Labels

ACM (1) Acumatica (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) Archimate (1) Audit File Logistics (1) AZURE (1) B2MML (1) BIM (1) blockchain (3) BPM (11) BPMN (21) BPMN2 (1) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (10) CCTS (5) CDBC (1) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (6) cloud computing (5) CMMN (1) composable architecture (6) Consultancy (16) CRM (2) crypto (1) customs (1) D365 BC (1) D365 FSCM (16) DAM (5) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (21) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (6) Digital Twin (1) DMN (3) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (10) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (34) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) Economics (1) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) Environment (1) ERP (94) ESG (3) ETIM (3) European Commission (11) Fashion (2) flexibility (1) Food & Beverage (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) IDEAS (2) IIoT (2) Infor (1) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Legal (1) Leiderschap (4) MACH (8) mashups (1) MBEE (2) MES (3) metaverse (1) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) multi-tenancy (1) NetSuite (5) NEWS (5) NFT (1) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Open Supply Hub (1) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (10) PLM (15) Politics (1) Portfolio Management (1) Prince2 (4) Process Mining (1) Process Modeling (17) Project Management (22) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) Ramco (1) resilience (2) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (12) Security (1) service-oriented technologies (2) SITG (2) Smart Industry (2) Social (1) Supply Chain (31) Sustainability (14) Technology (1) ToolsGroup (5) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Unified Commerce (5) Unit4 (1) Wholesale (3) WMS (8)

Roemenië stelt elektronisch factureren tussen ondernemers verplicht vanaf 2024

Vanaf 1 januari 2024 stelt Roemenië elektronisch factureren tussen op het Roemeens grondgebied gevestigde belastingplichtigen verplicht via haar RO e-Invoicing platform. De Europese Commissie heeft onlangs Roemenië toelating gegeven om electronisch factureren verplicht te stellen.

Roemenië maakt deel uit van een selecte groep van Europese lidstaten die niet langer meer wacht op de aangekondigde initiatieven van de Europese Raad om belastingfraude een halt toe te roepen en de inkomsten uit BTW veilig te stellen.

Roemenië staat in de top vijf van lidstaten met de hoogste VAT Compliance Gap.

 • Italië - € 26,2 miljard
 • Frankrijk - € 14 miljard
 • Roemenië - € 7,4 miljard
 • Polen - € 5,3 miljard
 • België - € 4,7 miljard
 • De VAT Compliance Gap is het verschil tussen de belastingopbrengsten die zouden moeten worden geïnd en de werkelijke opbrengsten.

  Om belastingfraude en -ontduiking te bestrijden heeft Roemenië begin 2022 besloten om elektronisch factureren, in combinatie met de verplichting om de gegevens over die transacties elektronisch aan de Roemeense belastingdienst te rapporteren, vanaf juli 2022 verplicht te stellen.

  Elektronisch factureren verplicht stellen is niet zomaar toegestaan

  Het mag misschien gek klinken maar het verplicht stellen van elektronisch factureren tussen ondernemers binnen de eigen landsgrenzen is volgens Artikel 395 Lid 1 van de BTW Richtlijn 2006/112/EC van 28 november 2006 niet toegestaan zonder voorafgaande goedkeuring van de Europese Raad.

  [Zie referenties: (deel 2) de BTW richtlijn en elektronisch factureren]

  Roemenië verkrijgt toestemming van de Europese Raad

  Volgens Artikel 395 Lid 1 uit de richtlijn mogen lidstaten niet zonder toestemming van de Europese Raad afwijken van de regels in de BTW Richtlijn.

  Op 14 januari 2022 heeft Roemenië toestemming gevraagd aan de Europese Raad om af te wijken van de artikelen 178, 218 en 232 van de BTW Richtlijn voor de periode van 1 juli 2022 tot 31 december 2025.

 • Artikel 178: Voorwaarden waaraan een belastingplichtige moet voldoen om zijn recht op aftrek volgens artikel 168 uit te kunnen oefenen.
 • Artikel 218: Lidstaten aanvaarden ieder document of bericht op papier of in elektronisch formaat als factuur.
 • Artikel 232: Het verzenden of ter beschikking stellen van een elektronische factuur is afhankelijk van de aanvaarding door afnemer.
 • Op 30 september 2022 heeft Roemenië de Commissie meegedeeld dat de gevraagde afwijking van artikel 178 niet langer nodig was. Daarnaast heeft Roemenië gevraagd de vrijstelling te verlenen voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2026 in plaats van de oorspronkelijk gevraagde periode.

  Roemenië stelt dat verplichte elektronische facturering voor transacties tussen in Roemenië gevestigde belastingplichtigen, in combinatie met de verplichting om de gegevens over die transacties aan de belastingdienst te rapporteren, de bestrijding van BTW-fraude en -ontduiking ten goede zal komen.

  Het zal de belastingautoriteiten in staat stellen tijdig en automatisch na te gaan of de aangegeven en de verschuldigde btw met elkaar overeenstemmen.

  Roemenië meent dat de invoering van de bijzondere maatregel ook belastingplichtigen ten goede zal komen door de digitalisering van factureringsprocessen en de verlichting van hun administratieve lasten, terwijl tegelijkertijd eerlijke concurrentie tussen belastingplichtigen gewaarborgd wordt.

  De digitalisering van factureringsprocessen zal leiden tot snellere betalingen, lagere verzendkosten, snelle en goedkope verwerking van factuurgegevens en lagere archiveringskosten voor belastingplichtigen.

  Op 8 december 2022 heeft de Commissie het verzoek van Roemenië aan de andere lidstaten toegezonden.

  Op 25 juli 2023 heeft de Commissie goedkeuring verleend voor afwijking van de gevraagde artikelen.

 • Artikel 218: Roemenië is gemachtigd om uitsluitend facturen te aanvaarden die uitgereikt zijn door op het Roemeense grondgebied gevestigde belastingplichtigen in de vorm van documenten of berichten in elektronisch formaat.
 • Artikel 232: voor het gebruik van elektronische facturen die uitgereikt zijn door op het Roemeense grondgebied gevestigde belastingplichtigen, is geen goedkeuring vereist van op het Roemeense grondgebied gevestigde ontvangers.
 • [Zie referentie: Council Implementing Decision (EU) 2023/1553 - 32023D1553 (25 July 2023)]

  Het Roemeens e-Invoicing platform (e-Factura)

  Het Roemeens e-Invoicing platform, RO e-Factura, is sinds november 2021 beschikbaar voor zowel uitwisseling van facturen met overheidsdiensten (B2G) als tussen privébedrijven (B2B).

  References

  Artikelreeks: e-factureren | SAF-T | ViDA en de strijd tegen belastingfraude (deel 2) de BTW richtlijn en elektronisch factureren

  Council Implementing Decision (EU) 2023/1553 - 32023D1553 (25 July 2023)

  Continue!

  Het Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Service-Centric Enterprises - editie 2023

  Op zoek naar een Cloud ERP voor dienstverleners?

  In dit artikel geef ik mijn bevindingen en kanttekeningen bij het jaarlijkse onderzoeksrapport van Gartner, het Gartner® Magic Quadrant™ voor Servicegerichte ondernemingen - editie 2023.

  Naast een summiere toelichting op de resultaten schenk ik vooral aandacht aan met name concepten en definities, die in het rapport de revue passeren, en bepalend zijn voor bedrijven die op zoek gaan/zijn naar een Cloud ERP oplossing.

  Vooraf is het goed om weten dat Gartner in haar onderzoeksrapport niet uitgebreid ingaat op de functionaliteiten die de individuele ERP-leveranciers bieden. Gartner beperkt zich tot de, in de beleving van de Gartner analisten, sterke punten van de oplossing, en aandachtspunten (waarschuwingen) bij de leverancier.

  Het magische kwadrant kunt u opvragen bij Gartner of via één van de onderzochte ERP-leveranciers (tip: kijk eens bij SAP).

  Waarschuwing vooraf: neem het kwadrant met een korreltje zout want de opnamecriteria zoals marktaanwezigheid zijn nogal strikt.

  Zo valt Infor dit jaar af door onvoldoende klanten met een jaaromzet van +$75 miljoen en gewijzigde markt-focus in Noord-Amerika.

  Klaar voor het "Gartner® Magic Quadrant™ voor Servicegerichte ondernemingen - editie 2023"

  Jaarlijks onderzoeken de analisten van het advies- en onderzoeksbureau Gartner de markt van ERP oplossingen en publiceren de resultaten in de vorm van de welbekende magische kwadranten.

  In de wereld van ERP kent Gartner twee kwadranten (2023):

  ☛ het Magisch Kwadrant voor Cloud ERP voor productgerichte ondernemingen

  ☛ het Magisch Kwadrant voor Cloud ERP voor servicegerichte ondernemingen


  In juli heeft Gartner haar "Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Service-Centric Enterprises - 2023" uitgebracht.

  Servicegerichte ondernemingen zijn organisaties die zich doorgaans richten op dienstensectoren (niet-productsectoren), waaronder:

 • professionele diensten
 • gezondheidszorg
 • financiële diensten: banken en verzekeringen
 • non-profit en vastgoed
 • onderwijs: hoge scholen, universiteiten
 • nutssector: gas, water, licht en openbaar vervoer
 • publiek sector: rijksoverheid, gemeentes, provincies, waterschappen, agentschappen
 • telecommunicatie
 • media
 • software

 • Gartner definieert een servicegerichte ERP-cloudoplossing als een suite die op de markt wordt gebracht en verkocht als een geïntegreerd product dat ten minste drie van de volgende functies biedt:

 • Financial Management System (FMS): Accounts Receivable - debiteuren (AR), Accounts Payable - crediteuren (AP), General Ledger - grootboek (GL), Cash Management en Financial Planning
 • Order-to-cash (O2C): Order Management, Configure, Price en Quote (CPQ), Cash Collection, Customer Management
 • Source-to-pay (S2P): e-sourcing, Contract Life Cycle Management, e-purchasing, AP Invoice Automation, Supplier Management, Collaboration en Payments.
 • Human Capital Mngt (HCM): kernbeheer van HR-gegevens, levenscyclustransacties van werknemers en positiebeheer
 • Andere administratieve functionaliteiten: Financiële Planning en Analyse (xP&A), projectbeheer (voor projectgerichte activiteiten), inkoop van diensten en beheer van vastgoed

 • Visie Gartner

  De onderzoekers achter het rapport – Denis Torii, Sam Grinter, Tim Faith, Naveen Mahendra, Neha Ralhan en Robert Anderson – evalueerden de sterke en zwakke punten van elke genoemde aanbieder en rangschikten deze in de kenmerkende ‘Magic Quadrant’-grafiek, die lezers voorziet van een illustratie van het vermogen van elke leverancier om zijn visie uit te voeren. Het diagram omvat vier kwadranten: leiders, uitdagers, nichespelers en visionairs.

  Volgens Gartner zullen meer dan 50% van de bedrijven in genoemde sectoren tegen 2027 een ERP - suite aanpak volgen.

  De analisten doen hiermee recht aan hun visie op "Composable ERP (2020)" maar ik zie de barstjes.

  [Zie referenties: Gartner Keynote: The Future of Business Is Composable]

  Vorig jaar stelde ze dat in 2024 meer dan 60% een oplossing heeft geïmplementeerd met platforms van verschillende leveranciers.

  Vandaag draait het om "een Cloudservice op basis van één enkele coderegel met een unieke gebruikersinterface en datamodel".

  Als een suite uit meerdere coderegels bestaat dan moet de aanbieder workflow-integraties en integratietechnologieën ondersteunen.

  wat zien we in het magische kwadrant?

  Op de verticale as staat de ‘ability to execute’ en op de horizontale as de ‘completeness of vision’.

 • De 'ability to execute' of 'vermogen om uit te voeren' gaat over de financiële levensvatbaarheid van de leverancier, het reactievermogen van de markt, productontwikkeling, verkoopkanalen en klantenbestand.
 • De 'completeness of vision' of 'volledigheid van visie' weerspiegelt de innovatie van de leverancier, de verkoop- en marketingstrategie, of de leverancier de markt volgt of leidt, en of de visie van de leverancier op de ontwikkeling van de markt overeenkomt met het perspectief van Gartner.
 • Zo ontstaan vier kwadranten waarin ERP-oplossingen of aanbieders worden gepositioneerd als leiders, uitdagers, visionairs of nichespelers.

  [Referenties: How Markets and Vendors Are Evaluated in Gartner Magic Quadrants]

  Wie het Gartner Magisch Kwadrant voor Cloud ERP voor Servicegerichte ondernemingen al enige tijd volgt ziet dat sommige leveranciers ieder jaar een plekje verwerven/krijgen.

  Zo zien we SAP S/4HANA, Oracle Fusion Cloud ERP en Workday al jaren in het leiderschapskwadrant staan. Zij bieden, volgens Gartner analisten, volwassen oplossingen en tonen visie die nodig is om hun marktpositie te behouden. Zij blijven continu investeren in het verder vervolmaken van hun oplossingen.

  Doorgaans hebben leiders een groot, tevreden klantenbestand en genieten zij een hoge mate van zichtbaarheid in de markt. Hun omvang en financiële kracht stellen hen in staat om levensvatbaar te blijven in een uitdagende economie.

  gebruik het Magic Quadrant voor evaluatie van ERP oplossingen en leveranciers

  Gartner benadrukt in haar rapport dat leiders van servicegerichte bedrijven de resultaten van het onderzoeksrapport moeten gebruiken voor het evalueren van Cloud ERP leveranciers en oplossingen.

  Uit klantonderzoeksgegevens van Gartner blijkt dat de belangstelling voor servicegerichte ERP-suites aanzienlijk toeneemt.

  Veel digitale en financiële leiders zijn van mening dat de overstap naar de cloud hen in staat zal stellen gemakkelijk de uitdagingen te overbruggen waarmee ze worden geconfronteerd met lokale legacy ERP-applicaties, zoals omslachtige gebruikersinterfaces, te veel maatwerk en dure, moeilijk te beheren upgrades.

  Hoewel alle oplossingen in het Magic Quadrant de potentie bieden om enkele of al deze uitdagingen aan te pakken, moet u zich nog steeds voorbereiden op problemen op de volgende gebieden wanneer u naar de cloud overstapt:

 • Verandermanagement:Eindgebruikers zijn vaak wars van verandering. Om ze te laten overstappen van sterk op maat gemaakte systemen naar gestandaardiseerde processen in SaaS-oplossingen, zijn sterke mogelijkheden voor verandermanagement vereist.
 • Het realiseren van kostenbesparingen door het verlagen van de interne IT-kosten: Dit betekent dat ERP-gebruikers een grotere rol moeten spelen bij het configureren, beheren en testen van applicaties. De meeste gebruikersteams zijn niet uitgerust om dit te doen zonder aanzienlijke ondersteuning van IT.
 • Integratie van ERP met lokale systemen en andere clouddiensten: Dit vereist verschillende integratiestrategieën, evenals integratietools en -technieken waarmee uw IT-afdeling misschien niet bekend is.
 • waarom staan leveranciers soms wel en soms niet in het kwadrant?

  Jaarlijks onderzoekt Gartner de meest relevante leveranciers en producten in de markt. Daarbij hanteert Gartner een bovengrens van 20 aanbieders om tijdens de analyse beter te kunnen focussen.

  Het totale overzicht van alle leveranciers die Gartner volgt is terug te vinden op de website van Gartner onder "Cloud ERP for Product-Centric Enterprises Reviews and Ratings". [Gartner: zie referenties]

  Om in aanmerking te komen moeten leveranciers aan een aantal criteria, inclusion en exclusion criteria, voldoen. Deze opname- en uitsluitingscriteria vertegenwoordigen de specifieke kenmerken die de analisten van Gartner nodig achten voor opname in het onderzoek.

  De volgende criteria worden gehanteerd:

 • Productmogelijkheden of -functionaliteiten (zie kern- en optionele functionaliteiten)
 • Marktaanwezigheid (zie Marktaanwezigheid)
 • Soort Cloud Service (zie Cloud Services - Cloud Applicatie Models)
 • de kern- en optionele functionaliteiten

  Vanuit het perspectief van Gartner moet een servicegerichte ERP-cloudsuite op zijn minst functionaliteiten voor financieel beheer, S2P en personeelszaken bieden.

  Optioneel kan de leverancier andere operationele ERP-mogelijkheden (zoals projectbeheer en enterprise asset management) aanbieden, hetzij rechtstreeks, hetzij via verticale branchepakketten met partners. Er zijn echter geen partneroplossingen in aanmerking genomen als onderdeel van deze evaluatie.

  Opvallend is dat voor de analisten van Gartner Order-to-cash (O2C) geen belangrijk rol speelt. Dat zet gelijk ook het kader neer waarbinnen het onderzoek gezien moet worden.

  Marktaanwezigheid

  De leverancier moet ten minste 500 organisaties met een jaarlijkse omzet/uitgaven/financiering van $75 miljoen met haar ERP-oplossing bedienen. Elk van die organisaties moet operationeel zijn met tenminst drie van de componenten (modules) waaronder financiën, HCM en inkoop

  Leveranciers moeten bereid zijn bewijs te leveren dat er voldoende klanten in productie zijn. Als een leverancier ervoor kiest deze informatie niet openbaar te maken, kan Gartner zijn eigen marktonderzoek en inzichten uit openbare bronnen gebruiken om te beoordelen of die leverancier in aanmerking komt voor opname en levensvatbaarheid.

  Deze 500 organisaties moeten jaarlijks minimaal $150 miljoen beheren via de Cloud ERP suite, waarbij de jaaromzet van de moederorganisatie niet kan worden meegerekend als de dochteronderneming de Cloud ERP oplossing als een alternatief gebruikt.

  De leverancier moet zijn Cloud ERP oplossing actief verkopen en op de markt brengen buiten zijn thuisregio. Bovendien moet ten minste (minimaal) 25% van de inkomsten van buiten de thuisregio van de leverancier komen.

  Gartner hanteert volgende regio's: Amerika (Noord-, Zuid- en Midden-Amerika), EMEA en Azië/Pacific.

  Cloud Service attributen

  De ERP-suite moet worden geïmplementeerd als een cloudservice, gelicentieerd op abonnementsbasis of naar gebruik, waarbij de leverancier de infrastructuur beheerd, hetzij in eigen datacenters, hetzij in datacenters van derden.

  De leverancier moet upgrades implementeren als onderdeel van de cloudservice en mag geen gebruik maken van een derde partij of beheerde serviceprovider.

  Het moet niet mogelijk zijn voor de gebruiker om de broncode van de oplossing te wijzigen. Uitbreiding via PaaS (partner, leverancier of gebruiker) is wel toegestaan.

  Voor alle klanten van de clouddienst wordt één enkele coderegel gebruikt, zodat de leverancier snel nieuwe functionaliteit kan implementeren.

  De leverancier moet minimaal twee upgrades met nieuwe functionaliteit per jaar leveren aan alle gebruikers van de clouddienst en het tempo van de updatecyclus beheersen. Alle klanten moeten over de huidige upgradeversie beschikken vóór de release van de volgende upgradeversie.

  De leverancier moet mogelijkheden voor zelfvoorziening voor de service aanbieden (tenminste voor ontwikkelings- en testinstanties) zonder tussenkomst van eigen personeel.

  het "Gartner® Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises (2023)"

  In het Gartner® Magic Quadrant for Cloud ERP for Service-Centric Enterprises (2023) zien we 9 bedrijven staan.

  Gartner stelt standaard een bovengrens van 20 providers in om haar analyse op te focussen.

  Uit het totale wereldwijde aanbod van ERP-leveranciers, bekend bij Gartner, kwamen dit jaar slechts 9 ERP-leveranciers in aanmerking voor evaluatie. Belangrijkste redenen voor uitsluiting van leveranciers was "niet genoeg cloud ERP-klanten met een jaaromzet van minstens $ 75 miljoen".

  Gartner heeft volgende 9 ERP leveranciers en oplossingen geëvalueerd:

  Nichespelers:

  Sage

  SAP Business ByDesign

  Microsoft D365 Business Central

  Certinia (voorheen FinancialForce)

  Uitdagers:

  Oracle NetSuite

  Visionairs:

  Microsoft D365 ERP

  Leiders

  Infor

  Oracle Cloud ERP: Oracle Fusion Cloud ERP

  SAP (S4/HANA): stond vorig jaar in het visionairs kwadrant

  Eervolle vermelding

  Gartner geeft wel een aantal ERP-leveranciers, die niet in aanmerking kwamen voor opname in het magische kwadrant, een eervolle vermelding. In de optiek van Gartner bieden zij ondanks hun uitsluiting opmerkelijke, gespecialiseerde waarde voor bepaalde industrieën of regio's:

  The following vendors did not qualify for inclusion in this Magic Quadrant but nevertheless merit consideration by enterprises with particular needs in certain industries or regions:

  Ramco Systems: niet genoeg cloud ERP-klanten met een jaaromzet van minstens $ 75 miljoen.

  TOTVS: had noch de acceptatiegraad, noch het wereldwijde bereik

  Unit4: niet genoeg cloud ERP-klanten met een jaaromzet van minstens $ 75 miljoen.

  Yonyou: focus is alleen op Azië/Pacific en voldeed niet aan het criterium voor verkoop van cloudoplossingen buiten de thuisregio.

  De eervolle vermelding voor Ramco verbaast mij niet, want naast NetSuite en SalesForce hebben zij hun oplossing ontwikkeld op/met hun eigen Cloud-native development / run-time platform (PaaS):

  - NetSuite: SuiteCloud®

  - Salesforce: Lightning

  - Ramco Systems: VirtualWorks®

  In mijn bijdrage "Composable Commerce / ERP Myths" [Zie referenties] licht ik dit toe onder "de kracht van een composable ERP ligt in het platform ecosysteem".

  Over Unit4, het aanstormend talent, schreef ik eerder een stukje in mijn bijdrage over de MACH-benadering [Zie referenties], waarbij ik verwees naar het artikel van David Essex (2020): >p>Unit4 ERPx Cloud timmert aan de weg met Gemeente Eindhoven (2023), 's-Hertogenbosch en Alkmaar (2022).

  References

  How Markets and Vendors Are Evaluated in Gartner Magic Quadrants [Gartner]

  Gartner Keynote: The Future of Business Is Composable [Kasey Panetta]

  Cloud ERP for Service-Centric Enterprises Reviews and Ratings [Gartner]

  Workday Again Named a Leader in the 2023 Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Service-Centric Enterprises

  SAP S/4HANA Cloud Is a Leader in the 2023 Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Service-Centric Enterprises

  Composable Commerce / ERP Myths [ERP Myths]

  Unit4 ERP cloud vision is impressive, but can it compete? [Unit4 ERPx]

  Continue!

  Het meten van de impact van ESG-initiatieven

  Hoever staat uw bedrijf met het bepalen en realiseren van ESG doelen / ambities?

  Om de ESG-ambities van bedrijven werkelijkheid te laten worden stelt het Project Management Institute (PMI) dat organisaties stevige digitale leiders nodig hebben.

  ESG is naast een rapportagevraagstuk, een digitale transformatieuitdaging.

  In haar artikel 'Measuring the Impact of ESG Initiatives' stelt het PMI dat om de echte kracht van ESG-initiatieven te ontketenen bedrijven juiste verander-doelen moeten stellen.

  Uit een enquête van Workiva uit 2022 onder 1300 besluitvormers blijkt dat 63% zich niet goed voorbereid voelt om te voldoen aan door overheden en regelgevende instanties gestelde rapportageverplichtingen en ESG doelen te behalen.

  Bovendien worden bedrijven uitgedaagd om verder te gaan dan alleen het stellen van ambitieuze doelen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) en te zorgen dat hun initiatieven een betere wereld voor iedereen creëren.

  De aandacht voor #ESG biedt bedrijven veel meer mogelijkheden om te groeien en goede dingen te doen.

  De tijd van wachten is voorbij.

  De externe druk om de impact met meer striktheid te volgen is aanstaande - en organisaties moeten nu beginnen met zich voor te bereiden op die vereisten.

  Hoe ziet ESG-vooruitgang eruit? Identificeer en stem af!

  ☛ ESG en Digitale Transformatieprojecten hebben veel gemeen.

  Het in kaart brengen van de beoogde impact van ESG-initiatieven begint lang voordat de uitvoering begint.

  Werk samen met sponsoren en andere belanghebbenden om duidelijke doelen vast te stellen die aansluiten bij interne richtlijnen of wettelijke vereisten, zoals overheidsvoorschriften en openbaarmakingsmandaten, en om een ​​duidelijk beeld te krijgen van de impact op de planning, het budget, de reikwijdte en de middelen.

  - bezint eer ge begint EN een huis op orde, geldt hier meer dan ooit -

  Projectleiders moeten definiëren welke doelen en doelstellingen teams moeten bereiken en bepalen hoe ze de ESG-impact meten.

  Bij het ontwikkelen van ESG-doelen moeten projectleiders op het hoogst mogelijke niveau samenwerken met alle belanghebbenden.

  "Ga in gesprek met projecteigenaren en zeg: 'Is dit belangrijk voor jou, voor je klanten, je stakeholders?'

  Projectsponsoren moeten partneren met projectmanagers om projecten duurzaam op te leveren.

  Laat ESG geen feestje worden van de financiële afdeling maar verzeker je van de steun van de CEO of directeur - de compliance-vereisten waar bedrijven aan moeten voldoen vragen de betrokkenheid van het hele bedrijf, en partners stroomop- en afwaarts.

  🍀 Digital Business Leiderschap kan zorgen dat het bedrijf zowel organisatorisch als technologisch klaar is voor ESG.🍀

  Continue!

  Cloud oplossingen maken een compliance-gerichte groei van bedrijven mogelijk

  Help, waar blijft die oplossing voor de uitdagingen van mijn afdeling?

  Managers, u zult het wel herkennen.

  U gaat naar de IT manager om een oplossing te vinden voor de grootste pijnpunten van uw medewerkers.

  Weken later, na herhaaldelijke verzoeken, werpt u een balletje op bij de CFO, die u - hoe kan het anders - doorverwijst naar IT.

  En dan heeft één van uw medewerkers een (semi) gratis "Cloud Service" gevonden. U kent ze wel: Trello, Monday, Jira, Alumio, Tray, Zendesk, ... .

  Tijdens strategische organisatieassessments kom ik ze regelmatig tegen bij bedrijven.

  Ongemerkt (vanuit Portfolio Management 'ongewild') naar binnengeslopen zorgen ze voor irritatie bij de IT afdeling.

  Ze worden oogluikend toegestaan maar brengen grote uitdagingen mee:

  ☛ Kosten lopen uit de hand terwijl ze niet 'ten volle benut' worden benut

  ☛ Passen niet in het bestaande applicatie-landschap en zijn niet geïntegreerd met formele oplossingen

  ☛ Bevorderen data-silo's, die bedrijven afremmen om hun doelen te bereiken, ze belemmeren samenwerking en vertekenen het beeld van de status van het bedrijf

  Deze toename van Cloud Services binnen bedrijven kent een aantal oorzaken:

  ☛ er is geen of nauwelijks ondersteuning voor de digitale uitdagingen van afdelingen en de business

  ☛ er is geen beleid m.b.t. wie bevoegd is om Cloud Services aan te implementeren / aan te schaffen

  ☛ formele tools zijn het domein van IT die helaas steeds vaker buiten spel gezet wordt door een kosten-gedreven financiële manager die afdelingen verantwoordelijk houdt voor hun prestaties en processen

  ☛ de focus van de traditionele IT manager (en de financiële manager) is op de on-premise oplossingen die volledig onder controle hebben

  BEDRIJVEN MOETEN VERANDEREN OM TE GROEIEN.

  Financiële directeuren worden de komende jaren geconfronteerd met een toename aan compliance-vereisten:

  🍀 hervorming van het BTW-stelsel met verplichting tot grensoverschrijdend elektronisch factureren (ViDA | 2025 -2028)

  🍀 verplichting om te rapporteren over duurzaamheidsinspanningen (sociale en milieuaspecten) (CSRD | 2024 - 2026)

  🍀 hervorming van de Douane-Unie (vanaf begin 2028)

  🍀 ... en meer is op komst


  Cloud-oplossingen (niet Cloud Services) zijn de drivers voor groei en bedrijfstransformatie, zij geven medewerkers toegang tot nieuwe technologieën zoals AI, ML, Process Mining & Automation.

  Twee belangrijke zaken moeten gebeuren:

  ☛ Ontwerpen van een toekomstig landschap gericht op het voldoen aan de wensen van de organisatie & partners en voldoen aan compliance-vereisten

  ☛ Ontwerpen van een IT-afdeling voor de digitale toekomst: technologie-, data-, proces- en vooral business gedreven

  Continue!

  Sommigen mensen snappen pas echt waarover ERP gaat

  Sommigen mensen snappen pas echt waarover ERP gaat.

  Het gaat niet alleen over de business case, niet over de methodologie, het heeft alleen een kop maar allang geen start meer.

  In het artikel "Why ERP implementation fails and ways to succeed in 2023" licht de auteur toe waarom ERP projecten falen.

  Deze auteur haalt de woorden uit mijn mond, ik had het niet beter kunnen samenvatten.

 • ERP should be a mindset – it should be recognized as a solution that needs a continuous improvement approach to optimize your processes
 • when the right people to tackle ERP implementation step in, everything falls into place
 • It takes a strong leader to hold people accountable and keep everything on track, so ensure you have someone with ERP implementation experience leading the project and your team
 • even the “right” software will fail without the right data, the right thought process and the right people to carry it forward
 • ERP is first an attitude; second, a process, and only third, a set of tools
 • ERP is first an attitude; second, a process, and only third, a set of tools
 • What’s an ERP implementation project if the employees do not know how to use their newly installed system (which works absolutely well)
 • What’s an ERP implementation project if the employees do not know how to use their newly installed system (which works absolutely well)
 • It is, therefore, in your best interest to take the time to understand how your business actually runs
 • Now, you can sure be the jack of all trades, but you need a king to steer such complex projects
 • Ik wil hier vooral aan toevoegen succes zit in de voorbereiding

 • opruimen van drempels / bottlenecks
 • verandering van mindset en cultuur van de organisatie
 • binnenhalen van business experts
 • rationaliseren van de IT organisatie
 • Begin ERP implementation when the culture is strong enough to embrace process change.

  Put experts on the project. Hire a partner if needed.

  References

  Why ERP implementation fails and ways to succeed in 2023

  Continue!

  Artikelreeks: e-factureren | SAF-T | ViDA en de strijd tegen belastingfraude (deel 2) de BTW richtlijn en elektronisch factureren

  de historie van de VAT Directive - de BTW Richtlijn en elektronisch factureren

  Steeds meer Europese lidstaten wachten niet langer meer op de aangekondigde initiatieven van de Europese Raad om belastingfraude een halt toe te roepen en de inkomsten uit BTW veilig te stellen.

  Vooruitlopend op de invoering van Europees-brede maatregelen (ViDA - VAT in the Digital Age) starten lidstaten met het verplicht stellen van 1) elektronisch factureren tussen ondernemers en 2) elektronisch aangeven van belastingen via SAF-T.

  Het is niet verwonderlijk dat lidstaten nu het heft in eigen hand nemen.

  In de afgelopen 15 jaar hebben alle onderzoeken naar vereenvoudiging, modernisering en harmonisering van het Europees BTW - stelsel uitgewezen dat elektronisch factureren en het automatisch rapporteren van gegevens over die facturen aan belastingautoriteiten zorgen voor lastenverlichting bij bedrijven en het voorkomen van belastingfraude.


  Het begon eigenlijk allemaal op 26 mei 2008 met de historische speech van Bo Harald, destijds Chairman van de European Expert Group on E-Invoicing.

  “there are 238 billions reasons - to begin with ... but we are highjacked by technology companies”

  [Zie referenties: Is Electronic Invoicing taken hostage by technology companies?]

  Zijn bedrijven klaar voor e-factureren, SAF-T en ViDA maatregelen

  De plannen van de Europese Commissie en de initiatieven van genoemde lidstaten maken dat bedrijven op korte termijn geconfronteerd (gaan) worden met fundamentele veranderingen.

  Zijn bedrijven die handel drijven in Europa klaar voor de fundamentele veranderingen die elektronisch factureren, SAF-T en ViDA met zich meebrengen?

  Wie zal het zeggen!

  Bedrijven mogen zich gaan voorbereiden op een periode die een zwaar beslag gaat leggen op alle beschikbare resources en middelen.

  Het ViDA-voorstel ligt met haar tijdschema op ramkoers met de invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) die gepland staat voor de periode 2024 - 2026.

  Mijn advies: misschien is het nu tijd om versneld die modernisering van het digitale proces-, informatie- en applicatielandschap op te pakken.

  In een reeks van artikelen geef ik de komende dagen een toelichting op:

 • Europa loopt inkomsten mis door het BTW - gat
 • de historie van de BTW richtlijn en elektronisch factureren
 • het ViDA voorstel (VAT in the Digital Age)
 • ... voorbereiden hoe dan

 • de historie van de VAT Directive - de BTW Richtlijn en elektronisch factureren

  Als we naar de historie van de BTW Richtlijn | de VAT Directive 2006/112/EC van 28 november 2006 kijken is het niet verwonderlijk dat lidstaten nu het heft in eigen handen nemen.

  Gaandeweg de totstandkoming van de Richtlijn zagen we al dat belemmeringen werden opgeworpen voor massale adoptie van elektronisch factureren.

  De VAT Directive 2006/112/EC werd van kracht op 28 November 2006 en had als voornaamste doelen: 1) het harmoniseren van de BTW - wetgeving, 2) het tot stand brengen van een gemeenschappelijk BTW - stelsel en 3) het vaststellen van belangrijke spelregels voor elektronisch factureren.

  [Zie referenties: Directive 2006/112/EC - 32006L0112 (28 November 2006)]


  Van 2007 tot 2009 vonden onder leiding van de Expert Group on e-Invoicing verschillende onderzoeken plaats naar de toepasbaarheid van elektronisch factureren.

  Al deze onderzoeken en publicaties hebben geleid tot het befaamde rapport over de "Technologische ontwikkelingen op het gebied van e-facturering en maatregelen voor de verdere vereenvoudiging, modernisering en harmonisering van de btw-factureringsregels".

  Op 28 januari 2009 presenteerde de Europese Commissie dit rapport COM/2009/0020.

  [Zie referenties: COM/2009/0020 final - 52009DC0020 (28 January 2009)]


  Het rapport vloeide voort uit de eis gesteld in Artikel 237 van de VAT Directive tot het inleveren van een rapportage over de technologische ontwikkelingen op het gebied van e-facturering (uiterlijk 31 december 2008).

  Het rapport ging vergezeld van een Voorstel tot wijziging van de BTW Richtlijn ter vereenvoudiging, modernisering en harmonisering van de BTW factureringsregels | COM/2009/0021 van 28 January 2009.

  Elektronisch factureren wordt in het voorstel gezien als een belangrijk middel om de lasten voor het bedrijfsleven te verminderen en de lidstaten te helpen fraude aan te pakken.

  Het voorstel had als doel de eisen voor e-factureren in lijn te brengen met de technologische ontwikkelingen van dat moment.

  [Zie referenties: COM/2009/0021 final 2009/0009 (CNS) - 52009PC0021 (28 January 2009)]


  Uiteindelijk resulteerde het Voorstel in de aanvaarding op 13 juli 2010 van de gewijzigde VAT Directive 2010/45/EU. Deze richtlijn trad in werking op 11 augustus 2010 en moest uiterlijk op 31 december 2012 zijn omgezet in nationale regelgeving.

  [Zie referenties: Directive 2010/45/EU - 32010L0045 (13 July 2010)]


  Kanttekening: Opmerkelijk is dat in deze gewijzigde VAT Directive een aantal essentiële wijzigingen onder Afdeling 5 van de Richtlijn, die waren voorgesteld om elektronisch factureren te stimuleren, achterwege waren gelaten.

  Het zijn precies die wijzigingen die de voorbije jaren voor een significante vertraging van de adoptie van e-factureren heeft gezorgd.

  Zo stelde het Voorstel in Artikel 232 dat facturen zowel op papier als elektronisch mogen worden verzonden. Daarbij was er geen voorbehoud van voorafgaande aanvaarding door afnemers. De Richtlijn daarentegen stelde die aanvaarding door de afnemer wel verplicht.

  Het Artikel 233 over de "authenticiteit van herkomst" en de 'integriteit van de inhoud" werd, na jaren soebatten over wat daaronder precies verstaan moest worden, in de Richtlijn toegevoegd.

  In het Voorstel werd helemaal niet gerept over de authenticiteit en integriteit van de factuur. Misschien had hiermee jarenlange discussies over de zin en onzin van digitale handtekeningen kunnen worden voorkomen.

  Nou moet gezegd dat deze discussies wel hebben geleid tot een veiligere uitwisseling van elektronische facturen. En digitale handtekeningen volledig zijn ingebed in de PEPPOL infrastructuur.


  In het Voorstel werd het gebruik van elektronische factureren vrijgelaten aan de ondernemer, terwijl in de Richtlijn de aanvaarding door de afnemer verplicht was gesteld.

  Vooruitstrevende lidstaten die elektronisch factureren verplicht willen stellen worden door de eis in Artikel 232 van de Richtlijn genoodzaakt om hiertoe machtiging te verkrijgen van de de Europese Raad (en toelating van de andere lidstaten) volgens Artikel 395 lid 1.

  Een extra drempel voor lidstaten om af te wijken van wat andere leden van de Europese Unie doen.

  Artikel 395

  1. De Raad kan op voorstel van de Commissie met eenparigheid van stemmen elke lidstaat machtigen bijzondere, van de bepalingen van deze richtlijn afwijkende maatregelen te treffen, teneinde de belastinginning te vereenvoudigen of bepaalde vormen van belastingfraude of -ontwijking te voorkomen.

  De maatregelen tot vereenvoudiging van de belastinginning mogen geen noemenswaardige invloed hebben op de totale belastingopbrengst van de lidstaat in het stadium van het eindverbruik.

  2. De lidstaat die de in lid 1 bedoelde maatregelen wil treffen, dient een verzoek in bij de Commissie en verschaft haar alle nodige gegevens. Wanneer de Commissie meent niet over alle nodige gegevens te beschikken, neemt zij binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek contact op met de betrokken lidstaat en deelt zij hem mede welke aanvullende gegevens vereist zijn.

  Zodra de Commissie over alle gegevens beschikt die zij nodig acht voor de beoordeling van het verzoek, stelt zij de verzoekende lidstaat binnen een maand daarvan in kennis en zendt zij het verzoek in de oorspronkelijke taal aan de andere lidstaten toe.

  3. Binnen drie maanden na toezending van de in lid 2, tweede alinea, bedoelde gegevens legt de Commissie de Raad hetzij een passend voorstel voor, hetzij, wanneer zij bezwaren heeft tegen het verzoek om een afwijking, een mededeling waarin zij deze bezwaren toelicht.

  4. De in de leden 2 en 3 vastgestelde procedure moet in ieder geval worden voltooid binnen acht maanden na ontvangst van het verzoek door de Commissie.


  Gaat ViDA (VAT in the Digital Age) zorgen voor de digitale transformatie van het Europees BTW - Stelsel en bedrijven in Europa?

  Lees het binnenkort in deel 3: het ViDA voorstel (VAT in the Digital Age)

  References

  ✅ e-factureren | SAF-T | ViDA en de strijd tegen belastingfraude (deel 1) Europa loopt inkomsten mis door het BTW - gat

  Is Electronic Invoicing taken hostage by technology companies? (19 December 2008)

  Directive 2006/112/EC - 32006L0112 (28 November 2006)

  Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax - VAT Directive

  COM/2009/0020 final - 52009DC0020 (28 January 2009)

  Communication from the Commission to the Council - The technological developments in the field of e-invoicing and measures aimed at further simplifying, modernising and harmonising the VAT invoicing rules

  COM/2009/0021 final 2009/0009 (CNS) - 52009PC0021 (28 January 2009)

  Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards the rules on invoicing

  Directive 2010/45/EU - 32010L0045 (13 July 2010)

  Council Directive 2010/45/EU of 13 July 2010 amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards the rules on invoicing
  Continue!

  Artikelreeks: e-factureren | SAF-T | ViDA en de strijd tegen belastingfraude (deel 1) Europa loopt inkomsten mis door het BTW - gat

  Europa loopt inkomsten mis door het BTW - gat | de Compliance en Policy Gap

  Steeds meer Europese lidstaten wachten niet langer meer op de aangekondigde initiatieven van de Europese Raad om belastingfraude een halt toe te roepen en de inkomsten uit BTW veilig te stellen.

  Vooruitlopend op de invoering van Europees-brede maatregelen (ViDA - VAT in the Digital Age) starten lidstaten met het verplicht stellen van 1) elektronisch factureren tussen ondernemers en 2) elektronisch aangeven van belastingen via SAF-T.

  Het zijn vooral de lidstaten, die hoog scoren op de VAT Compliance Gap index uit het recent gepubliceerde 'VAT Gap Report 2022' van de Europese Commissie, die het voortouw nemen.

 • Italië - € 26,2 miljard
 • Frankrijk - € 14 miljard
 • Roemenië - € 7,4 miljard
 • Polen - € 5,3 miljard
 • België - € 4,7 miljard
 • Griekenland - € 3,2 miljard
 • Spanje - € 3,4 miljard
 • Tsjechië - € 2,1 miljard
 • Oostenrijk - € 2,7 miljard
 • Denemarken - € 1,6 miljard
 • Het is geen toeval dat het 'VAT Gap Report 2022' samenvalt met het pakket van maatregelen voor hervorming van het Europees BTW - stelsel dat de Europese Commissie op 8 december 2022 heeft voorgesteld.

  De Europese Commissie worstelt immers al jaren met het vinden van een manier om meer grip te krijgen op belastingfraude en de inkomsten uit BTW veilig te stellen.

  Daartoe zijn in de afgelopen 15 jaar verschillende maatregelen voorgesteld en doorgevoerd. Helaas hebben deze niet geleid tot lagere lasten voor het bedrijfsleven, meer inkomsten uit BTW heffing en minder belastingfraude.

  Grotendeels omdat de aandacht van de Europese Commissie in de afgelopen 10 jaar vooral is gegaan naar het inrichten van elektronisch factureren tussen ondernemers en overheden (B2G) met als doel lastenverlichting van de overheid.

  Zijn bedrijven klaar voor e-factureren, SAF-T en ViDA maatregelen

  De plannen van de Europese Commissie en de initiatieven van genoemde lidstaten maken dat bedrijven op korte termijn geconfronteerd (gaan) worden met fundamentele veranderingen.

  Zijn bedrijven die handel drijven in Europa klaar voor de fundamentele veranderingen die elektronisch factureren, SAF-T en ViDA met zich meebrengen?

  Wie zal het zeggen!

  Bedrijven mogen zich gaan voorbereiden op een periode die een zwaar beslag gaat leggen op alle beschikbare resources en middelen.

  Het ViDA-voorstel ligt met haar tijdschema op ramkoers met de invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) die gepland staat voor de periode 2024 - 2026.

  Mijn advies: misschien is het nu tijd om versneld die modernisering van het digitale proces-, informatie- en applicatielandschap op te pakken.

  In een reeks van artikelen geef ik de komende dagen een toelichting op:

 • Europa loopt inkomsten mis door het BTW - gat
 • de historie van de BTW richtlijn en elektronisch factureren
 • het ViDA voorstel (VAT in the Digital Age)
 • ... voorbereiden hoe dan

 • Europa loopt inkomsten mis door het BTW - gat | de Compliance en Policy Gap

  Volgens het op 9 december 2022 gepubliceerde 'VAT Gap Report 2022' van de Europese Commissie is Europa over het jaar 2020 € 93 miljard aan inkomsten misgelopen door niet naleving van de BTW wet- en regelgeving | de VAT Compliance Gap genoemd.

  De VAT Policy Gap wordt voor Europa als geheel geschat op € 1.043 miljard.

  De opstellers van het rapport maken een onderscheid tussen VAT Compliance Gap en VAT Policy Gap.

 • VAT Compliance Gap, zoals hieronder beschreven, is het verschil tussen de belastingopbrengsten die zouden moeten worden geïnd en de werkelijke opbrengsten. Anders gezegd: het verschil tussen de VAT total tax liability (VTTL) en de VAT revenue.
 • VAT Policy Gap geeft het effect weer van het toepassen van verlaagde tarieven inclusief vrijstellingen op de inkomsten die worden gegenereerd.
 • VAT Compliance Gap

  De VAT Compliance Gap omvat veel meer dan de Missing Trader Intra-Community (MTIC) fraud, waarbij in de meest simpele vorm een ondernemer wel BTW in rekening brengt maar deze niet afdraagt aan de belastingautoriteiten. Bij complexere vormen, doorgaans BTW-carrouselfraude genoemd, worden goederen geïmporteerd en verkocht via een reeks bedrijven voordat ze weer worden geëxporteerd. De importeur brengt BTW in rekening aan het eerste bedrijf in de keten en draagt deze niet af aan de belastingautoriteiten. Het laatste bedrijf exporteert de goederen en vraagt de betaalde BTW terug via een verzoek teruggaaf omzetbelasting.

  [Zie referenties: "EUROPOL - MTIC (Missing Trader Intra Community) fraud"]


  VAT Compliance Gap omvat eveneens het verlies aan inkomsten door insolventie (faillissement of uitstel van betaling), reken- en administratieve fouten, belastingontduiking en -ontwijking, alsook fiscale optimalisatiepraktijken (welke legaal zijn).

  [Zie referenties: "Taxation and Customs Union - VAT Gap Reports 2009 - 2022"]

  VAT Policy Gap

  De VAT Policy Gap vergelijkt de werkelijke situatie waarin een deel van de geleverde goederen en diensten zijn vrijgesteld of worden belast tegen een verlaagd tarief met de hypothetische situatie waarin alle geleverde goederen en diensten tegen het normale tarief worden belast.

  Opvallend is dat de VAT Policy Gap een veel groter deel uitmaakt van de inkomsten die Europa als geheel misloopt. Dit is voor het overgrote deel veroorzaakt door de maatregelen die lidstaten hebben getroffen om haar burgers te beschermen tegen de economische gevolgen van de COVID-19 pandemie.

  Volgens de BTW richtlijn uit 2006 zijn lidstaten, binnen bepaalde grenzen, vrij om te bepalen of zij een verlaagd tarief toepassen op de leveringen van goederen en/of diensten.

  Op 6 april 2022 heeft de Europese Commissie een aanpassing van de BTW Richtlijn gepubliceerd die de lidstaten meer ruimte geeft bij het vaststellen van tarieven.

  Volgens de nieuwe regels kunnen lidstaten maximaal vijf tarieven toepassen.

  Gaan deze nieuwe regels leiden tot een verlaging van de VAT Policy Gap, ik ben benieuwd - misschien heeft ene niks te maken met het andere!

  References

  Artikelreeks: e-factureren | SAF-T | ViDA en de strijd tegen belastingfraude (deel 2) de BTW richtlijn en elektronisch factureren

  EUROPOL - MTIC (Missing Trader Intra Community) fraud

  Taxation and Customs Union - VAT Gap Reports 2009 - 2022

  Directive 2006/112/EC - 32006L0112 (28 November 2006)

  Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax - VAT Directive

  Directive (EU) 2022/542 - 32022L0542 (5 April 2022)

  Council Directive (EU) 2022/542 of 5 April 2022 amending Directives 2006/112/EC and (EU) 2020/285 as regards rates of value added tax
  Continue!

  Wat zijn de grootste uitdagingen bij de implementatie van ERP?

  Het selecteren en implementeren van een ERP-oplossing hoeft niet zo ingewikkeld te zijn, vooral als u weet welke valkuilen u moet vermijden en welke stappen u achtereenvolgens dient te nemen.

  De grootste uitdaging zit niet in het vinden van de juiste technologie en/of oplossing maar in het managen van de impact die de invoering heeft op de fundamenten van uw bedrijf zijnde:

  👌 besturing & beheersing - van afdelingsgericht naar cross-functioneel integraal samenwerken, van IT organisatie naar Center of Excellence waar business en technologie samenwerken aan de toekomst van het bedrijf

  🧐 cultuur & structuur - van silo's naar netwerken, van alleenrecht naar verbinding, van hiërarchie naar gelijkwaardigheid, van management naar leiderschap

  💪🏿 processen & gegevens - van ondoorgrondelijk en gesloten naar transparant en uniform

  Ultimo, het gaat over een weldoordachte en gedegen voorbereiding waarin leiderschap, samenwerking en besluitvaardigheid voorop staan.

  “If one does not know to which port one is sailing, no wind is favorable.” — Lucius Annaeus Seneca.

  "Geen voorbereiding is ook een keuze, maar wel een risicovolle keuze."

  Continue!

  Is uw ERP oplossing niet meer vooruit te branden, dan komt Read-Scale-out u tegemoet!

  Is uw ERP oplossing niet meer vooruit te branden en kan uw implementatiepartner het niet oplossen?

  We weten allemaal dat rapportages, queries, API-pages, maatwerk en interfaces een flinke aanslag plegen op de performance van ERP oplossingen.

  Het kan behoorlijk fout gaan, ook als uw oplossing in de Cloud staat, maar hoe lossen we het op?

  🤑❓ Weleens gehoord van Read-Scale-out?

  Read Scale-Out is een feature van Azure SQL Databases.

  In Business Central 2020 release wave 1 kwam het feature beschikbaar om performance-problemen waarmee gebruikers geconfronteerd zijn te verkleinen.

  🤑❗ Ook bij SAP is de term bekend onder Read-only scale-out OF Read-Only Replica.

  🤑❗ Wat doet Read-Scale-Out?

  Read-Scale-Out zorgt dat read-only workloads (alleen-lees acties), zoals rapporten, queries, API-pagina's (het lezen van gegevens via webservices) geïsoleerd worden van de primaire read-write-workloads, waardoor ze geen invloed hebben op de prestaties.

  Read-Scale-Out gebruikt de capaciteit van een read-only replicadatabase voor alleen-lees-acties i.p.v. de verwerkingsdatabase - de primary database.

  🤑❗ Ontwikkelaars van rapporten of query-objecten, let op, zet de 'Data Access Intent property op Read-Only'.

  Dit property bepaalt of de Read-Only replica, wanneer aanwezig, of de primary DB benaderd gaat worden.

  😅 Is Read-Scale-Out voor iedereen beschikbaar?

  Read-Scale-Out is weggelegd voor bedrijven met een High-Availability-Architecture omgeving. Of u over zo'n omgeving beschikt of kan beschikken zult u moeten navragen bij uw implementatiepartner.

  In de Dynamics 365 License Guide van afgelopen Mei wordt nauwelijks iets gezegd hierover, uitgezonderd:

  "Note that the production environment for Finance, Supply Chain Management, Commerce, and Project Operations comes with disaster recovery and high availability and is monitored 24x7 for service health"

  ✋ Misschien toch maar kiezen voor het grotere broertje van BC
  Continue!

  Tips voor een succesvolle selectie van uw ERP oplossing!

  Tips voor een succesvolle selectie van uw ERP oplossing!

  ▶ Ga allereerst aan de slag met het onderzoeken en beantwoorden van volgende vragen:

  ☛ Wat maakt uw bedrijf uniek?

  ☛ Hoe zien uw processen en informatiestromen eruit en wat moet / kan anders?

  ☛ Wat zijn uw visie en ambities voor de middellange en lange termijn?

  ☛ Welke bedrijfs- en digitale transformatie-initiatieven horen daarbij?

  ☛ Wat zijn de pijnpunten (PAINS) EN gewenste positieve uitkomsten (GAINS) van uw afdelingen?

  ☛ Welke verwachtingen hebben klanten en leveranciers uitgesproken?

  ⏭ Breng nadien uw processen en informatiestromen gedetailleerd in kaart. Doe dat samen met uw medewerkers en identificeer hoe de processen er in de toekomst moeten komen uitzien.

  Tijdens deze activiteit worden verbetermogelijkheden en bottlenecks zichtbaar die onmiddellijk kunnen worden opgelost.

  Ondertussen heeft u een lijst van pakweg 100 vereisten of meer verzameld die u moet zien terug te brengen tot 10 à 20 vereisten die uw bedrijf uniek maken en waarin niet alle aanbieders voorzien.

  ⏭ Daarvoor moet u eerst de online handleidingen van aanbieders doorspitten om te ontdekken in welke vereisten wel of niet is voorzien.

  ⏭ Nodig daarna de leveranciers, die in 80% van al je vereisten kunnen voorzien, uit voor een betaalde deep-dive sessie. Tijdens deze sessie licht je hen uitgebreid uw processen en uw vereisten toe.

  ⏭ Vraag leveranciers om dan binnen één tot twee weken een presentatie te geven van hoe zij denken aan deze vereisten te kunnen voldoen.

  ⏸ Las daarna een pauze in van enkele weken, max 2 maanden, alvorens een beslissing te nemen.

  ⏏ Neem een beslissing.

  Let op: de wereld is veranderlijk, wat vandaag vanzelfsprekend is, kan morgen weer anders zijn omdat in uw omgeving andere uitdagingen zich aandienen.

  Tot slot: de aanschaf van een ERP oplossing is niet iets wat je over een nacht ijs moet doen.

  Bovendien - daar waar vroeger je ERP oplossing al verouderd was wanneer je live ging - staat in het nieuwe delivery model van ERP leveranciers continuous improvement voorop.

  Veel succes met het vinden van de juiste oplossing.
  Continue!

  HELP, mijn ERP wordt niet langer ondersteund!

  Veel bedrijven hebben recent gehoord dat de ondersteuning van hun ERP-oplossing afloopt. Na eerdere verlenging(en) is het eind echt in zicht - geen hotfixes, patches en ondersteuning meer.

  Tijdens cowboy-jaren 2005 tot 2015 zijn bedrijven massaal aan het ERP gegaan. Menig CFO heeft aan de wildwest taferelen een nare bijsmaak over gehouden en weinigen staan te trappelen om opnieuw zo'n avontuur aan te gaan.

  ⁉ wat moeten bedrijven dan met deze aankondiging ⁉

  Het is voor leiders van bedrijven verstandig om het hoofd koel te houden.

  Een verouderd ERP is niet het einde van de wereld.

  Zolang de groei van uw bedrijf niet geremd wordt door ontbrekende functionaliteiten kan de oplossing nog jaren gebruikt worden.

  🌊 Niettemin moet u de aankondiging serieus nemen 🌊

  Na tien jaar ERP is het tijd voor een realiteitscheck. Uw bedrijf is sinds die eerste of tweede implementatie in de breedte als in de diepte gegroeid.

  Wat 10 jaar geleden vanzelfsprekend was, biedt vandaag en in de toekomst geen perspectief meer om te groeien.

  U (zult) moet moderniseren - innoveren - transformeren om de uitdagingen van morgen het hoofd te bieden.

  ⁉ Hoe zit dat nou precies met ondersteuning ⁉

  De meeste ERP leveranciers kennen twee ondersteunings-periodes: Mainstream en Extended.

  ✔ SAP biedt voor Sap ECC 6.0 en Business Suite 7 (SRM 7.0, CRM 7.0, SCM 7.0, PLM 7.0) mainstream onderhoud tot 2027, met een uitbreiding tot 2030 voor een extra fee van 2% bovenop de 20% standaard onderhoudskosten.

  ✔ Microsoft Dynamics kent drie vormen:

 • Mainstream: start na implementatie, duur = 5 jaar, en omvat nieuwe features, security en andere updates
 • Extended: gaat in zodra mainstream eindigt en omvat alleen security updates
 • Ondersteuning door implementatiepartner: na beëindiging van bovenstaande, natuurlijk hangen hier kosten aan
 • ⁉ Heb ik recht op ondersteuning? ⁉

  Om in aanmerking te komen voor ondersteuning van Microsoft moeten klanten alle updates implementeren.

  Sommige bedrijven zijn door het maatwerk al vanaf live-gang volledig afhankelijk van hun implementatiepartner. Als ik trouwens heel eerlijk mag zijn, geldt dat voor alle bedrijven met een on-premise installatie.

  Immers wanneer productie stil staat of uitlevering niet mogelijk is, is wachten tot Microsoft met een fix komt uit den boze.

  ⁉ Hoe zit dat in de Cloud? ⁉

  Wanneer oplossingen in de Cloud van de leverancier (Microsoft of SAP of andere) staan, zorgt deze dat de oplossing optimaal functioneert binnen afgesproken kaders.

  De Business Partner blijft echter het aanspreekpunt voor het melden van problemen. Hoe het dan verder zit, is voor mij nog een vraag.

  Continue!

  ☔ krapte op de arbeidsmarkt, NEE, alleen gebrek aan leiderschap ☔

  "we helpen bedrijven om personeel te vinden en te behouden"

  Alle inspanningen van instanties en recruiters ten spijt, krapte te lijf gaan met het promoten van bedrijven is één-richtingsverkeer, een vorm van marketing, van zelfverheerlijking.

  ☔ Ik zie de laatste tijd steeds meer mensen die langs de kant van de weg komen staan omdat hun professionaliteit, hun gedrevenheid, hun ondernemerschap, hun kennis en ervaring (EERDER) een BELEMMERING vormen voor managers (en anderen) dan een STIMULANS.☔

  😢 Niemand doet moeite om hen onder de aandacht te brengen van bedrijven en zeker niet zonder een enige vorm van vergoeding. 🤑

  🏄‍♂️ Digitale Transformatie begint niet bij de zoektocht naar technologie, maar start met mensen, bij de cultuur en structuur van organisaties.

  Al jaren help ik bedrijven om complexe technologische en organisatiegevoelige bedrijfsvraagstukken van concept tot realisatie te brengen.

  Wanneer ik na een organisatie-assessment met directieleden om tafel zit en mijn bevindingen presenteer, zie ik verdeeldheid.

  Wanneer ik mijn visie en strategie naar groei en verandering op tafel leg, zie ik koudwatervrees.

  💥 Michael Guilfoyle, Vice President, ARC Advisory Group schreef in zijn artikel Digital Transformation Workforce Evolution in 2018:

  "Not only will digital transformation change the number of people needed to do work, it will rewrite how that work gets done." 💥

  Wanneer ik organisaties vertel dat ze meer energie moeten steken in het managen van cultuur- en gedragsverandering dan in nieuwe technologie, zie ik ongeloof.

  💥 Michael Guilfoyle schreef in zijn artikel "This focus needs to start in the initial discovery phase." 💥

  Wanneer ik laat zien dat structuur en mindset moet veranderen van silo's naar netwerken, zie ik 'het dilemma van managers'.

  Wanneer ik adviseer om mensen aan te trekken met andere competencies en capabilities en interne coachings- en opleidingstrajecten op te starten, zie ik gebrek aan leiderschap.

  Wanneer ik jaren later via een omweg verneem dat mijn advies wordt opgevolgd ben ik blij voor de mensen die er werken.


  💢 'DRAAI HET OM', zonder mensen geen bedrijven

  Instanties, ga met leiders hun 'latente behoeftes' in kaart brengen, die onvervulde behoeftes, de echte waarheid die hun groei tegenhoudt.

  Geef mensen een uithangbord voor zelfverheerlijking.

  💎 Zomaar wat ideëen hoe het anders kan! 💎

  "We helpen gemotiveerde mensen met een berg aan kennis en ervaring bij het vinden van bedrijven die hun hulp nodig hebben om te innoveren."

  EN

  "We helpen bedrijven met het ontdekken dat verandering nodig is om te groeien en mensen die dat mogelijk maken voorhanden zijn".

  Continue!

  Risi, het Spaanse snackmerk, investeert sinds 2020 zwaar in digitale transformatie om haar internationale groei te faciliteren

  “In recent months, we have embarked on projects that entail fundamental change”Javier Paniagua Martínez, Director of Technology and Projects bij Risi

  Risi is een Spaans familiebedrijf dat opgericht werd in 1971 en gespecialiseerd is in de productie van snacks en hapjes. Het hoofdkantoor van Risi is gevestigd in Madrid en er werken meer dan 350 mensen op vier locaties.

  Risi produceert een breed assortiment aan snacks, ongeveer 250 miljoen pakjes snack in meer dan 60 formaten, allemaal voorzien van het iconische merk.

  De bekendste producten van het merk zijn: Gusanitos, Risketos, Palomitas.

  Het bedrijf heeft onlangs haar activiteiten verder uitgebreid door overname van koekjes- en zoetwarenmerken.

  Sinds haar oprichting investeert Risi zwaar in:

  ☛ systeemmodernisering, met de implementatie van een digitaliserings- en automatiseringsstrategie om orderbeheer en facturering te stroomlijnen en het bedrijf efficiënter te maken

  ☛ duurzaamheid, door hernieuwbare energie op te nemen in zijn productieprocessen

  ☛ productie, met de aanschaf van nieuwe machines om de productiecapaciteit te verdubbelen


  “With 50 years of experience, RISI focuses on creating the perfect snack break for customers”Javier Paniagua Martínez, Director of Technology and Projects at Risi


  In 2020 is Risi gestart met een reeks van digitale transformatie projecten die de bedrijfsprocessen en bedrijfsvoering fundamenteel veranderen.

  ☛ Risi implementeert SAP Business One | 2020 - 2021

  ☛ Risi transformeert haar bedrijfsprocessen met Process Mining | Juni 2022

  ☛ Risi implementeert Beas Manufacturing en SAP B1 Usability Package van Boyum IT Solutions | 2021 - 2022

  ☛ Risi laat zich wat Marketing betreft ook niet onbetuigd | Maart 2023

  ☛ Risi selecteert de ToolsGroup suite van planningsoplossingen om haar Supply Chain transformatie te vorm te geven| April 2023


  ❄ Risi implementeert SAP Business One | 2020 - 2021

  Risi had een ERP-oplossing nodig om de datakwaliteit, procesbetrouwbaarheid en stabiliteit van haar organisatie naar een hoger niveau te tillen en haar verdere groei te ondersteunen.

  Haar verouderde ERP oplosssing Navision voldeet niet meer om haar bedrijfsprocessen te ondersteunen en haar groeiambities te ondersteunen.

  In 2020 heeft Risi samen met haar implementatiepartner SEIDOR SAP Business One geïmplementeerd. SAP Business One sloot in de ogen van het management van Risi het beste aan bij de grootte van hun bedrijf.

  SAP Business One heeft gezorgd voor meer zichtbaarheid van processen, verbeterd intern beheer en geoptimaliseerde communicatie tussen fabrieken.

  [Zie referenties: "RISI Group SAP Business One Success Story"]


  “Learn how RISI, which has been innovating for 50 years in the production of snacks, is moving towards complex business models such as artificial intelligence and big data, with a solid foundation thanks to SAP Business One.”SAP

  [Zie referenties: "RISI moves towards complex business models with SAP Business One."]


  ❄ Risi transformeert haar bedrijfsprocessen met Process Mining | Juni 2022

  Na invoering van SAP Business One ondervond Risi een aantal uitdagingen in het proces van het ontvangen en uitleveren van orders.

  Het management van Risi had wel gehoord van Process Mining maar begreep niet helemaal wat het voor hen zou kunnen betekenen.

  Toen Risi werd benaderd door Fujitsu om kennis te maken met Process Mining greep het bedrijf de kans om haar ordervoorbereidingsproces onder de loep te nemen en inzicht te verkrijgen in de oorzaak van haar problemen.

  Process Mining biedt diepgaand inzicht in de realiteit van processen

  Een belangrijke doelstelling voor Risi was om de potentiële waarde van Process Mining aan te tonen voor initiatieven ter verbetering van bedrijfsprocessen.

  Process mining-tools vormen de kern van pogingen van bedrijven om de onderliggende realiteit van processen te ontdekken en deze vervolgens te optimaliseren.

  Ze creëren een 'röntgenfoto' om volledig inzicht te geven in hoe processen werken en identificeren inefficiënties en fricties die de belangrijkste prestatie-indicatoren in de weg staan, naast de fundamentele oorzaken.

  Fujitsu werkte samen met Celonis, een leider in de toepassing van Process Mining, en gebruikte het platform van Celonis om de uitdaging bij Risi aan te gaan. Het analyseerde de digitale voetafdruk van het order-verzamelproces, op basis van bestaande SAP ERP-gegevens over een specifiek tijdsbestek.


  “One of the big advantages of the system is that it’s extremely visual. You don’t need to be a systems engineer to understand what’s going on”Javier Paniagua Martínez, Director of Technology and Projects bij Risi

  Het platform geeft meer dan alleen een afbeelding: het is een bedieningspaneel waarmee je kunt klikken om meer te zien en de verschillende procesopties voor het nemen van beslissingen uit te breiden.


  “The tool has allowed us to see the underlying reality of the process as a whole. It allows us to see the process with all its specific features.”Javier Paniagua Martínez, Director of Technology and Projects bij Risi


  Process Mining helpt Risi om haar efficiëntie en concurrentievermogen te vergroten.

  “Fujitsu has introduced us to process mining and opened our eyes to its enormous potential to improve our business. Now that our systems are much more mature, we can start to think about incorporating it more widely as we move forward in our digital transformation.”Javier Paniagua Martínez, Director of Technology and Projects bij Risi


  ❄ Risi implementeert Beas Manufacturing en SAP B1 Usability Package van Boyum IT Solutions | 2021 - 2022

  Alhoewel SAP Business One bedrijven verschillende ingebouwde rapporten biedt, waren deze voor Risi te beperkt om voldoende inzicht te krijgen in de performance van haar productieprocessen en verloor het bedrijf haar grip op de traceerbaarheid van grondstoffen.

  Verschillende systemen liepen naast elkaar met gegevens die niet uniek en geïntegreerd waren, waardoor het voor Risi een uitdaging was om in real-time analyses uit te kunnen voeren.

  Met de hulp van haar SAP Business One partner Seidor implementeerde Risi de oplossingen van Boyum IT Solutions voor het stroomlijnen van productieprocessen, het vergroten van het gebruiksgemak en de flexibiliteit van SAP Business One, en het uitbreiden van de rapportage- en analysemogelijkheden.


  “After implementing Beas Manufacturing and B1 Usability Package, we have got that all the processes and departments are connected.”Javier Paniagua Martínez, Director of Technology and Projects bij Risi

  Boyum IT Solutions, een van oorsprong Deens software-huis, is een specialist op het gebied van SAP Business One. Met 25 jaar ervaring in de wereld van SAP Business One heeft Boyum een groot scala aan klanten in 130 landen aan zich weten te binden.

  In 2017 nam Boyum het Zwitserse Beas Manufacturing over. Beas Manufacturing voor SAP B1 is een productie-softwareoplossing voor kleine tot middelgrote, discrete en procesproductiebedrijven. De suite biedt robuuste en schaalbare oplossingen voor het stroomlijnen van productieprocessen, het verlagen van kosten en het vergroten van de flexibiliteit.

  Beas Manufacturing is een gecertificeerde Add-On voor SAP Business One. Door beide tools te integreren werd het voor Risi makkelijker om haar materiaalbehoefteplanning en het aansturen van productieprocessen te verbeteren. De Add-On biedt functies voor uitbesteding (sub-contracting) van werkzaamheden, een MRP-wizard, MRP-scenario scheduling, en zoveel meer.

  Neem even een kijkje in de handleiding van Beas Manufacturing om te begrijpen hoe zwaar het voor Risi moet zijn geweest om enkel met SAP Business One haar productieprocessen optimaal te managen.

  [Zie referenties: "Beas Manufacturing 2023.04 documentatie"]


  Met het SAP B1 Usability Package (B1UP) van Boyum IT Solutions krijgt Risi de beschikking over een uitgebreide reeks van functies voor het verbeteren van de gebruikerservaring en de flexibiliteit van SAP Business One.

  Daarbij valt te denken aan het aanpassen van schermen aan de behoeftes van gebruikers, aangepaste knoppen en rechtermuis klikmenu’s voor een verbeterde systeemnavigatie, relevante informatie snel en efficiënt zoeken in SAP Business One met behulp van een zoekfunctie in Google-stijl.

  Daarnaast biedt het SAP B1 Usability Package (B1UP) gebruikers tools voor het maken van aangepaste rapporten en dashboards met datavisualisaties en interactieve widgets voor het analyseren van gegevens.


  “Risi is 40% more efficient in their production processes with Beas Manufacturing and B1 Usability Package”Boyum IT Solutions


  ❄ Risi laat zich wat Marketing betreft ook niet onbetuigd | Maart 2023

  “De uitdagingen in de branche worden steeds groter, de afgelopen 3 jaar was er geen regelmaat voor bedrijfsplanning en we bevinden ons normaal gesproken in een constant veranderende omgeving, vooral met betrekking tot het aanbod en de kosten van grondstoffen.

  De grootste uitdagingen komen voort uit het begrijpen en weten hoe we ons als merken kunnen aanpassen aan veranderingen in consumentengewoonten en de digitalisering van consumenten.

  We zijn gegaan van investeren in campagnes met een grote impact, grote budgetten en een hoge dekking, naar veel selectiever in segmentatie, in de selectie van media, de ontwikkeling van nieuwe technologieën en ook in het steeds meer "live" communiceren in een digitale taal.

  Contentgeneratoren zijn voor ons een ander communicatieplatform dat perfect werkt om onze merken zichtbaarheid en bekendheid te geven en hun respectievelijke positionering te ondersteunen. Het stelt ons voor grote uitdagingen op het gebied van de selectie van profielen, het gemak van het werken met de contentgeneratoren en het monitoren van de resultaten, maar op resultaatniveau is het een zeer krachtig communicatiemiddel en vormt het een zeer regelmatige aanvulling op onze campagnes.”

  Alexandra Martínez Villareal, Marketing Director van RISI

  [Zie referenties: "Contentgeneratoren zijn een platform te meer"]


  ❄ Risi selecteert de ToolsGroup suite van planningsoplossingen om haar Supply Chain transformatie te realiseren | April 2023

  RISI, het toonaangevende Spaanse snackmerk, heeft onlangs de suite van planningsoplossingen van de ToolsGroup geselecteerd om beter aan de toenemende vraag van klanten wereldwijd te kunnen voldoen.

  Het groeiend aantal verkoopkanalen noopte het management van Risi het voorbije jaar ertoe om op zoek te gaan naar een planningsoplossing om beter aan de vraag van de consument te kunnen voldoen.

  Risi zocht een oplossing waarmee ze de snelheid en nauwkeurigheid van haar replenishment-activiteiten kon verhogen, de zichtbaarheid van de toeleveringsketen kon verbeteren en snelle, effectieve besluitvorming kon stimuleren.

  In april 2023 koos Risi voor de ToolsGroup suite van planningsoplossingen, de ToolsGroup Service Optimizer 99+ (SO99+).

  De verschillende onderdelen van de suite gaan Risi helpen met het transformeren van haar Supply Chain activiteiten, het versterken van haar relaties met retailpartners en het vergroten van de klanttevredenheid.

  De ToolsGroup planning-suite omvat:

  ✔ Demand Planning en Forecasting

  ✔ Inventory Optimization

  ✔ Replenishment

  Dankzij de AI-aangedreven mogelijkheden kan RISI nu prognoses maken op meerdere aggregatieniveaus, waardoor een dieper inzicht in consumentengedrag wordt verkregen.

  Uitgerust met geautomatiseerde, zeer aanpasbare oplossingen voor voorraadbeheer, kan het bedrijf snel anticiperen op en reageren op marktontwikkelingen, waarbij de voorraad wordt afgestemd op de locatiespecifieke vraag.

  Op deze manier kan RISI, ongeacht hoe snel de heerlijke snacks uit de schappen vliegen, aan de vraag voldoen met snelle, nauwkeurige planningsbeslissingen die het groeiende marktaandeel ondersteunen.


  “In ToolsGroup vonden we niet alleen de juiste technologie, maar ook de juiste partner voor de lange termijn die ons kon helpen bij het opzetten van duurzame voorraadbeheerpraktijken en het behalen van kritieke KPI's zoals vraagbevrediging en margebescherming.”Javier Paniagua Martínez, Director of Technology and Projects bij Risi


  “As supply chains evolve, sustainable and rapid business growth hinges on the speed and precision of a company’s response to market changes”Inna Kuznetsova, CEO van ToolsGroup


  References

  RISI Teams Up with ToolsGroup to Fuel Supply Chain Transformation and Drive Business Enhancements Amid Network Expansion

  RISI Group SAP Business One Success Story (Seidor)

  Risi implements Caher | Caher Analytics

  Risi is 40% more efficient in their production processes with Beas Manufacturing and B1 Usability Package

  Risi transforms its business processes

  RISI moves towards complex business models with SAP Business One

  Contentgeneratoren zijn een platform te meer

  Beas Manufacturing 2023.04 documentatie

  Risi Speeds Up the Production Process with Skorpio Mobile on top of Navision - Datalogic (maart 2014)

  Continue!

  mesoestetic® neemt met de innovatieve AI-oplossingen van de ToolsGroup een volgende stap in haar digitale transformatie

  mesoestetic, het Spaanse farmaceutisch cosmeticabedrijf, gaat samenwerken met de ToolsGroup om haar Supply Chain processen te bevorderen, haar groei te ondersteunen en haar hoge serviceniveau te handhaven.

  [Zie referenties: "mesoestetic® Selects ToolsGroup AI-Powered Planning To Support Burgeoning Business and Maximize Customer Satisfaction"]

  “ Alleen de uitmuntendheid van ons werk, de inspanning in onderzoek en innovatie en de bewezen werkzaamheid van onze producten hebben ons zo ver gebracht ” — Joan Carles Font, Founder and CEO


  mesoestetic werd in 1985 opgericht door Joan Carles Font

  In de jaren '80 waren er in Spanje geen producten beschikbaar voor artsen die esthetische geneeskunde als specialiteit begonnen te beoefenen. De enige optie die ze hadden was apothekers te vragen specifieke formules te produceren.

  Vanuit een kleine apotheek in het centrum van Barcelona legde Joan Carles zich toe op het ontwikkelen van formules en het produceren van esthetische cosmeceutische producten.

  Toen steeds meer artsen naar formules voor esthetische cosmeceutische producten begonnen te vragen, besloot Joan Carles mesoestetic op te richten om aan de groeiende behoefte te voldoen.


  mesoestetic is aanwezig in 200 landen

  Vandaag is het bedrijf aanwezig in meer dan 200 landen en omvat het portfolio meer dan 300 producten met een uitgebreid assortiment huidverzorging.

  Op het hoofdkantoor in Viladecans in de buurt van Barcelona werkt een team van meer dan 200 mensen aan het ontwerpen, produceren en op de markt brengen van behandelingen waarvan de bewezen effectiviteit het resultaat is van jarenlang onderzoek.

  mesoestetic is gespecialiseerd in anti-aging, anti-acne, zonbescherming, lichaamsremodellering en gynaeco-esthetiek, evenals depigmenterende behandelingen.


  mesoestetic investeert elk jaar 40% van haar winst in onderzoek, ontwikkeling en innovatie (R&D&I)

  Elk jaar herinvesteert mesoestetic minstens 40% van haar winst in onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Dit helpt het bedrijf om haar eigen wetenschappelijke kennis te genereren, nieuwe projecten te ondernemen en formules en productieprocessen te blijven verbeteren.

  Onderscheidend is het feit dat het bedrijf haar behandelingen 'in huis' produceren. Dit is essentieel om de doeltreffendheid, kwaliteit en veiligheid van al de behandelingen te garanderen.

  In-house productie stelt het bedrijf in staat om elke stap in de waardeketen te coördineren en te verzorgen.

  [Zie referenties: "mesoestetic, innovation in cosmetics and aesthetic medicine from Barcelona"]


  Cosmetica versus cosmeceutals

  Cosmetica en cosmeceuticals hebben met elkaar gemeen, dat het gaat om producten die op de huid aangebracht dienen te worden.

  Er bestaat echter wel een verschil tussen deze verschillende huidproducten.

  Wat is cosmetica?

  Voor cosmetica is de volgende wettelijke definitie opgesteld en gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden (Staatsblad 2001, 56, 31-01-2001):

  “Onder cosmetica vallen alle stoffen en preparaten die bestemd zijn om in aanraking te worden gebracht met de verschillende delen van het menselijk lichaamsoppervlak (opperhuid, beharing, haar, nagels, lippen en uitwendige geslachtsorganen) of met de tanden en kiezen en de mondslijmvliezen, met het uitsluitende of hoofdzakelijke oogmerk deze te reinigen, te parfumeren, het uiterlijk ervan te wijzigen of lichaamsgeuren te corrigeren of voornoemde lichaamsdelen te beschermen of in goede staat te houden.”

  [Zie referenties: “Besluit van 19 januari 2001, houdende vaststelling van het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten”]

  Wat zijn cosmeceuticals?

  ‘Cosmeceutical’ is een samenvoeging van ‘cosmetic’ (cosmetisch) en ‘farmaceutical’ (farmaceutisch). Het wordt gezien als een middenweg tussen een cosmetisch product en een geneesmiddel.

  De dermatoloog Reymond Reed beschreef in 1962 voor het eerst de definitie van ‘cosmeceutical’:

  “Een wetenschappelijk ontworpen product bedoeld voor uitwendig gebruik, dat beschikt over aangename esthetische eigenschappen, voldoet aan zeer rigide chemische, fysische en medische eisen, en een zinvol en wenselijk resultaat produceert.”

  [Zie referenties: "Wat zijn cosmeceuticals?"]


  mesoestetic Pharma Group

  De mesoestetic Pharma Group heeft als één van de weinige bedrijven ter wereld de capaciteit en licentie om medicatie te ontwikkelen, te produceren en op de markt te brengen voor de behandeling van huidgerelateerde problemen, waaronder aging, pigmentatie, littekens, vascularisatie, dermatitis of andere huidaandoeningen.

  Het farmaceutische bedrijf fabriceert in Spanje medische hulpmiddelen van klasse III voor intradermale toediening in de esthetische geneeskunde.

  Alle producten hebben de overeenkomstige CE-markering om aan te tonen dat ze voldoen aan de kwaliteits-, veiligheids- en werkzaamheidsnormen.


  “The business model of mesoestetic® is robust enough to ensure that success continues to accompany us. For this, we have three fundamental pillars: firstly, economic management, in order to have good financial health to face the challenges; secondly, a team of people working to make this project grow every day; and thirdly, constant investment and reinvestment.”Joan Carles Font, Founder and CEO

  [Zie referenties: "mesoestetic pharma group closes 2022 with favorable results"]


  de digitaliserings- en automatiseringsreis van mesoestetic

  mesoestetic zet sinds 2016 flink in op digitalisering van haar bedrijfsprocessen.

  “De groei van mesoestetic zou niet mogelijk zijn zonder de grote vooruitgang die we de afgelopen jaren hebben geboekt op het gebied van digitalisering”Joan Carles Font, Founder and CEO

  Digitalisering van het totale kwaliteitsbeheersysteem | 2016

  In 2016 heeft het farmaceutisch laboratorium flink geïnvesteerd in het digitaliseren van haar totale kwaliteitsbeheersysteem, via een gecertificeerde en wereldberoemde softwareoplossing.

  Implementatie van ERP - Dynamics AX | 2017

  Begin 2017 ging mesoestetic een overeenkomst aan met Tecnocom om een informatiesysteem te ontwerpen en te implementeren voor het digitaliseren en beheren van alle activiteiten van het bedrijf.

  Tecnocom is één van de meest ervaren implementatiespecialisten in Spanje. In mei 2017 werd het bedrijf overgenomen door Indra, een groot wereldwijd advies- en technologiebedrijf.

  De professionals van Tecnocom waren in 1998 de eersten die IBM Axapta in Spanje implementeerden. IBM Axapta werd in 1998 uitgebracht door IBM en Damgaard (de gebroeders Preben en Erik Damgaard). Niemand wist toen dat het vandaag één van de toonaangevende ERP oplossingen op de markt zou zijn. Om dat te bereiken heeft Microsoft, na overname van Damgaard Navision in 2002, flink geïnvesteerd in het product.

  Het jaar 2017 stond voor mesoestetic volledig in het teken van de implementatie van het nieuwe ERP met haar partner Indra-Tecnocom. Het project had een grote economische en technische omvang en impliceerde een investering van meer dan een miljoen euro.

  De oplossing werd gerealiseerd met Microsoft Dynamics AX2012 R3 en ondersteunt alle managementgebieden van het bedrijf: financiën en managementcontrole, verkoop, operaties en planning, inkoop en levering, productie, logistiek en kwaliteit.

  [Zie referenties: "Mesoestetic Pharma Group groeit in 2016 met 20%"]


  Voor mesoestetic en Tecnocom was Dynamics AX in 2017, met de aanwezigheid van de Process Manufacturing Module (2009), een logische keuze om haar toekomstig dynamisch platform.

  Tecnocom heeft, afgaande op de totale investering van het project, flink wat aanpassingen moeten realiseren op Dynamics AX 2012 om alle processen van mesoestetic te kunnen ondersteunen.

  Een oplossing met al die kenmerken kon alleen worden geïmplementeerd door Microsoft gecertificeerde professionals die, mits zij ook ruime ervaring hadden, in staat waren om de oplossing aan te passen aan de behoeften van mesoestetic.


  “mesoestetic's growth wouldn't be possible without the major advances in the digitisation efforts that we’ve been making in recent years”, Font explains. “In 2017 we focused a large part of our efforts on implementing the new ERP in conjunction with Indra-Tecnocom, with whom we’ll optimise the management work of all areas of the company”Joan Carles Font, Founder and CEO

  [Zie referenties: "mesoestetic Pharma Group grows 17% in 2017 and expects to maintain this trend in 2018"]

  mesoestetic gaat in zee met SSI Schäfer voor de realisatie van haar nieuw intralogistiek centrum | 2019

  In 2019 breidde mesoestetic haar hoofdkantoor uit met een terrein van meer dan 3000 m2, grenzend aan haar faciliteiten in Viladecans. Het nieuwe terrein biedt plaats aan een intralogistiek centrum en ondersteunt de internationale expansie- en groeistrategie van het bedrijf.

  mesoestetic ging met SSI SCHÄFER in zee om haar opslag- en orderverzamelactiviteiten te optimaliseren. De keuze viel op SSI Schäfer vanwege de kwaliteit van de oplossingen en de ervaring in de farmaceutische en cosmetische sector.

  De doelstellingen van het project omvatten het vergroten van de opslagcapaciteit en het optimaliseren van de huidige beschikbare ruimte.

  In totaal zullen 292 pallets automatisch worden beheerd met de SSI ORBITER®.

  De betrouwbaarheid en efficiëntie van het orderverzamelproces zal worden verhoogd door het gebruik van E-Pick, een autonome en economische oplossing voor order verzamelen met behulp van lichtindicatoren (Pick by Light).

  Alle oplossingen zijn perfect geïntegreerd met het Dynamics AX-systeem.

  [Zie referenties: "NIEUW INTRALOGISTIEK PROJECT VAN SSI SCHÄFER VOOR MESOESTETIC"]

  “Het project maakt deel uit van het strategisch plan voor expansie en internationale groei. Elk jaar investeert mesoestetic 40% van haar winst in R&D. Evenzo investeren we in onze centrale faciliteiten en onze logistieke operaties om onze efficiëntie te verbeteren, daarvoor vertrouwen we SSI Schäfer als onze deskundige partner in intralogistiek.”David Caña, hoofd van Management Control en Organisatieontwikkeling

  mesoestetic legt met ToolsGroup de basis om haar bedrijfsgroei te ondersteunen met behoud van klanttevredenheid | 2023

  Door de superieure kwaliteit van haar producten ervaart mesoestetic een toenemende vraag van klanten die de internationale groei van het bedrijf aanwakkert.

  Om de loyaliteit en tevredenheid van klanten wereldwijd te maximaliseren zocht het bedrijf naar een replenishment oplossing met ongeëvenaarde forecasting (prognose) mogelijkheden.


  “We needed a supply chain planning solution with unmatched forecasting to lay the foundation for customer-centric inventory and replenishment planning. Moreover, we built our business on collaborating with the leading minds in our sector. We wanted to carry this same spirit of collaboration and focus on continuous improvement into our supply chain revitalization. With its innovative AI and powerful automated solutions, ToolsGroup was the obvious choice for a supply chain collaborator who could refine our internal processes, support our continued business expansion, and maximize consumer satisfaction worldwide.”Daniel Lancho Navarro, Operations Director at mesoestetic


  Gericht op het verbeteren van de bedrijfsprestaties en het overtreffen van de verwachtingen van de klant, selecteerde mesoestetic de ToolsGroup Service Optimizer 99+ (SO99+).

  De oplossing omvat vraagvoorspelling, voorraadoptimalisatie, productieplanning en replenishment.

  Gewapend met een machine-learning-engine (MLE) voorspelt SO99+ de vraag en stemt het voorraad- en aanvullingsplannen af op de bedrijfsvoering, waardoor de besluitvorming wordt verbeterd en versneld.

  De ToolsGroup heeft een lange geschiedenis in het gebruik van Microsoft-technologie. De oplossing draait in de Azure Cloud en maakt gebruik van het Microsoft AI platform - het open artificial intelligence (AI) en cognitive computing platform.

  De nieuwste versie van de planning- en optimalisatie-engine, de ToolsGroup Dynamics SO99+, is gebouwd op het Microsoft Power Platform.


  mesoestetic schaart zich met deze implementatie achter een grote groep van bedrijven die Microsoft Dynamics AX of D365 F&O combineert met de AI aangedreven planning oplossing van de ToolsGroup.

  [Zie referenties: "Gaviota - ToolsGroup"]


  References

  mesoestetic® Selects ToolsGroup AI-Powered Planning To Support Burgeoning Business and Maximize Customer Satisfaction

  mesoestetic pharma group closes 2022 with favorable results

  mesoestetic Pharma Group grows 17% in 2017 and expects to maintain this trend in 2018

  NIEUW INTRALOGISTIEK PROJECT VAN SSI SCHÄFER VOOR MESOESTETIC

  Wat zijn cosmeceuticals?

  Industry profile: mesoestetic Pharma Group CEO and founder Joan Carles Font

  mesoestetic, innovation in cosmetics and aesthetic medicine from Barcelona

  Mesoestetic Pharma Group groeit in 2016 met 20%

  Besluit van 19 januari 2001, houdende vaststelling van het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten

  Gaviota - ToolsGroup

  Continue!