Labels

ACM (1) Acumatica (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) Archimate (1) Audit File Logistics (1) AZURE (1) B2MML (1) BIM (1) blockchain (3) BPM (11) BPMN (21) BPMN2 (1) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (10) CCTS (5) CDBC (1) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (6) cloud computing (5) CMMN (1) composable architecture (6) Consultancy (16) CRM (2) crypto (1) customs (1) D365 BC (1) D365 FSCM (16) DAM (5) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (21) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (6) Digital Twin (1) DMN (3) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (10) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (34) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) Economics (1) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) Environment (1) ERP (94) ESG (3) ETIM (3) European Commission (11) Fashion (2) flexibility (1) Food & Beverage (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) IDEAS (2) IIoT (2) Infor (1) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Legal (1) Leiderschap (4) MACH (8) mashups (1) MBEE (2) MES (3) metaverse (1) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) multi-tenancy (1) NetSuite (5) NEWS (5) NFT (1) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Open Supply Hub (1) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (10) PLM (15) Politics (1) Portfolio Management (1) Prince2 (4) Process Mining (1) Process Modeling (17) Project Management (22) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) Ramco (1) resilience (2) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (12) Security (1) service-oriented technologies (2) SITG (2) Smart Industry (2) Social (1) Supply Chain (31) Sustainability (14) Technology (1) ToolsGroup (5) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Unified Commerce (5) Unit4 (1) Wholesale (3) WMS (8)

Kruip jij weg in een hoek en wacht jij tot de hypes zijn overgewaaid?

Kruip jij weg in een hoek en wacht jij tot de hypes zijn overgewaaid?

Wereldwijde verstoringen, ontluikende technologieën, veranderende werkculturen maken het niet makkelijk voor leiders. We moeten veerkrachtiger, wendbaarder, robuuster en weerbaarder worden maar wat moeten we met deze hypes?

Blockchain, cryptocurrencies, metaverse, composable applications, digital operations platforms, cloud-native, single en d multi-tenant, DApps - decentralized applications, DeFi - decentralized finance, ...

Een greep uit de vele concepten waar C-suite leiders mee te maken krijgen. Voor veel minder zou je al ergens ver weg in een hoek kruipen. Immers de experts die je kunnen helpen moeten nog geboren worden.

In de open online cursus "What Can Blockchain Do For You?" licht Lloyd Keays een tipje van de sluier op over hoe de blockchain-technologie werkt en of deze in het bedrijfsleven gebruikt kan worden.

Arun Maharajan, blockchain lead bij UNICEF Innovation, geeft in deel 2 van de cursus een antwoord op de vraag: "What are the risks, difficulties and roadblocks when working with blockchain?".

Deze vraag kunnen we veel breder trekken "Wat zijn de risico's, de mogelijkheden en onmogelijkheden, de wegversperringen, de kansen en bedreigingen, van al deze concepten voor het bedrijfsleven?" EN MEER NOG "Wie is nog in staat om de juiste adviezen te geven en/of keuzes te maken voor de toekomst? "

In zijn antwoord doet hij een alleszeggende uitspraak "The whole industry goes through a lot of hype". Deze uitspraak typeert wat we vandaag de dag zien gebeuren. Internationale en nationale advies-, onderzoeks-, en concultancy bureaus benaderen deze concepten vanuit verschillende invalshoeken.

Gartner, de future van bedrijven en oplossingen is composable, Forrester schuift Digital Operations Platforms (DOPS) naar voren. In essentie bedoelen ze allemaal hetzelfde "we moeten overstappen op Cloud-native platformen die intelligentie, low- en no-code, privacy out-of-the-box ondersteunen, composable zijn en allemaal verbonden".

Aanbieders die oplossingen hebben gerealiseerd bovenop Cloud-native develpment platforms zoals Acumatica, Ramco Systems, NetSuite, Salesforce, SAP en Microsoft (zijn er nog niet, noch BC noch FSCM zijn gebouwd met het Power platform) staan bovenaan de lijst.

Arun Maharajan sluit af met "There's a lot of hype cycles, a lot of press, which always creates mixed results. So that doesn't always work in our favor".

Een plaatje uit een artikel over applicatierationalisatie zegt echter wat u te doen staat: DISCOVER, IMPROVE en TRANSFORM.

DISCOVER: waar staat uw bedrijf

IMPROVE: ruim drempels op

TRANSFORM: ga de uitdaging aan, verander je business en zoek dan de oplossing die daarbij hoort

Continue!

Do you curl up in a corner and wait for the hype to blow over?

Global disruptions, burgeoning technologies, changing work cultures, they all don't make it easy for leaders. We need to become more resilient, agile and robust, but what should we do with these hypes?

Blockchain, cryptocurrencies, metaverse, composable applications, digital operations platforms, cloud-native, single and multi-tenant, DApps - decentralized applications, DeFi - decentralized finance, ...

A selection of the many concepts that C-suite leaders have to deal with. I guess, even for less you'd hide a corner somewhere far away. After all, the experts who can help you have yet to be born.

In the open online course "What Can Blockchain Do For You?" Lloyd Keays lifts a corner of the veil on how blockchain technology works and whether it can be used in business.

Arun Maharajan, blockchain lead at UNICEF Innovation, in part 2 of the course, answers the question: "What are the risks, difficulties and roadblocks when working with blockchain?".

We can broaden this question. "What are the risks, the possibilities and impossibilities, the roadblocks, the opportunities and threats, of all these concepts for business?" AND moreover "Who is still able to give the right advice and/or make choices for the future?"

In his answer he makes an important statement "The whole industry goes through a lot of hype". This statement typifies what we see happening today. International and national research and consultancy firms approach these concepts from different angles.

Gartner, the future of companies and solutions is composable, Forrester pushes Digital Operations Platforms (DOPS). Essentially, they all say the same "we need to move to cloud-native platforms that support intelligence, low- and no-code, privacy out-of-the-box, are composable and all connected".

Vendors with solutions build with and on top of Cloud-native development platforms such as Acumatica, Ramco Systems, NetSuite, Salesforce, SAP and Microsoft (not yet, neither BC nor FSCM are built with the Power platform) are at the top of the list.

Arun Maharajan ends with "There's a lot of hype cycles, a lot of press, which always creates mixed results. So that doesn't always work in our favor".

A picture from an article on application rationalization tells you what to do: DISCOVER, IMPROVE and TRANSFORM.

DISCOVER: where does your company stand

IMPROVE: remove barriers

TRANSFORM: take on the challenge, change your business and then look for the appropriate solution

Continue!

Axelor, de Open Source ERP leverancier, integreert de BPMN oplossing van Camunda

De afgelopen jaren heb ik verscheidene bedrijven de kunst van het inzichtelijk maken en op de rit zetten van bedrijfsprocessen bijgebracht.

Jarenlang merkte ik dat ERP implementaties ontspoorden door gebrek aan integraal en gedailleerd inzicht in bestaande en gewenste processen. Veel tijd wordt door consultants van de implementatiepartner verspild aan het in kaart brengen van de bestaande processen.

De aandacht voor transformatie en/of rationalisatie van bedrijfsprocessen verdwijnt daardoor volledig op de achtergrond en dat draagt uiteindelijk niet bij tot meer wendbaarheid en weerbaarheid - immers je krijgt wat je had, en niet wat je wilde. Beter voorbereid zijn op toekomstige disrupties en het kunnen waarmaken van de beoogde groei zit er na oplevering niet in.

Een totaal verkeerde aanpak.

Als je niet weet wat je huidige processen zijn en niet weet waar je naartoe gaat/wilt als bedrijf - hoe kun je dan een oplossing selecteren, hoe kun je dan een transformatie in gang zetten.

Axelor, de Open Source ERP leverancier, heeft daar wat op bedacht.

Het bedrijf combineert de kracht van haar Open Source platform voor bedrijfsapplicaties met een Low-code/No-code BPM oplossing.

Met meer dan dertig applicaties: ERP, CRM, sales management, HR, Inventory, Production, Accounting, ... beschikt Axerlor over een interessante suite voor middelgrote bedrijven.

Door integratie van de Low-code/No-code - BPM oplossing van Camunda kunnen bedrijven de processen naar hun hand zetten en/of uit te breiden.

Camunda is de Open Source process automation specialist. Haar oplossingen zijn gebouwd op het fundament van open standaarden (OMG - BPMN en DMN) en de praktijk van procesautomatisering.

Ooit ben ik met BPMN gestart omdat ik sterk geloofde in de Low-code/No-code aanpak als middel om maatwerk overbodig te maken. Later merkte ik dat bedrijven überhaupt hun processen te weinig in de vingers hadden, waardoor implementaties en ERP suites, in het bijzonder, een slechte naam kregen.

Ik ben de afgelopen jaren op zoek geweest naar oplossingen die deze gedachte hebben geadopteerd. Vooralsnog zijn er dat weinigen - wel wordt BPMN her en der gebruikt voor het bouwen van workflows.

Gelukkig zien investeerders eveneens potentie zien in deze oplossingsaanbieders.

Zo heeft Axelor tijdens een recente investeringsronde 10M Euro opgehaald voor het:

 • versterken van R&D activiteiten, teneinde haar technologische voorsprong op concurrenten verder uit te bouwen
 • marketing en sales activiteiten
 • uitbreiden partner netwerk
 • internationalisering
 • We kunnen er niet om heen technologie neemt steeds meer de overhand, maar met standaarden zoals BPMN en DMN, de juiste platforms en business specialisten kunnen we de bedrijfstransformaties die we willen realiseren met succes doorvoeren.

  Het plaatje toont de geïntegreerde BPMN editor van Camunda (Cawemo).

  Continue!

  Wie gaat jou vertellen welke oplossing jou bedrijf nodig heeft om te overleven en te groeien?

  🌃 1000+ vragen gaan die jou helpen, gaan die uitsluitsel geven op wat jouw bedrijf nodig heeft 🌄

  Nope! You have to feel it, you have to sense it, you have to listen to workers, you have go through each step of all the processes, you have to wonder why are things the way they are, either you do it yourself or you hire someone to do it for, but it costs time.

  Waarnemen onder de radar, signalen oppikken die onder de ijsberg zweven, voelen van de mentale energie die leiders en volgers uitstralen, een eigenschap die niet mag ontbreken, wanneer je bedrijven adviseert over de next steps.

  Soms, bijna altijd, sluimert de waarheid in wat niet wordt gezegd, in de stilte, in wat wordt weggelaten. Niet alles wat je aan de oppervlakte ziet is 'altijd' een weerspiegeling van wat er onder ligt.

  Elk advies vraagt onderzoek, gedegen onderzoek. Niemand heeft de wijsheid in pacht. Heb ik goed begrepen hoe het zit, klopt het dat zij het zo doen, of doen ze het anders, ... , wie heeft wat wanneer gezegd, je kent die twijfels wel, de dag nadien.

  Je snapte wat werd gezegd, maar wanneer je alles overziet valt er geen touw meer aan vast te knopen.

  Snappen is vluchtig, begrijpen is kwetsbaar. Snappen is kortstondig plotseling inzicht, het licht dat even aangaat, dat kleine verbindinkje met je eigen overtuiging, met wat je denkt te weten.

  Begrijpen vraagt om oprechte nieuwsgierigheid, om intensieve belangstelling, om het doorzien van verbanden tussen elementen die in beginsel niets met elkaar te maken lijken te hebben, om de eilandjescultuur te doorgronden, zodat je het kunt uitleggen of verklaren, een gevalideerd standpunt kunt innemen, en er geweldige dingen kunnen worden bedacht en gedaan.

  Subtiliteit kost tijd. Subtiel waarnemen vraagt tijd, geduld en ervaring. Er is niet één waarheid maar wel veel meningen.

  En als je je openlijk uitspreekt wil je vooral de plank niet misslaan, "vertrouwen komt te voet en gaat te paard". En ergens daarbuiten, wees erop bedacht, zit altijd iemand langs de lijn, niet degene voor wie je schrijft, niet degene die je wakker wil schudden, maar iemand die dat ene woord, die ene zin volledig uit zijn verband rukt, en je verhaal of betoog (het liefst) rechtstreeks naar de prullenbak katapulteert, het vertrouwen ondermijnend.

  Kijk onder de waterlijn, daar ligt veel meer, niet de waarheid telt maar de werkelijkheid, de verhalen op de vloer die vertellen waarom dingen anders moeten en wat daarvoor nodig is.

  Vergeet niet om ECHT te luisteren!

  🌠 1000+ vragen geven geen antwoord op wat jou bedrijf nodig heeft, de uniciteit ligt niet aan de oppervlakte maar diep onder de waterlijn verborgen 🌠

  🌊 trek je duikerspak aan en dive deep 🌊

  Continue!

  ERP onderzoeksrapporten - 2022

  Vlak na de zomer komen advies- en consultancybureaus vaak met hun onderzoeksresultaten. Het tijdstip bij uitstek om bedrijven over te halen budgetten vrij te maken.

  Tijdens de komende begrotingsperiode gaan bedrijven investeringsbeslissingen nemen die bepalend (kunnen) zijn voor de toekomst. Een goed moment dus om de keuzemogelijkheden uitgebreid de revue te laten passeren in een 'lijvig' rapport met conclusies en aanbevelingen.

  Onderzoeksbureaus doen er veel aan om de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van hun bevindingen te borgen. Haaks daarop staat wel het feit dat de rapporten niet voor iedereen kosteloos beschikbaar zijn.

  Gelukkig stellen onderzochte leveranciers rapporten gratis ter beschikking in ruil voor wat contactgegevens.

  De grote onderzoeksbureaus, Gartner, Forrester, IDC, brengen elk jaar een rapport uit over de status in de ERP wereld:

 • IDC MarketScape: Worldwide SaaS and Cloud-Enabled Manufacturing ERP Applications 2022 Vendor Assessment
 • The Forrester Wave™: Digital Operations Platforms For Manufacturing And Distribution, Q3 2022
 • Gartner® Magic Quadrant™ for Product-Centric Enterprises - edition 2022
 • De gevestigde leveranciers zien we elk jaar een belangrijke positie innemen, met hier en daar een uitschieter, een onbekende partij:

 • Veel aanbieders, komen in alle rapporten voor: SAP, Microsoft Dynamics 365, Infor, Oracle Cloud ERP, NetSuite, Epicor, IFS, Plex Systems, Inc., QAD.
 • Anderen hebben niet alle onderzoeksbureaus overtuigd: Acumatica, Rootstock Software, PRIORITY, Aptean, Workday, Odoo, Sage, Ramco Systems, SYSPRO, Dassault Systèmes Delmia Corp.
 • Onderzoeksbureaus stellen wel een grens aan het aantal leveranciers in hun publicatie. Je moet dus als leverancier het echt wel goed doen op alle criteria, plus een goede relatie hebben met de analisten. Het interessante, wanneer je door de rapporten spit, is dat elk bureau een eigen aanpak kent:
 • Gartner legt de focus op "ability to execute" en "completeness of vision". Denk daarbij aan Cloud Readiness en Composability.
 • Forrester kijkt naar geeft in haar publicatie een cijfer aan elk onderzocht element. Daardoor krijg je inzicht in hoe de analisten denken over de aangeboden functionaliteiten.
 • IDC geeft aandacht aan de capabilities en strategies van leveranciers, zoals de adoptie van nieuwe techologieën: AI, IoT, ML, ... en de integratiemogelijkheden Operationele Technologie (OT) systemen zoals PLC-, SCADA- of DCS-systemen.
 • Denk u na over ERP, weet dan dat ERP selectie en implementatie slechts een kleine schakel is in een bedrijfsbrede onomkeerbare verandering, een bedrijfstransformatie. Het proces start met waar sta ik als bedrijf en waar wil ik naartoe, en hoe bereik ik dat.

  Continue!

  Crafted en Barrel ERP, NetSuite add-ons voor producenten van ambachtelijke alcoholische dranken

  Onlangs schreef ik een artikel over NetSuite en Microsoft D365 FSCM waarin ik liet zien hoe beiden verschillende wegen hebben bewandeld om voet aan de grond te krijgen in de ERP markt. [Wishlist: zie referenties]

  Microsoft heeft, na overname van NavisionDamgaard in 2002, flink geïnvesteerd in beide oplossingen Navision en Axapta (nu Business Central en Finance & Supply Chain Management). Vooral Finance & Supply Chain Management (FSCM) heeft de afgelopen twee jaar een flinke groeispurt doorgemaakt, niet alleen in marketing - ja daar is Microsoft goed in - maar meer nog in de aangeboden functionaliteiten.

  NetSuite, de native Cloud ERP specialist, is nog een beetje een outsider in Europa maar heeft zich in een kort tijdbestek een voorname positie weten te verwerven in de wereld van mega-suites, mede door de overname door Oracle. NetSuite doet - wat mij betreft, zoals je kunt lezen in bovengenoemd artikel, niet onder voor FSCM.

  Een vergelijkend onderzoek, wat ik een jaar geleden ben gestart, wijst uit dat NetSuite en FSCM elkaar qua functionaliteiten niet ontlopen. Ze mogen wat mij betreft niet ontbreken in selectietrajecten van bedrijven. Mijn onderzoek vergelijkt de functionaliteiten en processen die ondersteund worden door beide oplossingen op verschillende domeingebieden.

  Beiden leveranciers hebben een voorname plek gekregen in het recente Gartner® Magic Quadrant™ for Product-Centric Enterprises - edition 2022. [Gartner: zie referenties]

  de kracht van NetSuite

  De kracht van NetSuite zit in het SuiteCloud®-platform, een platform dat van de grond af ontworpen en gebouwd is voor de Cloud.

  Het platform zorgt dat softwareleveranciers standalone Cloud-oplossingen kunnen bouwen die naast NetSuite staan of geïntegreerd samenwerken.

  Vandaag wil ik het hebben over twee zulke oplossingen, Crafted en Barrel ERP, oplossingen voor de ondersteuning van productie- en handelsprocessen in de drankenindustrie, en dan vooral ambachtelijke bedrijven.

  Voor een liefhebber van ambachtelijk gebrouwen bieren, opgegroeid in het land der bieren, maar nu al jaren wonend in Nederland, is dit een heel dankbaar onderwerp.

  Crafted ERP by Doozy Solutions

  Crafted ERP is een volledig cloudgebaseerde oplossing voor ambachtelijke wijnmakerijen, brouwerijen en distilleerderijen.

  De ERP oplossing is ontwikkeld door het in Denver gevestigde bedrijf Doozy Solutions. De oprichters van Doozy Solutions, Kristin Steele en Jeremy King, werken sinds 2017 nauw samen met drankenfabrikanten over de hele wereld om een complete softwaresuite voor drankenbeheer te creëren.

  Met uitgebreide ervaring in de brouwerij-, wijnbereidings- en distillatie-industrie heeft het team van Doozy Solutions een unieke oplossing gerealiseerd voor het runnen van een drankenproductiebedrijf.

  Als strategisch partner van Oracle NetSuite is het tevens de missie van Doozy Solutions om oplossingen te creëren voor de ambachtelijke drankenindustrie, gebruikmakend van het NetSuite platform.

  Modules en functionaliteiten

  Crafted ERP biedt haar klanten een breed scala aan modules en functionaliteiten, waaronder:

 • Production Management (Recipe Management, Barrel Tracking, Batches & Blending)
 • Quality Control and Assurance (Lot Control, Lab Testing)
 • Tax Excise and Customs reporting
 • CRM and Sales Automation (Orders & Fulfillment, Sales Forecasting, Webstore)
 • Warehouse Management
 • Accounting and Finance
 • Procurement
 • Planning & Production
 • License, Label and Packaging
 • Lab & Quality Control and Assurance
 • Compliance
 • Doozy FEFO Selectro (First Expired, First Out)

  Naast Crafted ERP ontwikkelt Doozy Solutions SuiteApps. SuiteApps zijn add-on applicaties, die in tegenstelling tot modules geen deel uitmaken van de NetSuite kernapplicatie.

  + Doozy FEFO Selector (First Expired, First Out) zorgt ervoor dat goederen met een beperkte levensduur als eerste geselecteerd worden voor uitlevering. FEFO kan ook gebruikt worden voor goederen, niet-bederfelijke voorraad, die een grotere kans heeft beschadigd of verouderd te raken hoe langer het in voorraad blijft liggen.

  Texelse Bierbrouwerij en Crafted ERP

  Een in Nederland welbekende gebruiker van Crafted ERP is de Texelse Bierbrouwerij.

  Opgericht als een kleine, ambachtelijke bierbrouwer wist de brouwerij de afgelopen jaren met brouwsels als Skuumkoppe en Springtij geweldig te profiteren van de groeiende populariteit van ambachtelijk gebrouwen speciaalbieren.

  De brouwmeesters van de Texelse Bierbrouwerij brouwen sinds 1999 bijzondere bieren van uitsluitend natuurlijke grondstoffen.

  In 2018 produceerde de brouwer zo'n 3,5 miljoen liter bier, goed voor een omzet van zo'n 11 miljoen euro. Eind 2020 werd de brouwerij verkocht aan de biergigant Heineken.

  ERP Implementatie

  De Texelse Brouwerij en haar implementatiepartner FoodQloud, onderdeel van de Quistor Enterprises groep, waren eerder in dat jaar gestart met de implementatie van Oracle NetSuite en Crafted ERP. Zij volgden daarbij een gefaseerde implementatieaanpak om zo de impact van veranderingen op de dagelijkse routine te minimaliseren en de kerngebruikers stapsgewijs te begeleiden.

  FoodQloud richt zich, als Oracle NetSuite partner, op het helpen van food en beverage producenten en -handelaren in Europa met digitale transformaties. FoodQloud is onderdeel van de Quistor Enterprises groep, die al sinds 1998 een breed scala aan klanten in de voedingsindustrie bediend met Oracle JD Edwards.

  Vaak zien we, bij kleine en middelgrote bedrijven in niche-branches of met bedrijfsunieke processen, dat verschillende in-huis ontwikkelde systemen en spreadsheets worden gebruikt om gegevens vast te leggen en processen te ondersteunen.

  De implementatie van een bedrijfsbrede oplossing brengt in zulke bedrijven nogal wat spanningen met zich mee. Medewerkers moeten 'opnieuw' leren samenwerken, leren nauwgezet de stappen te volgen in het registratie- en afhandelingsproces, en vooral te vertrouwen op de oplossing

  Uit het artikel over de implementatie bij de Texelse Bierbrouwerij valt op te maken dat, zowel de implementatiepartner als de brouwerij, in de implementatieaanpak hiermee rekening hebben gehouden.

  In een eerste fase zijn de basisprocessen: voorraadbeheer, financieel beheer, inkoop, verkoop, CRM, voorraadbeheer, productie en kwaliteitsborging ingevoerd met als voornaamste doel te komen tot een sluitende voorraadadministratie met real-time inzicht in de goederenstromen.

  Later zijn hieraan Quality Assurance (QA) en Quality Control (QC) functionaliteiten toegevoegd om meer grip te krijgen op kwaliteit, klachtenregistratie en -opvolging, alsook tracking en tracing van producten.

  In de tweede fase van het project heeft de Texelse Bierbrouwerij de brouwerij specifieke functies uit Crafted ERP geïmplementeerd, zoals de douane- en accijnsadministratie, het fermentatie management en receptenbeheer. [FoodQloud: zie referenties]

  Heineken en Texelse Bierbrouwerij - NetSuite versus SAP

  Fusies en overnames zijn een veelgebruikt middel van large corporates om hun marktaandeel te vergroten en de bedrijfsgroei te versnellen.

  Vaak zien we dat kleine bedrijven worden overgenomen door grotere spelers in de markt. Zo'n overname brengt unieke uitdagingen / vragen met zich mee, waaronder "Gaan we de bedrijfsprocessen en systemen integreren of laten we deze naast elkaar bestaan?"

  Wie denkt dat de overname van de Texelse Bierbrouwerij door Heiniken de invoering van NetSuite - Crafted ERP ter discussie stelt, heeft het mis.

  Immers het antwoord is recent, door Breno Gentil | Senior Director Digital & Technology Europe, gegeven tijdens de online conferentie "The Future of ERP is Open, where are you going with your SAP?", georganiseerd door CIONET. [CIONET: zie referenties]

  "Do not put all your eggs in the same basket". Sta differentiatie toe binnen de layer van niet core-bedrijfsapplicaties (Breno Gentil). Sommige vestigingen / entiteiten hebben geen nood aan zware complexe oplossingen.

  Barrel ERP

  ERP oplossingen maken het voor bedrijven mogelijk om hun processen te transformeren en te automatiseren. Door een naadloze stroom van transactiegegevens te realiseren tussen organisaties, mensen en machines, kunnen deze systemen realtime bijdragen aan besluitvorming door het management.

  Het is voor de groei van brouwerijen van cruciaal belang om over processen en systemen te beschikken die directe toegang bieden tot gegevens in de hele organisatie.

  De ERP oplossing van Moss Adams, Barrel ERP, stelt brouwerijen in staat om bedrijfsgegevens in realtime te beheren over meedere locaties en afdelingen. Het is een volledig cloudgebaseerde oplossing voor fabrikanten van ambachtelijke dranken die hun processen, van productie tot winkel, willen beheren.

  Barrel ERP is ook beschikbaar voor wijnmakerijen en distilleerderijen.

  Het bedrijf Moss Adams is in 1913 ontstaan, toen de accountant John G. McIntosh uit Seattle een klein bedrijf opende om de houtindustrie in de regio te bedienen. Zes jaar later ging McIntosh een partnerschap aan met Albert Moss en Edwin Adams. Moss Adams, zoals het bedrijf bekend werd, breidde zich in de jaren zestig uit tot buiten de Pacific Northwest, toen het verschillende kantoren in Californië opende.

  Later breidde het zich uit naar Arizona, New Mexico, Kansas en, meest recentelijk, Texas. Tegelijkertijd bedient Moss Adams al meer dan 70 jaar wereldwijde organisaties in meer dan 100 landen en gebieden in de belangrijkste servicelijnen van assurance, consulting en belasting. [Moss Adams: zie referenties]

  Belangrijkste kenmerken van Barrel ERP

  Met Barrel ERP kan elk aspect van de kernactiviteiten van een brouwerij eenvoudiger worden geautomatiseerd en beheerd.

  Een paar belangrijke kenmerken zijn:

 • Consolidatie van gegevens over alle bedrijfsprocessen heen
 • Geautomatiseerde kritieke processen en controles
 • Gebruiksvriendelijke en aanpasbare rapportagemogelijkheden
 • Realtime zichtbaarheid in transacties, voorraden en productiekosten
 • Modules en functionaliteiten

  Barrel ERP biedt inzicht in de belangrijke bedrijfsfuncties en kan vanaf elk apparaat worden bekeken. Het bedrijfsbeheersysteem kan meetbare waarde creëren, waardoor bedrijven effectiever en efficiënter kunnen werken ze groeien.

  De oplossing is gebouwd op het NetSuite SuiteCloud-platform en biedt ondersteuning voor inkoop, verkoop, productie, voorraadbeheer, receptenbeheer, human capital management (HCM) en customer relationship management (CRM), supply chain management (SCM).

  Veel functionaliteiten zitten standaard in de totale NetSuite Cloud oplossing.

  Referenties

  Staan NetSuite en Microsoft ERP/WMS op uw WishList? (12 juni 2022) [WishList]

  Het Gartner® Magic Quadrant™ for Product-Centric Enterprises - editie 2022 [Gartner]

  Texelse Bierbrouwerij kiest voor NetSuite + Crafted ERP [FoodQloud]

  De Toekomst van ERP is Open [CIONET]

  Moss Adams Creates a ‘Culture of the Possible’ [Moss Adams]

  Continue!

  CSRD, Cyberweerbaarheid, DMA en DSA richtlijnen op komst!

  Het leven wordt de CIO, CFO en CEO niet makkelijk gemaakt:

 • wereldwijde verstoringen van toeleveringsketens remmen de groei van uw bedrijf
 • krapte op de arbeidsmarkt legt uw productie stil
 • En dan voelt u / weet u ook dat uw digitale infrastructuur en organisatie een upgrade nodig heeft, en misschien wilt u zelf een keer ertussenuit.

  Veranderingen op het gebied van digitalisering als wet- en regelgeving gaat u de komende jaren achtervolgen.

  Zo hebben de Europese Raad en Parlement op 21 juni 2022 een akkoord bereikt over de richtlijn duurzaamheidsrapportage door ondernemingen - the Green Deal.

  De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), april 2021 ingediend door de Europese Commissie 'gaat' uw onderneming verplichten om informatie over duurzaamheid zoals milieurechten, sociale rechten en governance­factoren te publiceren.

  De richtlijn wordt een verordening die in 3 fases in gaat treden:

 • januari 2024: ondernemingen die al onder de richtlijn niet-financiële rapportage (NFRD) vallen
 • januari 2025: grote ondernemingen die nog niet onder de richtlijn niet-financiële rapportage vallen
 • januari 2026: beursgenoteerde MKB's, kleine en niet-complexe kredietinstellingen en verzekeringsinstanties
 • De Europese Commissie heeft in september 2022 een voorstel gepresenteerd voor een nieuwe wet inzake cyberweerbaarheid.

  De wet moet zorgen dat producten met digitale elementen beter beveiligd worden voor consumenten in de EU.

  Fabrikanten moeten zich verantwoordelijker opstellen door beveiligingsondersteuning en software-updates tegen vastgestelde kwetsbaarheden aan te bieden, maar ook consumenten beter informeren over de cyberbeveiliging van hun producten.

  De Raad en het Parlement hebben in juli 2022 groen licht gegeven voor invoering van de Digital Markets Act (DMA) in 2023 en de Digital Services Act (DSA) in 2024.

  De DMA (de wet digitale markten) gaat nieuwe concurrentieregels voor technologiebedrijven, introduceren, waardoor de Europese Commissie en lidstaten meer grip krijgen op deze digitale platforms.

  De DSA (wet inzake digitale diensten) bestaat uit regels voor de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van internetaanbieders, hostingbedrijven, online platformen, zoekmachines en marktplaatsen voor de activiteiten via hun diensten.

  Zo moeten online marktplaatsen vanaf begin 2024 meer informatie inwinnen over de bedrijven (handelaren) die producten of diensten verkopen via hun platform.

  🌠 CIO, CFO, CEO, wordt het niet tijd 🌠

  🌸 het is tijd om op die digitale transformatietrein te springen, de digitale infrastructuur en cultuur van uw organisatie wendbaarder en weerbaarder te maken 🌸

  Continue!

  Microsoft recognized as a Leader in the 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises

  The past weeks I have intensively studied the yearly Cloud ERP results of Gartner.

  In my findings, which I published yesterday, I mainly concentrate on 'trying' to clarify and explain terms and concepts that are being used, because to me "ambiguity reigns supreme", and even I found it difficult to exactly understand what was written down, and I feel in some instances I still don't.

  Something we see everyday, the moment consultants, advisors, companies start talking about Cloud-solutions it appears that anything is ready for the Cloud.

  No-way: There is a huge difference between Cloud-native, Cloud-enabled and Cloud-based, which seems to correspond with 'Born in the cloud'.

  But believe me without knowledge, without proper explanation, for a CIO, CFO or CEO any solutions could be a fit to bring their company to the proposed world of Composability.

  Microsoft is one of the leaders in the Magic Quadrant.

  And although their solution, like all the other ones, lacks a bit of pure Composability (conform the MACH alliance standards), but who really has it, Microsoft is very transparant on their communication channels what they understand about Single- and Multi-Tenancy, Cloud-Native and Born in the Cloud.

  Read my recently published story: How do Single- and Multi-Tenancy, Cloud-Native and Born in the Cloud differ!

  Microsoft Dynamics 365 is recognized as a Leader in the 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises

  And yes, it is not only because they have the rigth market presence and Cloud services, they also have the right functionality that a world-wide company needs. I have been investigating their solution for the past month and compared it with the other leader SAP, and some others that did not make it.

  Well-done, Microsoft

  Continue!

  How do Single- and Multi-Tenancy, Cloud-Native and Born in the Cloud differ!

  You probably wonder why I am assembling this overview of definitions. Now the explanation is very simple, lately I have been reading the latest publication / report from Gartner about "Cloud ERP for Product-Centric Enterprises". [Gartner: see references]

  A lot of terms are used in the report that made me doubt if I really understood these concepts properly.

  Multi-Tenant versus Single-Tenant

  ☛ What is Multi-Tenant Architecture? [Datamation: see references]

  Multi-tenant architecture, commonly referred to as multitenancy, is a software architecture in which multiple single instances of software run on a single physical server.

  The server then serves multiple tenants.

  Additionally, multitenant architecture is used to enable multiple users to use a single application, for instance a database.

  “Tenants” is a term for a group of users or software applications that all share access to the hardware through the underlying software.

  Multiple tenants on a server all share the memory, which is dynamically allocated and cleaned up as needed. They also share access to system resources, such as the network controller.

  This is the opposite of single-tenancy, in which the server runs one instance of the operating system and one application.

  Multi-tenant architecture’s core advantage is that it allows exponentially more use from a single hardware or software platform.

  What Is The Difference Between Single And Multi-Tenant?

  Single-tenancy is largely seen as the “deluxe” option, in that a client operates in a solely dedicated environment.

  In a multi-tenant environment, each customer shares the software application along with a single database, so multiple people from the same company can access the database.

  Still, even in multi-tenant, each tenant is isolated from other tenants.

  ☛ WHAT IS THE DIFFERENCE: SINGLE TENANT VS MULTI-TENANT [Digital Guardian: see references]

  Single Tenant

  A single instance of the software and supporting infrastructure serve a single customer. With single tenancy, each customer has his or her own independent database and instance of the software. Essentially, there is no sharing happening with this option.

  Multi-Tenantancy

  Multi-tenancy means that a single instance of the software and its supporting infrastructure serves multiple customers. Each customer shares the software application and also shares a single database. Each tenant’s data is isolated and remains invisible to other tenants.

  ☛ Single Tenant vs Multi Tenant: SaaS Architecture [ClickIT: see references]

  Today we’ll break down the differences between single tenant vs multi tenant architectures.

  The main difference between them is that these software applications can serve either one or more customers at the same time.

  Single Tenant Architecture

  Single tenant architecture uses a software application and a database for each tenant (client).

  What this means is that clients can’t share the database or application between them, because all of them have their own instances of database and applications.

  We’ll try to explain how the single tenant structure system works by providing you with the real estate example, which should be easy enough to understand.

  Imagine that every client has its very own office building.

  All these buildings are located on the same street. The street represents the same server from which all the SaaS clients operate.

  Every client runs its operations from within their buildings. The buildings are lined-up next to each other on the street.

  Multi Tenant Architecture

  We’ll use the same descriptive method of the above real estate example for multi tenant architecture.

  Multi tenant architecture can be described as the environment in which clients are offices, but, in this case, all of the offices (clients) are located within the same building.

  Every client works from its own space within a large SaaS software product, making it much more comfortable and more accessible in some cases.

  The multi tenant approach models are divided into:

 • Logical Data Separation is a model that allows all tenants the possibility to utilize only one database. All of their data is securely separated within the same database by implementing unique identifiers for every client. The codebase is responsible for retrieving and storing the data via this unique identifier.
 • Physical Data Separation is another model that will successfully separate the data by utilizing different databases for different clients (tenants). Doing so helps people scale the application following the client’s growth and will also scale the application according to the clients’ needs.
 • Cloud-Native versus Born in the cloud

  ☛ What is Cloud Native? [Microsoft: see references]

  Let's start with a simple definition:

  "Cloud-native architecture and technologies are an approach to designing, constructing, and operating workloads that are built in the cloud and take full advantage of the cloud computing model."

  The Cloud Native Computing Foundation provides the official definition [CNCF: see references]

  "Cloud-native technologies empower organizations to build and run scalable applications in modern, dynamic environments such as public, private, and hybrid clouds. Containers, service meshes, microservices, immutable infrastructure, and declarative APIs exemplify this approach.

  These techniques enable loosely coupled systems that are resilient, manageable, and observable. Combined with robust automation, they allow engineers to make high-impact changes frequently and predictably with minimal toil."

  The pillars of cloud native

  The speed and agility of cloud native derive from many factors. Foremost is cloud infrastructure.

  But there's more: Five other foundational pillars shown in Figure 1-3 also provide the bedrock for cloud-native systems.

  Figure 1-3. Cloud-native foundational pillars

  Microservices

  Cloud-native systems embrace microservices, a popular architectural style for constructing modern applications.

  Built as a distributed set of small, independent services that interact through a shared fabric, microservices share the following characteristics:

 • Each implements a specific business capability within a larger domain context.
 • Each is developed autonomously and can be deployed independently.
 • Each is self-contained encapsulating its own data storage technology, dependencies, and programming platform.
 • Each runs in its own process and communicates with others using standard communication protocols such as HTTP/HTTPS, gRPC, WebSockets, or AMQP.
 • They compose together to form an application.
 • Figure 1-4 contrasts a monolithic application approach with a microservices approach. Note how the monolith is composed of a layered architecture, which executes in a single process. It typically consumes a relational database.

  The microservice approach, however, segregates functionality into independent services, each with its own logic, state, and data. Each microservice hosts its own datastore.

  Figure 1-4. Monolithic versus microservices architecture

  ☛ What is cloud native? The modern way to develop software [InfoWorld: see references]

  Cloud-native definition

  Cloud-native is a modern approach to building and running software applications that exploits the flexibility, scalability, and resilience of cloud computing. Cloud-native encompasses the various tools and techniques used by software developers today to build applications for the public cloud, as opposed to traditional architectures suited to an on-premises data center.

  The cloud-native approach to building and running software was pioneered by a group of companies commonly referred to as “born in the cloud” — such as streaming giants Netflix and Spotify, ride-hailing company Uber, and accommodation booking platform Airbnb. The cloud-native approach has since been adopted by other companies looking for similar digital agility and disruptive competitive advantage.

  The Cloud Native Computing Foundation (CNCF) defines cloud-native a little more narrowly, focusing on application containerization — where applications are broken down into microservices and packaged in lightweight containers to be deployed and orchestrated across a variety of servers.

  In the CNCF’s own words: “Cloud-native technologies empower organizations to build and run scalable applications in modern, dynamic environments such as public, private, and hybrid clouds.”

  Cloud-native app development typically includes marrying microservices, cloud platforms, containers, Kubernetes, immutable infrastructure, declarative APIs, and continuous delivery technology with techniques like devops and agile methodology.

  ☛ Cloud-Based, Cloud-Native, and Cloud-Enabled Applications — What fits your business? [ISHIR: see references]

  Cloud-native application: Cloud-native applications are architected for the public cloud. Due to being designed specifically for the cloud, it can harness the full power of cloud using cloud-based technologies. These are made on the microservice architecture and comprise continuous integration, container engines, and orchestrators, making them highly flexible and scalable.

  Cloud-enabled application: Cloud-enabled application is any traditional app developed in a legacy system and then upgraded to work in the cloud. These apps were initially intended to operate on-premise, with local resources and hardware, but later migrated to the cloud, where they use the virtual resources and inherent capabilities of the cloud to gain the cloud advantage.

  Cloud-based application: Cloud-based apps serve as a hybrid – the best balance between cloud-native and cloud-enabled. A cloud-based application doesn’t need infrastructure upgrades, but it also doesn’t run to the fullest power like a cloud-native app. Essentially, it leverages the capabilities and resources of the cloud to run the app without the need for a complete overhaul.

  Referenties

  Three Composable Commerce Myths [Jason Cottrell]

  Enterprise suites are no longer “the safer choice." The MACH ecosystem is. It is agile and nimble, always up to date. [MACH Alliance]

  What is a Platform Ecosystem? [Partner Fleet]

  What Is Composable ERP? [RootStock]

  Staan NetSuite en Microsoft ERP/WMS al op uw WishList? (12 juni 2022)

  Het Gartner® Magic Quadrant™ for Product-Centric Enterprises - editie 2022 [Gartner]

  😍#mensenwerk met een vleugje #technologie😏

  Continue!

  Het Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises - editie 2022

  Voorbeschouwing

  In dit artikel geef ik mijn bevindingen en kanttekeningen bij het jaarlijkse onderzoeksrapport van Gartner, het Gartner® Magic Quadrant™ voor Productgerichte ondernemeingen - editie 2022.

  Naast een summiere toelichting op de resultaten schenk ik vooral aandacht aan met name concepten en definities, die in het rapport de revue passeren, en bepalend zijn voor bedrijven die op zoek gaan/zijn naar een Cloud ERP oplossing.

  Vooraf is het goed om weten dat Gartner in haar onderzoeksrapport niet uitgebreid ingaat op de functionaliteiten die de individule ERP-leveranciers bieden. Gartner beperkt zich tot de, in de beleving van de Gartner analisten, sterke punten van de oplossing, en aandachtspunten (waarschuwingen) bij de leverancier. Het magische kwadrant kunt u opvragen bij Gartner of via één van de onderzochte ERP-leveranciers (tip: kijk eens bij Microsoft).

  bent u klaar voor het "Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises - edition 2022?

  Jaarlijks onderzoeken de analisten van het advies- en onderzoeksbureau Gartner de markt van ERP oplossingen en publiceren de resultaten in de vorm van de welbekende magische kwadranten.

  In de wereld van ERP kent Gartner twee kwadranten (2022):

  ☛ het Magisch Kwadrant voor Cloud ERP voor productgerichte ondernemingen

  ☛ het Magisch Kwadrant voor Cloud ERP voor servicegerichte ondernemingen

  In juli heeft Gartner haar "Magisch Kwadrant voor Cloud ERP voor servicegerichte ondernemeningen - editie 2022" uitgebracht (later hierover meer).

  In de laatste week van september heeft Gartner haar "Magisch Kwadrant voor Cloud ERP voor productgerichte ondernemingen - editie 2022" uitgebracht.

  Productgerichte ondernemingen zijn actief in productie, distributie, levering en service van goederen en zijn volgens Gartner bezig met het versneld selecteren en adopteren van Cloud ERP oplossingen.

  In de beleving van Gartner worden Cloud ERP oplossingen gekenmerkt door zeer configureerbare processen, frequente functionele en technische updates en een aanzienlijke afhankelijkheid van de leverancier voor operationele prestaties. Het aanpassen van de bron-code is niet 'meer' mogelijk maar via extensies en/of apps kunnen ontbrekende functionaliteiten worden toegevoegd.

  Volgens Gartner geven deze kenmerken organisaties meer flexibiliteit om snel te reageren op veranderingen en verstoringen in hun omgeving.

  Gartner stelt in haar onderzoeksrapport dat het magisch kwadrant een weerspiegeling vormt van de definitie die Gartner heeft geformuleerd voor de term 'composable ERP'.

  "We definiëren composable ERP als een adaptieve technologiestrategie die de fundamentele administratieve en operationle digitale capabilities biedt die nodig zijn voor een onderneming om het tempo van de zakelijke veranderingen bij te houden. Deze strategie levert een kern van composable applicaties en (as-a-service) softwareplatforms die zeer configureerbaar, interoperabel en flexibel zijn, om zich aan te passen aan toekomstige technologie."

  In mijn artikel "Composable Commerce / ERP Myths" zegt Alex Shiferman dat we een composable onderneming moeten zien als Lego. In plaats van één complete tool te kopen - een e-commerceplatform, een financieel systeem, een projectmanagementtool, wat dan ook - koop je bouwstenen. [ERP Myts: zie referenties]

  De definitie van Gartner biedt veel meer ruimte voor aanbieders van ERP oplossingen om zich te kwalificeren voor opname in het magisch kwadrant. Een striktere definitie zoals die van de MACH Alliance (zie verderop) zou mogelijk tot een andere samenstelling hebben geleid.

  wat zien we in het magische kwadrant?

  Op de verticale as staat de ‘ability to execute’ en op de horizontale as de ‘completeness of vision’.

 • De 'ability to execute' of 'vermogen om uit te voeren' gaat over de financiële levensvatbaarheid van de leverancier, het reactievermogen van de markt, productontwikkeling, verkoopkanalen en klantenbestand.
 • De 'completeness of vision' of 'volledigheid van visie' weerspiegelt de innovatie van de leverancier, de verkoop- en marketingstrategie, of de leverancier de markt volgt of leidt, en of de visie van de leverancier op de ontwikkeling van de markt overeenkomt met het perspectief van Gartner.
 • Zo ontstaan vier kwadranten waarin ERP-oplossingen of aanbieders worden gepositioneerd als leiders, uitdagers, visionairs of nichespelers.

  Source: How Markets and Vendors Are Evaluated in Gartner Magic Quadrants [Gartner: zie referenties]

  Wie het Gartner Magisch Kwadrant voor Cloud ERP voor Productgerichte ondernemingen al enige tijd volgt ziet dat sommige leveranciers ieder jaar een plekje verwerven/krijgen.

  Zo zien we SAP, Oracle Cloud ERP, Microsoft Dynamics 365, en Infor al jaren in het leiderschapskwadrant staan. Zij bieden, volgens Gartner analisten, volwassen oplossingen en tonen visie die nodig is om hun marktpositie te behouden. Zij blijven continu investeren in het verder vervolmaken van hun oplossingen.

  Doorgaans hebben leiders een groot, tevreden klantenbestand en genieten zij een hoge mate van zichtbaarheid in de markt. Hun omvang en financiële kracht stellen hen in staat om levensvatbaar te blijven in een uitdagende economie.

  gebruik het Magic Quadrant voor evaluatie van ERP oplossingen en leveranciers

  Gartner benadrukt in haar rapport dat leiders van productgerichte ondernemingen de resultaten van het onderzoeksrapport moeten gebruiken voor het evalueren van Cloud ERP leveranciers en oplossingen.

  Deze evalutie zou bij voorkeur moeten plaatsvinden als onderdeel van een "composable strategie" waarbij de nadruk ligt op standaardisatie en flexibiliteit.

  In een artikel uit Oktober 2020 geeft toenmalig Gartner analist Kasey Panetta haar kijk op de strategie die bedrijven zouden moeten volgen: “Composable business means creating an organization made from interchangeable building blocks”. [Kasey Panetta: zie referenties]

  Don Scheibenreif, Vice President, Distinguished Analyst bij Gartner's Customer Experience research group sluit het artikel af met het statement:

  “Composing: being flexible, fluid, continuous, even improvisational — is how we will move forward.”

  Voorlopig lijkt het dat een Lego-benaderingsvorm van Composability niet de insteek, de visie, van Gartner is. Gartner analisten begrijpen als geen ander dat de gevestigde aanbieders van ERP suites hier niet op in zullen gaan en/of klaar voor zijn.

  Toch zijn ze optimistisch en verwachten dat "Tegen 2024, meer dan 60% van de organisaties cloud-ERP zal inzetten als een ecosysteem bestaande uit applicatie- en technologieplatforms van meerdere leveranciers.".

  De aanname die vermoedelijk wel bewaarheid wordt is dat "Tegen 2024, ten minste 50% van de klanten van bestaande ERP-megavendors meerdere leveranciers zullen evalueren, in plaats van automatisch de nieuwste versie van hun bestaande ERP-suite over te nemen.".

  waarom staan leveranciers soms wel en soms niet in het kwadrant?

  Jaarlijks onderzoekt Gartner de meest relevante leveranciers en producten in de markt. Daarbij hanteert Gartner een bovengrens van 20 aanbieders om tijdens de analyse beter te kunnen focussen.

  Het totale overzicht van alle leveranciers die Gartner volgt is terug te vinden op de website van Gartner onder "Cloud ERP for Product-Centric Enterprises Reviews and Ratings". [Gartner: zie referenties]

  Om in aanmerking te komen moeten leveranciers aan een aantal criteria, inclusion en exclusion criteria, voldoen. Deze opname- en uitsluitingscriteria vertegenwoordigen de specifieke kenmerken die de analisten van Gartner nodig achten voor opname in het onderzoek.

  De volgende criteria worden gehanteerd:

 • Soort Cloud Service (zie Cloud Services - Cloud Applicatie Models)
 • Productmogelijkheden of -functionaliteiten (zie kern- en optionele functionaliteiten)
 • Marktaanwezigheid (zie Marktaanwezigheid)
 • Cloud Services - Cloud Applicatie Models

  Vooraleer de Cloud Services, die Gartner onderkend, toe te lichten, toch even kijken naar de visie van de MACH Alliantie op composable ondernemingen en ERP.

  de MACH-benadering

  De MACH Alliance, een groep van technologie-bedrijven, waar ik eerder naar refereerde, pleit voor een open en best-of-breed enterprise technology ecosysteem.

  De technologische basis van dit ecosysteem steunt op 4 fundamenten: Microservices based, API-first, Cloud-native SaaS and Headless.

  Deze fundamenten - MACH technologieën - maken de realisatie van een composable onderneming mogelijk waarin elk onderdeel pluggable, schaalbaar en vervangbaar is en continu kan worden verbeterd om te voldoen aan veranderende zakelijke vereisten.

  Volgens de MACH Alliantie zijn Enterprise-suites niet langer "de veiligere keuze". [MACH Alliance: zie referenties]

  Het MACH-ecosysteem is dat wel. Het is agile en nimble, altijd up-to-date.

  De MACH Alliantie ziet dat het merendeel van de ERP-leveranciers niet klaar is voor haar technologische benadering, die uitgaat van denken in micro-services en API-first. Het gaat nog enige tijd duren voordat ERP-leveranciers de overstap naar deze MACH-benadering zullen maken.

  Een enkeling heeft het volgens Kelly Goetsch, voorzitter van de MACH Alliantie, wel begrepen, waarbij hij verwijst naar de podcast van David Essex (November 2020) over de geplande release van de Unit4 ERPx De next-generation in slimme ERP [Unit4 ERPx: zie referenties].

  Als ik het rapport van Gartner lees, vraag ik me af of Gartner de benadering waarbij een ERP-oplossing samengesteld is uit micro-services en de API-first methodologie volgt heeft meegenomen in haar analyse.

  Gartner Cloud Services

  Gartner heeft onderstaande 4 Cloud Services geïdentificeerd als criteria voor opname in haar Magic Quadrant. Deze Cloud Services komen, in mijn optiek, overeen met de volgende Cloud Applicatie Modellen: Cloud-native, Cloud-based en Cloud-enabled. [ISHIR: zie referenties]

 • “Born in the cloud” solutions = Cloud-native / Composable, deze oplossingen zijn van de grond af ontworpen en gebouwd als Cloud Services en hebben, volgens Gartner analisten, een typisch multi-tenant applicatiearchitectuur.
 • New-generation solutions = Cloud-native, deze oplossingen zijn ontworpen voor meerdere deployment modellen, lees Cloud Computing modellen - Public, Virtual Private and Private (On-Premise) Clouds, en ondersteunen multitenancy op database- of besturingssysteemniveau, hoewel soms niet op applicatieniveau. Ze maken daarnaast ook gebruik van virtualisatietechnieken om een enkele coderegel af te dwingen, terwijl gegevens beveiligd blijven.
 • Existing solutions rearchitected as cloud services = Cloud-based, elke applicatie die verplaatst wordt naar een Cloud-infrastructuur via een refactoring migratie aanpak, hierbij worden substantiële aanpassingen in de code-basis doorgevoerd zodat die beter aansluit bij de Cloud-omgeving en/of gebruik maakt van de beschikbare Cloud-gebaseerde functies of resources.
 • Existing solutions delivered as public cloud SaaS = Cloud-enabled, oorspronkelijk ontwikkeld voor on-premise maar verplaatst naar de Cloud via een lift-en-shift migratie strategie.
 • Een aantal belangrijke kenmerken waaraan de Cloud ERP oplossing moet voldoen zijn:

 • De leverancier moet de technologie-infrastructuur beheren in zijn eigen datacenters of in datacenters van derden
 • De leverancier moest zelf upgrades doorvoeren als onderdeel van de Cloud Service, en hiervoor geen gebruik maken van een derde partij of managed service provider.
 • De resources die worden gebruikt om de Cloud Service te ondersteunen, moeten schaalbaar en elastisch zijn, in bijna realtime, in plaats van gebaseerd op speciale hardware/infrastructuur.
 • Wijziging van de broncode moet niet mogelijk zijn. Het gebruik van extensies en/of apps is wel toegestaan.
 • Er moet één coderegel worden gebruikt voor alle klanten van de cloudservice om een snelle implementatie van nieuwe functionaliteit door de leverancier mogelijk te maken.
 • De leverancier moet jaarlijks minimaal twee upgrades met nieuwe functionaliteit leveren aan alle klanten van de cloudservice en het tempo van de updatecyclus beheersen. Alle klanten moeten op de huidig bijgewerkte versie werken voordat de volgende bijgewerkte versie wordt uitgebracht.
 • Gartner lijkt met deze kenmerken vooral te willen benadrukken dat de oplossing in een Virtual Private of Public Cloud moet draaien en onder het beheer moet zijn van de ERP-leverancier ongeacht het data center waar de oplossing wordt gehostd.

  Ten aanzien van de jaarlijkse upgrades lijkt Gartner de regel niet consistent toe te passen. Immers bij Microsoft, voor zover ik nog goed geïnformeerd ben, mag een klant een versie achterlopen.

  [Zie referenties voor links naar definities: Cloud-native (Microsoft) en Cloud-based (TechTarget), Refactoring / Lift-en-Shift migratie (NetApp), Lift-en-Shift migratie (IBM): zie referenties, database multitenancy (lad Mihalcea)]

  [Kanttekeningen:]

  Ik moet toch een paar kanttekeningen plaatsen bij deze Cloud Services:

  1) De definitie die Gartner aan de Cloud Service 'Born in the cloud' geeft is vrij high-level. Alle oplossingen die van de grond af zijn ontworpen als Cloud Services kunnen hieraan voldoen, als ze ten minste Multi-Tenancy ondersteunen.

  De definitie die Microsoft en InfoWorld geven aan Cloud-Native is veel specifieker. Cloud-Native systemen zijn volgens hen samengesteld uit onafhankelijke Micro-Services, elk met hun eigen code-basis en data-opslag technologie. [Multi-Tenancy / Cloud-Native: zie referenties]

  In mijn optiek zijn Cloud-Native applicaties volledig van de grond af ontworpen en samengesteld voor de Cloud op basis van de fundamenten van MACH = Vandaar Composable.

  2) 'New-generation solutions' ondersteunen multi-tenancy op database- of besturingssysteemniveau, hoewel soms niet op applicatieniveau. Dit doet veronderstellen dat er oplossingen zijn waarbij de code-basis kan verschillen en toch dezelfde database gebruikt wordt, wat niet heel plausible klinkt.

  3) Uit de soort Cloud Services die Gartner hanteert voor opname in haar Magic Quadrant en de oplossingen die in het kwadrant staan maak ik op dat Gartner de eigenschap Cloud-native oftewel "Born in the Cloud" niet echt heeft laten primeren in haar selectie.

  In een wereld waarin Composability snel aan belang wint had ik verwacht dat Cloud-native een belangrijkste opname-criteria zou zijn geweest - maar ja, dan hadden er waarschijnlijk helemaal geen leveranciers in het magisch kwadrant gestaan.

  4) Oplossingen zoals die van NetSuite (SuiteCloud®-platform), Ramco (VirtualWorks®-platform) en Acumatica (xRP-Platform) zijn gebouwd met een platform dat van de grond af is ontworpen en gebouwd voor de Cloud, zoals zij het zelf noemen een Platform-as-a-Service (Paas). Zij bieden wel Composability binnen de grenzen van het platform. Zo kunnen anderen leveranciers met het platform standalone-applicaties ontwikkelen die naadloos integreren.

  de kern- en optionele functionaliteiten

  De kernmogelijkheden (core capabilities) van de Product-Centric Cloud ERP Suites zijn:

 • Operationeel beheer: Supply chain en productie-gerelateerde functionaliteiten zoals demand management, order management, material requirements planning, inventory management, supply chain/direct procurement, manufacturing control capabilities en distribution/logistics.
 • Financieel beheer: Financial accounting, subledger accounting, consolidation en financial reporting.
 • De optionele mogelijkheden van de Product-Centric ERP suites zijn onder meer:

 • Procurement: Aanvraag- en inkooporderbeheer voor indirecte goederen, diensten en kapitaalgoederen.
 • Human capital management (HCM): Expense en Cost Management, voor personeel en operationele middelen.
 • Gespecialiseerde, branchespecifieke modules of toepassingen: Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, modules voor configure-to-order, make-to-order en Field Service Management; en bredere toepassingsoplossingen, zoals die worden gebruikt voor Enterprise Asset Management (EAM) en Product Life Cycle Management (PLM).
 • Zelf mis ik bij deze kern-functionaliteiten modules voor ondersteuning van productieprocessen in de proces-industrie.

  Marktaanwezigheid

  Een leverancier moet minimaal 150 klanten met een jaarlijkse omzet van $150 miljoen in productieomgevingen hebben, die operationeel zijn met ten minste (minstens) drie van de ERP-modules van de leverancier en tenminste (in ieder geval) de grootboek-, crediteuren- en debiteurenfuncties.

  Deze 150 klanten moeten jaarlijks minimaal $150 miljoen beheren via de Cloud ERP suite, waarbij de jaaromzet van de moederorganisatie niet kan worden meegerekend als de dochteronderneming de Cloud ERP oplossing als een alternatief gebruikt.

  De leverancier moet zijn Cloud ERP oplossing actief verkopen en op de markt brengen buiten zijn thuisregio. Bovendien moet ten minste (minimaal) 25% van de inkomsten van buiten de thuisregio van de leverancier komen.

  Gartner hanteert de volgende regio's: Amerika, EMEA en Azië/Pacific.

  het "Gartner® Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises (2022)"

  In het Gartner® Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises (2022) zien we 10 bedrijven staan.

  Gartner stelt standaard een bovengrens van 20 providers in om haar analyse op te focussen.

  Uit het totale wereldwijde aanbod van ERP-leveranciers, bekend bij Gartner, kwamen dit jaar slechts 10 ERP-leveranciers in aanmerking voor evaluatie. Belangrijkste redenen voor uitsluiting van leveranciers was "niet genoeg cloud ERP-klanten met een jaaromzet van minstens $ 150 miljoen".

  Gartner heeft volgende 10 ERP leveranciers en oplossingen geëvalueerd:

  Nichespelers:

  Plex Systems, Inc.

  Priority ERP Pty Ltd

  Uitdagers:

  Epicor: stond vorig jaar in het visionairs kwadrant

  Visionairs:

  NetSuite

  QAD

  IFS

  Leiders

  ☛ Microsoft Dynamics 365

  Infor

  Oracle Cloud ERP: Oracle Fusion Cloud ERP

  SAP (S4/HANA): stond vorig jaar in het visionairs kwadrant

  Eervolle vermelding

  Gartner geeft wel een aantal ERP-leveranciers, die niet in aanmerking kwamen voor opname in het magische kwadrant, een eervolle vermelding. In de optiek van Gartner bieden zij ondanks hun uitsluiting opmerkelijke, gespecialiseerde waarde voor bepaalde industrieën of regio's:

  Acumatica: vorig jaar wel van de partij, maar voldeed dit jaar niet aan de opnamecriteria voor inkomsten en klanten

  ☛ Dassault Systèmes: voldeed niet aan de opnamecriteria omdat de meeste klanten on-premise zitten

  Ramco Systems: niet genoeg cloud ERP-klanten met een jaaromzet van minstens $ 150 miljoen

  Rootstock Software: niet genoeg cloud ERP-klanten met een jaaromzet van minstens $ 150 miljoen

  Sage: niet genoeg cloud ERP-klanten met een jaaromzet van minstens $ 150 miljoen

  SAP (Business ByDesign): niet genoeg cloud ERP-klanten met een jaaromzet van minstens $ 150 miljoen

  SYSPRO: niet genoeg cloud ERP-klanten met een jaaromzet van minstens $ 150 miljoen, noch wereldwijde bereik

  TOTVS: had noch de acceptatiegraad, noch het wereldwijde bereik

  Referenties

  How Markets and Vendors Are Evaluated in Gartner Magic Quadrants [Gartner]

  Cloud ERP for Product-Centric Enterprises Reviews and Ratings [Gartner]

  Oracle Fusion Cloud ERP Named a Leader in the 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises

  Infor is recognized by Gartner® as a Leader in the 2022 Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises

  Microsoft recognized as a Leader in the 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises

  SAP Is a Leader in the 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises

  Epicor Recognized as a Challenger in the 2022 Gartner® Magic Quadrant™

  Gartner® recognized Priority as a Niche Player in the 2022 Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises

  Enterprise suites are no longer “the safer choice." The MACH ecosystem is. It is agile and nimble, always up to date. [MACH Alliance]

  Explore cloud-native vs. cloud-based vs. cloud-enabled apps [TechTarget]

  Cloud-Based, Cloud-Native, and Cloud-Enabled Applications — What fits your business? [ISHIR]

  How do Single- and Multi-Tenancy, Cloud-Native and Born in the Cloud differ! [Multi-Tenancy]

  Introduction to cloud-native applications [Microsoft]

  What is Cloud Native? [Microsoft]

  What is lift and shift? [IBM]

  Cloud Migration3 Cloud Migration Approaches and Their Pros and Cons [NetApp]

  Gartner Keynote: The Future of Business Is Composable [Kasey Panetta]

  ERP, the Future of Applications, and the Composable Enterprise [Gartner]

  Composable Commerce / ERP Myths [ERP Myths]

  Unit4 ERP cloud vision is impressive, but can it compete? [Unit4 ERPx]

  Continue!

  De kunst van adviseren zit in snappen wat er gaande is en begrijpen waarom het gebeurt

  De kunst van adviseren zit in snappen wat er gaande is en begrijpen waarom het gebeurt.

  Leiders snappen 'het', maar begrijpen 'het' niet.

  🌄 prendre = take = snappen, waarnemen, vluchtig

  💙 comprendre = understand = begrijpen, voelen, kwetsbaar

  🌈 apprendre = learn = leren, moeite doen

  Hoe vergroot je bewustwording en zet je verandering in gang?

  U kent vast het "sprookje van de kleine prins - Antoine De Saint-Exupéry"

  En toen verscheen de vos.

  - Goede morgen, zei de vos

  - Goede morgen, zei de kleine prins beleefd en hij draaide zich om, maar zag niets

  - Hier ben ik, onder de appelboom, zei de stem

  - Wie ben je? vroeg het prinsje. Je bent beeldig

  - Ik ben een vos, zei de vos

  - Kom met me spelen, stelde de kleine prins voor, ik ben zo verdrietig …

  - Ik kan niet met je spelen, zei de vos. Ik ben niet tam

  - 0h, pardon, zei de kleine prins, wat is dat: 'tam'?

  - Je komt niet uit deze buurt, zei de vos. Wat doe je hier?

  - Ik zoek vrienden. Wat betekent 'tam'?

  - Dat is nogal een vergeten woord, zei de vos. Het betekent: 'verbonden'

  - Verbonden? …

  - Ja, zeker, zei de vos. Jij bent voor mij maar een klein jongetje als alle andere kleine jongetjes. En ik heb je niet nodig. Ik ben voor jou een vos als alle andere vossen.

  Maar als jij mij tam maakt, dan zullen we elkaar nodig hebben. Dan ben jij voor mij enig op de wereld en ben ik voor jou enig op de wereld.

  De vos werd stil en keek het prinsje lang aan.

  - Alsjeblieft, wil je me tam maken? zei hij

  - Ja, dat wil ik wel, antwoordde de kleine prins, maar veel tijd heb ik niet. Ik moet vrienden ontdekken en allerlei dingen leren kennen.

  - Alleen de dingen die je tam maakt, leer je kennen, zei de vos.

  🌄= prendre - De mensen hebben geen tijd meer om iets te leren kennen. Ze kopen dingen kant en klaar in winkels. Maar doordat er geen winkels zijn die vrienden verkopen, hebben mensen geen vrienden meer.

  Als je een vriend wil, maak mij dan tam!

  🌈= apprendre - Wat moet ik dan doen? zei het prinsje.

  - Je moet véél geduld hebben, antwoordde de vos. Kijk, je gaat eerst een stukje van me af in het gras zitten. Ik bekijk je eens tersluiks en jij zegt niets. Woorden geven maar misverstand. Maar je kunt iedere dag een beetje dichterbij komen zitten

  Zo maakte de kleine prins de vos tam, en het uur van vertrek naderde.

  - Vaarwel, zei de prins

  - Vaarwel, zei de vos. Dit is mijn geheim, het is heel eenvoudig: alleen met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar.

  - Voor de ogen is het wezenlijke onzichtbaar, herhaalde de kleine prins, om het goed te onthouden.

  💙=comprendre - Dat is een waarheid, die de mensen vergeten zijn, zei de vos. Maar die moet jij niet vergeten. Jij blijft altijd verantwoordelijk voor wat je tam hebt gemaakt.

  De afstand tussen "snappen en begrijpen" heet MOEITE, is niet VLUCHTIG, vraagt GEVOEL en KWETSBAAR opstellen, ligt niet voor het grijpen, maar kijk je verder dan dichtbij dan zie je de toekomst.

  Continue!

  de impact van het nieuwe Douane Declaration Management System (DMS)

  ➡ de wijze waarop de DOUANE geïnformeerd wordt over invoer en uitvoer gaat wijzigen

  De informatiestromen die plaatsvinden in het traject van ontvangst van goederen uit Aziatische landen (vooral China) tot het plaatsen van de goederen in een douane-entrepot kent nogal wat berichten / meldingen.

  Maanden geleden was ik gestart met het in kaart brengen van deze berichtstromen.

  Het doel was om inzicht te krijgen in welke informatie tussen welke partijen en systemen op en neer gaan.

  ➡ het onderzoek moest helpen bij het bepalen of de benodigde informatie opgeslagen kan worden in ERP oplossingen.

  Uit analyse van NetSuite, D365 Finance & Supply Chain Management (FSCM), Business Central, ... blijkt dat Microsoft D365 Finance & Supply Chain Management de beste voorzieningen meebrengt.

  Met de module Landed Cost kunnen bedrijven het volledige Inbound Shipping traject, vanaf de leverancier, met de verschillende tussen- stadia, tot ontvangst vastleggen en opvolgen.

  Zoals in het artikel van Blue Horseshoe, de oorspronkelijke ontwikkelaar van de module, wordt uitgelegd.

  ➡ het Nederlandse Aangiftesysteem gaat op de schop

  De Douane gaat binnenkort haar aangiftesystemen vervangen door een nieuw Custom Declaration Management System (DMS) zoals dat ook in de landen om ons heen gebeurt of al is gedaan.

  We weten allemaal dat overheidsprojecten niet soepel verlopen / veel vertraging kennen. Zeker wanneer deze een Europees karakter kennen.

  ➡ Kijk maar naar Elektronisch Factureren.

  Het onderzoek naar de hervorming van de belastingregels met betrekking tot eFactureren heeft pas na 10 jaar geleid tot de aanpassing van de VAT Directive 2006/112/EC, door de Directive 2010/45/EU van 13 July 2010.

  ➡ de berichtgeving naar DMS

  Omdat de informatie over hoe de aangifte tot plaatsing in het douane-entrepot en uitslag uit het douaneentrepot (invoer, doorvoer of uitvoer), dient te gebeuren in DMS niet of nauwelijks openbaar is, ben ik gestopt.

  Huidige status informatiestromen

  In de nieuwe situatie zijn maandelijkse aangiftes niet meer mogelijk. Vermoedelijk gaat per transactie een melding moeten gebeuren.

  ➡ nog meer grip op de goederenstroom

  Daaromheen speelt ook nog dat de Nederlandse Overheid - Douane meer grip wil krijgen op goederenstromen.

  Daartoe heeft Nederland een voorstel gedaan om de Standard Audit File Logistics (ISO 21378:2019) uit te breiden met gegevens over douane- en indirecte belastingcontroles.

  De uitbreiding voor Douane en indirecte belastingen wordt nu in een breder verband door verschillende Europese belanghebbenden opgepakt. Het moet klaar zijn voor publicatie in september 2023.

  Meer hierover: Extending the ISO Audit Data Collection Standard to improve Customs and indirect tax audits and bring some innovation into this field

  Continue!

  Composable Commerce / ERP Myths

  Als we het over een Composable Commerce / ERP strategie hebben dan adviseer ik om het artikel "Three Composable Commerce Myths" van Jason Cotrell te lezen [Link: zie referenties].

  Het artikel werpt een interessant licht op de term composable Commerce en tevens op de term composable ERP.

  Volgens Jason profiteren momenteel verschillende monolithische spelers van de kracht en waarde die composable principes organisaties brengt. Zij doen dat door API's te implementeren die Headless of zelfs Composable lijken.

  Om leiders van ondernemingen te helpen in hun zoektocht naar de juiste oplossing voor hun bedrijf heeft Jason drie misvattingen, die hij dagelijks voorbij ziet komen, uit de doeken gedaan.

  Myth 1: Headless is composable.

  Myth 2: Monoliths can be headless.

  Myth 3: Composable is always the best choice.

  Ik wil een paar statements uit zijn artikel de revue laten passeren, temeer omdat het advies- en onderzoeksbureau Gartner Composability een belangrijk item vindt voor de komende jaren.

  Zo verwacht Gartner dat "Tegen 2024, meer dan 60% van de organisaties cloud-ERP zal inzetten als een ecosysteem bestaande uit applicatie- en technologieplatforms van meerdere leveranciers.".

  In mijn artikel over het "Gartner® Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises (editie 2022)" bespreek ik uitgebreid de visie en andere aspecten van een Composable ERP. [Link: zie referenties, verschijnt binnenkort]

  Enkele belangrijke statements van Jason:

  ☛ Composable Commerce / ERP beschrijft een architectuur-principe in plaats van een specifieke technologie

  ☛ Standaarden zijn nog niet beschikbaar maar door initiatieven van organisaties als de MACH Alliance en andere technologie-bedrijven gaan deze zeker op termijn ontstaan. [Link: zie referenties]

  ☛ Alles-in-één-platformen kunnen slechts composable zijn binnen de grenzen van hun architectuur. Wat wil zeggen dat "pure composability" over platformen heen vooralsnog een utopie is als het gaat over Commerce of ERP oplossingen.

  Alles-in-één platforms zijn als gekookte spaghetti

  John Stewart, VP Corporate Marketing, Algolia, schrijft in het artikel waarnaar Jason verwijst het volgende over alles-in-één platformen:

  "Alles-in-één platforms zijn als gekookte spaghetti - diensten zijn met elkaar verstrengeld. Wanneer meerdere technici op hetzelfde platform werken, kan het rommelig worden.

  Stel dat iemand het bestelsysteem verandert. Dat heeft gevolgen voor het uitchecken, de afhandeling, het voorraadbeheer en nog een dozijn andere services.

  Aan de andere kant zijn composable ondernemingen als ongekookte spaghetti. Elke microservice staat op zichzelf. "Elk onderdeel van de functionaliteit is anders", legt Shiferman uit. “Je hebt duidelijk omschreven contracten. Je kunt echt alles op een zeer gedetailleerd niveau beheren.” Omdat elke functie anders is, kun je 50 mensen allemaal op hetzelfde platform laten werken zonder dat alles chaotisch wordt.

  "Je moet uitzoeken hoe je zakelijke gebruikers op verschillende manieren kunt ondersteunen", zegt Alex Shiferman, CTO van Nuts.com.

  the composable enterprise is as Lego

  Zie de composable enterprise als Lego, zegt Shiferman. In plaats van één complete tool te kopen - een e-commerceplatform, een financieel systeem, een projectmanagementtool, wat dan ook - koop je bouwstenen. Wanneer je een nieuwe tool nodig hebt, combineer je blokken om iets op maat te maken voor jouw organisatie.

  “If I buy a dollhouse for my daughter, it comes fully built,” he continues. “But if I buy a Lego dollhouse, she can move things around and make it really her own.”

  de kracht van een composable ERP ligt in het platform ecosysteem

  Composability in de huidige wereld van ERP en bedrijfsapplicaties staat nog steeds gelijk aan best-of-breed TENZIJ bedrijven de bouwstenen die het nodig heeft binnen het platform ecosysteem van de oplossingsaanbieder vindt.

  We spreken over een platform ecosysteem wanneer het product van de leverancier een platform is waar klanten en partners oplossingen mee en/of op bouwen - Partner Fleet. [Link: zie referenties]

  Kanttekening: De kracht van leveranciers die hun ERP oplossing van de grond af hebben ontworpen en gebouwd voor de Cloud zit in hun platform ecosysteem, een Cloud-native development / run-time platform waarmee de oplossing(en) is gebouwd en beschikbaar gemaakt.

  Aanbieders van ERP oplossingen gebouwd met zo'n Cloud-native development / run-time platform - we spreken dan over Platform as a Service (PaaS) - zijn:

  ✔ NetSuite (SuiteCloud®-platform)

  ✔ Acumatica (Cloud xRP Platform) - helaas dit jaar niet opgenomen in het Magic Quadrant.

  ✔ Salesforce (SalesForce Lightning Platform) - geen ERP aanbieder - toch is het interessant om het artikel van RootStock "What Is Composable ERP?" te lezen, RootStock is gebouwd op / met het SalesForce Lightning Platform. [Link: zie referenties]

  ✔ Ramco (VirtualWorks®) - evenals Acumatica niet opgenomen in het Magic Quadrant

  Meer over platform ecosystemen kunt u lezen in mijn artikel "Staan NetSuite en Microsoft ERP/WMS al op uw WishList?". [Link: zie referenties]

  De analisten van Gartner zijn optimisch en verwachten dat "Tegen 2024, meer dan 60% van de organisaties cloud-ERP zal inzetten als een ecosysteem bestaande uit applicatie- en technologieplatforms van meerdere leveranciers.".

  het summum van composability

  Stelt u zich eens voor dat u verkooporders verwerkt in / met Microsoft D365 Supply Chain Managment en de factuur creëert in / met Oracle Fusion Cloud ERP.

  Is dit niet het summum van composability, van een composable ERP? Zullen we ooit een ERP applicatie kunnen samenstellen gebruikmakende van applicatieservices van verschillende leveranciers?

  Wat we daarvoor nodig hebben is een composable data storage benadering die door alle oplossingsaanbieders wordt omarmd.

  Deze vorm van Composability is niet de insteek, de visie, van Gartner. Gartner analisten begrijpen als geen ander dat de gevestigde aanbieders van ERP suites hier voorlopig niet op in zullen gaan.

  Kanttekening: Misschien is dit wat Gartner bedoeld met multitenancy op database- of besturingssysteemniveau.

  Voorlopig is het de wens van Gartner, dat "Tegen 2024, ten minste 50% van de klanten van bestaande ERP-megavendors meerdere leveranciers zullen evalueren, in plaats van automatisch de nieuwste versie van hun bestaande ERP-suite over te nemen.".

  Anders gezegd de ERP mega-suites zullen nog lang blijven bestaan.

  Referenties

  SaaS: Single Tenant vs Multi-Tenant - What's the Difference? - October 2022 [Digital Guardian]

  What is Multi-Tenant Architecture? - February 2021 [Datamation]

  Single Tenant vs Multi Tenant: SaaS Architecture - August 2020 [ClickIT]

  What is Cloud Native? - July 2022 [Microsoft]

  CNCF Cloud Native Definition [CNCF]

  What is cloud native? The modern way to develop software - August 2021 [InfoWorld]

  Cloud-Based, Cloud-Native, and Cloud-Enabled Applications — What fits your business? [ISHIR]

  Staan NetSuite en Microsoft ERP/WMS al op uw WishList?

  😍#mensenwerk met een vleugje #technologie😏

  Continue!