig en volg de ontwikkelingen in Europa op de voet.

  Efacturatie komt alleen van de grond als alle partijen in de keten de voordelen kunnen plukken zowel seller, buyer, als intermediairs.

  Lees mijn artikel "Ketenintegratie, leuker en uitdagender kan werken niet zijn!" voor mijn ervaringen.

  Lees mijn artikel (2015) : "Neem de meest duurzame verantwoordelijke weg naar e-factureren".

  Lees mijn artikel: "Aarzelt u nog om P2P, O2C of eFactureren op de rit te zetten met SAP?"

  Tags: e-Factureren

  Continue!

  Aanpak implementatie e-Factureren!

  Het verbaast mij nog steeds dat Elektronisch Factureren en Zakendoen niet van de grond komt.

  De Nederlandse Overheid en het bedrijfsleven slagen er niet in om de voordelen te plukken die het elektronisch uitwisselen en - nog belangrijker - het geautomatiseerd verwerken met zich meebrengt.

  Ik adviseer al jaren geïnteresseerde bedrijven om hun doelgroep op te delen naar drie categorieën:

  ● twijfelaars

  ● starters - believers

  ● doeners - practitioners

  Op elk van de doelgroepen pas je een andere strategie toe.

  PWC heeft in 2018 een studie uitgevoerd naar hoe bedrijven zich gedragen en hoe dat gedrag beïnvloedt kan worden.

  In haar rapport "Applying behavioural insights in policies aimed at businesses Final report" verdeeld PWC bedrijven onder in 3 doelgroepen: midden groep, laggards en leaders. Met enige fantasie vergelijkbaar met mijn onderverdeling.

  Tabel 4 in het rapport geeft voor elke doelgroep de geschikte leiderschapsstijl aan, welke prikkels de meeste resultaten opleveren, de gevoeligheden van bedrijven en met welke aanpak het beste resultaat bereikt wordt c.q hoe de beslissers het beste aangesproken worden.

  De meest gehanteerde leiderschapsstijlen zijn: normatief, transactioneel en stakeholder (relatie-georiënteerd).

  De studie geeft goed inzicht in hoe bedrijven in elkaar zitten en aan welke touwtjes het beste getrokken kan worden.

  Tags: e-Factureren, Digital Leadership

  Continue!