Labels

ACM (1) Acumatica (1) Adobe XML Data Package (XDP) (1) agility (2) Archimate (1) Audit File Logistics (1) AZURE (1) B2MML (1) BIM (1) blockchain (3) BPM (11) BPMN (21) BPMN2 (1) Bruggenbouwer (2) Business Ecosystem (1) Business Leadership (10) CCTS (5) CDBC (1) CDE (1) CEN/BII (1) Change Management (6) cloud computing (5) CMMN (1) composable architecture (6) Consultancy (16) CRM (2) crypto (1) customs (1) D365 BC (1) D365 FSCM (16) DAM (5) data mapper (1) data mapping tool (3) data pools (4) DE&I (3) Design Thinking (1) desktop tools (1) Digital Leadership (21) Digital Manufacturing (1) Digital Thread (1) digital transformation (6) Digital Twin (1) DMN (3) DOM (1) DSDM (6) e-Business (18) e-Commerce (10) e-Factureren (3) e-Fulfillment (1) e-Invoicing (34) e-Ordering (2) e-Procurement (11) eclipse (6) Economics (1) EDI (10) EDIFACT (10) electronic data interchange (21) enterprise service bus (8) Environment (1) ERP (94) ESG (3) ETIM (3) European Commission (11) Fashion (2) flexibility (1) Food & Beverage (1) Government (3) GS1 (3) HR-XML (9) Hybrid Work (1) IDEAS (2) IIoT (2) Infor (1) Innovation (1) Interoperability-Frameworks (8) IoT (1) ISA-95 (1) Kwartiermaker (1) Legal (1) Leiderschap (4) MACH (8) mashups (1) MBEE (2) MES (3) metaverse (1) mind mapping (1) modeling frameworks (1) MOM (3) multi-tenancy (1) NetSuite (5) NEWS (5) NFT (1) nimbleness (1) O2C (1) Office Open XML (OOXML) (1) OMS (1) Open Document Format (ODF) (1) open source (2) Open Supply Hub (1) Overheid (5) PEPPOL (6) PIM (10) PLM (15) Politics (1) Portfolio Management (1) Prince2 (4) Process Mining (1) Process Modeling (17) Project Management (22) PropelPLM (2) Prosci ADKAR (3) Ramco (1) resilience (2) Retail (8) robustness (1) Rootstock (2) Salesforce (2) SAP (12) Security (1) service-oriented technologies (2) SITG (2) Smart Industry (2) Social (1) Supply Chain (31) Sustainability (14) Technology (1) ToolsGroup (5) UBL (12) UDEF (8) UN/CEFACT (6) Unified Commerce (5) Unit4 (1) Wholesale (3) WMS (8)

Roemenië stelt elektronisch factureren tussen ondernemers verplicht vanaf 2024

Vanaf 1 januari 2024 stelt Roemenië elektronisch factureren tussen op het Roemeens grondgebied gevestigde belastingplichtigen verplicht via haar RO e-Invoicing platform. De Europese Commissie heeft onlangs Roemenië toelating gegeven om electronisch factureren verplicht te stellen.

Roemenië maakt deel uit van een selecte groep van Europese lidstaten die niet langer meer wacht op de aangekondigde initiatieven van de Europese Raad om belastingfraude een halt toe te roepen en de inkomsten uit BTW veilig te stellen.

Roemenië staat in de top vijf van lidstaten met de hoogste VAT Compliance Gap.

 • Italië - € 26,2 miljard
 • Frankrijk - € 14 miljard
 • Roemenië - € 7,4 miljard
 • Polen - € 5,3 miljard
 • België - € 4,7 miljard
 • De VAT Compliance Gap is het verschil tussen de belastingopbrengsten die zouden moeten worden geïnd en de werkelijke opbrengsten.

  Om belastingfraude en -ontduiking te bestrijden heeft Roemenië begin 2022 besloten om elektronisch factureren, in combinatie met de verplichting om de gegevens over die transacties elektronisch aan de Roemeense belastingdienst te rapporteren, vanaf juli 2022 verplicht te stellen.

  Elektronisch factureren verplicht stellen is niet zomaar toegestaan

  Het mag misschien gek klinken maar het verplicht stellen van elektronisch factureren tussen ondernemers binnen de eigen landsgrenzen is volgens Artikel 395 Lid 1 van de BTW Richtlijn 2006/112/EC van 28 november 2006 niet toegestaan zonder voorafgaande goedkeuring van de Europese Raad.

  [Zie referenties: (deel 2) de BTW richtlijn en elektronisch factureren]

  Roemenië verkrijgt toestemming van de Europese Raad

  Volgens Artikel 395 Lid 1 uit de richtlijn mogen lidstaten niet zonder toestemming van de Europese Raad afwijken van de regels in de BTW Richtlijn.

  Op 14 januari 2022 heeft Roemenië toestemming gevraagd aan de Europese Raad om af te wijken van de artikelen 178, 218 en 232 van de BTW Richtlijn voor de periode van 1 juli 2022 tot 31 december 2025.

 • Artikel 178: Voorwaarden waaraan een belastingplichtige moet voldoen om zijn recht op aftrek volgens artikel 168 uit te kunnen oefenen.
 • Artikel 218: Lidstaten aanvaarden ieder document of bericht op papier of in elektronisch formaat als factuur.
 • Artikel 232: Het verzenden of ter beschikking stellen van een elektronische factuur is afhankelijk van de aanvaarding door afnemer.
 • Op 30 september 2022 heeft Roemenië de Commissie meegedeeld dat de gevraagde afwijking van artikel 178 niet langer nodig was. Daarnaast heeft Roemenië gevraagd de vrijstelling te verlenen voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2026 in plaats van de oorspronkelijk gevraagde periode.

  Roemenië stelt dat verplichte elektronische facturering voor transacties tussen in Roemenië gevestigde belastingplichtigen, in combinatie met de verplichting om de gegevens over die transacties aan de belastingdienst te rapporteren, de bestrijding van BTW-fraude en -ontduiking ten goede zal komen.

  Het zal de belastingautoriteiten in staat stellen tijdig en automatisch na te gaan of de aangegeven en de verschuldigde btw met elkaar overeenstemmen.

  Roemenië meent dat de invoering van de bijzondere maatregel ook belastingplichtigen ten goede zal komen door de digitalisering van factureringsprocessen en de verlichting van hun administratieve lasten, terwijl tegelijkertijd eerlijke concurrentie tussen belastingplichtigen gewaarborgd wordt.

  De digitalisering van factureringsprocessen zal leiden tot snellere betalingen, lagere verzendkosten, snelle en goedkope verwerking van factuurgegevens en lagere archiveringskosten voor belastingplichtigen.

  Op 8 december 2022 heeft de Commissie het verzoek van Roemenië aan de andere lidstaten toegezonden.

  Op 25 juli 2023 heeft de Commissie goedkeuring verleend voor afwijking van de gevraagde artikelen.

 • Artikel 218: Roemenië is gemachtigd om uitsluitend facturen te aanvaarden die uitgereikt zijn door op het Roemeense grondgebied gevestigde belastingplichtigen in de vorm van documenten of berichten in elektronisch formaat.
 • Artikel 232: voor het gebruik van elektronische facturen die uitgereikt zijn door op het Roemeense grondgebied gevestigde belastingplichtigen, is geen goedkeuring vereist van op het Roemeense grondgebied gevestigde ontvangers.
 • [Zie referentie: Council Implementing Decision (EU) 2023/1553 - 32023D1553 (25 July 2023)]

  Het Roemeens e-Invoicing platform (e-Factura)

  Het Roemeens e-Invoicing platform, RO e-Factura, is sinds november 2021 beschikbaar voor zowel uitwisseling van facturen met overheidsdiensten (B2G) als tussen privébedrijven (B2B).

  References

  Artikelreeks: e-factureren | SAF-T | ViDA en de strijd tegen belastingfraude (deel 2) de BTW richtlijn en elektronisch factureren

  Council Implementing Decision (EU) 2023/1553 - 32023D1553 (25 July 2023)

  Continue!

  Het Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Service-Centric Enterprises - editie 2023

  Op zoek naar een Cloud ERP voor dienstverleners?

  In dit artikel geef ik mijn bevindingen en kanttekeningen bij het jaarlijkse onderzoeksrapport van Gartner, het Gartner® Magic Quadrant™ voor Servicegerichte ondernemingen - editie 2023.

  Naast een summiere toelichting op de resultaten schenk ik vooral aandacht aan met name concepten en definities, die in het rapport de revue passeren, en bepalend zijn voor bedrijven die op zoek gaan/zijn naar een Cloud ERP oplossing.

  Vooraf is het goed om weten dat Gartner in haar onderzoeksrapport niet uitgebreid ingaat op de functionaliteiten die de individuele ERP-leveranciers bieden. Gartner beperkt zich tot de, in de beleving van de Gartner analisten, sterke punten van de oplossing, en aandachtspunten (waarschuwingen) bij de leverancier.

  Het magische kwadrant kunt u opvragen bij Gartner of via één van de onderzochte ERP-leveranciers (tip: kijk eens bij SAP).

  Waarschuwing vooraf: neem het kwadrant met een korreltje zout want de opnamecriteria zoals marktaanwezigheid zijn nogal strikt.

  Zo valt Infor dit jaar af door onvoldoende klanten met een jaaromzet van +$75 miljoen en gewijzigde markt-focus in Noord-Amerika.

  Klaar voor het "Gartner® Magic Quadrant™ voor Servicegerichte ondernemingen - editie 2023"

  Jaarlijks onderzoeken de analisten van het advies- en onderzoeksbureau Gartner de markt van ERP oplossingen en publiceren de resultaten in de vorm van de welbekende magische kwadranten.

  In de wereld van ERP kent Gartner twee kwadranten (2023):

  ☛ het Magisch Kwadrant voor Cloud ERP voor productgerichte ondernemingen

  ☛ het Magisch Kwadrant voor Cloud ERP voor servicegerichte ondernemingen


  In juli heeft Gartner haar "Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Service-Centric Enterprises - 2023" uitgebracht.

  Servicegerichte ondernemingen zijn organisaties die zich doorgaans richten op dienstensectoren (niet-productsectoren), waaronder:

 • professionele diensten
 • gezondheidszorg
 • financiële diensten: banken en verzekeringen
 • non-profit en vastgoed
 • onderwijs: hoge scholen, universiteiten
 • nutssector: gas, water, licht en openbaar vervoer
 • publiek sector: rijksoverheid, gemeentes, provincies, waterschappen, agentschappen
 • telecommunicatie
 • media
 • software

 • Gartner definieert een servicegerichte ERP-cloudoplossing als een suite die op de markt wordt gebracht en verkocht als een geïntegreerd product dat ten minste drie van de volgende functies biedt:

 • Financial Management System (FMS): Accounts Receivable - debiteuren (AR), Accounts Payable - crediteuren (AP), General Ledger - grootboek (GL), Cash Management en Financial Planning
 • Order-to-cash (O2C): Order Management, Configure, Price en Quote (CPQ), Cash Collection, Customer Management
 • Source-to-pay (S2P): e-sourcing, Contract Life Cycle Management, e-purchasing, AP Invoice Automation, Supplier Management, Collaboration en Payments.
 • Human Capital Mngt (HCM): kernbeheer van HR-gegevens, levenscyclustransacties van werknemers en positiebeheer
 • Andere administratieve functionaliteiten: Financiële Planning en Analyse (xP&A), projectbeheer (voor projectgerichte activiteiten), inkoop van diensten en beheer van vastgoed

 • Visie Gartner

  De onderzoekers achter het rapport – Denis Torii, Sam Grinter, Tim Faith, Naveen Mahendra, Neha Ralhan en Robert Anderson – evalueerden de sterke en zwakke punten van elke genoemde aanbieder en rangschikten deze in de kenmerkende ‘Magic Quadrant’-grafiek, die lezers voorziet van een illustratie van het vermogen van elke leverancier om zijn visie uit te voeren. Het diagram omvat vier kwadranten: leiders, uitdagers, nichespelers en visionairs.

  Volgens Gartner zullen meer dan 50% van de bedrijven in genoemde sectoren tegen 2027 een ERP - suite aanpak volgen.

  De analisten doen hiermee recht aan hun visie op "Composable ERP (2020)" maar ik zie de barstjes.

  [Zie referenties: Gartner Keynote: The Future of Business Is Composable]

  Vorig jaar stelde ze dat in 2024 meer dan 60% een oplossing heeft geïmplementeerd met platforms van verschillende leveranciers.

  Vandaag draait het om "een Cloudservice op basis van één enkele coderegel met een unieke gebruikersinterface en datamodel".

  Als een suite uit meerdere coderegels bestaat dan moet de aanbieder workflow-integraties en integratietechnologieën ondersteunen.

  wat zien we in het magische kwadrant?

  Op de verticale as staat de ‘ability to execute’ en op de horizontale as de ‘completeness of vision’.

 • De 'ability to execute' of 'vermogen om uit te voeren' gaat over de financiële levensvatbaarheid van de leverancier, het reactievermogen van de markt, productontwikkeling, verkoopkanalen en klantenbestand.
 • De 'completeness of vision' of 'volledigheid van visie' weerspiegelt de innovatie van de leverancier, de verkoop- en marketingstrategie, of de leverancier de markt volgt of leidt, en of de visie van de leverancier op de ontwikkeling van de markt overeenkomt met het perspectief van Gartner.
 • Zo ontstaan vier kwadranten waarin ERP-oplossingen of aanbieders worden gepositioneerd als leiders, uitdagers, visionairs of nichespelers.

  [Referenties: How Markets and Vendors Are Evaluated in Gartner Magic Quadrants]

  Wie het Gartner Magisch Kwadrant voor Cloud ERP voor Servicegerichte ondernemingen al enige tijd volgt ziet dat sommige leveranciers ieder jaar een plekje verwerven/krijgen.

  Zo zien we SAP S/4HANA, Oracle Fusion Cloud ERP en Workday al jaren in het leiderschapskwadrant staan. Zij bieden, volgens Gartner analisten, volwassen oplossingen en tonen visie die nodig is om hun marktpositie te behouden. Zij blijven continu investeren in het verder vervolmaken van hun oplossingen.

  Doorgaans hebben leiders een groot, tevreden klantenbestand en genieten zij een hoge mate van zichtbaarheid in de markt. Hun omvang en financiële kracht stellen hen in staat om levensvatbaar te blijven in een uitdagende economie.

  gebruik het Magic Quadrant voor evaluatie van ERP oplossingen en leveranciers

  Gartner benadrukt in haar rapport dat leiders van servicegerichte bedrijven de resultaten van het onderzoeksrapport moeten gebruiken voor het evalueren van Cloud ERP leveranciers en oplossingen.

  Uit klantonderzoeksgegevens van Gartner blijkt dat de belangstelling voor servicegerichte ERP-suites aanzienlijk toeneemt.

  Veel digitale en financiële leiders zijn van mening dat de overstap naar de cloud hen in staat zal stellen gemakkelijk de uitdagingen te overbruggen waarmee ze worden geconfronteerd met lokale legacy ERP-applicaties, zoals omslachtige gebruikersinterfaces, te veel maatwerk en dure, moeilijk te beheren upgrades.

  Hoewel alle oplossingen in het Magic Quadrant de potentie bieden om enkele of al deze uitdagingen aan te pakken, moet u zich nog steeds voorbereiden op problemen op de volgende gebieden wanneer u naar de cloud overstapt:

 • Verandermanagement:Eindgebruikers zijn vaak wars van verandering. Om ze te laten overstappen van sterk op maat gemaakte systemen naar gestandaardiseerde processen in SaaS-oplossingen, zijn sterke mogelijkheden voor verandermanagement vereist.
 • Het realiseren van kostenbesparingen door het verlagen van de interne IT-kosten: Dit betekent dat ERP-gebruikers een grotere rol moeten spelen bij het configureren, beheren en testen van applicaties. De meeste gebruikersteams zijn niet uitgerust om dit te doen zonder aanzienlijke ondersteuning van IT.
 • Integratie van ERP met lokale systemen en andere clouddiensten: Dit vereist verschillende integratiestrategieën, evenals integratietools en -technieken waarmee uw IT-afdeling misschien niet bekend is.
 • waarom staan leveranciers soms wel en soms niet in het kwadrant?

  Jaarlijks onderzoekt Gartner de meest relevante leveranciers en producten in de markt. Daarbij hanteert Gartner een bovengrens van 20 aanbieders om tijdens de analyse beter te kunnen focussen.

  Het totale overzicht van alle leveranciers die Gartner volgt is terug te vinden op de website van Gartner onder "Cloud ERP for Product-Centric Enterprises Reviews and Ratings". [Gartner: zie referenties]

  Om in aanmerking te komen moeten leveranciers aan een aantal criteria, inclusion en exclusion criteria, voldoen. Deze opname- en uitsluitingscriteria vertegenwoordigen de specifieke kenmerken die de analisten van Gartner nodig achten voor opname in het onderzoek.

  De volgende criteria worden gehanteerd:

 • Productmogelijkheden of -functionaliteiten (zie kern- en optionele functionaliteiten)
 • Marktaanwezigheid (zie Marktaanwezigheid)
 • Soort Cloud Service (zie Cloud Services - Cloud Applicatie Models)
 • de kern- en optionele functionaliteiten

  Vanuit het perspectief van Gartner moet een servicegerichte ERP-cloudsuite op zijn minst functionaliteiten voor financieel beheer, S2P en personeelszaken bieden.

  Optioneel kan de leverancier andere operationele ERP-mogelijkheden (zoals projectbeheer en enterprise asset management) aanbieden, hetzij rechtstreeks, hetzij via verticale branchepakketten met partners. Er zijn echter geen partneroplossingen in aanmerking genomen als onderdeel van deze evaluatie.

  Opvallend is dat voor de analisten van Gartner Order-to-cash (O2C) geen belangrijk rol speelt. Dat zet gelijk ook het kader neer waarbinnen het onderzoek gezien moet worden.

  Marktaanwezigheid

  De leverancier moet ten minste 500 organisaties met een jaarlijkse omzet/uitgaven/financiering van $75 miljoen met haar ERP-oplossing bedienen. Elk van die organisaties moet operationeel zijn met tenminst drie van de componenten (modules) waaronder financiën, HCM en inkoop

  Leveranciers moeten bereid zijn bewijs te leveren dat er voldoende klanten in productie zijn. Als een leverancier ervoor kiest deze informatie niet openbaar te maken, kan Gartner zijn eigen marktonderzoek en inzichten uit openbare bronnen gebruiken om te beoordelen of die leverancier in aanmerking komt voor opname en levensvatbaarheid.

  Deze 500 organisaties moeten jaarlijks minimaal $150 miljoen beheren via de Cloud ERP suite, waarbij de jaaromzet van de moederorganisatie niet kan worden meegerekend als de dochteronderneming de Cloud ERP oplossing als een alternatief gebruikt.

  De leverancier moet zijn Cloud ERP oplossing actief verkopen en op de markt brengen buiten zijn thuisregio. Bovendien moet ten minste (minimaal) 25% van de inkomsten van buiten de thuisregio van de leverancier komen.

  Gartner hanteert volgende regio's: Amerika (Noord-, Zuid- en Midden-Amerika), EMEA en Azië/Pacific.

  Cloud Service attributen

  De ERP-suite moet worden geïmplementeerd als een cloudservice, gelicentieerd op abonnementsbasis of naar gebruik, waarbij de leverancier de infrastructuur beheerd, hetzij in eigen datacenters, hetzij in datacenters van derden.

  De leverancier moet upgrades implementeren als onderdeel van de cloudservice en mag geen gebruik maken van een derde partij of beheerde serviceprovider.

  Het moet niet mogelijk zijn voor de gebruiker om de broncode van de oplossing te wijzigen. Uitbreiding via PaaS (partner, leverancier of gebruiker) is wel toegestaan.

  Voor alle klanten van de clouddienst wordt één enkele coderegel gebruikt, zodat de leverancier snel nieuwe functionaliteit kan implementeren.

  De leverancier moet minimaal twee upgrades met nieuwe functionaliteit per jaar leveren aan alle gebruikers van de clouddienst en het tempo van de updatecyclus beheersen. Alle klanten moeten over de huidige upgradeversie beschikken vóór de release van de volgende upgradeversie.

  De leverancier moet mogelijkheden voor zelfvoorziening voor de service aanbieden (tenminste voor ontwikkelings- en testinstanties) zonder tussenkomst van eigen personeel.

  het "Gartner® Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises (2023)"

  In het Gartner® Magic Quadrant for Cloud ERP for Service-Centric Enterprises (2023) zien we 9 bedrijven staan.

  Gartner stelt standaard een bovengrens van 20 providers in om haar analyse op te focussen.

  Uit het totale wereldwijde aanbod van ERP-leveranciers, bekend bij Gartner, kwamen dit jaar slechts 9 ERP-leveranciers in aanmerking voor evaluatie. Belangrijkste redenen voor uitsluiting van leveranciers was "niet genoeg cloud ERP-klanten met een jaaromzet van minstens $ 75 miljoen".

  Gartner heeft volgende 9 ERP leveranciers en oplossingen geëvalueerd:

  Nichespelers:

  Sage

  SAP Business ByDesign

  Microsoft D365 Business Central

  Certinia (voorheen FinancialForce)

  Uitdagers:

  Oracle NetSuite

  Visionairs:

  Microsoft D365 ERP

  Leiders

  Infor

  Oracle Cloud ERP: Oracle Fusion Cloud ERP

  SAP (S4/HANA): stond vorig jaar in het visionairs kwadrant

  Eervolle vermelding

  Gartner geeft wel een aantal ERP-leveranciers, die niet in aanmerking kwamen voor opname in het magische kwadrant, een eervolle vermelding. In de optiek van Gartner bieden zij ondanks hun uitsluiting opmerkelijke, gespecialiseerde waarde voor bepaalde industrieën of regio's:

  The following vendors did not qualify for inclusion in this Magic Quadrant but nevertheless merit consideration by enterprises with particular needs in certain industries or regions:

  Ramco Systems: niet genoeg cloud ERP-klanten met een jaaromzet van minstens $ 75 miljoen.

  TOTVS: had noch de acceptatiegraad, noch het wereldwijde bereik

  Unit4: niet genoeg cloud ERP-klanten met een jaaromzet van minstens $ 75 miljoen.

  Yonyou: focus is alleen op Azië/Pacific en voldeed niet aan het criterium voor verkoop van cloudoplossingen buiten de thuisregio.

  De eervolle vermelding voor Ramco verbaast mij niet, want naast NetSuite en SalesForce hebben zij hun oplossing ontwikkeld op/met hun eigen Cloud-native development / run-time platform (PaaS):

  - NetSuite: SuiteCloud®

  - Salesforce: Lightning

  - Ramco Systems: VirtualWorks®

  In mijn bijdrage "Composable Commerce / ERP Myths" [Zie referenties] licht ik dit toe onder "de kracht van een composable ERP ligt in het platform ecosysteem".

  Over Unit4, het aanstormend talent, schreef ik eerder een stukje in mijn bijdrage over de MACH-benadering [Zie referenties], waarbij ik verwees naar het artikel van David Essex (2020): >p>Unit4 ERPx Cloud timmert aan de weg met Gemeente Eindhoven (2023), 's-Hertogenbosch en Alkmaar (2022).

  References

  How Markets and Vendors Are Evaluated in Gartner Magic Quadrants [Gartner]

  Gartner Keynote: The Future of Business Is Composable [Kasey Panetta]

  Cloud ERP for Service-Centric Enterprises Reviews and Ratings [Gartner]

  Workday Again Named a Leader in the 2023 Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Service-Centric Enterprises

  SAP S/4HANA Cloud Is a Leader in the 2023 Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Service-Centric Enterprises

  Composable Commerce / ERP Myths [ERP Myths]

  Unit4 ERP cloud vision is impressive, but can it compete? [Unit4 ERPx]

  Continue!

  Het meten van de impact van ESG-initiatieven

  Hoever staat uw bedrijf met het bepalen en realiseren van ESG doelen / ambities?

  Om de ESG-ambities van bedrijven werkelijkheid te laten worden stelt het Project Management Institute (PMI) dat organisaties stevige digitale leiders nodig hebben.

  ESG is naast een rapportagevraagstuk, een digitale transformatieuitdaging.

  In haar artikel 'Measuring the Impact of ESG Initiatives' stelt het PMI dat om de echte kracht van ESG-initiatieven te ontketenen bedrijven juiste verander-doelen moeten stellen.

  Uit een enquête van Workiva uit 2022 onder 1300 besluitvormers blijkt dat 63% zich niet goed voorbereid voelt om te voldoen aan door overheden en regelgevende instanties gestelde rapportageverplichtingen en ESG doelen te behalen.

  Bovendien worden bedrijven uitgedaagd om verder te gaan dan alleen het stellen van ambitieuze doelen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) en te zorgen dat hun initiatieven een betere wereld voor iedereen creëren.

  De aandacht voor #ESG biedt bedrijven veel meer mogelijkheden om te groeien en goede dingen te doen.

  De tijd van wachten is voorbij.

  De externe druk om de impact met meer striktheid te volgen is aanstaande - en organisaties moeten nu beginnen met zich voor te bereiden op die vereisten.

  Hoe ziet ESG-vooruitgang eruit? Identificeer en stem af!

  ☛ ESG en Digitale Transformatieprojecten hebben veel gemeen.

  Het in kaart brengen van de beoogde impact van ESG-initiatieven begint lang voordat de uitvoering begint.

  Werk samen met sponsoren en andere belanghebbenden om duidelijke doelen vast te stellen die aansluiten bij interne richtlijnen of wettelijke vereisten, zoals overheidsvoorschriften en openbaarmakingsmandaten, en om een ​​duidelijk beeld te krijgen van de impact op de planning, het budget, de reikwijdte en de middelen.

  - bezint eer ge begint EN een huis op orde, geldt hier meer dan ooit -

  Projectleiders moeten definiëren welke doelen en doelstellingen teams moeten bereiken en bepalen hoe ze de ESG-impact meten.

  Bij het ontwikkelen van ESG-doelen moeten projectleiders op het hoogst mogelijke niveau samenwerken met alle belanghebbenden.

  "Ga in gesprek met projecteigenaren en zeg: 'Is dit belangrijk voor jou, voor je klanten, je stakeholders?'

  Projectsponsoren moeten partneren met projectmanagers om projecten duurzaam op te leveren.

  Laat ESG geen feestje worden van de financiële afdeling maar verzeker je van de steun van de CEO of directeur - de compliance-vereisten waar bedrijven aan moeten voldoen vragen de betrokkenheid van het hele bedrijf, en partners stroomop- en afwaarts.

  🍀 Digital Business Leiderschap kan zorgen dat het bedrijf zowel organisatorisch als technologisch klaar is voor ESG.🍀

  Continue!

  Cloud oplossingen maken een compliance-gerichte groei van bedrijven mogelijk

  Help, waar blijft die oplossing voor de uitdagingen van mijn afdeling?

  Managers, u zult het wel herkennen.

  U gaat naar de IT manager om een oplossing te vinden voor de grootste pijnpunten van uw medewerkers.

  Weken later, na herhaaldelijke verzoeken, werpt u een balletje op bij de CFO, die u - hoe kan het anders - doorverwijst naar IT.

  En dan heeft één van uw medewerkers een (semi) gratis "Cloud Service" gevonden. U kent ze wel: Trello, Monday, Jira, Alumio, Tray, Zendesk, ... .

  Tijdens strategische organisatieassessments kom ik ze regelmatig tegen bij bedrijven.

  Ongemerkt (vanuit Portfolio Management 'ongewild') naar binnengeslopen zorgen ze voor irritatie bij de IT afdeling.

  Ze worden oogluikend toegestaan maar brengen grote uitdagingen mee:

  ☛ Kosten lopen uit de hand terwijl ze niet 'ten volle benut' worden benut

  ☛ Passen niet in het bestaande applicatie-landschap en zijn niet geïntegreerd met formele oplossingen

  ☛ Bevorderen data-silo's, die bedrijven afremmen om hun doelen te bereiken, ze belemmeren samenwerking en vertekenen het beeld van de status van het bedrijf

  Deze toename van Cloud Services binnen bedrijven kent een aantal oorzaken:

  ☛ er is geen of nauwelijks ondersteuning voor de digitale uitdagingen van afdelingen en de business

  ☛ er is geen beleid m.b.t. wie bevoegd is om Cloud Services aan te implementeren / aan te schaffen

  ☛ formele tools zijn het domein van IT die helaas steeds vaker buiten spel gezet wordt door een kosten-gedreven financiële manager die afdelingen verantwoordelijk houdt voor hun prestaties en processen

  ☛ de focus van de traditionele IT manager (en de financiële manager) is op de on-premise oplossingen die volledig onder controle hebben

  BEDRIJVEN MOETEN VERANDEREN OM TE GROEIEN.

  Financiële directeuren worden de komende jaren geconfronteerd met een toename aan compliance-vereisten:

  🍀 hervorming van het BTW-stelsel met verplichting tot grensoverschrijdend elektronisch factureren (ViDA | 2025 -2028)

  🍀 verplichting om te rapporteren over duurzaamheidsinspanningen (sociale en milieuaspecten) (CSRD | 2024 - 2026)

  🍀 hervorming van de Douane-Unie (vanaf begin 2028)

  🍀 ... en meer is op komst


  Cloud-oplossingen (niet Cloud Services) zijn de drivers voor groei en bedrijfstransformatie, zij geven medewerkers toegang tot nieuwe technologieën zoals AI, ML, Process Mining & Automation.

  Twee belangrijke zaken moeten gebeuren:

  ☛ Ontwerpen van een toekomstig landschap gericht op het voldoen aan de wensen van de organisatie & partners en voldoen aan compliance-vereisten

  ☛ Ontwerpen van een IT-afdeling voor de digitale toekomst: technologie-, data-, proces- en vooral business gedreven

  Continue!