.

Labels

ACM (1) Acumatica (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) Archimate (1) Audit File Logistics (1) B2MML (1) BIM (1) blockchain (3) BPM (12) BPMN (2) BPMN2 (21) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (6) CCTS (5) CDBC (1) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (3) cloud computing (4) CMMN (1) composable architecture (6) Consultancy (13) CRM (2) crypto (1) customs (1) D365 FSCM (7) DAM (3) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (17) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (4) DMN (4) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (7) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (31) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) Economics (1) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) Environment (1) ERP (76) ESG (1) ETIM (3) European Commission (8) flexibility (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) IDEAS (2) Infor (1) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Legal (1) Leiderschap (4) MACH (6) mashups (1) MBEE (2) MES (3) metaverse (1) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) multi-tenancy (1) NetSuite (4) NEWS (3) NFT (1) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (6) PLM (12) Politics (1) Prince2 (4) Process Modeling (18) Project Management (22) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) resilience (2) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (6) Security (1) service-oriented technologies (2) SITG (2) Smart Industry (2) Social (1) Supply Chain (15) Sustainability (12) Technology (1) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Unified Commerce (3) Wholesale (3) WMS (6)

'it's a small step from a mature supply chain to a sustainable value chain'

'it's a small step from a mature supply chain to a sustainable value chain'

Both thrive on transparency, traceability and collaboration.

Digital transformation of the entire value chain is essential to boost business performance, accelerate the transition to a circular economy, deliver on customer promises, and decouple economic growth from resource depletion.

Digital transformation is not a buzzword but an absolute necessity, because less than half of the companies have a grip on cross-departmental processes and information flows, let alone the chain. Lack of integration of business functions and the ubiquitous island culture makes collaboration impossible and depresses performance.

When your company is not yet thinking about unlocking it's value chain; integrating internal processes with upstream and downstream processes; redesigning products, production processes, supply and distribution chains.

NOW it is time to stand up for sustainability.

The need for change, not through the traditional time-consuming way, from research, through blueprint and cost-benefit analysis, to selection and implementation, is not yet sinking in.

Wake up!

☛ Not the new or changed EC policy measures such as the ESPR, the CPR, the CBAM, the EUDR, the PPWD, the CEAP, etc.

☛ Not the projects funded by the EC such as CIRPASS - Digital Product Passport, DigiPrime, Onto-DESIDE, TRICK Project, etc.

☛ Not the initiatives of multi-stakeholders, NGOs and agencies such as the UNECE Recommendations 46 for Sustainable Value Chains in the Garment and Footwear Sector.

☛ Not the initiatives in the Textile, Clothing and Luxury sector such as the Aura Blockchain Consortium combining RFID, NFC, NFT, IoT to track products.

BUT the Digital Product Passport (#DPP) is going to mandate digital transformation of the total Value Chain.

It's going to cost companies money, it's going to hurt, it's going to require a valuable mindset change in boardrooms, but it has to be done.

Within the next 10 years, transparency, traceability and circularity of products will prevail throughout their entire lifespan; from design, raw material extraction to recycling and disposal.

Companies need a Sustainable #ERP, an S-ERP that thrives on IoT, AI (ML, DL, RPA, BDA), RFID / NFC based data transport, integrated with PLM (sustainable design), OMS (sustainable sales and fulfillment) and SCM (sustainable chains).

Much resistance expected from small and medium-sized businesses that will be hit hardest.

With all planned policy measures in Europe and worldwide, the economy will look different in 4 years, those who do not participate will no longer exist in 10 years.

Continue!

'het is een kleine stap van een volwassen toeleveringsketen naar een duurzame waardeketen'

'het is een kleine stap van een volwassen toeleveringsketen naar een duurzame waardeketen'

Beiden drijven op transparantie, traceerbaarheid en samenwerking.

Digitale transformatie van de gehele waardeketen is essentieel om prestaties van bedrijven omhoog te tillen, de overgang naar een circulaire economie te versnellen, beloftes aan klanten na te komen, en economische groei te ontkoppelen van uitputting van natuurlijke hulpbronnen.

Digitale transformatie is geen buzzwoord maar keiharde noodzaak want minder dan de helft van de bedrijven heeft grip op afdelingsoverstijgende processen en informatiestromen, laat staan de keten. Gebrek aan integratie van bedrijfsfuncties en de alom aanwezige eilandjescultuur maakt samenwerking onmogelijk en drukt prestaties.

Wanneer uw bedrijf nog niet nadenkt over het ontsluiten van uw waardeketen; het integreren van interne processen met processen stroomop- en afwaarts; het herontwerpen van producten, productieprocessen, toeleverings- en distributieketens.

NU is het tijd om op te staan VOOR duurzaamheid.

De noodzaak van verandering, niet via de traditionele tijdrovende manier, van onderzoek, via blauwdruk en kosten-batenanalyse, naar selectie en implementatie, dringt nog niet door.

Wordt wakker!

☛ Niet de nieuwe of gewijzigde EC beleidsmaatregelen zoals de ESPR, de CPR, de CBAM, de EUDR, de PPWD, de CEAP, e.a.

☛ Niet de EC gefinancieerde projecten CIRPASS - Digital Product Passport, DigiPrime, Onto-DESIDE, TRICK Project, e.a.

☛ Niet de initiatieven van multi-stakeholders, NGO's en agentschappen zoals de UNECE Recommendations 46 voor Sustainable Value Chains in the Garment and Footwear Sector.

☛ Niet de initiatieven in de Textiel-, Kleding- en Luxe sector zoals Aura Blockchain Consortium waarbij RFID, NFC, NFT, IoT gecombineerd wordt om producten te volgen.

MAAR het Digital Product Passport (#DPP) gaat digitale transformatie van de volledige waardeketen verplichten.

Het gaat bedrijven geld kosten, het gaat pijn doen, het vraagt een waardevolle mentaliteitsverandering in directiekamers, maar het moet.

Binnen nu en 10 jaar overheerst transparantie, traceerbaarheid en circulariteit van producten gedurende de gehele levensduur; van ontwerp, de winning van grondstoffen tot recycling en verwijdering.

Bedrijven hebben een Sustainable #ERP nodig, een S-ERP dat drijft op IoT, AI (ML, DL, RPA, BDA), RFID / NFC based data transport, geïntegreerd met PLM (duurzaam ontwerp), OMS (duurzame verkoop en fulfillment) en SCM (duurzame ketens).

Veel weerstand wordt verwacht van kleine en middelgrote bedrijven, die het hardst geraakt worden.

Met alle verwachte beleidsmaatregelen in Europa en wereldwijd ziet de economie er over 4 jaar anders uit, zij die niet meedoen bestaan over 10 jaar niet meer.

Continue!

de beste strategie voor de selectie en implementatie van uw toekomstige ERP software

Wat is de beste strategie voor de selectie en implementatie van uw toekomstige ERP software?

In mijn optiek gaan bedrijven. zelfstandig of met adviseurs, aan de slag met het beantwoorden van volgende vragen:

☛ Wat maakt uw bedrijf uniek?

☛ Hoe zien uw processen en informatiestromen eruit en wat moet / kan anders?

☛ Wat zijn uw visie en ambities voor de middellange en lange termijn?

☛ Welke bedrijfs- en digitale transformatie-initiatieven horen daarbij?

☛ Wat zijn de pijnpunten (PAINS) EN gewenste positieve uitkomsten (GAINS) van uw afdelingen, klanten en leveranciers?

'HET SUCCES ZIT IN DE VOORBEREIDING' een stelling die de laatste jaren steeds meer opgang maakt.

Nu oplossingen in de Cloud staan, leveranciers het operationele beheer verzorgen, handleidingen online beschikbaar zijn, software jaarlijks 2 tot 4 updates krijgt, verwachten steeds meer leveranciers zelfredzaamheid van u als klant.

Consultants krijgen geen tijd om op zoek te gaan naar hoe uw processen beter georganiseerd kunnen worden.

In mijn strategie draagt elke stap in uw voorbereiding exponentieel bij aan een succesvolle implementatie.

Ga, nadat u uw processen in kaart hebt gebracht, op zoek naar 10 tot 20 onderscheidende requirements:

👉🏻 stel een empathy map op per domeingebied: afdelingen, klant en leverancier. Deze laten zien wat mensen denken en voelen, de zorgen en angsten, de wensen en verlangens die ze hebben

👉🏻 stel een Value Proposition Canvas (VPC) op voor elk domeingebied, input voor de GAINS en PAINS zijn de resultaten van de empathy map

👉🏻 zoek in de documentatie van aanbieders naar GAIN-CREATORS en PAIN-RELIEVERS

👉🏻 map de processen naar functionaliteiten uit de documentatie

👉🏻 dan blijven 10 tot 20 onduidelijkheden over die onderscheidend zijn

Nodig leveranciers, die in 80% van je gains, pains en processen kunnen voorzien, uit voor betaalde deep-dive sessie waarin je hen je toekomstige processen en requirements toelicht.

Na deze sessies heeft u een goed beeld van welke oplossing en leverancier het beste aansluit.

Maar let op: de wereld is veranderlijk, wat vandaag vanzelfsprekend is, kan morgen weer anders zijn omdat in uw omgeving andere opportunities zich aandienen.

Tot slot: de aanschaf van een ERP oplossing is niet iets wat je over een nacht ijs moet doen. Bovendien - daar waar vroeger je ERP oplossing al verouderd was wanneer je live ging - staat in het nieuwe delivery model van ERP leveranciers continuous improvement voorop.

Veel succes met het vinden van de juiste oplossing.

Referenties

4 Steps to a Human-Centered Business Model

Continue!

De World Economic Forum lanceert haar metaverse, de "Global Collaboration Village"

Het World Economic Forum heeft tijdens haar jaarlijkse bijeenkomst in Davos een prototype van haar metaverse, de "Global Collaboration Village", onthult.

"The Village zal de grensverleggende mogelijkheden van de metaverse gebruiken om oplossingen te vinden voor het aanpakken van de grote problemen van onze tijd op een meer open, inclusieve en duurzame manier", aldus Klaus Schwab, oprichter en uitvoerend voorzitter van het World Economic Forum.

De Village is een virtuele samenwerkingsruimte die gebouwd is met het Microsoft Mesh-platform en moet dienen als aanvulling op interacties in de echte wereld.

Volgens het WEF heeft deze metaverse het potentieel om de manier waarop we communiceren en samenwerken fundamenteel te veranderen door de beperkingen van de fysieke wereld te overwinnen.

Er zijn momenteel 80 Village Partners die het initiatief ondersteunen waaronder adviesbureaus en financiële groepen - JP Morgan Chase, KPMG, EY en McKinsey, en internationale organisaties - de Verenigde Naties en de Wereldhandelsorganisatie.

De Village omvat een gemeentehuis met plenaire vergaderingen en workshops, samenwerkingscentra voor meeslepende verhalen en campussen voor belanghebbenden voor gesprekken met belanghebbenden. Enkele voorbeelden van de interactieve ruimtes zijn de "Food Innovation Hub", waar deelnemers kunnen leren over duurzame voedselproductiepraktijken en deze kunnen toepassen.

Een andere is het "mangrovebos", dat een mangrove-ecosysteem simuleert om het belang ervan voor een kustomgeving aan te tonen.

Het is gebouwd op Microsoft Mesh, een mixed reality-platform dat toegankelijk is met een VR-headset of een laptop.

Continue!

VDL Enabling Technologies gaat met Infor haar digitale fabriek vormgeven

VDL ETG kiest voor Infor CloudSuite™ Industrial Enterprise

Afgelopen week maakte Infor bekend dat VDL Enabling Technologies Group (ETG) heeft gekozen voor de Infor CloudSuite™ Industrial Enterprise voor de modernisering van haar Baan ERP omgeving.

VDL ETG gaat de Infor CloudSuite™ Industrial Enterprise gebruiken voor uitrol van ERP in dit high-tech cluster van VDL Groep. Deze cluster is onder meer verantwoordelijk voor het produceren van modules van microchipmachines voor klanten in de semiconductor industrie.

Met de implementatie gaat VDL ETG haar beoogde digitale transformatie, de verdere automatisering van processen en de verbetering van de real-time informatievoorziening vormgeven. Infor gaat samen met haar implementatiepartner Merino Consulting Services de huidige Baan ERP omgeving moderniseren en naar de Cloud brengen. Het onderbrengen van alle kerncomponenten in het productieproces van VDL ETG in één geïntegreerde architectuur draagt bij aan de "digitale fabriek" visie van VDL ETG.

Infor gaat samen met haar implementatiepartner Merino Consulting Services de huidige Baan ERP omgeving moderniseren en naar de Cloud brengen. Het onderbrengen van alle kerncomponenten in het productieproces van VDL ETG in één geïntegreerde architectuur draagt bij aan de "digitale fabriek" visie van VDL ETG.

interessante keuze van VDL ETG voor Infor

Een interessante ontwikkeling in de wereld van ERP en die van VDL ETG.

Ontwikkelingen waar ik enthousiast over wordt want deze kunnen mogelijk leiden tot meer bedrijven die de grote stap gaan wagen.

Ik volg VDL ETG al enkele jaren, ondermeer omdat ze in 2014 een strategische keuze maakte om een eigen ERP-systeem te ontwikkelen met Thinkwise, maar vooral omdat ze uit de Philips-stal komen, waar ik zelf lang heb doorgebracht, ik nogal wat mensen ken en high-tech manufacturing mijn focus heeft.

Het is bewonderingswaardig dat VDL ETG al jaren met Baan IV werkt. Het moet omstreeks 1988 zijn geweest dat Baan IV werd geïmplementeerd. Destijds nog bij Philips Machinefabrieken, waarvan de naam in 2000 wijzigde naar Philips Enabling Technologies Group. Later in 2006 werd deze Philips divisie overgenomen door de Van Der Leegte groep, wat leidde tot de VDL Enabling Technologies Group (VDL ETG).

In de divisie Philips Business Electronics (Philips BE), voorheen Philips Industrial Electronics, zag QAD met MFG/Pro romdom diezelfde periode haar kans schoon bij een groep van zelfstandige productiebedrijven met verschillende verkooporganisaties wereldwijd. Later is de groep door Philips ontmanteld en zijn de individuele bedrijven overgenomen of zelfstandig verdergegaan, bekendste namen: FEI Electron Optics B.V., Malvern Panalytical B.V. en Assembléon (nu onderdeel van Kulicke & Soffa).

QAD stond in 1998 in het leiderschapskwadrant van Gartner, terwijl Baan gezien werd als de visionair, SAP en Oracle als niche spelers. Niet veel is verandert sinds 1998, buiten dan dat de ERP-spelers allemaal naar de Cloud zijn getrokken, er met Microsoft een heel sterke speler bijgekomen is, Infor in het leiderschapskwadrant staat en QAD nu als visionair te boek staat.

Een interessante keuze voor de positie van Infor in de wereld van productiegerichte bedrijven in Nederland en daarbuiten.

Een heel verstandige keuze van VDL ETG om minimale risico te nemen, en maximale mogelijkheden te krijgen.

Het succes van een oplossing is immers niet alleen afhankelijk van de functionaliteiten die een ERP leverancier brengt, sterker nog, de oplossing is slechts een kleine schakel in een bedrijfsbrede onomkeerbare verandering, een bedrijfstransformatie, die wordt ingezet waarbij bedrijven moeten proberen een gefaseerde aanpak te volgen en zo weinig mogelijk van het bestaande overhoop moeten gooien. Dit gaat over de inhoud, over gegevens in systemen - klanten, producten, leveranciers, orders, ....

Een veel gemaakte vergissing is dat ERP gaat over technologie, juist niet, het gaat alleen over de business die wat handigheidjes nodig hebben om optimaal te functioneren.

hoe kijken de grote adviesbureaus aan tegen Infor

Elk jaar, rond de zomerperiode, publiceren de drie grote advies- en consultancybureaus Gartner, Forrester en IDC hun bevindingen over de status van oplossingen en leveranciers in de wereld van ERP. Een uitgelezen moment voor bedrijven om hun keuzemogelijkheden de revue te laten passeren en beslissingen te nemen die bepalend zijn voor de toekomst.

De resultaten zijn vaak niet echt schokkend voor zij die zich dagelijks bezighouden met het begeleiden en adviseren van bedrijven. De gevestigde leveranciers nemen elk jaar wel weer een belangrijke positie in, met hier en daar een uitschieter, een onbekende partij die boven komt drijven.

Wanneer je deze rapporten doorspit, zie je dat elk bureau wel zo zijn eigen focus legt, wat het extra interessant maakt om te kijken wie waar bovenaan in staat en waarom.

☛ Gartner legt de focus op "ability to execute" en "completeness of vision". Denk daarbij aan Cloud Readiness en Composability.

☛ Forrester geeft in haar publicatie een cijfer aan de capabilities die worden aangeboden.

☛ IDC geeft aandacht aan de capabilities en strategies van leveranciers, zoals de adoptie van nieuwe techologieën: AI, IoT, ML, ... en de integratiemogelijkheden met Operationele Technologie (OT) systemen zoals PLC-, SCADA- of DCS-systemen.

Veel ERP aanbieders, komen in alle rapporten naar voren: SAP, Microsoft Dynamics 365, Infor, Oracle Cloud ERP, NetSuite, Epicor, IFS, Plex Systems, Inc., QAD.

👉🏻 IDC MarketScape: Worldwide SaaS and Cloud-Enabled Manufacturing ERP Applications 2022 Vendor Assessment

“Infor erkent dat diepgaande branchekennis de sleutel is tot het succes van haar klanten, en meerdere (ondervraagde klanten) noemden hun expertise als cruciaal in het selectieproces en de belangrijkste reden om bij Infor te blijven” — Manufacturing Report.

“Het combineren van technologische expertise met eerder genoemde branche-expertise is de beste manier om ervoor te zorgen dat tastbare productieresultaten worden geleverd door het gebruik van nieuwe technologie (IoT, AI/ML, enz.).”

👉🏻 The Forrester Wave™: Digital Operations Platforms For Manufacturing And Distribution, Q3 2022

Forrester diagram laat ik achterwege, Forrester is helaas iets te streng in haar uitingen.

Infor neemt in het overzicht van Forrester de positie van Strong Performer in.

Source: Forrester Research, Inc. Unauthorized reproduction, citation, or distribution prohibited.

👉🏻 Gartner® Magic Quadrant™ for Product-Centric Enterprises - edition 2022

In het Gartner® Magic Quadrant™ for Product-Centric Enterprises - editie 2022 staat Infor al enkele jaren in het leiderschapskwadrant, naast SAP, Oracle Cloud ERP en Microsoft Dynamics 365.

“Infor is geschikt voor klanten in complexe sectoren, zoals industriële apparatuur, auto's, ruimtevaart en defensie, consumentengoederen, voedingsmiddelen en dranken, mode en groothandel. Infor zou moeten worden overwogen door ondernemingen die robuuste operationele processen en productiemogelijkheden nodig hebben in sectoren waarop Infor zich richt.”

een stukje historie over Baan en Infor

In september 1998 schreef Edward Teach een artikel met als titel 'Big Four Wooing the Middle Market: The big four ERP vendors--Baan, Oracle, PeopleSoft, and SAP--want smaller companies to buy their complex systems. It won't be an easy sell.'

“Gartner Group, in Stamford, Connecticut, defines the middle market as companies with revenues under $250 million. According to Gartner’s “magic quadrant” for this market–a figure that groups vendors into Leaders, Challengers, Visionaries, and Niche Players, determined by their “completeness of vision” and “ability to execute”–the leading ERP vendors are QAD and Symix. Baan is considered a Visionary, SAP and Oracle are Niche Players, and PeopleSoft isn’t on the quadrant at all (primarily because its middle-market offering doesn’t have manufacturing functionality yet, says research director Bruce Bond).” — Edward Teach in CFO.com

CFO.com is een toonaangevend mediamerk in de Verenigde Staten dat zich richt op invloedrijke financiële managers die jaarlijks samen biljoenen uitgaven beheren.

[Zie referenties: "Big Four Wooing the Middle Market - Edward Teach (1 September 1998)"]

Niet veel later kwam er een eind aan dit Nederlandse succesverhaal en werd het bedrijf overgenomen door het Britse Invensys. De Baan-divisie binnen Invensys bleef overeind en werd in de zomer 2003 overgenomen door SSA Global Technologies waarna de naam van het vlagschip gewijzigd werd in SSA ERP LN 6.1.

In mei 2006 werd SSA overgenomen door het op overnamepad zijn Infor Global Solutions, dat een jaar eerder reeds Mapics had binnen gelijfd.

Referenties

Big Four Wooing the Middle Market - Edward Teach (1 September 1998)

Het Gartner® Magic Quadrant™ for Product-Centric Enterprises - editie 2022 [Gartner]

Infor is recognized by Gartner® as a Leader in the 2022 Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises

VDL ETG de historie

Merino Consulting Services Ltd.

VDL Enabling Technologies Group Chooses Infor for ERP Modernization

Continue!

Elenia doet klimaatdoelstellingen via SBTi en implementeert Microsoft D365 FSCM

📌 To Cloud (duurzaam) or Not To Cloud (niet duurzaam) nooit gedacht duurzaamheid als argument te hoeven gebruiken.

Het is voor de zelfbewuste leider vanzelfsprekend maar niet alle leiders van vandaag durven hun comfortzone te verlaten. Doch de 'demand / command & control' stijl is niet opgewassen tegen een omgeving, een wereld, die in een rap tempo digitaliseert en razendsnel verandert. Bedrijven, organisaties kunnen het zich niet permitteren om in het verouderde stramien te blijven hangen.

Het gaat immers allang niet meer om de betrouwbaarheid, de degelijkheid van uw product of dienst - dat heeft u al begrepen mag ik hopen.

Duurzaamheid - sociaal maatschappelijke en ecologische belangen - spelen een steeds grotere rol in de aankoopbeslissingen van klanten, zowel zakelijke als particuliere.

Staat u op het punt om een nieuwe ERP oplossing of ander bedrijfsinformatiesysteem te selecteren dan zou ik u kunnen proberen te overtuigen om naar een Cloud-oplossing te gaan. Een oplossing die niet in uw eigen on-premise datacenter staat.

In de afgelopen maanden heb ik genoeg bijdrages en artikelen geschreven met argumenten waarom u hiervan afscheid zou moeten nemen.

☛ functioneel - altijd de laatste en nieuwste versie ter uwer beschikking, innovatie komt naar u toe

☛ technologisch - integratie met uw andere multi-tenant Cloud-oplossingen zoals Salesforce CRM, Oracle Netsuite, ... komt out-of-the-box, sorry out-of-the-cloud

☛ organisatorisch - geen probleem meer met het vinden van die technische specialisten die uw datacenter in de lucht en uw gebruikers tevreden houden, die zorgen dat uw bedrijfsgegevens veilig blijven.

Nee, EINDELIJK kunt u aan de slag met die lang gewenste digitale bedrijfstransformatie die uw bedrijf positief onder de aandacht brengt, uw merk weer in de spotlights plaatst, en potentiële nieuwe medewerkers over de streep trekt.

WANT u draagt bij aan een betere duurzamere wereld.

En als uw bedrijf deelneemt aan 'Race to Zero' campagne van UNFCCC via één van haar partners zoals SME Climate Hub of Science Based Targets initiative (SBTi) dan kunt u een positief resultaat bijschrijven op uw 'op wetenschap gebaseerde reductiedoelstellingen.'

Alles voor het klimaat komt ten goede aan uw klant en dus aan uw bedrijf en haar medewerkers.

Als u morgen een keuze moet maken neem een voorbeeld aan het Finse energiebedrijf Elenia, mikt op Net-Zero met klimaattoezeggingen via SBTi en implementeerde Microsoft D365 Finance & Operations in de Cloud via CGI.

Continue!