Labels

ACM (1) Acumatica (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) Archimate (1) Audit File Logistics (1) AZURE (1) B2MML (1) BIM (1) blockchain (3) BPM (11) BPMN (21) BPMN2 (1) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (10) CCTS (5) CDBC (1) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (6) cloud computing (5) CMMN (1) composable architecture (6) Consultancy (16) CRM (2) crypto (1) customs (1) D365 BC (1) D365 FSCM (16) DAM (5) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (21) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (6) Digital Twin (1) DMN (3) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (10) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (34) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) Economics (1) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) Environment (1) ERP (94) ESG (3) ETIM (3) European Commission (11) Fashion (2) flexibility (1) Food & Beverage (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) IDEAS (2) IIoT (2) Infor (1) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Legal (1) Leiderschap (4) MACH (8) mashups (1) MBEE (2) MES (3) metaverse (1) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) multi-tenancy (1) NetSuite (5) NEWS (5) NFT (1) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Open Supply Hub (1) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (10) PLM (15) Politics (1) Portfolio Management (1) Prince2 (4) Process Mining (1) Process Modeling (17) Project Management (22) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) Ramco (1) resilience (2) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (12) Security (1) service-oriented technologies (2) SITG (2) Smart Industry (2) Social (1) Supply Chain (31) Sustainability (14) Technology (1) ToolsGroup (5) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Unified Commerce (5) Unit4 (1) Wholesale (3) WMS (8)

'it's a small step from a mature supply chain to a sustainable value chain'

'it's a small step from a mature supply chain to a sustainable value chain'

Both thrive on transparency, traceability and collaboration.

Digital transformation of the entire value chain is essential to boost business performance, accelerate the transition to a circular economy, deliver on customer promises, and decouple economic growth from resource depletion.

Digital transformation is not a buzzword but an absolute necessity, because less than half of the companies have a grip on cross-departmental processes and information flows, let alone the chain. Lack of integration of business functions and the ubiquitous island culture makes collaboration impossible and depresses performance.

When your company is not yet thinking about unlocking it's value chain; integrating internal processes with upstream and downstream processes; redesigning products, production processes, supply and distribution chains.

NOW it is time to stand up for sustainability.

The need for change, not through the traditional time-consuming way, from research, through blueprint and cost-benefit analysis, to selection and implementation, is not yet sinking in.

Wake up!

☛ Not the new or changed EC policy measures such as the ESPR, the CPR, the CBAM, the EUDR, the PPWD, the CEAP, etc.

☛ Not the projects funded by the EC such as CIRPASS - Digital Product Passport, DigiPrime, Onto-DESIDE, TRICK Project, etc.

☛ Not the initiatives of multi-stakeholders, NGOs and agencies such as the UNECE Recommendations 46 for Sustainable Value Chains in the Garment and Footwear Sector.

☛ Not the initiatives in the Textile, Clothing and Luxury sector such as the Aura Blockchain Consortium combining RFID, NFC, NFT, IoT to track products.

BUT the Digital Product Passport (#DPP) is going to mandate digital transformation of the total Value Chain.

It's going to cost companies money, it's going to hurt, it's going to require a valuable mindset change in boardrooms, but it has to be done.

Within the next 10 years, transparency, traceability and circularity of products will prevail throughout their entire lifespan; from design, raw material extraction to recycling and disposal.

Companies need a Sustainable #ERP, an S-ERP that thrives on IoT, AI (ML, DL, RPA, BDA), RFID / NFC based data transport, integrated with PLM (sustainable design), OMS (sustainable sales and fulfillment) and SCM (sustainable chains).

Much resistance expected from small and medium-sized businesses that will be hit hardest.

With all planned policy measures in Europe and worldwide, the economy will look different in 4 years, those who do not participate will no longer exist in 10 years.

Continue!

'het is een kleine stap van een volwassen toeleveringsketen naar een duurzame waardeketen'

'het is een kleine stap van een volwassen toeleveringsketen naar een duurzame waardeketen'

Beiden drijven op transparantie, traceerbaarheid en samenwerking.

Digitale transformatie van de gehele waardeketen is essentieel om prestaties van bedrijven omhoog te tillen, de overgang naar een circulaire economie te versnellen, beloftes aan klanten na te komen, en economische groei te ontkoppelen van uitputting van natuurlijke hulpbronnen.

Digitale transformatie is geen buzzwoord maar keiharde noodzaak want minder dan de helft van de bedrijven heeft grip op afdelingsoverstijgende processen en informatiestromen, laat staan de keten. Gebrek aan integratie van bedrijfsfuncties en de alom aanwezige eilandjescultuur maakt samenwerking onmogelijk en drukt prestaties.

Wanneer uw bedrijf nog niet nadenkt over het ontsluiten van uw waardeketen; het integreren van interne processen met processen stroomop- en afwaarts; het herontwerpen van producten, productieprocessen, toeleverings- en distributieketens.

NU is het tijd om op te staan VOOR duurzaamheid.

De noodzaak van verandering, niet via de traditionele tijdrovende manier, van onderzoek, via blauwdruk en kosten-batenanalyse, naar selectie en implementatie, dringt nog niet door.

Wordt wakker!

☛ Niet de nieuwe of gewijzigde EC beleidsmaatregelen zoals de ESPR, de CPR, de CBAM, de EUDR, de PPWD, de CEAP, e.a.

☛ Niet de EC gefinancieerde projecten CIRPASS - Digital Product Passport, DigiPrime, Onto-DESIDE, TRICK Project, e.a.

☛ Niet de initiatieven van multi-stakeholders, NGO's en agentschappen zoals de UNECE Recommendations 46 voor Sustainable Value Chains in the Garment and Footwear Sector.

☛ Niet de initiatieven in de Textiel-, Kleding- en Luxe sector zoals Aura Blockchain Consortium waarbij RFID, NFC, NFT, IoT gecombineerd wordt om producten te volgen.

MAAR het Digital Product Passport (#DPP) gaat digitale transformatie van de volledige waardeketen verplichten.

Het gaat bedrijven geld kosten, het gaat pijn doen, het vraagt een waardevolle mentaliteitsverandering in directiekamers, maar het moet.

Binnen nu en 10 jaar overheerst transparantie, traceerbaarheid en circulariteit van producten gedurende de gehele levensduur; van ontwerp, de winning van grondstoffen tot recycling en verwijdering.

Bedrijven hebben een Sustainable #ERP nodig, een S-ERP dat drijft op IoT, AI (ML, DL, RPA, BDA), RFID / NFC based data transport, geĆÆntegreerd met PLM (duurzaam ontwerp), OMS (duurzame verkoop en fulfillment) en SCM (duurzame ketens).

Veel weerstand wordt verwacht van kleine en middelgrote bedrijven, die het hardst geraakt worden.

Met alle verwachte beleidsmaatregelen in Europa en wereldwijd ziet de economie er over 4 jaar anders uit, zij die niet meedoen bestaan over 10 jaar niet meer.

Continue!

de beste strategie voor de selectie en implementatie van uw toekomstige ERP software

Wat is de beste strategie voor de selectie en implementatie van uw toekomstige ERP software?

In mijn optiek gaan bedrijven. zelfstandig of met adviseurs, aan de slag met het beantwoorden van volgende vragen:

☛ Wat maakt uw bedrijf uniek?

☛ Hoe zien uw processen en informatiestromen eruit en wat moet / kan anders?

☛ Wat zijn uw visie en ambities voor de middellange en lange termijn?

☛ Welke bedrijfs- en digitale transformatie-initiatieven horen daarbij?

☛ Wat zijn de pijnpunten (PAINS) EN gewenste positieve uitkomsten (GAINS) van uw afdelingen, klanten en leveranciers?

'HET SUCCES ZIT IN DE VOORBEREIDING' een stelling die de laatste jaren steeds meer opgang maakt.

Nu oplossingen in de Cloud staan, leveranciers het operationele beheer verzorgen, handleidingen online beschikbaar zijn, software jaarlijks 2 tot 4 updates krijgt, verwachten steeds meer leveranciers zelfredzaamheid van u als klant.

Consultants krijgen geen tijd om op zoek te gaan naar hoe uw processen beter georganiseerd kunnen worden.

In mijn strategie draagt elke stap in uw voorbereiding exponentieel bij aan een succesvolle implementatie.

Ga, nadat u uw processen in kaart hebt gebracht, op zoek naar 10 tot 20 onderscheidende requirements:

šŸ‘‰šŸ» stel een empathy map op per domeingebied: afdelingen, klant en leverancier. Deze laten zien wat mensen denken en voelen, de zorgen en angsten, de wensen en verlangens die ze hebben

šŸ‘‰šŸ» stel een Value Proposition Canvas (VPC) op voor elk domeingebied, input voor de GAINS en PAINS zijn de resultaten van de empathy map

šŸ‘‰šŸ» zoek in de documentatie van aanbieders naar GAIN-CREATORS en PAIN-RELIEVERS

šŸ‘‰šŸ» map de processen naar functionaliteiten uit de documentatie

šŸ‘‰šŸ» dan blijven 10 tot 20 onduidelijkheden over die onderscheidend zijn

Nodig leveranciers, die in 80% van je gains, pains en processen kunnen voorzien, uit voor betaalde deep-dive sessie waarin je hen je toekomstige processen en requirements toelicht.

Na deze sessies heeft u een goed beeld van welke oplossing en leverancier het beste aansluit.

Maar let op: de wereld is veranderlijk, wat vandaag vanzelfsprekend is, kan morgen weer anders zijn omdat in uw omgeving andere opportunities zich aandienen.

Tot slot: de aanschaf van een ERP oplossing is niet iets wat je over een nacht ijs moet doen. Bovendien - daar waar vroeger je ERP oplossing al verouderd was wanneer je live ging - staat in het nieuwe delivery model van ERP leveranciers continuous improvement voorop.

Veel succes met het vinden van de juiste oplossing.

Referenties

4 Steps to a Human-Centered Business Model

Continue!

De World Economic Forum lanceert haar metaverse, de "Global Collaboration Village"

Het World Economic Forum heeft tijdens haar jaarlijkse bijeenkomst in Davos een prototype van haar metaverse, de "Global Collaboration Village", onthult.

"The Village zal de grensverleggende mogelijkheden van de metaverse gebruiken om oplossingen te vinden voor het aanpakken van de grote problemen van onze tijd op een meer open, inclusieve en duurzame manier", aldus Klaus Schwab, oprichter en uitvoerend voorzitter van het World Economic Forum.

De Village is een virtuele samenwerkingsruimte die gebouwd is met het Microsoft Mesh-platform en moet dienen als aanvulling op interacties in de echte wereld.

Volgens het WEF heeft deze metaverse het potentieel om de manier waarop we communiceren en samenwerken fundamenteel te veranderen door de beperkingen van de fysieke wereld te overwinnen.

Er zijn momenteel 80 Village Partners die het initiatief ondersteunen waaronder adviesbureaus en financiƫle groepen - JP Morgan Chase, KPMG, EY en McKinsey, en internationale organisaties - de Verenigde Naties en de Wereldhandelsorganisatie.

De Village omvat een gemeentehuis met plenaire vergaderingen en workshops, samenwerkingscentra voor meeslepende verhalen en campussen voor belanghebbenden voor gesprekken met belanghebbenden. Enkele voorbeelden van de interactieve ruimtes zijn de "Food Innovation Hub", waar deelnemers kunnen leren over duurzame voedselproductiepraktijken en deze kunnen toepassen.

Een andere is het "mangrovebos", dat een mangrove-ecosysteem simuleert om het belang ervan voor een kustomgeving aan te tonen.

Het is gebouwd op Microsoft Mesh, een mixed reality-platform dat toegankelijk is met een VR-headset of een laptop.

Continue!

VDL Enabling Technologies gaat met Infor haar digitale fabriek vormgeven

VDL ETG kiest voor Infor CloudSuite™ Industrial Enterprise

Afgelopen week maakte Infor bekend dat VDL Enabling Technologies Group (ETG) heeft gekozen voor de Infor CloudSuite™ Industrial Enterprise voor de modernisering van haar Baan ERP omgeving.

VDL ETG gaat de Infor CloudSuite™ Industrial Enterprise gebruiken voor uitrol van ERP in dit high-tech cluster van VDL Groep. Deze cluster is onder meer verantwoordelijk voor het produceren van modules van microchipmachines voor klanten in de semiconductor industrie.

Met de implementatie gaat VDL ETG haar beoogde digitale transformatie, de verdere automatisering van processen en de verbetering van de real-time informatievoorziening vormgeven. Infor gaat samen met haar implementatiepartner Merino Consulting Services de huidige Baan ERP omgeving moderniseren en naar de Cloud brengen. Het onderbrengen van alle kerncomponenten in het productieproces van VDL ETG in Ć©Ć©n geĆÆntegreerde architectuur draagt bij aan de "digitale fabriek" visie van VDL ETG.

Infor gaat samen met haar implementatiepartner Merino Consulting Services de huidige Baan ERP omgeving moderniseren en naar de Cloud brengen. Het onderbrengen van alle kerncomponenten in het productieproces van VDL ETG in Ć©Ć©n geĆÆntegreerde architectuur draagt bij aan de "digitale fabriek" visie van VDL ETG.

interessante keuze van VDL ETG voor Infor

Een interessante ontwikkeling in de wereld van ERP en die van VDL ETG.

Ontwikkelingen waar ik enthousiast over wordt want deze kunnen mogelijk leiden tot meer bedrijven die de grote stap gaan wagen.

Ik volg VDL ETG al enkele jaren, ondermeer omdat ze in 2014 een strategische keuze maakte om een eigen ERP-systeem te ontwikkelen met Thinkwise, maar vooral omdat ze uit de Philips-stal komen, waar ik zelf lang heb doorgebracht, ik nogal wat mensen ken en high-tech manufacturing mijn focus heeft.

Het is bewonderingswaardig dat VDL ETG al jaren met Baan IV werkt. Het moet omstreeks 1988 zijn geweest dat Baan IV werd geĆÆmplementeerd. Destijds nog bij Philips Machinefabrieken, waarvan de naam in 2000 wijzigde naar Philips Enabling Technologies Group. Later in 2006 werd deze Philips divisie overgenomen door de Van Der Leegte groep, wat leidde tot de VDL Enabling Technologies Group (VDL ETG).

In de divisie Philips Business Electronics (Philips BE), voorheen Philips Industrial Electronics, zag QAD met MFG/Pro romdom diezelfde periode haar kans schoon bij een groep van zelfstandige productiebedrijven met verschillende verkooporganisaties wereldwijd. Later is de groep door Philips ontmanteld en zijn de individuele bedrijven overgenomen of zelfstandig verdergegaan, bekendste namen: FEI Electron Optics B.V., Malvern Panalytical B.V. en AssemblƩon (nu onderdeel van Kulicke & Soffa).

QAD stond in 1998 in het leiderschapskwadrant van Gartner, terwijl Baan gezien werd als de visionair, SAP en Oracle als niche spelers. Niet veel is verandert sinds 1998, buiten dan dat de ERP-spelers allemaal naar de Cloud zijn getrokken, er met Microsoft een heel sterke speler bijgekomen is, Infor in het leiderschapskwadrant staat en QAD nu als visionair te boek staat.

Een interessante keuze voor de positie van Infor in de wereld van productiegerichte bedrijven in Nederland en daarbuiten.

Een heel verstandige keuze van VDL ETG om minimale risico te nemen, en maximale mogelijkheden te krijgen.

Het succes van een oplossing is immers niet alleen afhankelijk van de functionaliteiten die een ERP leverancier brengt, sterker nog, de oplossing is slechts een kleine schakel in een bedrijfsbrede onomkeerbare verandering, een bedrijfstransformatie, die wordt ingezet waarbij bedrijven moeten proberen een gefaseerde aanpak te volgen en zo weinig mogelijk van het bestaande overhoop moeten gooien. Dit gaat over de inhoud, over gegevens in systemen - klanten, producten, leveranciers, orders, ....

Een veel gemaakte vergissing is dat ERP gaat over technologie, juist niet, het gaat alleen over de business die wat handigheidjes nodig hebben om optimaal te functioneren.

hoe kijken de grote adviesbureaus aan tegen Infor

Elk jaar, rond de zomerperiode, publiceren de drie grote advies- en consultancybureaus Gartner, Forrester en IDC hun bevindingen over de status van oplossingen en leveranciers in de wereld van ERP. Een uitgelezen moment voor bedrijven om hun keuzemogelijkheden de revue te laten passeren en beslissingen te nemen die bepalend zijn voor de toekomst.

De resultaten zijn vaak niet echt schokkend voor zij die zich dagelijks bezighouden met het begeleiden en adviseren van bedrijven. De gevestigde leveranciers nemen elk jaar wel weer een belangrijke positie in, met hier en daar een uitschieter, een onbekende partij die boven komt drijven.

Wanneer je deze rapporten doorspit, zie je dat elk bureau wel zo zijn eigen focus legt, wat het extra interessant maakt om te kijken wie waar bovenaan in staat en waarom.

☛ Gartner legt de focus op "ability to execute" en "completeness of vision". Denk daarbij aan Cloud Readiness en Composability.

☛ Forrester geeft in haar publicatie een cijfer aan de capabilities die worden aangeboden.

☛ IDC geeft aandacht aan de capabilities en strategies van leveranciers, zoals de adoptie van nieuwe techologieĆ«n: AI, IoT, ML, ... en de integratiemogelijkheden met Operationele Technologie (OT) systemen zoals PLC-, SCADA- of DCS-systemen.

Veel ERP aanbieders, komen in alle rapporten naar voren: SAP, Microsoft Dynamics 365, Infor, Oracle Cloud ERP, NetSuite, Epicor, IFS, Plex Systems, Inc., QAD.

šŸ‘‰šŸ» IDC MarketScape: Worldwide SaaS and Cloud-Enabled Manufacturing ERP Applications 2022 Vendor Assessment

“Infor erkent dat diepgaande branchekennis de sleutel is tot het succes van haar klanten, en meerdere (ondervraagde klanten) noemden hun expertise als cruciaal in het selectieproces en de belangrijkste reden om bij Infor te blijven” — Manufacturing Report.

“Het combineren van technologische expertise met eerder genoemde branche-expertise is de beste manier om ervoor te zorgen dat tastbare productieresultaten worden geleverd door het gebruik van nieuwe technologie (IoT, AI/ML, enz.).”

šŸ‘‰šŸ» The Forrester Wave™: Digital Operations Platforms For Manufacturing And Distribution, Q3 2022

Forrester diagram laat ik achterwege, Forrester is helaas iets te streng in haar uitingen.

Infor neemt in het overzicht van Forrester de positie van Strong Performer in.

Source: Forrester Research, Inc. Unauthorized reproduction, citation, or distribution prohibited.

šŸ‘‰šŸ» Gartner® Magic Quadrant™ for Product-Centric Enterprises - edition 2022

In het Gartner® Magic Quadrant™ for Product-Centric Enterprises - editie 2022 staat Infor al enkele jaren in het leiderschapskwadrant, naast SAP, Oracle Cloud ERP en Microsoft Dynamics 365.

“Infor is geschikt voor klanten in complexe sectoren, zoals industriĆ«le apparatuur, auto's, ruimtevaart en defensie, consumentengoederen, voedingsmiddelen en dranken, mode en groothandel. Infor zou moeten worden overwogen door ondernemingen die robuuste operationele processen en productiemogelijkheden nodig hebben in sectoren waarop Infor zich richt.”

een stukje historie over Baan en Infor

In september 1998 schreef Edward Teach een artikel met als titel 'Big Four Wooing the Middle Market: The big four ERP vendors--Baan, Oracle, PeopleSoft, and SAP--want smaller companies to buy their complex systems. It won't be an easy sell.'

“Gartner Group, in Stamford, Connecticut, defines the middle market as companies with revenues under $250 million. According to Gartner’s “magic quadrant” for this market–a figure that groups vendors into Leaders, Challengers, Visionaries, and Niche Players, determined by their “completeness of vision” and “ability to execute”–the leading ERP vendors are QAD and Symix. Baan is considered a Visionary, SAP and Oracle are Niche Players, and PeopleSoft isn’t on the quadrant at all (primarily because its middle-market offering doesn’t have manufacturing functionality yet, says research director Bruce Bond).” — Edward Teach in CFO.com

CFO.com is een toonaangevend mediamerk in de Verenigde Staten dat zich richt op invloedrijke financiƫle managers die jaarlijks samen biljoenen uitgaven beheren.

[Zie referenties: "Big Four Wooing the Middle Market - Edward Teach (1 September 1998)"]

Niet veel later kwam er een eind aan dit Nederlandse succesverhaal en werd het bedrijf overgenomen door het Britse Invensys. De Baan-divisie binnen Invensys bleef overeind en werd in de zomer 2003 overgenomen door SSA Global Technologies waarna de naam van het vlagschip gewijzigd werd in SSA ERP LN 6.1.

In mei 2006 werd SSA overgenomen door het op overnamepad zijn Infor Global Solutions, dat een jaar eerder reeds Mapics had binnen gelijfd.

Referenties

Big Four Wooing the Middle Market - Edward Teach (1 September 1998)

Het Gartner® Magic Quadrant™ for Product-Centric Enterprises - editie 2022 [Gartner]

Infor is recognized by Gartner® as a Leader in the 2022 Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises

VDL ETG de historie

Merino Consulting Services Ltd.

VDL Enabling Technologies Group Chooses Infor for ERP Modernization

Continue!

De Open Supply Hub - vergroot de transparantie in toeleveringsketens

Ecologische en sociale uitdagingen zetten wereldwijd toeleveringsketens onder druk en vragen om meer transparantie

Het World Wide Funds for Nature (WWF) heeft samen met de H&M Group, de Open Supply Hub (OS Hub) en de Sustainable Apparel Coalition (SAC) een driedelige serie over de kleding- en textielindustrie uitgebracht.

In het tweede deel van de serie "Exploring Water Risks in the Textile Industry's Value Chain" signaleert de OS Hub dat toeleveringsketens geconfronteerd worden met grote ecologische en sociale uitdagingen, zoals moderne slavernij (kinder- en gedwongen arbeid), ontbossing en degradatie, en klimaatverandering.

“Dit zijn geen problemen die Ć©Ć©n persoon, organisatie of sector alleen kan oplossen. Maar keer op keer hebben we gezien dat het verzamelen van de juiste groep belanghebbenden om deze problemen aan te pakken voor velen te tijdrovend en inefficiĆ«nt is om zelfs maar te proberen.”Open Supply Hub

[Zie referenties: "Avant-garde: Water risks and opportunities facing apparel and textile clusters (WWF & OS HUB) - 29 November 2022"]


De Open Supply Hub (OS Hub) - Organisatie

De Open Supply Hub (OS Hub) is een organisatie zonder winstoogmerk (non-profit) die wordt gefinancierd door de Laudes Foundation, Humanity United, Die Deutsche Gesellschaft fĆ¼r internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Amazon en Target.

De multi-stakeholder Raad van Bestuur van de Open Supply Hub bestaat uit vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, Multi-Stakeholder Initiatieven (MSI's), vakbonden, open data sector en andere belanghebbenden.

De Open Supply Hub is opgericht in 2019 als de Open Apparel Registry (OAR) en was uitsluitend gericht op de kledingsector.

In november 2022 breidde de Open Apparel Registry (OAR) uit tot de Open Supply Hub (OS Hub) met als voornaamste sectoren: cosmetica, consumptiegoederen (CPG), elektronica, meubels, sportartikelen en kleding.

In Nederland is de Sociaal-Economische Raad (SER) onlangs toegetreden tot het bestuur van de Open Supply Hub.


Open Supply Hub - Missie en Strategie (vertaald)

“De Open Supply Hub (OS Hub) bestaat om mensenrechten en milieuomstandigheden in en rond fabrieken en faciliteiten te verbeteren door supply chain-gegevens open te stellen als een gratis, publiek goed. Wanneer iedereen die in wereldwijde toeleveringsketens werkt, gelijke toegang heeft tot hoogwaardige gegevens met open licentie, leidt dit tot duurzamere en rechtvaardigere resultaten voor de meest kwetsbare gemeenschappen die door de detailhandel worden getroffen.”Our Mission, Open Supply Hub

“De strategie van OS Hub is om supply chain-gegevens open te stellen ten voordele van iedereen. De kracht van de aanpak van OS Hub ligt in het transformeren van rommelige, inconsistente gegevens in gestructureerde datasets, die vrij beschikbaar zijn voor alle belanghebbenden onder een open data-licentie. Wanneer iedereen die in wereldwijde toeleveringsketens werkt gelijke toegang heeft tot kwaliteitsgegevens, ontstaan er snel kansen om de industrie op een duurzamer en rechtvaardiger pad te brengen.”Our Strategy, Open Supply Hub

De kracht van de visie en strategie van de Open Supply Hub zit in openheid en samenwerking.

Open en betrouwbare gegevens zijn nodig om samenwerking te bewerkstelligen

“Dit zijn geen problemen die Ć©Ć©n persoon, organisatie of sector alleen kan oplossen. Maar keer op keer hebben we gezien dat het verzamelen van de juiste groep belanghebbenden om deze problemen aan te pakken voor velen te tijdrovend en inefficiĆ«nt is om zelfs maar te proberen.”Open Supply Hub

De complexiteit en diversiteit van toeleveringsketens maken het voor merken en retailers moeilijk tot onmogelijk om eenzijdig en alleen verandering teweeg te brengen.

Vaak weten verantwoordelijken niet wie de leveranciers of fabrikanten achter hun leverancier zijn en welke productiefaciliteiten zij gebruiken.

In onderstaande waardeketen zien we dat de doorsnee toeleveringsketen (supply chain) van de kleding- en textielindustrie uit meerdere lagen (Tiers) bestaat en elke laag uit enkele tot meerdere leveranciers, fabrikanten of productiefaciliteiten. De distributieketen aan de andere kant bestaat uit meerdere Use Phases, en daarbinnen enkele tot meerdere afnemers / klanten.

De afdelingen inkoop, warehousing, logistiek, verkoop, marketing, R&D bevinden zich in de middelste laag (Tier 0, Use Phase 0).

Om het waterverbruik, de broeikasgasuitstoot, de lucht- en watervervuiling terug te dringen en het arbeidsmisbruik uit te bannen zullen belanghebbenden de krachten moeten bundelen.

Alleen door samen op te trekken kunnen merken, retailers, en leveranciers initiatieven ontplooien om de sociale en ecologische uitdagingen het hoofd te bieden zoals:

 • verbeteren van arbeidsomstandigheden door werknemers toegang te bieden tot schoon water, adequate sanitaire voorzieningen, en te zorgen voor veilige werkomgevingen
 • onderzoek naar duurzamere materialen en ontwikkeling van nieuwe productietechnieken
 • financiering van onderzoeks- en verbeteringsprojecten voor het verkleinen of elimineren van risico's
 • gezamenlijke productieinspanningen
 • Om dit alles mogelijk te maken hebben bedrijven in de kleding- en textielindustrie behoefte aan (meer) inzicht in de verwevenheid van merken, leveranciers, fabrikanten en productiefaciliteiten. Vandaag weten organisaties niet welke concullega's gebruik maken van welke leveranciers en welke productiefaciliteiten verbonden zijn met welke leverancier(s) of fabrikant(en).

  Het WWF en de OS Hub onderkennen dat samenwerking alleen bereikt kan worden wanneer betrouwbare gegevens van leveranciersnetwerken en productiefaciliteiten open en vrij toegankelijk zijn voor alle betrokkenen.

  Zonder toegang tot deze gegevens is het ondoenlijk voor bedrijven om de juiste belanghebben te vinden en samen te brengen.


  De Open Supply Hub - Oplossing

  “Open Supply Hub (OS Hub) is an accessible, collaborative, supply chain mapping platform, used and populated by stakeholders across sectors and supply chains.”Open Supply Hub

  De grootste belemmeringen om belanghebbenden samen te brengen zijn de eindeloze variatie in de manier waarop leveranciers en productiefaciliteiten worden geĆÆdentificeerd in vaak ontoegankelijke of betaalde platformen.

  Daardoor is het niet mogelijk om gegevens te vergelijken of te combineren en is het moeilijk om een volledig beeld te krijgen van de spelers in wereldwijde toeleveringsketens.

  De OS Hub komt alle belanghebbenden tegemoet met een gratis open online platform dat voor iedereen toegankelijk is en waarin deelnemers uit verschillende toeleveringsketens gegevens van productiefaciliteiten kunnen vastleggen.

  Na het aanmaken van een account kunnen gebruikers productiefaciliteiten toevoegen, zoekopdrachten uitvoeren, gegevens analyseren en downloaden.

  De Open Supply Hub geeft bedrijven toegang tot een universeel identificatieschema, waarmee ze al hun leveranciers en faciliteiten uniek kunnen identificeren. Een uniek referentienummer dat eveneens door platformen van partners van de OS Hub gebruikt wordt:

  amfori - Trade with Purpose, voorheen de 'Foreign Trade Association', is een multi-stakeholdersorganisatie die bedrijven stimuleert en helpt om de werkomstandigheden in hun toeleveringsketens te monitoren en te verbeteren.

  ZDHC Roadmap to Zero Programme (Zero Discharge of Hazardous Chemicals), is een multi-stakeholderorganisatie die zich tot doel heeft gesteld om merken en retailers in de textiel-, kleding- en schoenenindustrie in staat te stellen de beste praktijken op het gebied van duurzaam chemisch beheer in de hele waardeketen te implementeren.

  Tijdens het toevoegen van productiefaciliteiten zorgt een krachtig algoritme dat alle gegevens worden opgeschoond, ontdubbeld en niet bestaande faciliteiten een unieke identificatiecode krijgen toegewezen (de OS ID). In sommige gevallen zal het Open Supply Hub-team handmatig de gegevens controleren alvorens faciliteiten toe te voegen.

  De gegevens omvatten velden zoals fabrieksnaam, adres en een unieke ID voor elke fabriek, de "OS ID". Het omvat ook sector, product type, aantal werknemers en meer. Het gaat tot in detail zo nauwkeurig als het type faciliteit, of het bijvoorbeeld een assemblage-eenheid voor de eindlijn is.

  Tot nu toe waren dit soort gegevens over toeleveringsketens niet beschikbaar of ondoorzichtig en konden bedrijven niet eens de adressen achterhalen van de fabrieken die hun goederen maakten. Dit maakte uitbuiting van werknemers, negatieve klimaateffecten en ontbossing mogelijk zonder dat bedrijven hier iets aan konden doen of weet van hadden.

  “Open Supply Hub maakt nu precies duidelijk waar een groot aantal producten vandaan komen - en het platform is gebaseerd op bewezen eerdere innovatie in de kleding- en kledingindustrie markten.”Open Supply Hub

  De OS Hub bevat momenteel gegevens van enkele van 's werelds grootste retailmerken, waaronder Amazon, Target en The Walt Disney Company, en wordt gebruikt om de missies van sectoroverschrijdende belanghebbenden te bevorderen, waaronder Worker Rights Consortium, Fair Factories Clearinghouse, Alliance for Water Stewardship, Global Labour Institute, en meer.


  De Open Supply Hub - Interactieve wereldkaart

  Bedrijven kunnen op hun website een interactieve wereldkaart tonen die de productielocaties waar producten worden gemaakt laat zien.

  Een aantal Nederlandse bedrijven laat op hun website de productielocaties zien waar hun producten worden gemaakt:

  Warenhuisketen Hema

  Scotch & Soda


  De OS Hub - Tipje van de sluier

  Toevoegen en claimen van productiefaciliteiten

  Eigenaren of beheerders van productiefaciliteiten kunnen hun faciliteit(en) vermelden en beheren op de Open Supply Hub. Daarvoor moeten ze wel eerst een (gratis) account aanmaken.

  Voor het uploaden van gegevens is een OS Hub Data Template (Excel of CSV) beschikbaar.

  De gegevens die gevraagd worden zijn: land (verplicht), naam (verplicht), adres (verplicht), sector/product type (volgens OS Hub Sector lijst), facility/processing type (volgens de OS Hub Facility Type Taxonomy), aantal werknemers, en parent company.

  Elke faciliteit die wordt toegevoegd moet wel afzonderlijk door de eigenaar geclaimd worden. Na het claimen kunnen additionele gegevens worden toegevoegd aan het profiel zoals: description of the facility, contact information, en production info: production capabilities, MOQs, lead times, certifications. Al deze informatie wordt weergegeven op de pagina van de faciliteit.

  Bij het laden van de faciliteiten controleert het OS Hub via een machine learning algoritme op basis van predictive modelling of een faciliteit al bestaat en is er een match met een bestaande faciliteit dan worden de gegevens toegevoegd aan deze facilitiet. Is er geen match dan wordt een faciliteitsprofiel met een uniek OS Facility ID aangemaakt.


  Zoeken van productiefaciliteiten

  Er zijn meerdere mogelijkheden om naar productiefaciliteiten te zoeken

  Vul in het veld Facility Name of OS ID de naam van de productiefaciliteit in:

  KG Denim Limited

  Voorbeeld

  Uit de lijst met productiefaciliteiten die overeenkomen met de opgegeven naam, selecteer het OS ID: IN2019083QFAYEA.

  Voorbeeld

  In het overzicht van deze faciliteit zien we onder Parent Company dat de faciliteit een onderdeel is van Ranger Apparel Export Private Limited, een overhemdenmaker in India, en dat de gegevens van de faciliteit zijn toegevoegd door Scotch & Soda.

  We zien onder Processing Type dat Scoth & Soda vier productieprocessen (Processing Types) heeft aangemeld: Fabric Dyeing, Fabric Finishing, Fabric Printing en Fabric Weaving.

  Links helemaal onderaan zien we dat er nog meer bedrijven / organisaties / merken zijn die deze faciliteit gebruiken waaronder Esprit.

  Drie van deze merken maken gebruik van andere productieprocessen:

  Material Exchange: Fabric mill

  Tchibo: Wet Processing

  Lindex: Fabric All Over Print


  Ontdekken welke faciliteiten de merken Scotch & Soda en Esprit delen

  Stel we willen kijken welke productiefaciliteiten Scotch & Soda EN Esprit delen in India, selecteer dan beiden merken als Data Contributors, Country Name = India en eventueel Sector = Apparel.

  Vink de optie Show only shared facilities aan en klik op Search.

  Voorbeeld

  Trouwens als we rechtsboven in het scherm op de drop-down button bij de taalcode klikken kunwenen we de Nederlandse taal selecteren.

  Het overzicht ziet er dan zo uit:

  We zien dan dat beide bedrijven gebruik maken drie dezelfde faciliteiten: Creatieve verf- en drukfabrieken Pvt. Ltd., KG Denim Limited en RMP FAB SOURCING PVT. LTD.


  De Open Supply Hub - Handigheidjes, Wetenswaardigheden

  ☛ Wanneer uw bedrijf niet over een eigen identificatieschema of dat van een internationale organisatie zoals de GS1 Global Location Number of de Dun & Bradstreet D-U-N-S® Number beschikt, kunt u OS Hub ID's genereren of verkrijgen voor de facilitetien waarmee u werkt.

  ☛ Wanneer u op zoek bent naar merken of retailers waarmee u eventueel een samenwerking kunt aangaan voor verbeteringen bij productiefaciliteiten biedt de zoekfunctie van OS Hub handige mogelijkheden om de faciliteiten die u gemeenschappelijk hebt inzichtelijk te maken.

  ☛ Wanneer u inzicht wil krijgen in affiliaties van huidige en toekomstige faciliteiten om mogelijkheden voor samenwerking te identificeren of potentiĆ«le nieuwe leveranciers te vinden, gebruik de zoekfunctie van OS Hub.

  ☛ De Worker Rights Consortium, onafhankelijke toezichthoudende organisatie die gevallen van arbeidsmisbruik in kledingfabrieken onderzoekt, maakt gebruik van de OS Hub om merken te vinden die gelieerd zijn aan deze fabrieken en hen te betrekken bij het vinden van een oplossing.


  De Open Supply Hub - World Wide Funds for Nature (WWF)

  Het hebben van een open, toegankelijke kaart van wereldwijde kledingfaciliteiten stelt het WWF in staat om snel distributieproblemen en mogelijke negatieve (en positieve) biodiversiteits- of watereffecten te zien en te identificeren, zonder gegevens over de kledingproductiezone helemaal opnieuw te hoeven verzamelen.

  Het waterbeheerteam van WWF heeft geprobeerd te begrijpen hoe de kledingindustrie over de hele wereld is verspreid en hoe de wereldwijde verspreiding van faciliteiten zoet water en biodiversiteit beĆÆnvloedt.

  Een van de tools die het hiervoor gebruikt, is Open Supply Hub.

  Bij het leggen van een kaart van 's werelds wetlands over de kaart van kledingfaciliteiten in de Open Supply Hub viel bijvoorbeeld meteen de consistente overlap tussen wetlands en kledingproductiezones op.

  Deze informatie helpt WWF niet alleen om te begrijpen wie ze moeten benaderen om hun wetland-behoud te bevorderen, maar vormt ook de basis om gebieden te identificeren waar mogelijk wetland-herstel mogelijk is, waarvan de kledingsector en zelfs specifieke productiefaciliteiten kunnen profiteren.

  Dit helpt op zijn beurt om een sterker argument op te bouwen voor investeringen in op de natuur gebaseerde oplossingen en om financiering voor biodiversiteit te mobiliseren.

  Daartoe hebben WWF en Open Supply Hub in november 2022 gezamenlijk een rapport gepubliceerd waarin de risico's en kansen worden geschetst waarmee kleding- en textielclusters wereldwijd worden geconfronteerd.

  [Zie referenties: "Avant-garde: Water risks and opportunities facing apparel and textile clusters (WWF & OS HUB) - 29 November 2022"]


  De Open Supply Hub - webinar

  Voor meer informatie over de Open Supply Hub, de mogelijkheden en de wijze waarop gegevens over productiefaciliteiten toegevoegd kunnen worden, volg de recente webinar: Introducting Open Supply Hub (November 16, 2022).

  Referenties

  Avant-garde: Water risks and opportunities facing apparel and textile clusters (Part II) (WWF - 29 November 2022)

  Eau Courant: Water Stewardship In Apparel and Textiles (Part I) (WWF - 26 Augustus 2022)

  GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard

  Net-Zero Challenge: The supply chain opportunity (weforum - Januari 2021)

  Apparel and Footwear Sector: Science-Based Targets Guidance

  (SBTi - 2019)

  Overview of Greenhouse Gases (EPA - 2020)

  Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC)

  amfori Pledges with the UN on Traceability and Transparency of Supply Chains

  Warenhuisketen Hema - productielocaties

  Verantwoorde en ethische toeleveringsketens - Scotch & Soda

  Sociaal Economische Raad (SER) is toegetreden tot het bestuur van Open Supply Hub

  Continue!

  Elenia doet klimaatdoelstellingen via SBTi en implementeert Microsoft D365 FSCM

  šŸ“Œ To Cloud (duurzaam) or Not To Cloud (niet duurzaam) nooit gedacht duurzaamheid als argument te hoeven gebruiken.

  Het is voor de zelfbewuste leider vanzelfsprekend maar niet alle leiders van vandaag durven hun comfortzone te verlaten. Doch de 'demand / command & control' stijl is niet opgewassen tegen een omgeving, een wereld, die in een rap tempo digitaliseert en razendsnel verandert. Bedrijven, organisaties kunnen het zich niet permitteren om in het verouderde stramien te blijven hangen.

  Het gaat immers allang niet meer om de betrouwbaarheid, de degelijkheid van uw product of dienst - dat heeft u al begrepen mag ik hopen.

  Duurzaamheid - sociaal maatschappelijke en ecologische belangen - spelen een steeds grotere rol in de aankoopbeslissingen van klanten, zowel zakelijke als particuliere.

  Staat u op het punt om een nieuwe ERP oplossing of ander bedrijfsinformatiesysteem te selecteren dan zou ik u kunnen proberen te overtuigen om naar een Cloud-oplossing te gaan. Een oplossing die niet in uw eigen on-premise datacenter staat.

  In de afgelopen maanden heb ik genoeg bijdrages en artikelen geschreven met argumenten waarom u hiervan afscheid zou moeten nemen.

  ☛ functioneel - altijd de laatste en nieuwste versie ter uwer beschikking, innovatie komt naar u toe

  ☛ technologisch - integratie met uw andere multi-tenant Cloud-oplossingen zoals Salesforce CRM, Oracle Netsuite, ... komt out-of-the-box, sorry out-of-the-cloud

  ☛ organisatorisch - geen probleem meer met het vinden van die technische specialisten die uw datacenter in de lucht en uw gebruikers tevreden houden, die zorgen dat uw bedrijfsgegevens veilig blijven.

  Nee, EINDELIJK kunt u aan de slag met die lang gewenste digitale bedrijfstransformatie die uw bedrijf positief onder de aandacht brengt, uw merk weer in de spotlights plaatst, en potentiƫle nieuwe medewerkers over de streep trekt.

  WANT u draagt bij aan een betere duurzamere wereld.

  En als uw bedrijf deelneemt aan 'Race to Zero' campagne van UNFCCC via Ć©Ć©n van haar partners zoals SME Climate Hub of Science Based Targets initiative (SBTi) dan kunt u een positief resultaat bijschrijven op uw 'op wetenschap gebaseerde reductiedoelstellingen.'

  Alles voor het klimaat komt ten goede aan uw klant en dus aan uw bedrijf en haar medewerkers.

  Als u morgen een keuze moet maken neem een voorbeeld aan het Finse energiebedrijf Elenia, mikt op Net-Zero met klimaattoezeggingen via SBTi en implementeerde Microsoft D365 Finance & Operations in de Cloud via CGI.

  Continue!