Labels

ACM (1) Acumatica (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) Archimate (1) Audit File Logistics (1) AZURE (1) B2MML (1) BIM (1) blockchain (3) BPM (11) BPMN (21) BPMN2 (1) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (10) CCTS (5) CDBC (1) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (6) cloud computing (5) CMMN (1) composable architecture (6) Consultancy (16) CRM (2) crypto (1) customs (1) D365 BC (1) D365 FSCM (16) DAM (5) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (21) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (6) Digital Twin (1) DMN (3) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (10) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (34) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) Economics (1) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) Environment (1) ERP (94) ESG (3) ETIM (3) European Commission (11) Fashion (2) flexibility (1) Food & Beverage (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) IDEAS (2) IIoT (2) Infor (1) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Legal (1) Leiderschap (4) MACH (8) mashups (1) MBEE (2) MES (3) metaverse (1) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) multi-tenancy (1) NetSuite (5) NEWS (5) NFT (1) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Open Supply Hub (1) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (10) PLM (15) Politics (1) Portfolio Management (1) Prince2 (4) Process Mining (1) Process Modeling (17) Project Management (22) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) Ramco (1) resilience (2) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (12) Security (1) service-oriented technologies (2) SITG (2) Smart Industry (2) Social (1) Supply Chain (31) Sustainability (14) Technology (1) ToolsGroup (5) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Unified Commerce (5) Unit4 (1) Wholesale (3) WMS (8)

De jaarlijkse Diversity Day van de Sociaal-Economische Raad (SER) - 2022

Op 4 oktober organiseert Sociaal-Economische Raad (SER) haar jaarlijkse Diversity Day.

Voor meer informatie lees het artikel: Doe mee met Diversity Day: 5 tips om je op weg te helpen

Vanuit mijn perspectief:

#diversiteit = WAT = Diversiteit wordt bepaald door verschillende kenmerken, eigenschappen, ervaringen en overtuigingen van mensen, hun perspectieven, voorkeuren, hun vooroordelen, en zelfs hun vooringenomenheden.

By the way: diversiteit gaat voor velen alleen over ras, geslacht, religie, geaardheid, etniciteit en nationaliteit. De voorgaande aspecten zijn net zo relevant, misschien relevanter = noem het verborgen diversiteit.

#inclusie = HOE = zorgen dat medewerkers zich daadwerkelijk welkom voelen, uitgenodigd worden om en durven hun meningen en gedachten delen

De nadruk ligt nogal sterk op diversity en inclusion, echter andere wereldwijde instellingen zijn het er over eens zonder gelijkheid geen diversiteit en inclusie. Vandaar het acroniem EDI Equity, Disversity and Inclusion.

#gelijkheid = zorgen dat medewerkers eerlijk en respectvol worden behandeld, gelijke toegang hebben tot kansen en middelen en volledig bijdragen aan het succes van de organisatie.

Ik kan het niet nalaten om eveneens te verwijzen naar een interessante presentatie van Daisy Auger-Domínguez tijdens een TED Conferences Talk in het kader van de serie “How to Be a Better Human”, How to make diversity, equity and inclusion a reality at work — not just a mission statement.

Ik werd zelf getroffen door een aantal van haar statements.

Gelijkheid is de sleutel voor het bouwen van een meer diverse en inclusieve wereld. Leiders moeten onderkennen dat hun organisatie geen gelijk speelveld is voor iedere medewerker. Anders gezegd eerlijke kansen zijn niet voor iedereen hetzelfde.

Er komt extra energie vrij wanneer medewerkers zich gezien, gehoord en gewaardeerd en wanneer ze voelen dat ze bijdragen, samenwerken en presteren zonder oordeel en vergelding. Het houdt het wantrouwen uit de lucht en zorgt dat getalenteerde medewerkers de organisatie niet verlaten.

"What leaders do matters far more than what they say!"

"You deserve to be here!" Dit is de allerbelangrijkste. Immers teveel medewerkers worden niet serieus genomen of niet gezien als volwassen, voelen zich niet op hun plek. Jammer, dit zegt veel meer over de managers dan over de medewerker.

Geef ze een kans, help hen, ga naast hen zitten zonder vooroordeel en grijp in wanneer anderen, die het altijd beter weten, hun mening opdringen.

Ik heb, als interim adviseur, in de voorbije jaren regelmatig medewerkers, jong en oud, ervaren en onervaren, op de voorgrond geplaatst omdat ik zag wat zij in hun mars hadden / hebben en wat zij voor de organisatie konden / kunnen betekenen.

Tags: Digital Leadership, Diversity, Inclusion, Equity

Continue!

De Toekomst van ERP is Open

CIONET bracht op 15 Juni 2022 verschillende leiders van internationale bedrijven bij elkaar om over de toekomst van ERP te brainstormen. Het thema van de anderhalf uur durende conferentie, gesponserd door Red Hat en moderated door Hendrik Deckers (Founder & MD CIONET), was: "The Future of ERP is Open, where are you going with your SAP?".

Een uitgelezen panel van internationale digitale leiders maakte hun opwachting:

❇ Manish Gupta | Vice President - Global Enterprise Platforms (Unilever)

❇ Stefan Domsch | Chief Information Officer (TUV SUD)

❇ Breno Gentil | Senior Director Digital & Technology Europe (The HEINEKEN Company)

❇ Marco van Kempen | Director IT Center (AkzoNobel)

❇ Gunnar Hellekson | Vice President & General Manager (Red Hat)

Hoewel de focus van de conferentie lag op waar bedrijven met hun SAP omgeving naartoe willen, gelden de bevindingen voor een grotere groep van bedrijven. Ook middelgrote bedrijven hebben last van verstoringen en gebrek aan inzicht in de Supply Chain, sterke prijsstijgingen van grondstoffen en onderdelen, en de war-on-talent.

Niettemin verschillen de wensen en eisen, de uitdagingen en problemen van deze large corporates toch sterk van middelgrote bedrijven. Het zijn allemaal bedrijven met meerdere ERP oplossingen, hetzij van SAP, hetzij van andere makelij met daaromheen honderden verschillende bedrijfsapplicaties.

Tijdens het voorstelrondje kwam naar boven dat elk van de panel-leden op zijn eigen manier met de door Red Hat geïdentificeerde onderwerpen omgaat:

 • Consolidatie van diverse applicatielandschappen
 • Stroomlijnen van het applicatieportfolio
 • Creëren van een betere klantervaring
 • Verhogen van de operationele efficiëntie van de Business en IT
 • De uitdaging voor de sponsor Red Hat zit dan weer in het aanbieden van Enterprise operating systemen, het managen van het tempo van innovatie, het grip houden op on-premise en Cloudproviders, en het zicht houden op al de verschillende Cloud-verbruiksmodellen die bedrijven aangeboden krijgen.

  Het ERP platform is de digitale core waar alles omheen draait.

  Het voorstelrondje bracht een aantal gemeenschappelijke gezichtspunten naar boven:

  ❄ Never touch a running system

  Verandering leidt bij verantwoordelijken tot onzekerheid en weerstand. Dat merk je vooral bij bedrijven met meerdere juridische entiteiten, (Stefan Domsch) financiële managers zijn huiverig wanneer gesproken wordt over consolidatie, standaardisatie en harmonisatie. De wijdverbreide overtuiging "raak nooit een goed werkend systeem aan" speelt dan op en kreten als "val ons niet lastig" vallen uit de lucht.

  Het is belangrijk om met alle betrokkenen een duidelijke visie en strategie te ontwikkelen op de koers die je als bedrijf wil varen. Digitalisering verweeft steeds meer met het zakendoen van bedrijven. Afstemmen van de visie en strategie, beide kanten uit, is noodzakelijk. Zo is het heel verstandig om digitale leiders bij voorgenomen acquisities te betrekken.

  ❄ It is not only the ERP system but the whole ecosystem built around ERP

  Mensen denken vaak dat large corporates zich volledig overgeven aan SAP, maar niets is minder waar. In werkelijkheid zijn er zoveel meer oplossingen van verschillende leveranciers in gebruik, dat we niet langer praten over een ERP platform maar over een Business Ecosystem.

  Ook al kies je als bedrijf voor een ERP mega-suite, wil dat niet zeggen dat alle functionaliteiten daarvandaan moeten komen. Het blijft wikken en wegen wat de beste keuze(s) voor uw bedrijf als geheel zal zijn.

  ❄ Why not rushing into the Cloud?

  Deze large corporates willen zich niet volledig overleveren aan het subscription model van Cloud-aanbieders. Een multi-cloud / hybride strategie is voor velen onder hen de meest voor de hand liggende strategie.

  ❄ Financial system on top of all ERP

  Finance is duidelijk een domeingebied waar al de bedrijven nadenken over het centraliseren van financiële systemen zoals Treasurey Management, Credit Management, Financial Reporting, en andere.

  Let op middelgrote bedrijven: laat Finance niet de flexibiliteit, wendbaarheid en robuustheid van de andere domeingebieden beperken.

  ❄ No one-size-fits-all-strategy

  "Do not put all your eggs in the same basket". Sta differentiatie toe binnen de layer van niet core-bedrijfsapplicaties (Breno Gentil).

  Sommige vestigingen / entiteiten hebben geen nood aan zware complexe oplossingen. De behoefte in het voorzien van vrijheid of autonomie is bij alle large corporates in zekere mate aanwezig. De wijze waarop verschilt, van het geven van vrijheid om te innoveren op lokaal niveau, tot de vrije keuze van surrounding Business applicaties.

  We mogen niet lichtvaardig over Business applicaties heen stappen. Ieder bedrijf kent wel een aantal Business applicaties maar bij deze corporates ligt het aantal beduidend hoger: ergens tussen de 800 en 3000 applicaties.

  Het ERP platform is de digitale core waar al deze Business applicaties omheen draaien.

  Gegevens kunnen goed of slechts zijn door Completeness, Accuracy, Relevance en Timeliness

  Een aantal interessante standpunten kwamen in de tweede helft van de conferentie naar boven:

  🚩 Standaardisatie en harmonisatie verlagen de time-to-value van projecten

  De tijd om projecten op tijd, binnen budget en succesvol af te ronden neemt toe met de complexiteit van het applicatielandschap. Er is veel meer tijd en geld nodig om zoiets simpels als een eCommerce oplossing te integreren in een divers ongestandaardiseerd applicatielandschap.

  Standaardisatie en harmonisatie van processen- en informatiestromen, en applicaties verlagen de complexiteit en verhogen de wendbaarheid.

  🚩de Body Mass Index en/of fitness van het applicatielandschap (Manish Gupta)

  Hoeveel applicaties heeft een bedrijf in-huis en hoe brengen we die complexiteit terug naar een behapbaar aantal. Hoe zorgen we dat applicaties niet te zwaar worden of blijven, en welke complexiteit is wel vereist en welke niet.

  Managers van middelgrote bedrijven vragen mij regelmatig om een visie en strategie te ontwikkelen op de toekomst van digitalisering. Na gedegen onderzoek moet ik vaak bevestigen dat ze door de jaren heen een complex applicatie-, proces- en informatielandschap hebben opgebouwd. Een landschap waarmee de ambities van het bedrijf moeilijk te realiseren valt. Wat complexiteit betreft - aantal applicaties on-prem, public / private Cloud, of SAAS - doen veel middelgrote bedrijven niet onder voor de large corporates, daarentegen laat de structuur van het Business IT- team en het management van projecten flink te wensen over.

  De bedrijven van de panel-leden zijn echter van een totaal andere orde: van 4 (Unilever) tot 45 (Heineken) ERP's met daaromheen diverse bedrijfsapplicaties van SalesForce tot PLM oplossingen.

  De Body Mass Index of fitness monitor helpt het management, de leiders van deze bedrijven, om grip te krijgen op het uitdijend applicatielandschap. Het doel is om te komen tot een landschap met minder en lichtere applicaties waarbij de specifieke kenmerken van de organisatie prevaleren.

  "Rationaliseren van je applicatielandschap" is waar ik, na het terugkoppelen van mijn bevindingen, met managers over in gesprek ga, gebruik de juiste applicaties voor het juiste procesdoel, en dring het aantal applicaties terug door te consolideren of te elimineren.

  Nogmaals, de landschappen van deze large corporates zijn niet vergelijkbaar met die van de middelgrote bedrijven waar ik over praat, maar een BMI-aanpak is ook bij deze laatste wel degelijk aangeraden.

  🚩 de Commonality Index (Manish Gupta)

  Hoeveel gemeenschappelijkheid delen al die verschillende applicaties, of anders geformuleerd: hoe uniek zijn deze applicaties en de processen die zij ondersteunen? De commonality index geeft inzicht in hoe het landschap, de organisatie lichter gemaakt kan worden, zodat deze sneller vooruit kan komen en de totale technologieschuld vermindert.

  Het verlichten van het applicatielandschap begint met het reduceren van complexiteit door het wegnemen van applicaties met dezelfde of overlappende functionaliteiten.

  🚩 Het Enterprise Data Model

  In al de verschillende ERP oplossingen en andere Business applicaties zitten gegevens van leveranciers, klanten, artikelen, betalings- en leveringscondities. Gegevens die over een periode van vele jaren in die systemen terecht zijn gekomen zonder dat er nagedacht is over enige vorm van harmonisatie en standaardisatie. U kunt zich voorstellen welke gigantische klus harmonisatie van deze gegevens over al die omgevingen met zich mee brengt.

  Bij Philips kenden we in de jaren '90 twee belangrijke concepten: de FUNctional LOCation (FUNLOC) en het 12-cijferig artikelnummer (12NC). Wereldwijd identificeerde elke FUNLOC en elk 12NC uniek een object, enerzijds een adres en anderszijds een artikel. Deze codes en nummers werden centraal uitgegeven en onderhouden in een omgeving waar alle Philips organisaties (wereldwijd) toegang toe hadden. Zie referenties: "Ketenintegratie, leuker en uitdagender kan werken niet zijn!"

  Technisch is het mogelijk om een centrale omgeving voor master data management op te tuigen, maar het gaat niet vanzelf.

  Een Enterprise Data Model biedt context en consistentie voor alle data- assets van de organisatie en vereist een governance structuur met proces- en werkafspraken, en verantwoordelijken.

  Nog niet zo lang geleden heb ik onderzoek gedaan naar de mogelijkheden geboden door het Open Data Initiative (ODI) van Microsoft, SAP en Adobe.

  [Microsoft] “The Open Data Initiative provides a platform for a single, comprehensive view of your data, bringing together and enriching data from all your lines of business, across all your systems to deliver real-time intelligence back into your applications and services.”

  Ga je een Enterprise Data Model opzetten kijk dan naar het Common Data Model (CDM) van het Open Data Initiative. Het Common Data Model bevat, naast het metadatasysteem, een set gestandaardiseerde, uitbreidbare dataschema's die Microsoft en haar partners hebben gepubliceerd. Deze verzameling schema's omvat entiteiten , attributen , semantische metadata en relaties.

  Heb je geen zin om een Enterprise Data Model en bijbehorende database op te zetten, dan biedt Microsoft nog een andere optie: Microsoft Purview, een data compliance- en governance-tool.

  Microsoft timmert met Purview sinds vorig jaar aan de weg in de wereld van data governance.

  Er zijn echter oplossingen die al wat langer voet aan de grond hebben, zoals Collibra Cloud en Atlan. Atlan kent, volgens haar website, Unilever al een tijdje als één van haar klanten.

  "Data governance is a set of policies, processes, and standards to collect, manage, and store data for better decision-making. It helps organizations ensure the relevance, integrity, availability, security, and usability of their data. Data governance defines how your organization uses data" [Atlan, What Is Data Governance: Definition, Importance, and Components]

  Zie referenties: "Microsoft Purview Data Governance" en "Collibra, The Data Intelligence Cloud" en "Atlan, Data governance should be about clarity, not just control".

  Middelgrote bedrijven moeten zich wel de volgende vragen stellen: waarom willen we data management zo zwaar optuigen, is zo'n benadering werkelijk nodig, is het niet overkill en leidt het niet af van de werkelijke uitdagingen waar we mee worstelen - zoals grip krijgen op ketenprocessen, wegnemen van pijnpunten bij werknemers en vergroten van de beleving van klanten.

  Er zijn vier redenen waarom gegevens goed of slecht kunnen zijn (Manish Gupta) - Completeness, Accuracy, Relevance en Timeliness (CART). Slechte gegevens hebben impact op de kwaliteit van de output van bedrijven en afdelingen.

  🚩Transitie naar de Cloud legt duplicatie van gegevens bloot

  Er zit een grote afstand tussen de gebruiker / verbruiker van data en de bron(nen) van data. De gang naar de Cloud zal duplicatie van gegevens bloot leggen, immers voor elk gegeven in de Cloud moet betaald worden.

  Het verdienmodel van bedrijven zoals Microsoft is nu eenmaal de opslag en verplaatsing van data in de Cloud. De uitdaging voor middelgrote bedrijven is om inzicht te krijgen in het kostenmodel van die opslag en verplaatsing van gegevens.

  Bedrijven moeten zich hier niet door laten afschrikken, de voordelen van de Cloud overtreffen die van de uitdagingen. (Manish Gupta) Wat je krijgt op het gebied van beveiliging en schaalbaarheid kent zijn gelijke niet on-premise.

  🚩 Organisaties zien Cloud nog steeds als een datacenter buiten hun omgeving en niets is verder weg van de waarheid

  Echter bedrijven moeten Cloud niet langer zien als een datacenter dat zich buiten hun omgeving bevindt. Cloud gaat over veel meer dan gegevensopslag, het is niet alleen ergens een applicatie hosten, het gaat over een andere manier van werken, het gaat over het naar binnen brengen van wendbaarheid, van responsiveness, het vereenvoudigen van integratie.

  🚩 Monitorability is the key for Cloud

  Het is belangrijk om een goed begrip te hebben van elke afzonderlijk hefboom - vast en variabel - die zorgt dat je kosten in de Cloud op en neer gaan en van de onderlinge relaties tussen deze hefbomen. Monitorability gaat over inzicht in het kostenmodel, weten aan welke knoppen je draaien je kunt om kosten beheersbaar te houden.

  Maar waar maken we ons eigenlijk druk om de Cloud brengt ons veel meer (Manish Gupta):

 • geen investeringen meer in het onderhoud van servers en operating systems
 • geen wanhopige pogingen meer om mensen te vinden die ons datacenter in de lucht houden
 • (Breno Gentil) De reis naar de Cloud is onvermijdelijk maar we moeten ook een bepaald niveau van concurrentievermogen behouden. Vandaar een multi-cloud benadering. Eveneens belangrijk is "hoe je dingen in de Cloud zet". De Hotel California metafoor dringt zich op "You can check in at any time, but you can never leave". De kosten van het verlaten van een Cloud-provider kunnen hoog uitvallen als je gebruik maakt van heel specifieke Cloud services. Het is makkelijk en uitnodigend om aan boord te komen, maar moeilijk om er weer af te komen.

  (Marco van Kempen) Heel veel hangt natuurlijk vanaf hoe je het wil organiseren. Akzo Nobel legt de focus op het behouden en ontwikkelen van proces- en integratiekennis.

  (Stefan Domsch) Balanceer je Cloud strategie, kijk naar de total cost of ownership, dat is de sleutel voor de Cloud. Bovendien zijn sommige Cloud services niet eens on-premise beschikbaar. SalesForce CRM kun je alleen afnemen als een (multi-tenant) public Cloud, hoe graag je het misschien anders zou willen.

  Hybride omgevingen bestaande uit data centers, public clouds, private clouds zijn de toekomst en elk bedrijf moet daarin zijn eigen weg vinden.

  Afsluitend

  (Gunnar Hellekson) De Business Ecosystem benadering springt er bij alle aanwezigen uit en daarbinnen worden verschillende keuzes gemaakt door elk bedrijf. Elk van de bedrijven komt, vanuit verschillende invalshoeken, tot hetzelfde wereldbeeld, ook al zijn individueel verschillende keuzes gemaakt.

  Referenties

  Ketenintegratie, leuker en uitdagender kan werken niet zijn! (3 juli 2020)

  Open Data Initiative (ODI) van Microsoft, SAP en Adobe

  ODI Common Data Model

  Microsoft Purview Data Governance

  Collibra, The Data Intelligence Cloud

  Atlan, What Is Data Governance: Definition, Importance, and Components

  Tags: ERP, Digital Leadership

  Continue!

  De vijf mindsets van Enterprise Leaders - Korn Ferry

  Korn Ferry, een wereldwijd organisatieadviesbureau, heeft 5 mindsets geïdentificeerd die de kern vormen van een #EnterpriseLeader.

  Een Enterprise Leader is volgens het adviesbureau "Iemand met het vermogen om wederzijds prioriteit te geven aan prestaties en transformatie, en zo impact weet te creëren binnen en buiten de organisatie".

  Uit onderzoek van Korn Ferry blijkt dat minder dan 14% van de leidinggevenden als Enterprise Leaders kan worden beschouwd, het merendeel van de leidinggevenden is alleen uitvoerend bezig.

  De vijf mindsets van Enterprise Leaders zijn:

  ❄ Purpose - doel

  ❄ Courage across and beyond - moed over en weer

  ❄ Awareness of self and impact - zelfbewustzijn en impact

  ❄ Inclusion that multiplies - inclusie die zich vermenigvuldigt

  ❄ Integrative thinking - integratief denken

  Elke mindset kent een aantal aandachtspunten. Vandaag wil ik het hebben over de mindset van "Integrative thinking".

  Wanneer traditionele leiders (86% v.d. leiders) geconfronteerd worden met complexe vraagstukken en tegengestelde opvattingen dan proberen ze een middenweg te vinden, en aarzelen om verder te kijken.

  Integratieve leiders, daarentegen, kijken naar tegenstellingen, niet met aarzeling of angst, maar met nieuwsgierigheid en acceptatie. Ze nemen geen genoegen met een middenweg, omdat ze geloven in het vinden van een oplossing die voor iedereen optimaal is.

  Tegenstellingen bieden kansen om creatieve oplossingen te vinden. Het kost alleen wat meer tijd en energie van alle betrokkenen, waartoe niet altijd iedereen bereid is.

  Integratieve leiders stellen vragen en luisteren zonder vooringenomenheid.

  Inclusieve besluitvorming hangt af van het begrijpen van zaken in de juiste context en het zien van het grote geheel - dat altijd veel groter is dan wat zichtbaar is vanuit het perspectief van één persoon.

  Luisteren naar anderen, integreren van verschillende standpunten en kijken naar en vanuit het groter geheel - helpt inclusieve leiders om de informatie te verkrijgen die nodig is om de beste beslissing te nemen.

  Integratief denken stelt u in staat om een beslissende actie te ondernemen zonder een delicaat evenwicht te verstoren en tegengestelde standpunten te verzoenen door beide partijen te versterken.

  3 stappen om een ​​integratieve denker te worden

  ✅Train jezelf om door meerdere lenzen te kijken

  ✅Consider all the possible business implications

  ✅Approach situations with curiosity

  Tags: Digital Leadership, Diversity, Inclusion, Equity

  Continue!

  Uitstelgedrag managers vergroot weerstand tegen verandering

  Een interessant publicatie in de "JOURNAL OF LEADERSHIP & ORGANIZATIONAL STUDIES" aan de universiteit van Gent gaat over het effect van uitstelgedrag bij leiders op de motivatie en innovatiebereidheid van medewerkers.

  Een besluitloze leider ondermijnt de motivatie van medewerkers die voorop lopen om verandering / innovatie te omarmen i.p.v. weerstand te bieden. Een uitstellende leider druist in tegen het idee van effectief leiderschap. waarvan wordt aangenomen dat een leider goede beslissingen op een tijdige manier omarmt.

  Verandering komt met het maken van keuzes. Die keuzes hebben impact op het bedrijf, haar managers, haar medewerkers en haar omgeving. Iedere verandering vraagt om een transitie. Een overgangsperiode van het loslaten van worvenheden en vanzelfsprekendheden naar het accepteren dat het anders moet.

  Zorgen dat verandering werkelijkheid wordt vraagt om daadkracht en betrokkenheid. Voor managers in bedrijven is de keuze maken voor verandering, voor het maken van de sprong in het diepe, een "duivels dilemma". De angst voor de verkeerde keuze met verstrekkende gevolgen voor het bedrijf of de persoonlijke carrière, de angst voor het verliezen van autoriteit of macht, de angst dat de organisatie het project niet dragen kan, komt om de hoek kijken.

  Angst is een slechte raadgever. En toch laten managers zich vaak verleiden tot uitstelgedrag.

  Maar uitstelgedrag kan ook een positieve kant hebben, meer tijd om na te denken over mogelijkheden, meer tijd om strategische leiders in huis te halen. Wanneer uitstelgedrag om de hoek komt kijken, is het tijd om leiders die vooruit kijken en niet bezig zijn met het managen van de operatie naar binnen te halen. Vergeet vooral niet om deze nieuwe leiders een mandaat te geven.

  Laat uitstelgedrag in de boardroom niet de boventoon voeren bij het nemen van strategische beslissingen want dit wakkert onbewust de weerstand voor verandering aan bij medewerkers.

  Tags: ERP, Project Management

  Continue!

  De volgende fundamentele verschuiving in bedrijfstechnologie arriveert bij MACH One

  Vorige week (7 juli 2022) is de eerste MACH ONE conferentie doorgegaan in Londen.

  MACH staat voor Microservices based, API-first, Cloud-native SaaS and Headless. Het zijn vier belangrijke kenmerken om te komen tot een meer flexibele, configureerbare manier om websites, e-commerce winkels en andere digitale ervaringen te bouwen

  Deze MACH principes maken een samengestelde Enterprise architectuur mogelijk. Een archituur-aanpak waarbij oplossingen / componenten naadloos met elkaar integreren. Elke component is pluggable, scalable en replaceable en kan daarnaast continue verder ontwikkeld worden.

  Composable ERP, Composable Business en Composable Commerce, concepten die de afgelopen jaren zijn gelanceerd door Gartner, en volgens sommigen reeds gemeengoed zijn bij IT-leiders. Misschien valt de APP-aanpak van Microsoft die vooral bij Business Central, wordt gepropageerd als de oplossing om ontbrekende functionaliteiten toe te voegen, hier ook onder. Niet dat Microsoft lid is van de MACH alliantie.

  Een aantal jaren geleden is de MACH Alliance opgericht, een groep van technologie-bedrijven die de principes van MACH naar een werreldwijd geaccepteerde standaard trachten te brengen. De oprichters zijn: commercetools, Contentstack, EPAM Systems en Valtech.

  Het manifesto van de MACH alliantie kunt u hier vinden: Manifesto.

  Een aantal grote merken en retailers, waaronder Kraft Heinz, LEGO en Mars, en de winkelketens Asda, Costa Coffee, Crate and Barrel, Primark en River Island, lopen voorop in de adoptie van MACH.

  Tags: Digital Leadership, MACH

  Continue!

  Hybrid Work, a manifesto

  Vorig jaar presenteerde Isabel De Clercq haar boek "Hybrid Work, a manifesto'.

  Tijdens een virtueel event van de Haven van Antwerpen - Zeebrugge, in de maand juni, lichtte Isabel de essentie van haar boek toe.

  De toekomst van werken is niet hybride, maar verbinding en duurzame relaties.

  Hybride werken roept herinneringen op aan het Nieuwe Werken (HNW), tijd- en plaatsonafhankelijk werken. De focus lag op digitale gereedschappen om werk (communicatie) op afstand te ondersteunen. Hulpmiddelen die we ondertussen allemaal kennen.

  Wie wil er niet iedere dag van huis werken. Het zal je verbazen dat er mensen zijn die uberhaupt niet willen. Voor wie het werk de enige plek voor sociaal contact is.

  Als projectmanager heb ik een andere reden om op locatie te zijn. Ik wil verbonden zijn met het project, met de mensen en wat in de wandelgangen besproken wordt.

  Laat verbondheid nu precies zijn waar het in de keynote van Isabel om draait - connectie met de wereld, met jezelf, waar voel jij je lekker bij, met de opdrachtgever, met de klant.

  Het Nieuwe Werken ging voor mij over netwerken/ netwerkers, over zelfstandigheid (vrijheid en vertrouwen), over gedeeld leiderschap (betrokkenheid en verantwoordelijkheid) en bereikbaarheid (vrijwillig beschikbaar).

  Ondernemers kijken, helaas, anders aan tegen hybride werken, associëren het - ik generaliseer - met de kantjes eraf lopen. Maar wat betekent "ondernemen", vraag uzelf eens af wat ondernemen is! De ScaleUp Company heeft het over betekenisvol ondernemen, "het nieuwe ondernemen". Betekenisvol gaat over het creëren van waarde voor meer belanghebbenden dan alleen klanten, medewerkers en aandeelhouders, gaat over een duurzame samenleving.

  Isabel haar boek gaat over #duurzaamheid , het gaat over #verbinding , niet over thuiswerken.

  Verbinding maken, hoe moeilijk kan het zijn. Heel moeilijk! Het lukt menig manager niet, steeds maar weer die druk om te presteren, bang voor de impact van verandering.

  Aukje Doornbos - schrijft "Leiderschap is verbinding zoeken tussen mensen en motivaties".

  Verbinding maken, maakt je sterker, je staat er niet alleen voor, anderen gaan jou en jij gaat anderen waarderen, faciliteren, steunen en helpen.

  Laten we met zijn allen werken aan die "sustainable, healthy, long lasting connection" - voor mij gaat het over: duurzaam: eerlijk en oprecht, gezond: respect en vertrouwen, long lasting: gelijkwaardigheid en gedeeld eigenaarschap.

  De ondernemer van vandaag moet durven loslaten om te groeien.

  De relatie, de boom, diep geworteld in de grond, op basis van gelijkwaardigheid, samen weerbaarder, robuuster en volwassener, vraagt om continue aandacht want zonder water overleeft hij het niet.

  Tags: Digital Leadership, Hybrid Work

  Continue!

  Besluitvorming - 5 veelvoorkomende valkuilen

  Gisteren las ik het artikel "Decision-making in management: 5 common pitfalls to avoid". In het artikel beschrijft de auteur Matt Gavin, Harvard Business School, vijf valkuilen die managers moeten vermijden bij het nemen van zakelijke beslissingen.

  Deze valkuilen hebben veel te maken met het verschil tussen leiders en managers. Leiders inspireren en vernieuwen. Managers besturen EN verbeteren.

 • Streven naar consensus - Defaulting to Consensus
 • Consensus streeft naar het maximaal haalbare waar alle belanghebbenden zich in kunnen vinden en voorkomt het vermijden van conflicten. Helaas, niet goed genoeg, voor cruciale beslissingen over de toekomst.

 • Geen volwaardige alternatieven aanbieden - Not Offering Alternatives
 • Geen consensus, geen besluit. Organisaties verlammen en zijn niet meer in staat / bereid om andere wegen te verkennen. De inzet van een advocaat van de duivel, zoals Matt aanbeveelt, zal fundamentele en diepgewortelde tegenstellingen, de echte pijnpunten, boven tafel brengen. Mensen moeten verworvenheden en vanzelfsprekendheden los gaan laten. Zonder transitie geen verandering. (William Bridges)

 • Meningen verwarren met feiten - Mistaking Opinions for Facts
 • Feiten zijn confronterend, maar maken keuzes simpel. Aannames vertroebelen het proces omdat deze te vaak voor waarheid worden aangenomen.

 • Het doel uit het oog verliezen - Losing Sight of Purpose Wat wilden we bereiken? Minder belangrijke onderwerpen worden vaak uitvergroot en gaan het eigenlijk doel overwoekeren. Blijf bij de les, laat je niet afleiden.

 • Het Debat een richting uitsturen - Truncating the Debate
 • Deelnemers moeten de gelegenheid krijgen om zijn of haar beste "ik" mee te brengen. Amy Edmondson, in haar boek "de onbevreesde organisatie", heeft het over psychologische veiligheid, het gevoel om in alle openheid met elkaar van gedachten te wisselen, om vragen te stellen, ideeën te opperen, meningen te uiten en kritiek te spuien.

  De uitkomst van elk belangrijk debat wordt te vaak een richting uitgestuurd, door mensen te weren en/of direct de toon te zetten. Pure tijdverspilling, wat is er makkelijker dan de status quo bias (William Samuelson en Richard Zeckhauser) - het vasthouden aan het bestaande.

  De leider moet zorgen voor een omgeving waarin iedereen op een veilige wijze een constructief gesprek durft te voeren.

  🚩Herkent u deze valkuilen! Vraagt u zich af hoe nu verder!🚩

  Tags: Project Management

  Continue!