.

Labels

ACM (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) application launchers (1) Archimate (1) B2MML (1) BIM (1) BPM (12) BPMN2 (21) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (1) CCTS (5) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (3) cloud computing (3) CMMN (1) composable architecture (1) Consultancy (12) CRM (2) D365 FSCM (2) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (14) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (2) DMN (4) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (2) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (30) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) ERP (39) ETIM (3) flexibility (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Leiderschap (4) MACH (1) mashups (1) MBEE (2) MES (3) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) NetSuite (2) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (2) PLM (6) Prince2 (4) Process Modeling (18) Project Management (20) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) resilience (1) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (5) service-oriented technologies (2) Smart Industry (2) Supply Chain (5) Sustainability (2) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Wholesale (3) WMS (1)

Wat is een Cloud-Native Application?

Iedereen wordt er de laatste maanden mee geconfronteerd. Monolotische Mega-Suites zijn over hun hoogtepunt heen, ze zijn verworden tot Dinosaurussen. Dinosaurussen, uitgestorven door veranderingen in hun leefomgeving.

Is dit het lot wat monolitische Mega-suites te wachten staat?

Denk het niet. De functionaliteiten in mega-suites zijn gebouwd volgens OOP Objected Oriented (modular) Programming principes, ooit een hype. Het is die object-georiƫnteerde benadering die het makkelijk maakt om deze monolieten op te splitsen in modulaire blokken, Cloud micro-services.

Een volledig composable ERP, het gaat op korte termijn nog niet gebeuren. Data, en dan vooral gegevens die in verschillende applicaties gedeeld, gebruikt, hergebruikt worden vormen de uitdaging voor het samenstellen van een mega-suite op basis van Cloud-Native Applicaties / Componenten.

Zo is data de zwakke schakel in een best-of-breed benadering. Uiteindelijk wil je als organisatie, zoals dat zo mooi heet, een seamless integrated experience krijgen zoals tussen ERP en WMS. Door het grote aantal integration touch-points vereist deze experience echter een zware integratie-component.

šŸ“£Intek, "How to Succeed Integrating A WMS Or WCS With An ERP", heeft het over de basis-mechanismes voor het integreren van WMS met ERP: Staging-tabellen, Webservices / API's, en platte bestanden uitwisselen. Staging-tabellen zijn databasetabellen die worden gedeeld en die zich in Ć©Ć©n van de oplossingen bevinden.

šŸ“£SCJUNCTION, Manhattan Software specialist, "The Core Considerations of Integrating a WMS with your ERP", heeft het over Point-to-Point integratie, Middleware en Shared Components.

Shared Components en staging-tabelen, de pluggable apps benadering, modules die kunnen worden aan- of uitgezet, of toegevoegd. De app-stores, app-marketpaces van SalesForce, NetSuite en Microsoft, wie kent ze niet. De data verblijft dan in het development - platform, het eco-system.

De aanpak van SalesForce met haar Lightning Platform spreekt me meer aan dan die van Microsoft. Een applicatie zoas RootStock ERP kan volledig standalone draaien naast SalesForce CRM.

Zo kent Oracle NetSuite met haar NetSuite Cloud platform ook een heel sterke aanpak. Zie mijn artikel "Staan NetSuite en Microsoft ERP/WMS al op uw WishList?"

⏳⛏Back to the subject⏳⛏

Cloud-Native Applications, de aanleiding voor mijn bedenkingen is een recent artikel van Microsoft over de overgang van monolitische naar Cloud-Native Apps, "Introduction to cloud-native applications".

"Many organizations have addressed this monolithic fear cycle by adopting a cloud-native approach to building systems."

In het nieuwe Cloud-Native Design is de monoliet opgesplitst in kleine stukjes Cloud micro-services die los van elkaar met een eigen database (NOSQL of relational) samengesteld kunnen worden tot een werkende applicatie.

De "flaw" in het design, de database, noodzaakt tot verblijven op Ć©Ć©nzelfde Cloud-platform.

Tags: Digital Leadership, ERP, composable architecture

Continue!

Hoe past een mega-suite of een best-of-breed-benadering in de strategie van het bedrijf?

Het lijkt eenvoudig te beantwoorden, de vraag: "Een mega-suite of een best-of-breed-benadering?", maar is dat niet. Verschillende mensen, verschillende meningen, verschillende gedachten.

Waarom iets veranderen dat goed loopt, Hoe kunnen we in de toekomst aan de uitdagingen, de veranderingen en verstoringen in onze omgeving blijven voldoen.

Terug naar de tekentafel! Waar is de bedrijfsvisie, waar is de bedrijfsstrategie! Hoe is deze strategie afgestemd op de vaardigheden en capaciteiten van het bedrijf, "business capabilities" genoemd. Business Capabilities die worden bepaald door beschikbaarheid van mensen, technologie (systemen en applicaties), processen, en informatie.

Wat als we een keuze willen maken maar niet over de juiste capabilities beschikken, maken we dan de keuze? Of gaan we iets doen aan onze capabilities?

Hoe past een mega-suite of een best-of-breed-benadering in de strategie van het bedrijf, en hoe is die strategie aligned met de capabilities?

Verdiep je in wat er in de wereld gebeurt, bepaal de business capabilities die je nodig hebt en zorg dat die er komen, maak dan je keuze.

Continue!

Een Nieuwe Manier van Leidinggeven

"If you always do what you’ve always done, you’ll always get what you’ve always got."

In "A New Way to Lead" presenteert het team van PA Consulting, o.l.v. Rachael Brassey, haar nieuwste visie op leiding geven.

Tijdens onderzoek naar leiderschap in Europa en de VS zag het team dat de aard, schaal en snelheid van veranderingen, leiders dwingen hun leiderschapsstijl te veranderen.

Zij identificeerden twee categoriƫn leiders:

❄ 'SURVIVORS' focus op kostenreductie en de bestaande snelheid van verandering

❄ 'REVIVERS' focus op voortdurende versnelling, transformatie en investeringen in groei en innovatie

PA Consulting identificeert vijf stappen die leiders helpen om #REVIVORS te worden, waaronder:

❇ Work in the growth zone

Leiders moeten de veilige haven, waarin ze graag vertoeven, verlaten. Van comfortzone naar groeizone.

Groeien vraagt openstaan voor antwoorden, voor onverwachte nieuwe invalshoeken en voor het achterwege laten van "What If, What Else".

❇ Cultivate kindness to encourage risks

Vriendelijkheid gaat over het scheppen van omstandigheden waarin medewerkers hun beste IK aan tafel brengen, nieuwe dingen proberen, bereid zijn risico's te nemen. Het gaat over het bieden van psychologische veiligheid. Vriendelijkheid zorgt voor een gevoel van verbondenheid en is een gemakkelijke manier om verschil te maken.

Leiders moeten hun eigen kwetsbaarheid durven tonen, fouten toegeven en mislukkingen delen.

❇ Grow with purpose by leading with authenticity

Bedrijven en leiders kunnen zich niet langer verbergen voor maatschappelijke veranderingen. Het gaat niet meer om macht (power), controle (micro management), en het belonen of straffen van medewerkers (rewards en punishments).

De agendapunten zijn #diversiteit en #inclusie , met name verborgen diversiteit, waar ik eerder deze week over schreef. Medewerkers willen gehoord, gerespecteerd, gewaardeerd en beloond worden, zij zoeken geen leiders die vertellen wat ze moeten doen.

Wat is het doel, de missie, de visie, de ambities en uitdagingen, welke strategie wordt gevolgd. De antwoorden zijn vaak tekenend voor gebrek aan alignment binnen het leiderschapsteam, het ontbreken van openheid naar de rest van de organisatie en belanghebbenden.

VISIE en DOEL, dagelijks gebruikt, soms bijna betekenisloos, vaak als een kruk door leiders die hun eigen waarheid aanhangen, maar er niet in slagen deze waar te maken.

Ontgrendel kansen met vindingrijkheid

Gedurfd, gericht #leiderschap met een gezamenlijk gedragen doel geeft zekerheid en straalt betrokkenheid uit naar de organisatie. Hiermee kunnen bedrijven voorgoed zaken doen, de waarde van onze organisaties bewijzen aan consumenten, teams inspireren en creatieve oplossingen vinden in een ongekend tempo.

Tags: Digital Leadership, Diversity, Inclusion, Equity, Business Leadership

Continue!

De jaarlijkse Diversity Day van de Sociaal-Economische Raad (SER) - 2022

Op 4 oktober organiseert Sociaal-Economische Raad (SER) haar jaarlijkse Diversity Day.

Voor meer informatie lees het artikel: Doe mee met Diversity Day: 5 tips om je op weg te helpen

Vanuit mijn perspectief:

#diversiteit = WAT = Diversiteit wordt bepaald door verschillende kenmerken, eigenschappen, ervaringen en overtuigingen van mensen, hun perspectieven, voorkeuren, hun vooroordelen, en zelfs hun vooringenomenheden.

By the way: diversiteit gaat voor velen alleen over ras, geslacht, religie, geaardheid, etniciteit en nationaliteit. De voorgaande aspecten zijn net zo relevant, misschien relevanter = noem het verborgen diversiteit.

#inclusie = HOE = zorgen dat medewerkers zich daadwerkelijk welkom voelen, uitgenodigd worden om en durven hun meningen en gedachten delen

De nadruk ligt nogal sterk op diversity en inclusion, echter andere wereldwijde instellingen zijn het er over eens zonder gelijkheid geen diversiteit en inclusie. Vandaar het acroniem EDI Equity, Disversity and Inclusion.

#gelijkheid = zorgen dat medewerkers eerlijk en respectvol worden behandeld, gelijke toegang hebben tot kansen en middelen en volledig bijdragen aan het succes van de organisatie.

Ik kan het niet nalaten om eveneens te verwijzen naar een interessante presentatie van Daisy Auger-DomĆ­nguez tijdens een TED Conferences Talk in het kader van de serie “How to Be a Better Human”, How to make diversity, equity and inclusion a reality at work — not just a mission statement.

Ik werd zelf getroffen door een aantal van haar statements.

Gelijkheid is de sleutel voor het bouwen van een meer diverse en inclusieve wereld. Leiders moeten onderkennen dat hun organisatie geen gelijk speelveld is voor iedere medewerker. Anders gezegd eerlijke kansen zijn niet voor iedereen hetzelfde.

Er komt extra energie vrij wanneer medewerkers zich gezien, gehoord en gewaardeerd en wanneer ze voelen dat ze bijdragen, samenwerken en presteren zonder oordeel en vergelding. Het houdt het wantrouwen uit de lucht en zorgt dat getalenteerde medewerkers de organisatie niet verlaten.

"What leaders do matters far more than what they say!"

"You deserve to be here!" Dit is de allerbelangrijkste. Immers teveel medewerkers worden niet serieus genomen of niet gezien als volwassen, voelen zich niet op hun plek. Jammer, dit zegt veel meer over de managers dan over de medewerker.

Geef ze een kans, help hen, ga naast hen zitten zonder vooroordeel en grijp in wanneer anderen, die het altijd beter weten, hun mening opdringen.

Ik heb, als interim adviseur, in de voorbije jaren regelmatig medewerkers, jong en oud, ervaren en onervaren, op de voorgrond geplaatst omdat ik zag wat zij in hun mars hadden / hebben en wat zij voor de organisatie konden / kunnen betekenen.

Tags: Digital Leadership, Diversity, Inclusion, Equity

Continue!

De Toekomst van ERP is Open

CIONET bracht op 15 Juni 2022 verschillender leiders van internationale bedrijven bij elkaar om over de toekomst van ERP te brainstormen. Het thema van de anderhalf uur durende conferentie, gesponserd door Red Hat en moderated door Hendrik Deckers (Founder & MD CIONET), was: "The Future of ERP is Open, where are you going with your SAP?".

Een uitgelezen panel van internationale digitale leiders maakte hun opwachting:

❇ Manish Gupta | Vice President - Global Enterprise Platforms (Unilever)

❇ Stefan Domsch | Chief Information Officer (TUV SUD)

❇ Breno Gentil | Senior Director Digital & Technology Europe (The HEINEKEN Company)

❇ Marco van Kempen | Director IT Center (AkzoNobel)

❇ Gunnar Hellekson | Vice President & General Manager (Red Hat)

Hoewel de focus van de conferentie lag op waar bedrijven met hun SAP omgeving naartoe willen, gelden de bevindingen voor een grotere groep van bedrijven. Ook middelgrote bedrijven hebben last van verstoringen en gebrek aan inzicht in de Supply Chain, sterke prijsstijgingen van grondstoffen en onderdelen, en de war-on-talent.

Niettemin verschillen de wensen en eisen, de uitdagingen en problemen van deze large corporates toch sterk van middelgrote bedrijven. Het zijn allemaal bedrijven met meerdere ERP oplossingen, hetzij van SAP, hetzij van andere makelij met daaromheen honderden verschillende bedrijfsapplicaties.

Tijdens het voorstelrondje kwam naar boven dat elk van de panel-leden op zijn eigen manier met de door Red Hat geĆÆdentificeerde onderwerpen omgaat:

 • Consolidatie van diverse applicatielandschappen
 • Stroomlijnen van het applicatieportfolio
 • CreĆ«ren van een betere klantervaring
 • Verhogen van de operationele efficiĆ«ntie van de Business en IT
 • De uitdaging voor de sponsor Red Hat zit dan weer in het aanbieden van Enterprise operating systemen, het managen van het tempo van innovatie, het grip houden op on-premise en Cloudproviders, en het zicht houden op al de verschillende Cloud-verbruiksmodellen die bedrijven aangeboden krijgen.

  Het ERP platform is de digitale core waar alles omheen draait.

  Het voorstelrondje bracht een aantal gemeenschappelijke gezichtspunten naar boven:

  ❄ Never touch a running system

  Verandering leidt bij verantwoordelijken tot onzekerheid en weerstand. Dat merk je vooral bij bedrijven met meerdere juridische entiteiten, (Stefan Domsch) financiƫle managers zijn huiverig wanneer gesproken wordt over consolidatie, standaardisatie en harmonisatie. De wijdverbreide overtuiging "raak nooit een goed werkend systeem aan" speelt dan op en kreten als "val ons niet lastig" vallen uit de lucht.

  Het is belangrijk om met alle betrokkenen een duidelijke visie en strategie te ontwikkelen op de koers die je als bedrijf wil varen. Digitalisering verweeft steeds meer met het zakendoen van bedrijven. Afstemmen van de visie en strategie, beide kanten uit, is noodzakelijk. Zo is het heel verstandig om digitale leiders bij voorgenomen acquisities te betrekken.

  ❄ It is not only the ERP system but the whole ecosystem built around ERP

  Mensen denken vaak dat large corporates zich volledig overgeven aan SAP, maar niets is minder waar. In werkelijkheid zijn er zoveel meer oplossingen van verschillende leveranciers in gebruik, dat we niet langer praten over een ERP platform maar over een Business Ecosystem.

  Ook al kies je als bedrijf voor een ERP mega-suite, wil dat niet zeggen dat alle functionaliteiten daarvandaan moeten komen. Het blijft wikken en wegen wat de beste keuze(s) voor uw bedrijf als geheel zal zijn.

  ❄ Why not rushing into the Cloud?

  Deze large corporates willen zich niet volledig overleveren aan het subscription model van Cloud-aanbieders. Een multi-cloud / hybride strategie is voor velen onder hen de meest voor de hand liggende strategie.

  ❄ Financial system on top of all ERP

  Finance is duidelijk een domeingebied waar al de bedrijven nadenken over het centraliseren van financiƫle systemen zoals Treasurey Management, Credit Management, Financial Reporting, en andere.

  Let op middelgrote bedrijven: laat Finance niet de flexibiliteit, wendbaarheid en robuustheid van de andere domeingebieden beperken.

  ❄ No one-size-fits-all-strategy

  "Do not put all your eggs in the same basket". Sta differentiatie toe binnen de layer van niet core-bedrijfsapplicaties (Breno Gentil).

  Sommige vestigingen / entiteiten hebben geen nood aan zware complexe oplossingen. De behoefte in het voorzien van vrijheid of autonomie is bij alle large corporates in zekere mate aanwezig. De wijze waarop verschilt, van het geven van vrijheid om te innoveren op lokaal niveau, tot de vrije keuze van surrounding Business applicaties.

  We mogen niet lichtvaardig over Business applicaties heen stappen. Ieder bedrijf kent wel een aantal Business applicaties maar bij deze corporates ligt het aantal beduidend hoger: ergens tussen de 800 en 3000 applicaties.

  Het ERP platform is de digitale core waar al deze Business applicaties omheen draaien.

  Gegevens kunnen goed of slechts zijn door Completeness, Accuracy, Relevance en Timeliness

  Een aantal interessante standpunten kwamen in de tweede helft van de conferentie naar boven:

  šŸš© Standaardisatie en harmonisatie verlagen de time-to-value van projecten

  De tijd om projecten op tijd, binnen budget en succesvol af te ronden neemt toe met de complexiteit van het applicatielandschap. Er is veel meer tijd en geld nodig om zoiets simpels als een eCommerce oplossing te integreren in een divers ongestandaardiseerd applicatielandschap.

  Standaardisatie en harmonisatie van processen- en informatiestromen, en applicaties verlagen de complexiteit en verhogen de wendbaarheid.

  šŸš©de Body Mass Index en/of fitness van het applicatielandschap (Manish Gupta)

  Hoeveel applicaties heeft een bedrijf in-huis en hoe brengen we die complexiteit terug naar een behapbaar aantal. Hoe zorgen we dat applicaties niet te zwaar worden of blijven, en welke complexiteit is wel vereist en welke niet.

  Managers van middelgrote bedrijven vragen mij regelmatig om een visie en strategie te ontwikkelen op de toekomst van digitalisering. Na gedegen onderzoek moet ik vaak bevestigen dat ze door de jaren heen een complex applicatie-, proces- en informatielandschap hebben opgebouwd. Een landschap waarmee de ambities van het bedrijf moeilijk te realiseren valt. Wat complexiteit betreft - aantal applicaties on-prem, public / private Cloud, of SAAS - doen veel middelgrote bedrijven niet onder voor de large corporates, daarentegen laat de structuur van het Business IT- team en het management van projecten flink te wensen over.

  De bedrijven van de panel-leden zijn echter van een totaal andere orde: van 4 (Unilever) tot 45 (Heineken) ERP's met daaromheen diverse bedrijfsapplicaties van SalesForce tot PLM oplossingen.

  De Body Mass Index of fitness monitor helpt het management, de leiders van deze bedrijven, om grip te krijgen op het uitdijend applicatielandschap. Het doel is om te komen tot een landschap met minder en lichtere applicaties waarbij de specifieke kenmerken van de organisatie prevaleren.

  "Rationaliseren van je applicatielandschap" is waar ik, na het terugkoppelen van mijn bevindingen, met managers over in gesprek ga, gebruik de juiste applicaties voor het juiste procesdoel, en dring het aantal applicaties terug door te consolideren of te elimineren.

  Nogmaals, de landschappen van deze large corporates zijn niet vergelijkbaar met die van de middelgrote bedrijven waar ik over praat, maar een BMI-aanpak is ook bij deze laatste wel degelijk aangeraden.

  šŸš© de Commonality Index (Manish Gupta)

  Hoeveel gemeenschappelijkheid delen al die verschillende applicaties, of anders geformuleerd: hoe uniek zijn deze applicaties en de processen die zij ondersteunen? De commonality index geeft inzicht in hoe het landschap, de organisatie lichter gemaakt kan worden, zodat deze sneller vooruit kan komen en de totale technologieschuld vermindert.

  Het verlichten van het applicatielandschap begint met het reduceren van complexiteit door het wegnemen van applicaties met dezelfde of overlappende functionaliteiten.

  šŸš© Het Enterprise Data Model

  In al de verschillende ERP oplossingen en andere Business applicaties zitten gegevens van leveranciers, klanten, artikelen, betalings- en leveringscondities. Gegevens die over een periode van vele jaren in die systemen terecht zijn gekomen zonder dat er nagedacht is over enige vorm van harmonisatie en standaardisatie. U kunt zich voorstellen welke gigantische klus harmonisatie van deze gegevens over al die omgevingen met zich mee brengt.

  Bij Philips kenden we in de jaren '90 twee belangrijke concepten: de FUNctional LOCation (FUNLOC) en het 12-cijferig artikelnummer (12NC). Wereldwijd identificeerde elke FUNLOC en elk 12NC uniek een object, enerzijds een adres en anderszijds een artikel. Deze codes en nummers werden centraal uitgegeven en onderhouden in een omgeving waar alle Philips organisaties (wereldwijd) toegang toe hadden. Zie referenties: "Ketenintegratie, leuker en uitdagender kan werken niet zijn!"

  Technisch is het mogelijk om een centrale omgeving voor master data management op te tuigen, maar het gaat niet vanzelf.

  Een Enterprise Data Model biedt context en consistentie voor alle data- assets van de organisatie en vereist een governance structuur met proces- en werkafspraken, en verantwoordelijken.

  Nog niet zo lang geleden heb ik onderzoek gedaan naar de mogelijkheden geboden door het Open Data Initiative (ODI) van Microsoft, SAP en Adobe.

  [Microsoft] “The Open Data Initiative provides a platform for a single, comprehensive view of your data, bringing together and enriching data from all your lines of business, across all your systems to deliver real-time intelligence back into your applications and services.”

  Ga je een Enterprise Data Model opzetten kijk dan naar het Common Data Model (CDM) van het Open Data Initiative. Het Common Data Model bevat, naast het metadatasysteem, een set gestandaardiseerde, uitbreidbare dataschema's die Microsoft en haar partners hebben gepubliceerd. Deze verzameling schema's omvat entiteiten , attributen , semantische metadata en relaties.

  Heb je geen zin om een Enterprise Data Model en bijbehorende database op te zetten, dan biedt Microsoft nog een andere optie: Microsoft Purview, een data compliance- en governance-tool.

  Microsoft timmert met Purview sinds vorig jaar aan de weg in de wereld van data governance.

  Er zijn echter oplossingen die al wat langer voet aan de grond hebben, zoals Collibra Cloud en Atlan. Atlan kent, volgens haar website, Unilever al een tijdje als Ć©Ć©n van haar klanten.

  "Data governance is a set of policies, processes, and standards to collect, manage, and store data for better decision-making. It helps organizations ensure the relevance, integrity, availability, security, and usability of their data. Data governance defines how your organization uses data" [Atlan, What Is Data Governance: Definition, Importance, and Components]

  Zie referenties: "Microsoft Purview Data Governance" en "Collibra, The Data Intelligence Cloud" en "Atlan, Data governance should be about clarity, not just control".

  Middelgrote bedrijven moeten zich wel de volgende vragen stellen: waarom willen we data management zo zwaar optuigen, is zo'n benadering werkelijk nodig, is het niet overkill en leidt het niet af van de werkelijke uitdagingen waar we mee worstelen - zoals grip krijgen op ketenprocessen, wegnemen van pijnpunten bij werknemers en vergroten van de beleving van klanten.

  Er zijn vier redenen waarom gegevens goed of slecht kunnen zijn (Manish Gupta) - Completeness, Accuracy, Relevance en Timeliness (CART). Slechte gegevens hebben impact op de kwaliteit van de output van bedrijven en afdelingen.

  šŸš©Transitie naar de Cloud legt duplicatie van gegevens bloot

  Er zit een grote afstand tussen de gebruiker / verbruiker van data en de bron(nen) van data. De gang naar de Cloud zal duplicatie van gegevens bloot leggen, immers voor elk gegeven in de Cloud moet betaald worden.

  Het verdienmodel van bedrijven zoals Microsoft is nu eenmaal de opslag en verplaatsing van data in de Cloud. De uitdaging voor middelgrote bedrijven is om inzicht te krijgen in het kostenmodel van die opslag en verplaatsing van gegevens.

  Bedrijven moeten zich hier niet door laten afschrikken, de voordelen van de Cloud overtreffen die van de uitdagingen. (Manish Gupta) Wat je krijgt op het gebied van beveiliging en schaalbaarheid kent zijn gelijke niet on-premise.

  šŸš© Organisaties zien Cloud nog steeds als een datacenter buiten hun omgeving en niets is verder weg van de waarheid

  Echter bedrijven moeten Cloud niet langer zien als een datacenter dat zich buiten hun omgeving bevindt. Cloud gaat over veel meer dan gegevensopslag, het is niet alleen ergens een applicatie hosten, het gaat over een andere manier van werken, het gaat over het naar binnen brengen van wendbaarheid, van responsiveness, het vereenvoudigen van integratie.

  šŸš© Monitorability is the key for Cloud

  Het is belangrijk om een goed begrip te hebben van elke afzonderlijk hefboom - vast en variabel - die zorgt dat je kosten in de Cloud op en neer gaan en van de onderlinge relaties tussen deze hefbomen. Monitorability gaat over inzicht in het kostenmodel, weten aan welke knoppen je draaien je kunt om kosten beheersbaar te houden.

  Maar waar maken we ons eigenlijk druk om de Cloud brengt ons veel meer (Manish Gupta):

 • geen investeringen meer in het onderhoud van servers en operating systems
 • geen wanhopige pogingen meer om mensen te vinden die ons datacenter in de lucht houden
 • (Breno Gentil) De reis naar de Cloud is onvermijdelijk maar we moeten ook een bepaald niveau van concurrentievermogen behouden. Vandaar een multi-cloud benadering. Eveneens belangrijk is "hoe je dingen in de Cloud zet". De Hotel California metafoor dringt zich op "You can check in at any time, but you can never leave". De kosten van het verlaten van een Cloud-provider kunnen hoog uitvallen als je gebruik maakt van heel specifieke Cloud services. Het is makkelijk en uitnodigend om aan boord te komen, maar moeilijk om er weer af te komen.

  (Marco van Kempen) Heel veel hangt natuurlijk vanaf hoe je het wil organiseren. Akzo Nobel legt de focus op het behouden en ontwikkelen van proces- en integratiekennis.

  (Stefan Domsch) Balanceer je Cloud strategie, kijk naar de total cost of ownership, dat is de sleutel voor de Cloud. Bovendien zijn sommige Cloud services niet eens on-premise beschikbaar. SalesForce CRM kun je alleen afnemen als een (multi-tenant) public Cloud, hoe graag je het misschien anders zou willen.

  Hybride omgevingen bestaande uit data centers, public clouds, private clouds zijn de toekomst en elk bedrijf moet daarin zijn eigen weg vinden.

  Afsluitend

  (Gunnar Hellekson) De Business Ecosystem benadering springt er bij alle aanwezigen uit en daarbinnen worden verschillende keuzes gemaakt door elk bedrijf. Elk van de bedrijven komt, vanuit verschillende invalshoeken, tot hetzelfde wereldbeeld, ook al zijn individueel verschillende keuzes gemaakt.

  Referenties

  Ketenintegratie, leuker en uitdagender kan werken niet zijn! (3 juli 2020)

  Open Data Initiative (ODI) van Microsoft, SAP en Adobe

  ODI Common Data Model

  Microsoft Purview Data Governance

  Collibra, The Data Intelligence Cloud

  Atlan, What Is Data Governance: Definition, Importance, and Components

  Tags: ERP, Digital Leadership

  Continue!

  De vijf mindsets van Enterprise Leaders - Korn Ferry

  Korn Ferry, een wereldwijd organisatieadviesbureau, heeft 5 mindsets geĆÆdentificeerd die de kern vormen van een #EnterpriseLeader.

  Een Enterprise Leader is volgens het adviesbureau "Iemand met het vermogen om wederzijds prioriteit te geven aan prestaties en transformatie, en zo impact weet te creƫren binnen en buiten de organisatie".

  Uit onderzoek van Korn Ferry blijkt dat minder dan 14% van de leidinggevenden als Enterprise Leaders kan worden beschouwd, het merendeel van de leidinggevenden is alleen uitvoerend bezig.

  De vijf mindsets van Enterprise Leaders zijn:

  ❄ Purpose - doel

  ❄ Courage across and beyond - moed over en weer

  ❄ Awareness of self and impact - zelfbewustzijn en impact

  ❄ Inclusion that multiplies - inclusie die zich vermenigvuldigt

  ❄ Integrative thinking - integratief denken

  Elke mindset kent een aantal aandachtspunten. Vandaag wil ik het hebben over de mindset van "Integrative thinking".

  Wanneer traditionele leiders (86% v.d. leiders) geconfronteerd worden met complexe vraagstukken en tegengestelde opvattingen dan proberen ze een middenweg te vinden, en aarzelen om verder te kijken.

  Integratieve leiders, daarentegen, kijken naar tegenstellingen, niet met aarzeling of angst, maar met nieuwsgierigheid en acceptatie. Ze nemen geen genoegen met een middenweg, omdat ze geloven in het vinden van een oplossing die voor iedereen optimaal is.

  Tegenstellingen bieden kansen om creatieve oplossingen te vinden. Het kost alleen wat meer tijd en energie van alle betrokkenen, waartoe niet altijd iedereen bereid is.

  Integratieve leiders stellen vragen en luisteren zonder vooringenomenheid.

  Inclusieve besluitvorming hangt af van het begrijpen van zaken in de juiste context en het zien van het grote geheel - dat altijd veel groter is dan wat zichtbaar is vanuit het perspectief van Ć©Ć©n persoon.

  Luisteren naar anderen, integreren van verschillende standpunten en kijken naar en vanuit het groter geheel - helpt inclusieve leiders om de informatie te verkrijgen die nodig is om de beste beslissing te nemen.

  Integratief denken stelt u in staat om een beslissende actie te ondernemen zonder een delicaat evenwicht te verstoren en tegengestelde standpunten te verzoenen door beide partijen te versterken.

  3 stappen om een ​​integratieve denker te worden

  ✅Train jezelf om door meerdere lenzen te kijken

  ✅Consider all the possible business implications

  ✅Approach situations with curiosity

  Tags: Digital Leadership, Diversity, Inclusion, Equity

  Continue!

  Uitstelgedrag managers vergroot weerstand tegen verandering

  Een interessant publicatie in de "JOURNAL OF LEADERSHIP & ORGANIZATIONAL STUDIES" aan de universiteit van Gent gaat over het effect van uitstelgedrag bij leiders op de motivatie en innovatiebereidheid van medewerkers.

  Een besluitloze leider ondermijnt de motivatie van medewerkers die voorop lopen om verandering / innovatie te omarmen i.p.v. weerstand te bieden. Een uitstellende leider druist in tegen het idee van effectief leiderschap. waarvan wordt aangenomen dat een leider goede beslissingen op een tijdige manier omarmt.

  Verandering komt met het maken van keuzes. Die keuzes hebben impact op het bedrijf, haar managers, haar medewerkers en haar omgeving. Iedere verandering vraagt om een transitie. Een overgangsperiode van het loslaten van worvenheden en vanzelfsprekendheden naar het accepteren dat het anders moet.

  Zorgen dat verandering werkelijkheid wordt vraagt om daadkracht en betrokkenheid. Voor managers in bedrijven is de keuze maken voor verandering, voor het maken van de sprong in het diepe, een "duivels dilemma". De angst voor de verkeerde keuze met verstrekkende gevolgen voor het bedrijf of de persoonlijke carriĆØre, de angst voor het verliezen van autoriteit of macht, de angst dat de organisatie het project niet dragen kan, komt om de hoek kijken.

  Angst is een slechte raadgever. En toch laten managers zich vaak verleiden tot uitstelgedrag.

  Maar uitstelgedrag kan ook een positieve kant hebben, meer tijd om na te denken over mogelijkheden, meer tijd om strategische leiders in huis te halen. Wanneer uitstelgedrag om de hoek komt kijken, is het tijd om leiders die vooruit kijken en niet bezig zijn met het managen van de operatie naar binnen te halen. Vergeet vooral niet om deze nieuwe leiders een mandaat te geven.

  Laat uitstelgedrag in de boardroom niet de boventoon voeren bij het nemen van strategische beslissingen want dit wakkert onbewust de weerstand voor verandering aan bij medewerkers.

  Tags: ERP, Project Management

  Continue!

  De volgende fundamentele verschuiving in bedrijfstechnologie arriveert bij MACH One

  Vorige week (7 juli 2022) is de eerste MACH ONE conferentie doorgegaan in Londen.

  MACH staat voor Microservices based, API-first, Cloud-native SaaS and Headless. Het zijn vier belangrijke kenmerken om te komen tot een meer flexibele, configureerbare manier om websites, e-commerce winkels en andere digitale ervaringen te bouwen

  Deze MACH principes maken een samengestelde Enterprise architectuur mogelijk. Een archituur-aanpak waarbij oplossingen / componenten naadloos met elkaar integreren. Elke component is pluggable, scalable en replaceable en kan daarnaast continue verder ontwikkeld worden.

  Composable ERP, Composable Business en Composable Commerce, concepten die de afgelopen jaren zijn gelanceerd door Gartner, en volgens sommigen reeds gemeengoed zijn bij IT-leiders. Misschien valt de APP-aanpak van Microsoft die vooral bij Business Central, wordt gepropageerd als de oplossing om ontbrekende functionaliteiten toe te voegen, hier ook onder. Niet dat Microsoft lid is van de MACH alliantie.

  Een aantal jaren geleden is de MACH Alliance opgericht, een groep van technologie-bedrijven die de principes van MACH naar een werreldwijd geaccepteerde standaard trachten te brengen. De oprichters zijn: commercetools, Contentstack, EPAM Systems en Valtech.

  Het manifesto van de MACH alliantie kunt u hier vinden: Manifesto.

  Een aantal grote merken en retailers, waaronder Kraft Heinz, LEGO en Mars, en de winkelketens Asda, Costa Coffee, Crate and Barrel, Primark en River Island, lopen voorop in de adoptie van MACH.

  Tags: Digital Leadership, MACH

  Continue!

  Hybrid Work, a manifesto

  Vorig jaar presenteerde Isabel De Clercq haar boek "Hybrid Work, a manifesto'.

  Tijdens een virtueel event van de Haven van Antwerpen - Zeebrugge, in de maand juni, lichtte Isabel de essentie van haar boek toe.

  De toekomst van werken is niet hybride, maar verbinding en duurzame relaties.

  Hybride werken roept herinneringen op aan het Nieuwe Werken (HNW), tijd- en plaatsonafhankelijk werken. De focus lag op digitale gereedschappen om werk (communicatie) op afstand te ondersteunen. Hulpmiddelen die we ondertussen allemaal kennen.

  Wie wil er niet iedere dag van huis werken. Het zal je verbazen dat er mensen zijn die uberhaupt niet willen. Voor wie het werk de enige plek voor sociaal contact is.

  Als projectmanager heb ik een andere reden om op locatie te zijn. Ik wil verbonden zijn met het project, met de mensen en wat in de wandelgangen besproken wordt.

  Laat verbondheid nu precies zijn waar het in de keynote van Isabel om draait - connectie met de wereld, met jezelf, waar voel jij je lekker bij, met de opdrachtgever, met de klant.

  Het Nieuwe Werken ging voor mij over netwerken/ netwerkers, over zelfstandigheid (vrijheid en vertrouwen), over gedeeld leiderschap (betrokkenheid en verantwoordelijkheid) en bereikbaarheid (vrijwillig beschikbaar).

  Ondernemers kijken, helaas, anders aan tegen hybride werken, associƫren het - ik generaliseer - met de kantjes eraf lopen. Maar wat betekent "ondernemen", vraag uzelf eens af wat ondernemen is! De ScaleUp Company heeft het over betekenisvol ondernemen, "het nieuwe ondernemen". Betekenisvol gaat over het creƫren van waarde voor meer belanghebbenden dan alleen klanten, medewerkers en aandeelhouders, gaat over een duurzame samenleving.

  Isabel haar boek gaat over #duurzaamheid , het gaat over #verbinding , niet over thuiswerken.

  Verbinding maken, hoe moeilijk kan het zijn. Heel moeilijk! Het lukt menig manager niet, steeds maar weer die druk om te presteren, bang voor de impact van verandering.

  Aukje Doornbos - schrijft "Leiderschap is verbinding zoeken tussen mensen en motivaties".

  Verbinding maken, maakt je sterker, je staat er niet alleen voor, anderen gaan jou en jij gaat anderen waarderen, faciliteren, steunen en helpen.

  Laten we met zijn allen werken aan die "sustainable, healthy, long lasting connection" - voor mij gaat het over: duurzaam: eerlijk en oprecht, gezond: respect en vertrouwen, long lasting: gelijkwaardigheid en gedeeld eigenaarschap.

  De ondernemer van vandaag moet durven loslaten om te groeien.

  De relatie, de boom, diep geworteld in de grond, op basis van gelijkwaardigheid, samen weerbaarder, robuuster en volwassener, vraagt om continue aandacht want zonder water overleeft hij het niet.

  Tags: Digital Leadership, Hybrid Work

  Continue!

  Besluitvorming - 5 veelvoorkomende valkuilen

  Gisteren las ik het artikel "Decision-making in management: 5 common pitfalls to avoid". In het artikel beschrijft de auteur Matt Gavin, Harvard Business School, vijf valkuilen die managers moeten vermijden bij het nemen van zakelijke beslissingen.

  Deze valkuilen hebben veel te maken met het verschil tussen leiders en managers. Leiders inspireren en vernieuwen. Managers besturen EN verbeteren.

 • Streven naar consensus - Defaulting to Consensus
 • Consensus streeft naar het maximaal haalbare waar alle belanghebbenden zich in kunnen vinden en voorkomt het vermijden van conflicten. Helaas, niet goed genoeg, voor cruciale beslissingen over de toekomst.

 • Geen volwaardige alternatieven aanbieden - Not Offering Alternatives
 • Geen consensus, geen besluit. Organisaties verlammen en zijn niet meer in staat / bereid om andere wegen te verkennen. De inzet van een advocaat van de duivel, zoals Matt aanbeveelt, zal fundamentele en diepgewortelde tegenstellingen, de echte pijnpunten, boven tafel brengen. Mensen moeten verworvenheden en vanzelfsprekendheden los gaan laten. Zonder transitie geen verandering. (William Bridges)

 • Meningen verwarren met feiten - Mistaking Opinions for Facts
 • Feiten zijn confronterend, maar maken keuzes simpel. Aannames vertroebelen het proces omdat deze te vaak voor waarheid worden aangenomen.

 • Het doel uit het oog verliezen - Losing Sight of Purpose Wat wilden we bereiken? Minder belangrijke onderwerpen worden vaak uitvergroot en gaan het eigenlijk doel overwoekeren. Blijf bij de les, laat je niet afleiden.

 • Het Debat een richting uitsturen - Truncating the Debate
 • Deelnemers moeten de gelegenheid krijgen om zijn of haar beste "ik" mee te brengen. Amy Edmondson, in haar boek "de onbevreesde organisatie", heeft het over psychologische veiligheid, het gevoel om in alle openheid met elkaar van gedachten te wisselen, om vragen te stellen, ideeĆ«n te opperen, meningen te uiten en kritiek te spuien.

  De uitkomst van elk belangrijk debat wordt te vaak een richting uitgestuurd, door mensen te weren en/of direct de toon te zetten. Pure tijdverspilling, wat is er makkelijker dan de status quo bias (William Samuelson en Richard Zeckhauser) - het vasthouden aan het bestaande.

  De leider moet zorgen voor een omgeving waarin iedereen op een veilige wijze een constructief gesprek durft te voeren.

  šŸš©Herkent u deze valkuilen! Vraagt u zich af hoe nu verder!šŸš©

  Tags: Project Management

  Continue!

  Staan Microsoft, NetSuite en Epicor al in jou WMS-leiderskwadrant?

  In de 2022-editie van het Gartner Magic Quadrant voor Warehouse Management Systems staan vijf leveranciers van suites, ERP en SCM, in het leiderskwadrant: SAP, Oracle, Infor, Blue Yonder, Kƶrber Logistics Systems en Manhattan Associates.

  Op de verticale as staat de ‘ability to execute’ en op de horizontale as de ‘completeness of vision’.

 • De 'ability to execute' of 'vermogen om uit te voeren' gaat over de financiĆ«le levensvatbaarheid van de leverancier, het reactievermogen van de markt, productontwikkeling, verkoopkanalen en klantenbestand.
 • De 'completeness of vision' of 'volledigheid van visie' weerspiegelt de innovatie van de leverancier, de verkoop- en marketingstrategie, of de leverancier de markt volgt of leidt, en of de visie van de leverancier op de ontwikkeling van de markt overeenkomt met het perspectief van Gartner.
 • Zo ontstaan vier kwadranten waarin WMS-oplossingen worden gepositioneerd als leiders, uitdagers, visionairs of nichespelers.

  Source: How Markets and Vendors Are Evaluated in Gartner Magic Quadrants

  Wie het Gartner Magic Quadrant voor Warehouse Management Systems volgt ziet dat leveranciers van mega- en SCM-suites al jaren in het leiderskwadrant staan. Leiders bieden volwassen oplossingen aan en tonen visie die nodig is om hun marktpositie te behouden. Ze blijven continu investeren in het verder vervolmaken van hun oplossingen. Doorgaans hebben leiders een groot, tevreden klantenbestand en genieten zij een hoge zichtbaarheid in de markt. Hun omvang en financiƫle kracht stellen hen in staat om levensvatbaar te blijven in een uitdagende economie.

  Natuurlijk hangt hier een ander prijskaartje aan dan de oplossingen van aanbieders uit de andere kwadranten.

  Wat is een Warehouse Management System (WMS)

  Een Warehouse Management System (WMS) is, volgens Gartner, een softwaretoepassing die helpt bij het beheren en intelligent uitvoeren van activiteiten in een magazijn, distributie- of fulfilmentcentrum. [Warehouse Management System (WMS) - © Gartner, Inc.]

  Gartner deelt de WMS-markt op in vijf soorten leveranciers, waarvan de eerste 4 zijn meegenomen in het Magic Quadrant:

  1. Leveranciers van mega-suites met een Warehouse-module: Infor, Oracle en SAP bieden oplossingen (zoals ERP) met geĆÆntegreerde WMS-modules.

  2. Leveranciers van supply chain management (SCM)-suites met een Warehouse-module: Blue Yonder, Kƶrber Logistics Systems (K.Motion Warehouse Edge - previously the merger of High Jump with Accellos, and Inconso), Manhattan Associates bieden oplossingen voor order, supply chain, transport en warehouse management, al dan niet geĆÆntegreerd.

  3. Gespecialiseerde leveranciers van WMS-suites: Ehrhardt Partner Group (EPG), Generix Group, Made4net, Mantis, Reply, Softeon, Synergy Logistics, Tecsys and Vinculum richten zich primair op WMS-functionaliteiten.

  4. Leveranciers van material handling equipment/automation: Mecalux Software Solutions en SSI SCHAEFER IT Solutions richten zich voornamelijk op het leveren van geautomatiseerde magazijnen maar bieden eveneens WMS-functionaliteiten als ondersteuning van hun productportfolio.

  5. Onafhankelijke leveranciers van WMS-componenten: deze leveranciers bieden losstaande oplossingen voor workforce/labor management, slotting optimization, multicarrier parcel management, yard management, dock/appointment scheduling, warehouse control systems (WCSs) en warehouse execution systems (WESs).

  De oplossingen in het Magic Quadrant ondersteunen de basisfuncties:

  ■ Receiving ■ Put-away ■ Stock locating ■ Inventory management ■ Cycle counting ■ Task interleaving ■ Wave planning ■ Order allocation ■ Order picking ■ Replenishment ■ Packing ■ Shipping ■ Labor management ■ Automated material handling equipment (MHE) interfaces

  Gartner onderkent dat sommige leveranciers uitgebreidere WMS functies bevatten:

  ■ Workforce/labor management ■ Slotting ■ Yard management ■ Voice picking ■ Parcel manifesting ■ Value-added services such as light manufacturing/kitting

  Welke leveranciers van mega-suites duiken over een aantal jaren het Magic Quadrant in en hoe komt dat zo?

  Al de leveranciers in het leiderskwadrant kennen een platform-gerichte benadering. Daarmee komen zij tegemoet aan de groeiende behoefte in de markt naar meer inzicht en controle op de activiteiten in de logistieke keten. De kracht van deze suites zit in de naadloze integratie van verschillende functionaliteiten in Ć©Ć©n platform: logistics (inbound en outbound), warehouse, transport, supply chain, order, quality, resource, yard en production management.

  In het Gartner Magic Quadrant voor Warehouse Management Systems vertaalt zich die aanpak in hun leiderspositie.

  Manhattan Associates staat als SCM specialist hoog aangeschreven in de Nederlandse markt en bediend met haar oplossingen een aantal grote retailers en handelsbedrijven, waaronder Wehkamp, Technische Unie en Kramp.

  SAP, Oracle en Infor spelen als mega-suites al geruime tijd mee in het leiderskwadrant.

  Een nieuwe lichting van mega-suites maakt zich op om het leiderskwadrant in te duiken. Dankzij overnames en verregaande software-ontwikkeling is de kans groot dat Ć©Ć©n of meer van volgende mega-suites het label van leider opgeplakt krijgt.

  ✅ Microsoft D365 FSCM WMS-module: Microsoft heeft in 2013 de gespecialiseerde oplossing van Blue Horse Shoe overgenomen.

  ✅ Oracle NetSuite WMS-module: NetSuite heeft in 2014 de gespecialiseerde Warehouse Management Add-On van eBizNET overgenomen.

  ✅ Epicor WMS-module: Epicor heeft de oplossingen van Majure Data (2019), JMO Business Systems (2022) overgenomen.

  ✅ Infor WMS-module: Infor, eigenaar Koch Industries, heeft de oplossingen van EXE Technologies (2001), Provia (2006) overgenomen.

  Oracle Warehouse Management (WMS) Cloud: Oracle heeft de gespecialieerde oplossing van Logfire (2016) overgenomen.

  Een paar andere spelers die hier niet mogen ontbreken zijn: IFS, QAD en Acumatica.

  Waar moet je rekening mee houden tijdens de selectie van een oplossing

  In de optiek van Gartner hebben warehouses met complexe operaties meer WMS-functionaliteit nodig om in hun behoeften te voorzien, terwijl de minder complexe warehouses vaak minder functionele robuustheid vereisen. Het is lastig om de term 'complexiteit' van een magazijn te begrijpen, omdat het begrip complexiteit moeilijk te definiƫren is. Complexity gaat niet altijd over technologie. Zo gaat complexiteit in toeleveringsketens over het aantal deelnemers in de keten van 'zand tot klant', van leverancier tot klant.

  Gartner komt ons tegemoet en heeft 10 dimensies geĆÆdentificeerd waar bedrijven aan moeten denken. Elke dimensie representeert een bepaalde vorm van complexiteit binnen warehouses. Voor sommige bedrijven wijst de diepgang van een dimensie op een hoge mate van complexiteit, voor anderen wordt de complexiteit bepaald door een combinatie van verschillende dimensies.

 • Warehouse size - Magazijngrootte
 • Warehouse Layout and Location Matrix - Magazijnindeling en locatiematrix
 • Volume of Work - Omvang van het werk
 • Types of Work - Soort werk
 • Product Characteristics - Productkenmerken
 • Process Cycle Time and Throughput Requirements - Procescyclustijd en doorvoervereisten
 • Warehouse Constraints - Magazijnbeperkingen
 • Number and Variability of Process Stages - Aantal en variabiliteit van procesfasen
 • Degree of Automation - Mate van automatisering
 • Process Variability and Adaptability - Procesvariabiliteit en aanpassingsvermogen
 • Gartner adviseert bedrijven om eerst onderzoek te doen naar deze aspecten van een warehouse alvorens een selectietraject te starten. Belangrijke vraag die daarna dan aan de orde komt is:

  Waarom een mega-suite met WMS-module aanschaffen, terwijl een gespecialiseerde WMS-suite vele malen goedkoper is.

  Veel kleine en middelgrote bedrijven hebben de afgelopen tien jaar niet geĆÆnvesteerd in vernieuwing van hun ERP oplossing, laat staan applicatielandschap. De versnippering en complexiteit van dat landschap belemmert deze bedrijven om te groeien en grip te krijgen op bedrijfsprocessen en toeleveringsketens. Deze bedrijven staan aan de vooravond van enkele belangrijke keuzes die de toekomst van het bedrijf zullen bepalen.

  Stel jezelf de vraag: Waarom het dak vervangen als de fundering rot is!

  Ik spreek de laatste tijd regelmatig bedrijven die een gespecialiseerde WMS-suite implementeren of hebben geĆÆmplementeerd. Keer op keer hoor ik dat zij integratie met de bestaande ERP-oplossing zwaar hebben onderschat.

  Een rondje langs doorgewinterde WMS specialisten vertelt dat weinig of geen gespecialiseerde WMS-suites beschikken over plug-and-play integraties met ERP of eCommerce applicaties. Zonder integratietools en diepgaande kennis van ERP- en WMS-processen redden bedrijven het niet.

  Kortom, integratie is en blijft een aandachtspunt bij elke WMS-implementatie en - beheer. Integratie blijft maatwerk.

  Aanschaf en implementatie van een gespecialiseerde WMS-suite loopt alsnog in de papieren

  Bedrijven laten de keuze voor een WMS te vaak bepalen door aanschafkosten.

  De aanschafkosten van een gespecialiseerde WMS-suite mogen dan wel lager liggen, maar als integratie met eCommerce, Supply Chain of ERP-oplossingen om de hoek komt kijken, rijzen de totale kosten al gauw de pan uit.

  Integratie touch points - oftewel koppelingen - zorgen dat gegevens in beide systemen gesynchroniseerd zijn en blijven. Een standaard implementatie kent gemiddeld 10 tot 15 koppelingen, waarbij de kosten van Ć©Ć©n koppeling ervaringsgewijs worden geschat op 10 tot 25K. Daarbovenop komen extra upgradekosten wanneer aan Ć©Ć©n of beide kanten de integratie touch points geraakt worden door half-jaarlijkse applicatiewijzigingen.

  De geschatte implementatiekosten van een gespecialiseerde WMS-suite, gekoppeld aan een ERP, bedragen:

 • Consultancy, training, inrichting, project management: 450K
 • Integratie touch points: 150K
 • De jaarlijkse kosten bedragen:

 • Licentiekosten: 40K
 • Upgradekosten: 10K
 • Op de middellange termijn zijn mega-suites, met een Warehouse-module, vele malen kosteneffectiever dan gespecialiseerde WMS-suites. Gegevens worden nauwkeurig en in realtime bijgewerkt en zijn voor alle processen / in alle applicatiefunctionaliteien en voor iedereen op elk moment beschikbaar, waardoor besluiten sneller en effectiever genomen kunnen worden. Verder bieden Mega-suites out-of-the-box functionaliteiten voor transport, quality en yard management.

  De geschatte implementatiekosten van een mega-suite met Warehouse-module bedragen:

 • Consultancy, training, inrichting, project management: 800K
 • Integratie touch points: 0K
 • De jaarlijkse licentiekosten bedragen: 150K.

  The manager has his eye on the bottom line; the leader has his eye on the horizon. (Bennis).

  "Te klein voor het tafellaken, te groot voor het servet?", dit zou zomaar de titel van een goed boek over digitale transformatie bij middelgrote ondernemeningen kunnen zijn.

  Het ontbreekt regelmatig aan leiders die keuzes durven maken, die inspireren en motiveren, en die begrijpen dat de stappen die ze vandaag nemen, zorgen dat ze straks staan waar ze willen zijn.

  Laat aanschafkosten niet de boventoon voeren in de selectie van uw Warehouse Management oplossing.

  Tags: ERP, Project Management, NetSuite, D365 FSCM, WMS

  Continue!

  Acumatica, de snelst groeiende Cloud ERP leverancier voor het MKB in Amerika

  We zien dat alle grote spelers in de markt van bedrijfsapplicaties (Microsoft, Infor, Epicor, SAP, QAD, ...) de voorbije jaren hun oplossingen naar de Cloud hebben gebracht. SalesForce, NetSuite, Acumatica vormen daarop een uitzondering.

  Deze bedrijven hebben hun oplossingen van de grond af ontworpen en gebouwd voor de Cloud met behulp van hun (Paas) Cloud Development en Run-Time platformen.

 • NetSuite: NetSuite SuiteCloud Platform
 • Salesforce:SalesForce Lightning Platform
 • Acumatica: Acumatica Cloud xRP Platform
 • Maar wie is Acumatica?

  Acumatica is Ć©Ć©n van de snelst groeiende Cloud ERP leveranciers voor het MKB in Amerika. De laatste versie van Acumatica bevat modules voor Warehouse Management, Project Accounting, Payroll, Manufacturing, Point of Sales, CRM, Service Management, Construction Management, ...

  De overname van Acumatica (2019) door de investeringsmaatschappij EQT Group maakt het extra interessant voor de Europese markt. EQT AB met hoofdkantoor in Stokholm, Zweden, is eveneens eigenaar van het Zweedse IFS AB. Met de overname wordt Acumatica het zusterbedrijf van IFS. EQT is daarnaast ook eigenaar van het Nederlands Mollie, betalingsverwerker voor online betalingen.

  Zie aankondiging uit 2019: EQT acquires Acumatica – a US-based ‘cloud-native’ ERP software vendor – in connection with its existing IFS investment

  De samenwerking tussen beiden gaat zeker in de nabije toekomst vruchten afwerpen. De vraag is wanneer Acumatica haar eerste stappen gaat zetten op de Nederlandse markt. Concurrentie met bekende spelers op de Nederlandse MKB markt zoals Exact, Unit4, AFAS Software, Microsoft Dynamics 365 (BC) hoeft geen probleeem te zijn. Vooral met de aanwezigheid van een WMS module staan ze sterk.

  Tags: ERP, Supply Chain

  Continue!

  Staan NetSuite en Microsoft ERP/WMS al op uw WishList?

  NetSuite en Microsoft vechten al jaren om met hun ERP oplossingen / platformen voet aan de grond te krijgen bij middelgrote tot grote ondernemingen. Geen gemakkelijke opdracht in een markt waarin verschillende aanbieders actief zijn.

  Voor NetSuite heeft de overname door Oracle in 2016 gunstig uitgepakt. Het NetSuite Business Cloud platform is Ć©Ć©n van de weinige oplossingen die van de grond af ontworpen en gebouwd is voor de Cloud. Onder de vleugels van Oracle is NetSuite de laatste jaren fors gegroeid. Met data centers in Londen, Dublin, Frankfurt en Amsterdam speelt NetSuite bovendien handig in op de angst die leeft dat Cloud providers en overheidsinstanties buiten Europa gaan rondsnuffelen in hun data.

  Microsoft heeft na de overname van Navision A/S in 2002, een worsteling van 15 jaar doorgemaakt om met beide oplossingen, Axapta en Navision, geen True Clouds by nature, een plek te verwerven in de markt. Met Dynamics 365 ontwikkelt en biedt Microsoft vandaag een portfolio aan intelligente bedrijfsapplicaties bestaande uit Finance, Service, Sales, Marketing, Supply Chain en Commerce. Los van wat irritatie-geluidjes over performance-problemen, die ik her-en-der opvang, zouden deze oplossingen lekker schaalbaar zijn onder Azure.

  NetSuite OMS, WMS, TMS, Finance

  In een bijdrage over de nieuwe Australische Freight Data Standard schreef ik een paar maanden geleden dat NetSuite me aardig verrast op het gebied van OMS, WMS en TMS.

  Mijn interesse in NetSuite is de laatste maanden gewekt doordat ik een ERP / WMS / TMS / DMS selectietraject begeleidt. Ik had NetSuite oorpronkelijk niet in mijn vizier maar heb ondertussen ontdekt dat NetSuite niet onderdoet voor andere aanbieders.

  Voor bedrijven, die zowel groothandel, distributeur als fabrikant zijn, bieden ERP oplossingen met een volledig geĆÆntegreerde WMS en TMS een betere uitgangspositie voor het realiseren van ambities. Onderzoek wijst uit dat integratie van een stand-alone WMS en TMS met ERP, zakelijk en technisch, niet onderschat mag worden, niet het minst de kostenkant. Weinig ERP en/of WMS leveranciers hebben bovendien een duidelijke visie hoe zo'n integratie aan te vliegen (later vertel ik hier meer over).

  Oracle (NetSuite) en Microsoft (D365 FSCM), daarentegen, kennen met hun geĆÆntegreerde oplossingen dat probleem niet.

  overnames vergroten de slagkracht

  Bij NetSuite zien we dat veel functionaliteiten door overnames van bedrijven zijn toegevoegd aan het NetSuite platform in de vorm van Add-On modules of als SuiteApps (zie verderop).

  NetSuite Add-On modules

  Met de overname van eBizNET Solutions in 2014 heeft NetSuite een uitgebreide Warehouse Management Add-On toegevoegd aan haar Supply Chain module met:

 • Verschillende vormen van Order Picking waaronder Zone Picking, Wave or Cluster Picking, en Batch Picking.
 • Cartonization is een proces dat de grootte, vorm en het gewicht van elk artikel dat moet worden verzonden, evalueert om de meest efficiĆ«nte verpakkingsconfiguraties te bepalen.
 • Slotting is een methode voor het bepalen van de meest geschikte opslaglocatie voor artikelen zodat het picken van orders efficiĆ«nter en sneller kan gebeuren.
 • FIFO, FEFO, LIFO
 • Cycle Counting, Physical Counting
 • Rolling Inventory
 • (Juli 2013) Blue Horseshoe Warehousing and Transportation solution
 • Door overname van eBizNET en Blue Horseshoe zijn respectievelijk NetSuite en Microsoft D365 FSCM veel aantrekkelijker geworden.

  Maar mocht je als bedrijf toch niet gedraaid komen met de standaard NetSuite WMS dan is er nog de uitgebreide Warehouse Management oplossing van WAERlinx, built for NetSuite.

  Let op: begin van dit jaar (3 maart 2022) is WAERlinx overgenomen door het bedrijf Total Specific Solutions. Total Specific Solutions heeft haar hoofdkantoor in Nieuwegein, Nederland. Een ander alternatief is de eveneens standalone oplossing van SnapFulfil.

  investeringen doen wonderen

  Het R&D team van Oracle en NetSuite maakt de laatste jaren overuren en komt om de haverklap met nieuwe uitbreidingen en/of modules. Zo is de Inbound Shipment Management functionaliteit, die zorgt dat bedrijven meer grip krijgen op shipping containers onderweg, recent toegevoegd.

  Inbound Shipment Management

  Voor bedrijven die producten laten produceren en inkopen bij fabrikanten in overzeese continenten is het bijhouden van containers onderweg een flinke uitdaging. De complexiteit van toeleveringsketens is door de groei van het aantal ketenpartners sterk toegenomen en daarmee is inzicht in goederenstromen verder afgenomen.

  Wanneer producten de fabriekspoort (EXW) of de haven van vertrek (FOB) verlaten gaat het eigendomsrecht 'vaak' over op de buyer. NetSuite stelt bedrijven in staat de eigendomsoverdracht te registreren voordat de zending fysiek is ontvangen in het Warehouse. Nog belangrijker is de mogelijkheid die NetSuite biedt om de factuur van de leverancier te boeken zodra de zending is vastgelegd en gekenmerkt als in-transit.

  Bovendien kunnen ook Landed Cost (unit cost of a product + shipping/freight + customs + risk + overhead) toegevoegd worden aan de Inbound Shipment.

  Microsoft stelt hier dan weer de extended Landed Cost module tegenover. De Landed Cost module van Microsoft biedt veel meer functionaliteit dan de naam doet vermoeden - track en trace van shipping containers onderweg tussen de verschillende shipping legs (start en eindpunten) is daar Ć©Ć©n van.

  Wil je meer weten: neem contact met me op, maandenlang heb ik de informatie van Microsoft doorgeploeterd en momenteel challenge ik aanbieders om te vertellen wat zij weten (of niet weten).

  NetSuite SuiteApps

  Zoals elke ERP leverancier betaamt, beschikt NetSuite over een Marketplace waar bedrijven door NetSuite gecertificeerde oplossingen, SuiteApps genoemd, kunnen vinden en installeren. SuiteApps zijn (native) NetSuite-applicaties en/of webservices-integraties ontwikkeld met behulp van het SuiteCloud Development Framework (SDF SuiteApps).

  Het SuiteCloud®-platform zorgt dat softwareleveranciers en bedrijven NetSuite naar wens kunnen uitbreiden, aanpassen of integreren met andere oplossingen middels no/low-code gereedschappen.

  Daarin toont het development platform en de aanpak veel overeenkomst met die van SalesForce en haar applicatie development platform, Salesforce Lightning (voorheen Force.com). Het Lightning platform is een Platform as a Service (PaaS) ontworpen om cloud-gebaseerde bedrijfsondersteunende applicaties te bouwen met het label "built on Force.com". Verschillende softwareleveranciers hebben hiermee standalone applicaties gebouwd. Lees mijn artikel van October 2016 "Are you ready for a tailored ERP approach on force.com?!".

  Just Because You Can, Doesn’t Mean You Should

  Een interessant artikel en waarschuwing over de aanpak van ERP leveranciers met een PaaS wil ik u niet onthouden "The Use and Misuse of Platform as a Service". Leveranciers van cloud-applicaties kunnen, bij het ontbreken van functionaliteiten, potentiƫle klanten overtuigen door te vertellen dat ze met het platform tegemoet kunnen komen aan de wensen van de klant. De schrijver waarschuwt lezers voor misplaatst optimisme. Voor kleine wensen zou het best kunnen, maar voor grotere vereisten is het niet aan te bevelen.

  Built for NetSuite

  Voor softwareleveranciers, die SuiteApps bouwen met en bovenop het SuiteCloud, geld dat zij een jaarlijks wederkerend certificatieproces, het "Built for NetSuite" BFN Verification Process, moeten doorlopen. Ook de Apps in de AppSource van Microsoft en de Apps in de AppExchange marketplace van SalesForce worden onderworpen aan een soortgelijke aanpak.

  Zijn er interessante SuiteApps te vinden in de SuiteApps Marketplace van NetSuite?

  SuiteApps die bedrijven helpen met het vergroten van inzicht en het versterken van controle over hun activiteiten in de supply chain:

 • Transsmart Shipping Software for NetSuite zorgt dat bedrijven naadloos het boekingsproces met meer dan 400 vervoerders waaronder UPS, DHL, en FEDEX kan automatiseren.
 • Slimstock Inventory Optimization for NetSuite zorgt dat Slim4 gebruik kan maken van de operationele gegevens in NetSuite voor het plannen van behoeftes en optimaliseren van voorraden op basis van gewenste servicegraad.
 • Flexport SuiteApp integreert NetSuite met het Flexport Order Management platform voor het online delen van orders en samenwerking met leveranciers. Flexport heeft zelf jaren geleden al NetSuite in gebruik genomen.
 • Doozy FEFO Selector (First Expired, First Out) zorgt ervoor dat goederen met een beperkte levensduur als eerste geselecteerd worden voor uitlevering. FEFO wordt ook gebruikt voor niet-bederfelijke goederen die een grotere kans hebben beschadigd of verouderd te raken wanneer ze langer op voorraad liggen.
 • Vooral fabrikanten, retailers, groothandels, distributeurs varen wel bij hierboven genoemde SuiteApps. Een andere interessante SuiteApp die door overname in handen van NetSuite is gekomen:
 • NetSuite Verenia CPQ (Configure, Price, Quote)
 • De overname van Verenia's NetSuite CPQ business in het begin van dit jaar (januari 2022) brengt NetSuite-klanten een geavanceerde CPQ-oplossing voor 3D-productvisualisatie.

  Afkortingen zijn schering en inslag

  Gek, hoe snel we gewend raken aan het gebruik van afkortingen, maar kent u ze ook: ERP = Enterprise Resource Planning, OMS = Order Management System, WMS = Warehouse Management System, TMS = Transport Management System, DMS = (Douane) Declaration Management System.

  Tags: ERP, Project Management, NetSuite, D365 FSCM

  Continue!

  Wat verwacht u van uw toekomstige ERP oplossing?

  Een vraag die veel bedrijven moeilijk vinden om te beantwoorden. De vraag dwingt na te denken over ambities en doelstellingen, in overleg te gaan en knelpunten van afdelingen, medewerkers, klanten en leveranciers boven tafel te krijgen.

  Moeilijk, omdat we moeten leren luisteren naar belanghebbenden zonder onze mening te verkondigen. Wat trouwens een briljante strategie is, als u geen open en constructief gesprek wenst.

  Verdiepen in ergernissen & knelpunten en verwachtingen & verlangens geeft inzicht in de behoeftes van de organisatie. Als we knelpunten tolereren of negeren leidt dat tot fricties, fricties die de vooruitgang, verandering en groei tegenhouden. Fricties die leiden tot verspilling van tijd en energie, en op de lange termijn zelfs onvermijdelijk tot verlies aan inkomsten. Zonder ergernissen en verwachtingen, geen behoeftes, geen nood aan verandering, dus waarom zou u luisteren.

  Vandaag leert ervaring dat we verder en breder moeten kijken dan ERP. Er is meer aan de hand, de klant is veeleisender geworden, wil inzicht, sneller en beter geholpen worden, wil vooral niet in het ongewisse gelaten worden.

  Geconfronteerd met tal van verstoringen snakken medewerkers naar mogelijkheden om informatie over goederenstromen op het juiste moment, op de juiste plek, met de juiste context, automatisch te ontsluiten naar de juiste speler, de enige belanghebbende 'de klant' zodat deze vertrouwen krijgt en weer vertrouwen gaat geven. Veel oudere ERP oplossingen ondersteunen hierin helemaal niet waardoor werktijd van gebruikers opgaat aan het bij elkaar schrapen en najagen van informatie.

  Het voornaamste doel van bedrijfsondersteunende systemen zou moeten zijn het scheppen van de voorwaarden voor bedrijven om te kunnen groeien en het verbeteren van de productiviteit van de organisatie en de supply chain als geheel.

  Overweegt uw bedrijf om uw bestaande oplossingen te migreren naar een toekomstbestendig platform, start met 'het verrichten van het grondwerk'. Het grondwerk legt een stevig fundament voor besluitvorming door het slechten van interne machtsstrijd en politieke spelletjes. Het omvat het bepalen van uw middellange- en langetermijn doelstellingen, het identificeren van welke processen impact hebben op welke bedrijfsdoelstellingen, zodat u weet welke processen bedrijfskritisch zijn.

  Als dit grondwerk leidt tot selectie van een oplossing of oplossingen, maak wendbaarheid en robuustheid het speerpunt en toon leiderschap. Zonder leiderschap en betrokkenheid, zonder visie, overtuiging, passie en vertrouwen - de 4 kernwaarden waarop een implementatie drijft - krijgt u wat u had en niet wat u wilde.

  Continue!

  De Australische Freight Data Standard

  In september 2020 heeft de Australische Logistics Council (ALC) haar nieuwe Freight Data Standard gelanceerd. Deze standard borduurt voort op internationale standaarden zoals de GS1 Freight Labelling guides, GS1 EPCIS, GS1 SSCC, etc.

  Ik wordt vaak benaderd door bedrijven: van groothandels, fabrikanten tot retailers die op zoek zijn of gaan naar een Enterprise Supply Chain Management oplossing. Niet zomaar een ERP met WMS maar een omgeving voor ondersteuning van wereldwijde Supply Chain activiteiten.

  Het gaat dan gauw over complexe hybride Supply Chain architecturen waarover diepgaande kennis bij bedrijven niet aanwezig is, laat staan dat men de impact begrijpt. Gelukkig onderkennen (sommige) bedrijven dat zij business / logistieke / IT specialisten nodig hebben. In mijn netwerk zitten een aantal die voldoende kilometers hebben afgelegd en dagelijks hard bezig zijn de snelheid van innovatie bij te houden.

  ERP leveranciers van deze wereld zitten niet stil en komen elke maand met een nieuwe en meer mogelijkheden. En niche spelers, zoals Manhattan, door Gartner bestempeld als Leider in visie en uitvoeringsvermogen, zetten de trend.

  De SSCC Serial Shipping Container Code is zo'n staaltje van complexiteit. Vooral als het gaat over hoe krijg ik die data, die complexe verppakingstructuur (kan inclusief container zijn) in en uit mijn Enterprise - SC oplossing. Dat vraagt een sterk staaltje integratie over de hele keten en in het eigen bedrijf, een gedegen kennis van verpakkingstructuren, -data en tools. En als je naar het plaatje kijkt, dan hoor ik velen denken, hoe moeilijk kan het zijn!

  Niet makkelijk, tenzij je het al een keer gedaan heb van scratch - de definitie van de structuur, het DESADV / X12 856 bericht, de registratie van handling units, ...,/p>

  Ik zie de vraag naar uitgebreide WMS mogelijkheden de laatste jaren alleen maar toenemen, vooral bij bedrijven die global gaan. Nou heb ik de afgelopen maanden een aantal ERP oplossingen - Oracle NetSuite, SAP S/4Hana, D365 FSCM - onderzocht op tal van functionaliteiten en deze met elkaar vergeleken. En Ja, ze ontlopen elkaar echt niet veel, er zijn wel een paar kleine verschillen.

  Zoals op het gebied van verpakkingsstructuren loopt SAP S/4Hana sterk voorop. NetSuite heeft me echter aardig verrast met al haar functionaliteiten van OMS, WMS tot/met TMS. En Microsoft timmert hard aan de weg.

  Kostentechnisch, begrijp ik uit de markt dat Microsoft en SAP niet voor elkaar onderdoen. Naar de positie van NetSuite ben ik dan wel benieuwd.

  En bij the way: de documentatie van deze drie partijen is online beschikbaar - challenge jezelf, zoek het uit, en challenge je implementatiepartners.

  Tags: EDI, Supply Chain, EDIFACT

  Continue!

  Is prioriteren wensen en eisen verstandig bij ERP selectietrajecten?

  Is het prioriteren van gewenste / vereiste functionaliteiten wel zo verstandig bij selectie van een ERP oplossing?

  Nu de meeste ERP oplossingen naar Cloud gaan zullen bedrijven vooruit moeten gaan kijken. Immers maatwerk is straks 'not done', is altijd al geweest maar geen enkel bedrijf hield zich aan de 'no-change' policy. Vooruit kijken betekent het ontwikkelen van een duidelijke toekomstvisie en het vaststellen van gezamenlijk gedragen ambities.

  Te vaak maak ik mee dat directies niet weten waar ze naartoe willen en nog minder een goed beeld hebben van wat dat vraagt aan digitale transformatie-initiatieven. De wereld is veranderlijk, wat vandaag vanzelfsprekend is, kan morgen weer anders zijn omdat andere opportunities zich aandienen. Dit vraagt om een flexibel en wendbare omgeving, een lego-achtig systeem waar modules aan toegevoegd kunnen worden wanneer deze benodigd zijn. Best-of-breed! Nee want al de lego-blokjes moeten wel integraal perfect samenwerken.

  In de ERP-wereld zien we al jaren het fenomeen van Add-On's, ontbrekende functionaliteiten die later toegevoegd kunnen worden. Ideaal voor functionaliteiten die niet ingrijpen op het end-to-end basisproces. Daar voegen deze Add-On's echt waarde toe. In andere gevallen is het vaak net niet wat we willen, is het gebruik omslachtig en/of sluit de functionaliteit toch niet perfect aan.

  Daarom denk goed na over je lange termijn-ambities, bepaal welke eisen deze stellen aan digitalisering en neem deze op in je requirements lijst. Kom je er niet uit, maak dan pas op de plaats en spendeer tijd aan het helder krijgen van je ambities, je lange termijndoelstellingen.

  De aanschaf van een ERP oplossing is niet iets wat je over een nacht ijs moet doen. Bovendien - daar waar je vroeger ERP oplossing al verouderd was wanneer je live ging - staat in het nieuwe delivery model van ERP leveranciers continuous improvement voorop. Elk half jaar zul je, of je dat leuk vind of niet, een upgrade over je heen krijgen. Let op dat betekent ook testen of jou inrichting nog doet wat het moet doen.

  Last-but-not-least: begin met je bedrijfsprocessen in kaart te brengen en uitgebreid te beschrijven. Dit geeft inzicht in wat ontbreekt, wat anders kan en daarmee ook wat nodig is.

  Tags: ERP, Project Management

  Continue!

  Zorg dat je wat ruimer in je jasje zit bij aanvang van uw ERP implementatie!

  De afgelopen weken zie ik dat meer en meer bedrijven plannen aan het maken zijn om hun bedrijfsapplicaties te vernieuwen. Zo heb ik vandaag een aantal bedrijven gesproken en gewezen op het belang van een goed uitgebalanceerd applicatie-, informatie- en proceslandschap, en niet de vergeten organisatie.

  Waar dit advies enkele jaren geleden aan dovemansoren was besteed ziet de wereld er anders uit. Managers hebben geen behoefte aan moeizame implementatietrajecten en/of mislukkingen.

  Het besef dat integraler gekeken moet worden naar de positie van ERP (en andere oplossingen) in de organisatie neemt toe. Echter bedrijven erkennen dat intern de kennis ontbreekt, dat ze niet de proces-, informatie- en applicatiespecialisten aan boord hebben.

  En dat deze in de huidige markt moeilijk zijn te vinden en bovendien kennen ze het bedrijf niet.

  Als bedrijf is het dus zaak om voor de start van zware digitale transformatieprojecten de juiste mensen aan boord te halen. Wil je succesvol zijn, zorg dat je wat ruimer in je jasje zit.

  Tags: Digital Leadership, ERP

  Continue!